Categoriearchief: _Opinies

Opinie | Uitdagingen en kansen; Caribische hervormingsentiteit (CHE)

Voor ons gaat het om snel, en eindelijk, het resultaat van de nodige hervormingen te bereiken | Persbureau Curacao

Geachte heer Rhuggenaath, Ons land gaat door roerige tijden. We hebben te maken met een aanhoudende economische crisis in Venezuela met alle gevolgen van dien voor ons toerisme, de raffinaderij, handel, vluchtelingenproblematiek, enz. Hetgeen men in Nederland stelt over de relatie met Duitsland, geldt ook voor Curaçao in relatie tot Venezuela: ,,Als Venezuela niest, wordt Curaçao verkouden.”  Verder lezen

Opinie | Nieuws uit de voormalige overzeese gebiedsdelen

Opinie Philip van Tijn is bestuurder, toezichthouder en adviseur. Hij schrijft wekelijks een blog over de actualiteit.

De Surinaamse president Santokhi probeert de band met het voormalige moederland Nederland aan te halen. Hij pleit voor ‘een relatie op basis van gelijkwaardigheid’. Maar hoe hecht is de band nog, vraagt Philip van Tijn zich af. Op een tv-avond voor Suriname werd een opbrengst van 1,5 miljoen euro gemeld. Dat is 9 eurocent per Nederlander. Verder lezen

Opinie | Alternatief: anders en wellicht beter

Door dr. Rutsel S.J. Martha

“Het Statuut biedt meer dan voldoende ruimte voor een veel creatievere aanpak”

Niemand betwist dat een financiële injectie noodzakelijk is om de financieel-economische crisis die de Covid-19-pandemie op Curaçao, maar ook op Aruba en Sint Maarten veroorzaakt, het hoofd te bieden. Maar de stelling van staatssecretaris Knops (en anderen) dat deze landen de autonomie niet aankunnen, getuigt eerder van intellectuele luiheid dan wijsheid. Verder lezen

NRC | Hulp aan Curaçao lijkt op herintroductie Nederlands bestuur

NRC commentaar

NRC commentaar

Wat aan te vangen met de Caribische landen in het Koninkrijk? De acute coronacrisis trekt het kleed van vele sluimerende problemen weg – en daar blijken dus ook de staatkundige verhoudingen binnen het Koninkrijk bij te horen, die pas in 2010 op nieuwe leest zijn geschoeid. Vrijdag vergaderde de rijksministerraad over een steunpakket van Nederland aan Curaçao, Aruba en Sint Maarten. Die zijn door het wegvallen van het toerisme in kolossale economische problemen beland. Over de voorwaarden van die steun waren de spanningen de afgelopen weken hoog opgelopen. Verder lezen

Opinie | Open brief aan Rutte

 Bisschop Luigi Secco van Bisdom Willemstad

Aan de Voorzitter van de Rijksministerraad van het Koninkrijk Drs. M. Rutte Postbus 20001 2500 EA Den Haag Willemstad, 9 juli 2020 Zeer geachte heer Rutte, Minister-president, wij richten ons beleefd, maar ook dringend tot u met het verzoek om een directe en persoonlijke interventie in de patstelling, die ontstaan is deze week na ontvangst van de brief van Nederland als reactie op de hulpvraag van de regeringen van Aruba, Curaçao en St. Maarten. Verder lezen

Petitie | Open brief aan Rijksministerraad – De rechtsstaat op orde!

Petitie – Open Brief Aan de Rijksministerraad – De Rechtsstaat Op Orde by Knipselkrant Curacao on Scribd

Met verbijstering hebben wij, een groep bezorgde burgers en diaspora van het Caribisch deel van het Koninkrijk kennis genomen van de bijzonder zware en ons inziens onterechte voorwaarden die uw regering aan Aruba, Curaçao en St. Maarten stelt om in aanmerking te komen voor de derde tranche van de leningen ten behoeve van de liquiditeitsproblemen. Verder lezen

Opinie | The supervisory failure of the Rijkswet financieel toezicht

Fool me once, shame on RMR, fool me twice, shame on Curacao
By Emsley Tromp

Emsley D. Tromp is voormalig president van de Bank Nederlandse Antillen (BNA) en van de rechtsopvolger, de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) | Extra

The Dutch government recently submitted a document to the governments of the so-called CAS islands (i.e., Curaçao, Aruba, and Sint Maarten). The document contains a comprehensive set of policy intentions directed at improving the welfare of the citizens of the CAS islands. While the objectives are laudable, the manner of presentation was unnecessarily provocative. Verder lezen

Trouw | De relatie met de Antillen werkt niet

Commentaar hoofdredactie Trouw

De ingewikkelde constructie waarmee Nederland en de Antillen aan elkaar zijn verknoopt, plus de telkens maar weer opborrelende meningsverschillen tussen politici hier en op de eilanden, belemmeren opnieuw het aanpakken van een serieuze noodsituatie in het Caribische deel van het koninkrijk. Verder lezen

Opinie | Open brief aan Suzy Camelia-Romer

Opinie George Lichtveld

Opinie | Persbureau Curacao

Tijdens de recent gehouden persconferentie heeft u de Nederlandse Regering ervan beticht thans praktijken toe te passen die typerend zijn voor het gedrag van de West Indische Compagnie tijdens de koloniale periode. Op onze eilanden is inderdaad veel ophef ontstaan door het horkerige gedrag van de Nederlandse overheid in het afdwingen van hervormingsmaatregelen als voorwaarde voor financieel-economische steun. Verder lezen

Opinie | De West

Non Solus – Arendo Joustra

Arendo Joustra | Hoofdredacteur Elsevier

De West geschiedenis laat zich niet ongedaan maken. Het Europese deel van het Koninkrijk zit vastgeklonken aan zijn zes eilanden in het Caraïbisch gebied. En omgekeerd zittende Antillen vast aan Nederland. Verder lezen

AD commentaar | Analyse: Fraaie draaibeweging

AD commentaar

Eindelijk is duidelijk wat de Nederlandse staatssecretaris Raymond Knops bedoelt met zijn ‘verlaging van 12,5 procent op het totale pakket arbeidsvoorwaarden van alle werknemers’ in de ambtenarij en (semi)publieke sector. Verder lezen

Column Zambesi revisited | De excuses in de Zambesi-strafzaak (3)

De verlate, maar niet minder opmerkelijke excuses van het OM aan oud politicus en ex-verdachte in de Zambezi-zaak Ramoncito Booi |
Column door dr. Jose M. Eustatia

Dr. Joe M. Eustatia

Dr. Jose ‘Joe’ M. Eustatia

Men heeft recentelijk kunnen vernemen dat het OM, in de persoon van hoofdofficier mr. B ter Steege, het boetekleed heeft aangetrokken en excuses aan de heren Ramoncito Booi en Burney el Hage heeft aangeboden. Het is bij mijn beste weten nog nooit eerder voorgekomen dat aan een verdachte die mede door gebrek aan bewijs werd vrijgesproken, zowel een schadevergoeding als openlijke excuses werden aangeboden. Verder lezen

Opinie | Niet verbonden met eilanden in Caribische Zee? Júllie hebben ons er verdomme bij gesleept

Opinie Sheila Sitalsing | Volkskrant

Middenin het moddergevecht over Europese solidariteit sprak Angela Merkel de woorden ‘Tijden van crisis zijn altijd een worsteling, tijden van opkomen voor een idee.’ Opkomen voor een idee, in Merkels geval ‘het idee Europa’: het is haast ouderwetse taal, taal die pas klinkt wanneer het erop aankomt, wanneer de watjes van de moedigen worden gescheiden, wanneer echte leiders het podium pakken. Verder lezen

Joop | Hardnekkige Rutte houdt Curaçao in de nekklem

Opinie Han van der Horst – Historicus

Rutte reageerde meteen op de open brief. Hij moest wel. Het schrijven kwam tenslotte niet van de vakbond, vegetariërs of Klaver-adepten.

Als een klein eilandje buiten eigen schuld in de problemen raakt en met de rug tegen de muur staat, reageert de premier met een financieel-economische nekklem. Verder lezen

Joop | Is Curaçao een voorproefje van wat Nederland te wachten staat?

Opinie Han van der Horst | Historicus

Rutte 3 geeft hulp maar onder strenge voorwaarden. De Curaçaose regering moet de economie nog meer kapot bezuinigen om de staatskas op orde te krijgen. Daar kun je bij mensen die nu geen eten hebben uiteraard niet mee aankomen. © ANP

Het zou mij niet verbazen als de komende verkiezingsstrijd een titanengevecht wordt tussen Pieter Omtzigt en Sigrid Kaag. Sommige leden van Rutte 3 kunnen mooie praatjes maken maar als puntje bij paaltje komt, is het beleid koud en harteloos. Verder lezen

AD commentaar | Zó zeker niet

AD commentaar | Géén visitekaartje voor Curaçao

De spanning is al dagenlang, eigenlijk wekenlang, voelbaar. En gisteren kwam het tot een uitbarsting. Wat eerst pacifistisch begon, liep uit de hand met verstoring van de openbare orde, vernielingen, het forceren van de poort naar regeringscentrum Fòrti – waar op dat moment de wekelijks ministerraad plaatsvond – en zelfs ordinaire (poging tot) plundering op beperkte schaal. Verder lezen

Opinie | Nooit de bedoeling geweest Walroud voor schut te zetten met open brief

Opinie door Marguérite Nahar

Belangrijk is dat parlementarier Walroud inhoudelijk voldoende intellectuele bagage heeft voor zijn functie en nimmer betrokken is geweest bij een corruptieschandaal

Het is nóóit mijn bedoeling geweest om Stephen Walroud voor schut te zetten in de Knipselkrant met mijn open brief aan hem. Daarom vind ik het buitengewoon pijnlijk voor hem dat hij op een vernietigende manier afgeserveerd wordt in sommige commentaren waarbij de vloer met hem wordt aangeveegd met verwijzing naar zijn voormalige dansschool die inmiddels gefailleerd is. Verder lezen

Curacao.nu | ‘Suzy’s opvatting over de rolverdeling tussen regering en parlement raakt kant noch wal’​

Redactioneel commentaar | Dick Drayer

“Toevallig ben ik ook staatsrechtelijk geschoold.” | persbureau Curacao

Minister Suzy Camelia-Römer werd deze week betrapt op het influisteren van Statenleden bij het opstellen van een motie, die zij dan – na dat-ie aangenomen is – zelf met haar collega-ministers kan uitvoeren. De documenteigenschappen van de motie (in Word getypt) bevatte de naam van haar persoonlijke assistent en PIN-corryfee, Alvin Daal, en haar eigen naam. Hé, maar was zij niet minister? Ministers dienen toch geen motie in, Suzy zit toch niet in het parlement?

Verder lezen

NRC | Mensenrechten moeten gelden in alle landen van het Koninkrijk

Lucita Moenir Alam is oud-ambassadeur van het Koninkrijk der Nederlanden.

Corona De huidige crisis biedt een kans om de mensenrechten geldend te maken in het hele Koninkrijk. Dus ook in de Cariben, stellen Cees Flinterman en Lucita Moenir Alam. Verder lezen

Opinie | Tea time

Opinie George Lichtveld

Opinie  | Persbureau Curacao

Het viel te verwachten dat, na het verschijnen van mijn artikel, mevrouw Daal tijdens haar eerstvolgende theekransje met de minister de manier zou gaan bespreken hoe te reageren op al die ‘lelijke dingen’ die ik over haar vriendin naar voren heb gebracht. Dit soort dameskransjes gaan naast het geklik van de breinaalden en zuinige teugjes thee meestal gepaard met heel veel geroddel. Verder lezen

Opinie PIN | Ook LICHTgewichten begeven zich in het VELD van boosheid en selectief geheugenverlies

Opinie Alvin Daal (PIN)

Fractie PIN boos op opiniestuk van voormalig politicus George Lichtveld

George Lichtveld, in 2003 strafrechtelijk veroordeeld tot zes maanden onvoorwaardelijk in de Post N.V.-fraudezaak, kan zijn boosheid na 17 jaar nog steeds niet verwerken. Lichtveld is een inmiddels door zijn voormalige PARtij opzij geschoven politicus, die naar blijkt ook niet kan verkroppen dat er een einde is gekomen aan zijn hand- en spandiensten als vermeende collaborateur, toezichthouder en beheerder bij de Stichting Ontwikkeling Nederlandse Antillen (SONA). Verder lezen

Opinie | De Tirannie van de onmacht

Met KKC Blue Factor naschrift | Opinie George Lichtveld

Opinie over moraliteit | Persbureau Curacao

Onze minister van Gezondheid Milieu en Natuur, mevr. Suzy Camelia Romer staat de laatste tijd behoorlijk onder vuur door de schijn die zij blijkbaar opgewekt heeft een naast familielid te willen bevoordelen met de gunning van lucratief projekt gefinancieerd uit de landsmiddelen. Het gebeuren rond Texperience is uitgebreid beschreven door journalist Dick Drayer, niet nodig dus om het hier nogmaals dunnetjes over te doen. Verder lezen

Opinie | Zelfs Nederlandse Algemene Rekenkamer maakt fouten en verdraait feiten

Opinie Statenlid Endy Croes Fractie MEP

Statenlid Endy Croes Fractie (MEP)

In het Rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2019 bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, hetwelk door de Nederlandse Algemene Rekenkamer op 20 mei 2020 werd aangeboden aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal heeft deze Rekenkamer op pagina 7 -voor zover hier van belang- het volgende geschreven: Verder lezen

Opinie PIN | Handig verDrayeren: leugens, halve waarheden, insinuaties en persoonlijke meningen onder het mom van onafhankelijke journalistiek

Opinie Alvin Daal (PIN)

Fractie PIN boos op opiniestuk van journalist Dick Drayer

Dick Drayer, een zich journalist noemende medeburger, waarvan inmiddels menigeen zich afvraagt wie of welke belangen hij bij gelegenheid dient, kiest om onder de titel “De trackrecord van een ‘handige’​ minister” op 8 juni een mening te publiceren over de Minister van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN) van Curaçao, bestaande uit een handig en zelfbedachte aaneenschakeling van leugens, halve waarheden, ongefundeerde insinuaties en persoonlijke meningen. Verder lezen

Opinie | Editorial by U.S. Consul General Allen Greenberg

M.L. King: ‘Where Do We Go from Here: Chaos or Community’

Dear Friends on Curacao, Aruba, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius and Saba,“Darkness cannot drive out darkness: only light can do that” – M.L. King. These are troubling times for America and the world. Reports on the protests on American streets are confusing and painful. Verder lezen

Trouw | Dictaat van Knops laat de Antillen verbitterd achter

Opinie Coronasteun | John Leerdam

John Leerdam, oud-Kamerlid en oud-vicevoorzitter van de Vaste Kamercommissie Koninkrijksrelaties | Persbureau Curacao

De eisen die Nederland heeft gesteld voor steun aan Aruba, Curaçao en Sint-Maarten werken averechts, aldus John Leerdam, oud-Kamerlid en oud-vicevoorzitter van de Vaste Kamercommissie Koninkrijksrelaties. Verder lezen

Trouw commentaar | Knops gaat wel erg ver met zijn eisen aan de Antillen

Het commentaar is de mening van Trouw, verwoord door leden van de hoofdredactie en senior redacteuren | Foto John Samson

Wat Nederland in Europees verband op stormen van kritiek kwam te staan, probeert staatssecretaris Raymond Knops er nu wel door te drukken op Aruba, Curaçao en Sint-Maarten. Knops stelt harde voorwaarden aan mogelijke steun aan de drie eilanden, die disproportioneel zwaar getroffen zijn door de coronapandemie. Verder lezen

AD commentaar | Nu of nooit: Nederland gebruikt coronacrisis als breekijzer

AD commentaar | “Dat de Raad van Bestuur van de CBCS aan de hoogste ‘fit & proper’-standaarden voldoet, spreekt voor zich.”

Los van de vraag of het ethisch is – netjes is – dat Nederland de coronacrisis als breekijzer gebruikt om bepaalde noodzakelijke hervormingen op Curaçao af te dwingen, alsmede delen van de autonomie opeist in ruil voor financiële steun, de conclusie kan haast niet anders zijn dan dat Curaçao de liquiditeitssteun absoluut nodig heeft zónder de maatschappij nog meer te ontwrichten. Verder lezen

Opinie | Ga sparen voor een nieuw belastinggebouw

Dick Drayer

Meerdere mensen zijn aangehouden rond de brand bij het belastingkantoor in augustus | Extra

Op 22 augustus 2019 vond een brand plaats bij de belastingdienst. Slechts een beperkt deel (begane grond rechts) van het gebouw aan de Regentesselaan werd door de brand serieus beschadigd. Het overgrote deel had slechts rook-/roetschade. Dat het gebouw van de belastingdienst eigenlijk al jarenlang aan vervanging toe was, is bekend. Verder lezen

Opinie | Huur en huurovereenkomsten

Door Douwe Douwes

Douwe Douwes is advocaat bij Spigt Dutch Caribbean op Curaçao

Na het uitbreken van de coronacrisis hebben bijna alle winkels de deuren moeten sluiten op bevel van de overheid. Voor veel ondernemers die hun bedrijfspand huren zal de vraag spelen of zij gehouden zijn om in deze zware tijden, waarin ze nauwelijks of geen omzet meer hebben, hun huur volledig te blijven betalen. Verder lezen