Categoriearchief: _Opinies

Opinie | Speerpunt verkiezingscampagne MFK

Opinie door Marguérite Nahar

MFK fractie | Extra

In de editie van de AMIGOE van donderdag 7 januari 2021 staat vermeld dat MFK een initiatiefwet heeft ingediend die strekt tot kwijtschelding van belastingschulden. Inkreible! Incredible, niet te geloven. Te gek voor woorden. Verder lezen

Opinie | Het beruchte snoepje van Rutte voor Mike Eman

Opinie Statenlid Aruba Endy Croes

Statenlid Endy Croes (MEP)

Op 28 december 2020 heeft Mike Eman met veel fanfare door zijn partij AVP, kennelijk als politieke stunt, in de media bekend laten maken , dat hij door de Raad van Advies van de Verenigde Naties benoemd is tot lid van deze Raad. Deze benoeming is geschied op voordracht van de Nederlandse Regering. Verder lezen

AD commentaar | Analyse: Miljoen dollar staatssteun per toestel

Goed moment voor structurele aanpak vliegconnectiviteit | Jeu Olimpio

De Bovenwindse luchtvaartmaatschappij Winair vervult een ‘essentiële rol’ in de verbindingen tussen de eilanden in het Nederlands-Caribisch gebied. Daarom krijgt het vliegbedrijf van de Nederlandse staat 3 miljoen dollar (in de vorm van een lening). Dat is één miljoen dollar – bijna 1,8 miljoen gulden – per vliegtuig. Verder lezen

Opinie | I can’t breathe

Terugblik 2020 | Door Yvonne Olf

,,I can’t breathe”, schreeuwde op 25 mei 2020 de Afro-Amerikaan George Floyd toen een politieagent meer dan acht minuten met zijn knie op zijn nek bleef geleund terwijl hij geboeid op straat lag | AFP

Het was afgelopen week weer het traditionele moment om terug te blikken op het jaar dat is geweest. Wat heeft het je gebracht en wat heb je nog niet bereikt? Wat mijzelf betreft ik vond niet alleen mezelf terug, maar ik was een verbeterde versie van mezelf en dat was knap confronterend. Verder lezen

AD commentaar | Ontsnapt aan een default

AD commentaar | ‘Inzet exercitie is dat de economie van Curaçao in 2027 zodanig versterkt is dat het land zijn (financiële) autonomie kan dragen’

De eerste lening van Nederland aan het Land Curaçao in verband met de ontmanteling van de Nederlandse Antillen tien jaar geleden, die op 15 oktober jongstleden terugbetaald had moeten zijn, is geherfinancierd tegen 0 procent rente (was eerder 2,5 procent). Verder lezen

AD commentaar | Noodwet vereist rust en voorlichting

AD commentaar | Lappendeken

De regering en Staten hebben er verstandig en dus goed aan gedaan de vergadering over de ‘Noodwet’ – Landsverordening uitzonderingstoestand – maandag niet door te laten gaan en even ‘on hold’ te zetten. Verder lezen

Volkskrant | Het anti-Haagse geluid op Curaçao werd even overstemd, maar verdwenen is het niet

Opinie Kees Broere

Kees Broere is Volkskrant correspondent in Willemstad.

Hulp uit Nederland ligt altijd gevoelig in het autonome land binnen het koninkrijk, zelfs nu het in de coronapandemie onmisbaar is, constateert correspondent Kees Broere. Verder lezen

Opinie | Dictatortje knuffelen

Opinie George Lichtveld

Opinie | Persbureau Curacao

“Wij knuffelen geen dictatortjes’ zegt Monique van Daalen de Nederlandse ambassadeur bij de Verenigde Naties. Dit als reactie op de vraag van Michel Kerres redacteur van NRC Handelsblad aan haar gesteld omdat hij net als ik, blijkbaar ook niet goed begrijpt waarom Nederland er geen moeite mee heeft om deel te nemen in de Mensenrechtenraad die geheel in strijd met haar aard, landen als lid toelaat die gerekend kunnen worden tot de grootste schenders van mensenrechten. Verder lezen

Column Hessels | Dringende noodzaak hervorming politiek systeem

Door Armand Hessels

Opinie Armand Hessels | Parlement, ongegrond pretentieus?!

In januari en februari 2020 nam SDBA persoonlijk of schriftelijk contact op met exponenten van alle politieke partijen. Alle kregen de vraag voorgelegd of hun partij een nieuw politiek systeem zou willen (helpen) ontwikkelen waarin geen plaats meer is voor politieke patronage, recht zou worden gedaan aan de criteria van deugdelijk bestuur en het systeem van checks & balances terwijl de bevolking meer participatie zou krijgen in (de opzet en uitvoering van) het beleid van Aruba. Verder lezen

Opinie | ‘Integriteit is niet alleen op papier. Integriteit moet zich ook bewijzen in acties en beleid’

Opinie Marisol Lopez Tromp

De Arubaanse Ex-Minister Marisol Lopez Tromp: ‘Integriteit is niet alleen op papier. Integriteit moet zich ook bewijzen in acties en beleid’

Vorige week ontving ik via de deurwaarder een landsbesluit waarin mij werd meegedeeld dat ik geen minister meer was en onder dankzegging voor de aan het land bewezen diensten. En dat is natuurlijk het resultaat van wekenlange discussies, eigenlijk maandenlang over verschillende onderwerpen waarbij telkens eigenlijk de essentie integriteitschendingen waren. Verder lezen

Curacao.nu | ‘Coronacrisis biedt Curaçao unieke kansen’

Opinie Richard Doornbosch

President van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten Richard Doornbosch

Tien jaar geleden, op 10 oktober 2010, werden Curaçao en Sint Maarten autonome landen in het Koninkrijk der Nederlanden. We herdenken deze bijzondere dag in een buitengewone tijd die ongekende maatregelen van landen over de hele wereld vereist. Verder lezen

Elsevier | In fatsoenlijk debat tonen Trump en Biden tegenstelde visie voor Amerika

Amerikaanse Verkiezingen | Victor Pak

In fatsoenlijk debat tonen Trump en Biden tegenstelde visie voor Amerika

Het laatste debat tussen de Republikeinse president Donald Trump en zijn Democratische uitdager Joe Biden was een wereld van verschil met het eerste. Het was rustig en beheerst. Verder lezen

Telegraaf | ’Nee, corona is geen griepje!’

Opinie | Margriet Marbus

Margriet Marbus | Telegraaf

Corona een ’gewoon’ griepje? „Echt niet”, zegt journalist Margriet Marbus. „Ik voel me zieker dan ooit!” Verder lezen

AD commentaar | ‘Rekolonisatie en dekolonisatie’ in Staten

Koningin Juliana tekent het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden in 1954. Foto: Historische database Delpher

Met 11 stemmen vóór en 5 tegen hebben de Staten van Curaçao, die 21 leden telt, in meerderheid een motie aangenomen waarin – kort gezegd – Nederland wordt aangeklaagd bij de Dekolonisatiecommissie van de Verenigde Naties (VN). Verder lezen

Opinie | Direct ties with Netherlands was right choice for Saba

~Commissioner Zagers reflects on ‘the good’ and the ‘not so good’~

Saba Commissioner Bruce Zagers

SABA—Saba has benefited enormously from the direct relationship with the Netherlands, and there have been many improvements since Saba became a public entity on October 10, 2010. Verder lezen

Trouw | Het Koninkrijk der Nederlanden is geen losse latrelatie

Commentaar Koninkrijk | Redactie Trouw

Hoe slecht het is gesteld met de oprechte belangstelling vanuit Nederland voor de eilanden blijkt helaas vaak genoeg.

Het is precies tien jaar geleden dat de staatkundige verhoudingen tussen Nederland en Antilliaanse eilanden in de Caribische Zee grondig werden veranderd. Het verband van de ‘Nederlandse Antillen’ hield op te bestaan. Verder lezen

NRC | Het is fantastisch op Curaçao – zolang je geen vragen stelt

Opinie Radna Fabias

Radna Fabias is schrijver.

Het Koninkrijk – Tien jaar na de opheffing van de Antillen nodigt schrijver Radna Fabias iedereen uit om het tropisch deel van het koninkrijk te bezoeken. Tips voor een zorgeloze vakantie. Verder lezen

Trouw | Je moet in Den Haag met een lampje zoeken naar oprechte interesse in de Caribische eilanden

Column Bart Zuidervaart

Bart Zuidervaart is chef van de redactie politiek

Alexander Pechtold was in 2005 vers aangetreden als minister van koninkrijksrelaties, toen hij zich al in het eerste interview verslikte. De D66’er bleek niet in staat de hoofdstad van Aruba te noemen. Verder lezen

AD commentaar | Alle beetjes helpen

Rosendal’s uitspraak wekt de indruk dat veel of al het geld, dat tot nu toe aan voedselpakketten is besteed van de regering van Curaçao komt en dat is onjuist.

Alle beetjes helpen. Alle hulp is welkom, zeker als het gaat om voedselpakketten voor medemensen die zover door de ondergrens van hun sociaaleconomische situatie zijn gezakt, dat ze zelfs voor hun meest primaire levensbehoefte – eten – afhankelijk zijn van derden. Verder lezen

Opinie | Aruba heeft hervormingen én hulp nodig

Nico van Grieken

Wie laveert in deze benarde situatie het verstandigst en met de minste averij? Wie heeft de moed tot een compromis?

Aruba kan niet op eigen kracht herstellen van de coronacrisis, stelt Nico van Grieken, voorzitter van het Genootschap Nederland-Aruba. Een akkoord met Nederland is nu echt noodzakelijk. Verder lezen

AVC | Emsley Tromp stapt vooral op zijn eigen tenen

Ronald Ketellapper & Maurits Servaas | Achterkant van Curacao

Rechter wil gezamenlijke verklaring inzake 100 miljoen dollar | Persbureau Curacao

Voormalig President van de Centrale Bank van Curaçao en Sint-Maarten (CBCS), Emsley Tromp, waarschuwt de nieuwe president van de Centrale Bank, Richard Doornbosch, voor de uitdagingen waar de Bank voor staat in 2020. Verder lezen

Trouw | “Caribische eilanden zijn overgeleverd aan het humeur van Rutte”

Opinie Ray Bodok en Gerhard Hoogers

Opinie Ray Bodok en Gerhard Hoogers

“Het Nederlandse kabinet maakt in coronatijd korte metten met de Caribische autonomie, schrijven organisatie-adviseur Ray Bodok en hoogleraar staatsrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen Gerhard Hoogers.” Verder lezen

Opinie | Vrienden zeggen elkaar de waarheid

Door Roderick Pieters

Het ‘DNA van de Koninkrijksgedachte’ is op dit monument vastgelegd | Jeu Olimpio

Dit is een open brief aan minister-president Mark Rutte van Nederland en minister-president Eugene Rhuggenaath van Curaçao. Amices, Als vriend schrijf ik jullie beiden deze open brief om het navolgende te delen. Met grote bezorgdheid sla ik – met velen – de humanitaire situatie op Curaçao gade. Verder lezen

Opinie | Hoe verwerpelijk is een Caribische Hervormings Entiteit (CHE)?

Opinie George Lichtveld

Opinie | Persbureau Curacao

Sedert Nederland haar bereidheid om liquiditeitssteun te verlenen aan de CAS-eilanden onlosmakelijk heeft verbonden aan uitdrukkelijke hervormingsvoorwaarden, is er een waar scala ontstaan van opeenvolgende graden van kritiek tegen het moederland, variërend van nogal mild geformuleerd machtsmisbruik tot aan slinks bekokstoofde WIC-achtige pogingen tot rekolonisatie van de West. Verder lezen

Opinie | Het verschil tussen toen (2017) en nu (2020)

Opinie door Marguérite Nahar

Toezicht door China geen probleem, toezicht door NL wel? | Antilliaans Dagblad

Mijn ingezonden stuk van oktober 2017 heb ik opnieuw uit mijn oude computerbestanden opgevist. 
Waarom? Als geheugensteuntje —-> Waarom? —–> Omdat de goeroes op het gebied van het vennootschapsrecht op Curaçao, m.n. de allergrootste rechtsgeleerde van Curaçao, tevens lid van de RvA, heftig protesteren tegen de informatieplicht van ONV’s aan het toekomstig ZBO en druk bezig zijn zoveel mogelijk gebreken op te sporen aan de aangeboden juridische instrumenten waarmee NL wil proberen Curaçao te redden van verder afglijden naar de economische afgrond.  Dáárom! Verder lezen

Opinie | Uitdagingen en kansen; Caribische hervormingsentiteit (CHE)

Voor ons gaat het om snel, en eindelijk, het resultaat van de nodige hervormingen te bereiken | Persbureau Curacao

Geachte heer Rhuggenaath, Ons land gaat door roerige tijden. We hebben te maken met een aanhoudende economische crisis in Venezuela met alle gevolgen van dien voor ons toerisme, de raffinaderij, handel, vluchtelingenproblematiek, enz. Hetgeen men in Nederland stelt over de relatie met Duitsland, geldt ook voor Curaçao in relatie tot Venezuela: ,,Als Venezuela niest, wordt Curaçao verkouden.”  Verder lezen

Opinie | Nieuws uit de voormalige overzeese gebiedsdelen

Opinie Philip van Tijn is bestuurder, toezichthouder en adviseur. Hij schrijft wekelijks een blog over de actualiteit.

De Surinaamse president Santokhi probeert de band met het voormalige moederland Nederland aan te halen. Hij pleit voor ‘een relatie op basis van gelijkwaardigheid’. Maar hoe hecht is de band nog, vraagt Philip van Tijn zich af. Op een tv-avond voor Suriname werd een opbrengst van 1,5 miljoen euro gemeld. Dat is 9 eurocent per Nederlander. Verder lezen

Opinie | Alternatief: anders en wellicht beter

Door dr. Rutsel S.J. Martha

“Het Statuut biedt meer dan voldoende ruimte voor een veel creatievere aanpak”

Niemand betwist dat een financiële injectie noodzakelijk is om de financieel-economische crisis die de Covid-19-pandemie op Curaçao, maar ook op Aruba en Sint Maarten veroorzaakt, het hoofd te bieden. Maar de stelling van staatssecretaris Knops (en anderen) dat deze landen de autonomie niet aankunnen, getuigt eerder van intellectuele luiheid dan wijsheid. Verder lezen

NRC | Hulp aan Curaçao lijkt op herintroductie Nederlands bestuur

NRC commentaar

NRC commentaar

Wat aan te vangen met de Caribische landen in het Koninkrijk? De acute coronacrisis trekt het kleed van vele sluimerende problemen weg – en daar blijken dus ook de staatkundige verhoudingen binnen het Koninkrijk bij te horen, die pas in 2010 op nieuwe leest zijn geschoeid. Vrijdag vergaderde de rijksministerraad over een steunpakket van Nederland aan Curaçao, Aruba en Sint Maarten. Die zijn door het wegvallen van het toerisme in kolossale economische problemen beland. Over de voorwaarden van die steun waren de spanningen de afgelopen weken hoog opgelopen. Verder lezen

Opinie | Open brief aan Rutte

 Bisschop Luigi Secco van Bisdom Willemstad

Aan de Voorzitter van de Rijksministerraad van het Koninkrijk Drs. M. Rutte Postbus 20001 2500 EA Den Haag Willemstad, 9 juli 2020 Zeer geachte heer Rutte, Minister-president, wij richten ons beleefd, maar ook dringend tot u met het verzoek om een directe en persoonlijke interventie in de patstelling, die ontstaan is deze week na ontvangst van de brief van Nederland als reactie op de hulpvraag van de regeringen van Aruba, Curaçao en St. Maarten. Verder lezen