30 C
Willemstad
• donderdag 29 februari 2024

Column Frank Kunneman - Laatste Nieuws

Column Kunneman | Rebel

Juridische column Prof. dr. Frank Kunneman Het is lekker makkelijk om in je sociale omgeving mensen een etiket op te plakken. Dat ordent je perspectief op de wereld. Die man...

Column Kunneman | Vertrouwen

Juridische column Prof. dr. Frank Kunneman Een weerbarstig begrip: vertrouwen. Je moet je levenspartner door dik en dun kunnen vertrouwen. Zo denken de meeste mensen erover. Geldt dat ook voor...

Column Kunneman | Toezicht

Juridische column Prof. dr. Frank Kunneman Bestuurders en toezichthouders moeten bij het uitoefenen van hun taak altijd het belang van de organisatie en zijn stakeholders voor ogen houden. Zij mogen...

Column Kunneman | Leren

Juridische column Prof. dr. Frank Kunneman De kranten in het Koninkrijk staan vol met integriteitsissues. In Nederland verwisselen bewindspersonen op beleidsterreinen waarvoor ze politiek verantwoordelijk waren hun hoed moeiteloos voor een...

Meer - Column Frank Kunneman

Column Kunneman | Besluit

Juridische column Prof. dr. Frank Kunneman Besluiten van het bestuur van een organisatie zijn gericht op actie. Bestuurders moeten het werk doen. Commissarissen niet. Besluiten van raden van commissarissen zijn...

Column Kunneman | Killing fields

Juridische column Prof. dr. Frank Kunneman De ploeg maakte het mogelijk om systematisch akkerbouw te bedrijven. Dat was een zegen: minder honger en minder hongersnood. De ploeg verbond de boer...

Column Kunneman | Killing fields

Juridische column Prof. dr. Frank Kunneman De ploeg maakte het mogelijk om systematisch akkerbouw te bedrijven. Dat was een zegen: minder honger en minder hongersnood. De ploeg verbond de boer...

Column Kunneman | Centrale Bank

Juridische column prof. dr. Frank Kunneman Internationaal erkende algemene regels van goede governance zoals ‘geen politieke inmenging in overheidsgelieerde entiteiten’, gelden ook voor onze Centrale Bank. Dit is vastgelegd in...

Column Kunneman | Spiegel

Juridische column Prof. dr. Frank Kunneman Het is weer de tijd voor wisselingen van de wacht in overheidsgelieerde entiteiten. In verschillende landen in de Dutch Caribbean zijn de afgelopen maanden...

Column Kunneman | Bijl

Juridische column mr. Frank Kunneman Een boete van meer dan een half miljard euro is niet meer extreem hoog als een bank zijn compliance onvoldoende op orde heeft. Medio april...

Column Kunneman | Nep

Juridische column mr. Frank Kunneman Stel je voor dat je als commissaris door het bestuur welbewust wordt bestookt met nepinformatie. Fake rapporten en fake overzichten die onder het mom van...

Column Kunneman | Boek 2

Juridische column mr. Frank Kunneman Per 1 januari 2021 is zowel op Curaçao als op Aruba een nieuw Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek afgekondigd (‘Rechtspersonen’). Op Aruba gaat het...

PB | Kunneman biedt boeken ‘Corporate Governance’ aan waarnemend Gouverneur van Curaçao

WILLEMSTAD– Op dinsdag 22 september heeft Prof. mr. dr. Frank Kunneman een tweetal boekjes over Corporate Governance: ‘De 7 pijlers van Corporate Governance’ en ‘Praktische tips voor betere Corporate...

Column Kunneman | Rijkswet

Juridische column mr. Frank Kunneman Er is deze dagen veel ophef op Curaçao over de governance van het parlement. Moet een aspirant-Statenlid in staat worden gesteld zijn geloofsbrieven aan te...

Column Kunneman | Status

Juridische column mr. Frank Kunneman Status is iets merkwaardigs. Mensen kunnen krimpen door hun sociale status. Ze kunnen er ook door groeien. Daar is niets mee mis, zolang het proces...

Column Kunneman | Macht, geld, sex

Juridische column mr. Frank Kunneman Google ‘power, money, sex’. Dat is een klassieke combinatie. Niet pas sinds Google. Al duizenden jaren. Mannen waren tot voor kort dominant in de meeste...

Column Kunneman | Les

Juridische column mr. Frank Kunneman Eergisteren kopte het Antilliaans Dagblad op de voorpagina ‘Les voor (ex-)bestuurders’. De krant verwijst daarbij naar een vonnis van het Gerecht in eerste aanleg van...

Column Kunneman | Simpel

Juridische column mr. Frank Kunneman Het bestuur van de stichting Doeltreffend Curaçao heeft in zijn vergadering van 17 september besloten om u te benoemen tot bestuurslid. Bent u nu bestuurslid?...

Column Kunneman | Team

Juridische column mr. Frank Kunneman Is een raad van commissarissen (RvC) een team? Moet een raad aan teamvorming doen? Is de raad samen met het bestuur een team? De laatste...

Column Kunneman | Public governance en corporate governance

Juridische column mr. Frank Kunneman Public governance en corporate governance lijken op elkaar. In beide gevallen is er sprake van organen die met elkaar en in samenwerking met elkaar een...

Column Kunneman | Vergeven en vergeten

Juridische column mr. Frank Kunneman Vergeven en vergeten is ouderwets. Daar doen we niet meer aan. We hebben digitale systemen met digitale geheugens. Die vergeten niet. Ze kennen geen vergiffenis....

Column Kunneman | Diversiteit

Juridische column mr. Frank Kunneman De Universiteit Eindhoven heeft op 18 juni 2019 besloten om uitsluitend nog vrouwelijke hoogleraren en stafleden te benoemen. Dit besluit heeft in Nederland veel reacties...

Column Kunneman | Welkom!

Juridische column mr. Frank Kunneman Al jaren voel ik een zekere terughoudendheid om naar de Verenigde Staten te reizen. Die terughoudendheid is niet verdwenen. Toch kom ik regelmatig in de...

Column Kunneman | Schemer

Juridische column mr. Frank Kunneman Er gebeurt van alles in het schemergebied tussen het werkterrein van de Raad van Commissarissen en het bestuur. Je vindt daar vanzelfsprekend commissarissen die bestuurdertje...

Column Kunneman | Ik ben er ook nog!

Juridische column mr. Frank Kunneman De meeste mensen ervaren in hun leven weleens geldingsdrang, bij zichzelf of bij anderen. Elk mens heeft een diepe behoefte om betekenisvol te zijn, hoe...

Column Kunneman | Kikker

Juridische column mr. Frank Kunneman We zijn met zijn allen net kikkers in een pan die langzaam verwarmd wordt. De temperatuur wordt geleidelijk steeds hoger. We merken dat niet. Totdat...

Column Kunneman | Frans

Juridische column mr. Frank Kunneman Mijn ouders werden gezegend met zes zonen. Ik ben de vijfde. Ik verdenk mijn ouders er wel eens van maar door te zijn gegaan tot...

Column Kunneman | Vlek

Juridische column mr. Frank Kunneman ‘The Vietnam War’ (onder andere te zien op Netflix) is een fenomenale 10-delige documentaire, gemaakt door Ken Burns en Lynn Novick. Zij beschrijven aan de...

Column Kunneman | Stenigen

Juridische column mr. Frank Kunneman We leven in een afrekencultuur. Dat komt doordat de wereld maakbaar is geworden. Rampen overkwamen ons in het verleden. Als het ging stormen, doken we...

Column Kunneman | Notulen

Juridische column mr. Frank Kunneman Wat en hoeveel moet je vastleggen van een vergadering? Raden van Commissarissen tobben hier vaak mee. Volsta je met een besluitenlijst of moet er gedetailleerd...

Column Kunneman | Ontvrienden

Juridische column mr. Frank Kunneman Door Facebook weten we allemaal wat ontvrienden is. Je weert iemand op deze manier uit je (sociale) leven. In termen van corporate governance heet zoiets...

Column Kunneman | Tua res agitur

Juridische column mr. Frank Kunneman Het motto van de Curaçaose Stichting Monumentenzorg drukt heel goed uit wat de belangrijkste taak is van een toezichthouder: ‘Het gaat om uw zaak’. Dat...

Column Kunneman | Machtenscheiding

Juridische column mr. Frank Kunneman Machtenscheiding is al eeuwen de drievoudige steunpilaar van alle westerse democratieën. De uitvoerende macht, rechtsprekende macht en wetgevende macht hebben daarbij ieder unieke taken en...

Column Kunneman | Effectief leiderschap

Juridische column mr. Frank Kunneman Bij het woord ‘leider’ heb ik géén goede associaties. Dat komt waarschijnlijk omdat ik een babyboomer ben (bouwjaar 1954). Mijn generatie is opgegroeid met beelden...

Column Kunneman | Stuiver

Juridische column mr. Frank Kunneman Soms wordt er stuivertje gewisseld tussen een Raad van Bestuur (RvB) en een Raad van Commissarissen (RvC). Een scheidende directeur wordt na zijn afscheid commissaris....

Column Kunneman | Nuttig

Juridische column mr. Frank Kunneman In Nederland hoor je wel eens geluiden dat de (Nederlandse) Code Corporate Governance eigenlijk zinloos is. Wat zit daar achter? De Nederlandse code heeft een...

Column Kunneman | Vertrouwen

Juridische column mr. Frank Kunneman De laatste persoon met wie een directeur zijn werkelijke dilemma’s bespreekt is zijn commissaris. Die opmerkelijke uitkomst kwam uit een recent (maart 2018) onderzoek van...

Column Kunneman | Meten met twee maten

Juridische column mr. Frank Kunneman Van Peter Drucker is de bekende uitspraak ‘What is measured gets managed’. Pas als een directie zich meetbare resultaten ten doel stelt en regelmatig checkt...

Column Kunneman | Samen

Juridische column mr. Frank Kunneman De ontmanteling van de Nederlandse Antillen is voor corporate governance beroerd uitgepakt. Alle landen lijken een eigen richting op te gaan. Daar is op zichzelf...

Column Kunneman | Missing link

Juridische column mr. Frank Kunneman De drie pijlers van corporate governance wereldwijd zijn transparantie, verantwoording en integriteit. Transparantie en verantwoording zijn meestal wel goed geborgd. Regeringen en (inter)nationale toezichthouders hebben...

Column Kunneman | Voornemen

Juridische column mr. Frank Kunneman Op Bonaire zijn veel overheidsgelieerde entiteiten. Die zijn heel belangrijk voor de Bonairiaanse economie en voor het normale maatschappelijk leven. Hetzelfde geldt overigens voor Curaçao,...

Column Kunneman | Soep

Juridische column mr. Frank Kunneman Nikki Haley, de VNambassadeur van de Verenigde Staten, heeft vriend en vijand een week geleden verrast door te verklaren dat alle vrouwen die zich aangerand...

Column Kunneman | Toezichthoudersintegriteit

Juridische column mr. Frank Kunneman Integriteit is een populair onderwerp binnen corporate governance. Elke samenleving wil in haar bedrijfsleven integere bestuurders, integere bedrijfsvoering en integere klantcontacten. De raad van commissarissen...

Column Kunneman | Accountant

Juridische column mr. Frank Kunneman Begin november 2017 vond er op Curaçao een boeiend tweedaags congres plaats over ‘Accountancy en IT’. Honderdtachtig accountants uit de Dutch Caribbean discussieerden met elkaar...

Column Kunneman | Extern toezicht

Juridische column mr. Frank Kunneman Commissarissen oefenen toezicht uit op het bestuur. Dat is intern toezicht. We staan er vaak niet bij stil dat er bij elke onderneming ook allerlei...

Column Kunneman | Koker

Juridische column mr. Frank Kunneman We kennen allemaal het verschijnsel van kokervisie door thrillers op de tv: een team van politiemensen dat meent de dader van een gruwelijke moord op...

Column Kunneman | Balans

Juridische column mr. Frank Kunneman Alles draait om een juiste balans. Een juiste balans tussen wakker zijn en slapen. Een juiste balans tussen te veel en te weinig drinken, te...

Column Kunneman | Pareto

Juridische column mr. Frank Kunneman Als ik de getallen tachtig en twintig hoor moet ik direct denken aan de Curaçaose 80/20-wet uit 2016. Voorlopig is de invoering daarvan aangehouden. Deze...

Column Kunneman | Daredevil of Doetje?

Juridische column mr. Frank Kunneman Tegenwoordig zijn riskmanagement en compliance de bruid en de bruidegom van corporate governance. Daredevil en Doetje zijn de ruziënde bruidsmeisjes. Hoewel, ruzie? Tegenwoordig zijn bijna...

Column Kunneman | Zonnekoning

Juridische column mr. Frank Kunneman Wat is er eigenlijk verkeerd aan zonnekoninggedrag? Dat is simpel. Het blokkeert een teamprestatie, want alles draait om de zonnekoning. Het blokkeert uitwisseling van ideeën...

Column Kunneman | De derde stap

Juridische column mr. Frank Kunneman Vier jaar geleden (juli 2013) besloot het Hof Huub Willems te benoemen als onderzoeker om het beleid en de gang van zaken bij de overheidsentiteiten...

Column Kunneman | Keizer

Juridische column mr. Frank Kunneman Hans Christian Andersen schreef aan het begin van de negentiende eeuw zijn beroemde sprookje ‘De nieuwe kleren van de keizer’. De keizer gaf zijn kleermakers...

Column Kunneman | Fired!

Juridische column mr. Frank Kunneman FBI-directeur James Comey is door president Donald Trump de laan uitgestuurd. Het spanningsveld in dit drama draait om de kernwaarden loyaliteit en eerlijkheid. Trump zou...

Column Kunneman | ‘Crash’

Juridische column mr. Frank Kunneman Onlangs kwam United Airlines wereldwijd in het nieuws. Gelukkig niet door een gruwelijk ongeluk. Wel was er sprake van een publicitaire crash. Passagier David Dao...

Column Kunneman | Tone at the top

Juridische column mr. Frank Kunneman Goede governance staat voor transparantie, verantwoording en integriteit. Deze drie kernbegrippen hangen nauw met elkaar samen. Wie transparant is en dus openheid betracht over zijn...

Column Kunneman | Insitituties

Juridische column mr. Frank Kunneman Mensen verschillen niet heel veel van dieren. In feite zijn we een soort dieren. Het is al lang bekend dat muizen en varkens genetisch vrijwel...

Column Kunneman | Omgekeerde wereld

Juridische column mr. Frank Kunneman Voor mijn gevoel leven we tegenwoordig zo’n beetje in een omgekeerde wereld. Een omgekeerde wereld is het tegenovergestelde van wat normaal en logisch is. Maar...

Column Kunneman | Bloedneus

Juridische column mr. Frank Kunneman Nee, een andere: het gaat hier om een bloedneus van Ben. Wij hebben twee kleinzonen. James is vier en Ben is twee.frankkunneman Vanzelfsprekend wil Ben...

Column Kunneman | Blaf woef kef zwijg

Juridische column mr. Frank Kunneman Wij hebben thuis vier honden. Jeroen is een great Dane. Tommie is een kruising tussen een carnicorsa, rottweiler en labrador. Sophietje is van de straat...

Column Kunneman | Honderd

Juridische column mr. Frank Kunneman Niemand is onsterfelijk. Dat is de titel van een roman van Simone de Beauvoir. Ik las die roman toen ik veertien jaar oud was. frankkunnemanDat...

Column Kunneman | Rol

Juridische column mr. Frank Kunneman Commissarissen hebben in een onderneming verschillende taken en functies. Men spreekt ook wel over rollen. Het zijn er minimaal drie. De toezichthoudende rol, de adviserende...

Column Kunneman | Op de koop toe

Juridische column mr. Frank Kunneman Corporate governance, je wordt er doodziek van. Te pas en te onpas wordt in de overheid en in het bedrijfsleven verwezen naar beginselen van good...

Column Kunneman | Rood

Juridische column mr. Frank Kunneman In een stichting worden nieuwe bestuursleden meestal geselecteerd en benoemd door het bestuur zelf. Dat heet coöptatie. Dat heeft voordelen en nadelen. Het voordeel is...

Column Kunneman | Organisme

Juridische column mr. Frank Kunneman Ons land is mede door zijn schaalgrootte te beschouwen als een organisme. In een organisme hangt alles met alles samen. Er is in een organisme...

Steun Knipsel Curacao

Uw donatie helpt onafhankelijke onderzoeksjournalistiek op de eilanden in stand te houden en zorgt dat wij kunnen doorgaan met dit werk.

Of volg ons op de socials

16,985FansLike
2,458VolgersVolg
61,453AbonneesAbonneer

Lees de laatste artikelen op uw favoriete social media platform