Column Kunneman | Meten met twee maten

Juridische column mr. Frank Kunneman

Prof. dr. F.B.M. Kunneman

Prof. dr. F.B.M. Kunneman

Van Peter Drucker is de bekende uitspraak ‘What is measured gets managed’. Pas als een directie zich meetbare resultaten ten doel stelt en regelmatig checkt of men op de goede weg is, bereik je als bedrijf wat je wilt. Dat is ook een goede leidraad voor de commissarissen: ‘what is measured gets supervised’. Een commissaris kan alleen effectief toezicht houden als er meetbare afspraken zijn gemaakt. Periodiek check je dan aan de hand van cijfers en objectief vastgestelde criteria of het management op de goede weg is: omzetcijfers, productiecijfers, ziekteverzuim, omvang van de kosten, afname of groei van de winst. Dat zijn heldere indicatoren voor succes. Dat denken we tenminste. 

 

Al die cijfers leveren namelijk een potentieel diepe valkuil op. Meten is inderdaad weten. Helaas weet je alleen wat je gemeten hebt. En dat is nooit genoeg. Dat is een waarheid die bitter en zuur is, vooral voor commissarissen. Het is ook een waarheid die maar zelden onder ogen wordt gezien. Er is namelijk langzamerhand een bekrompen gewoonte ontstaan om supervisie te beperken tot het periodiek nalopen van overzichten en staatjes. Het inzicht dat commissarissen krijgen wordt dan teruggebracht tot een kokervisie op de getalletjes, die braaf met de regelmaat van de klok worden geproduceerd. Dat geeft wel inzicht in cijfers, maar geen inzicht in de werkelijke voortgang van de organisatie.

De cognitief psycholoog Robbert Sternberg heeft er terecht op gewezen dat in bestuurskamers aspecten als wijsheid, beoordelingsvermogen, ethiek en integriteit stelselmatig worden genegeerd. Het zijn begrippen die niet lijken te passen bij jonge, snelle executives die in strakke pakken strakke beslissingen nemen op basis van strakke cijfers. Uit talloos sociaalpsychologisch onderzoek blijkt echter dat hoedanigheden zoals wijsheid, beoordelingsvermogen, vertrouwen en integriteit voor succesvol groepsgedrag veel belangrijker zijn dan statistisch gefundeerd inzicht in zogenaamd objectief gemeten prestaties.

Maar ja, hoe meet je wijsheid? Wat is ethisch en wat niet? Hoe beoordeel je iemands beoordelingsvermogen? Dat is makkelijker gezegd dan gedaan! Wat leert dat aan commissarissen? Meten is inderdaad weten.

Echter moet onderwerp van gesprek worden met welke maten wordt gemeten. Daarbij moet welbewust worden besproken welke andere relevante, misschien lastiger meetbare elementen voor het goed functioneren van de organisatie van belang zijn.

Besproken moet worden hoe die elementen meetbaar kunnen worden gemaakt. Als dat niet zo simpel is, dan moet je iets anders afspreken om deze cruciale elementen voor gezonde bedrijfsvoering onderdeel van je supervisie te maken.

Gelukkig kan dat best, namelijk door de onderwerpen periodiek op de agenda te plaatsen en gewoon de vraag te stellen: is onze organisatie integer? Waarom? Waar blijkt dat uit? Voorbeelden graag! Hetzelfde geldt voor de beoordeling van bestuurders en commissarissen. Vraag gerust aan de directeur of hij of zij zichzelf als een wijs persoon beschouwt en waar dat uit blijkt. Meten met twee maten dus!

Prof. dr. F.B.M. Kunneman is senior partner bij advocatenkantoor VanEps Kunnenman VanDoorne en hoogleraar Corporate Governance aan de UoC. Hij leidt het team dat adviseert over corporate governance. Hij schrijft en doceert al decennia over dit onderwerp. Lees meer …

2 Reacties op “Column Kunneman | Meten met twee maten

  1. Ach ja Johan.. Daarom zit de hel ook vol met advocaten..

  2. Karel Frielink, falikant falend commissaris bij Insel Air, zou deze column van Kunneman van buiten moeten leren.

    Maar volgens mij begrijpt kwakkelend Kareltje het nog niet als je deze column in braille in zijn achterste duwt.

    Onbegrijpelijk dat de Orde van rAdvocaten het toelaat dat Frielink de naam van de ratvocatuur, als ze die uberhaupt nog hebben, met zijn fake commissariaat bij Insel zo omlaag haalt.

    Maar de Orde was ook muisstil toen Mirto Murrat glashard beweerde dat de piloot van een drugsvliegtuig met 1,000 kilo cocaine aan boord dacht dat hij Venezuelaanse bankbiljetten vervoerde.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *