27 C
Willemstad
• donderdag 1 juni 2023

Extra | Journaal 30 mei 2023

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

PBC | Verongelukte automobilist was 36-jarige Chinees Jianwei MO

Persbureau Curacao WILLEMSTAD – De automobilist die vorig week verongelukte op de Helmin Wiels Boulevard is de 36-jarige Jianwei MO, geboren in China. Het ongeluk vond plaats om drie...

PBC | ‘Iedere Curaçaose minister een creditcard van 25.000 dollar voor reizen, bespaart geld’

Persbureau Curacao WILLEMSTAD – Elke minister van Curaçao krijgt voortaan een creditcard van 25.000 dollar om zijn dienstreizen te bekostigen. Dat meldt minister Javier Silvania van Financiën. De...

ParadiseFM | Terugkeer Hof naar Punda stap dichterbij

‘Nieuwe mensen, nieuwe zienswijzen’ is het thema van het jaarverslag over 2022 van het Hof van Justitie. Vorig jaar was in veel opzichten een jaar van herstel....

ParadiseFM | Betaalpas dienstreizen bespaart 1,2 miljoen

Het kabinet-Pisas introduceert betaalpassen voor dienstreizen. De limiet op deze credit cards bedraagt 25 duizend dollar. Deze maatregel moet de overheid 1,2 miljoen besparen. Dat meldt minister...

ParadiseFM | LHBTI-organisaties uiten kritiek op wetsvoorstel Calmes

Statenlid Rennox Calmes wil de rechten van duizenden Curaçaoënaars beperken in plaats van veiligstellen. Dat zeggen LHBTI-organisaties Foko en Igualdat Korsou. Ze noemen het wetsvoorstel dat de...
- Advertisement -spot_img

Opinie | ‘De zinloosheid van gedwongen excuses’

HomeLandenArubaOpinie | 'De zinloosheid van gedwongen excuses'
Opinie mr. George Lichtveld | Persbureau Curacao

Aangewakkerd door de heersende tijdgeest van het Nieuwe Links waarin alles wat te maken heeft (of te maken heeft gehad) met vormen van maatschappelijke onderdrukking onder vuur komt te staan, staat ook de kwestie rond ons slavernijverleden sterk in het daglicht.

Veel is te doen om de excuses die men verwacht dat onze ex-kolonisator denkt te moeten uitspreken over de verfoeilijke praktijken waar toentertijd de Hollandse ondernemers van de West Indische Companie (en daarna, vanaf 1791 van de Republiek der Zeven verenigde Nederlanden), zich schuldig aan hebben gemaakt als de dominerende factor op het gebied van de slavenhandel op het Amerikaanse continent.

Andere landen hebben toentertijd gepoogd de Hollandse slavenhandel over te nemen of daartegen te concurreren. Zo kregen de Italianen, Portugezen en Fransen achtereenvolgens een asiento (machtiging) van de Spaanse koning toegekend maar konden geen van allen aan hun leverantieverplichtingen voldoen zonder Curacao in haar operaties te betrekken.

Zo belangrijk was het eiland voor de regionale slavenhandel, een handel die alleen kon plaatsvinden en gedijen doordat de leveranciers een catagorie menselijke wezens beschouwden als niets anders dan puur verhandelbaar goed waardoor deze ongelukkigen ook daadwerkelijk als louter bezitbare voorwerpen werden behandeld. Een diepere menselijke vernedering bestaat gewoon niet.

Thans, meedobberend op die wereldtrend van het Nieuwe Links, tracht men o.a. af te rekenen met alles wat maar naar maatschappelijke onderdrukking ruikt waaronder ook met de nogsteeds sluimerende nasleep van het koloniale verleden. Van onze ex-kolonisator wordt excuses geeist met daaraan gekoppeld herstelbetalingen. Persoonlijk heb ik het concept van ‘excuses eisen’ nooit begrepen.

Ik zal zelf nooit van iemand excuses eisen, niet alleen omdat ik het vernederend vind om gevoelsmatigheden jegens mijn persoon af te dwingen, maar ook omdat ik mijzelf niet belachelijk wil maken door mijzelf genoegdoening in te beelden verkregen uit een hoogstwaarschijnlijk geveinsde vertoning. Aan dat zelfbedrog doe ik niet mee. Excuses behelzen een spijtbetuiging, spijt is een gevoel en gevoelens laten zich niet afdwingen, ook niet via de rechter mede omdat ‘excuses’ geen juridisch begrip is. Bovendien staat een afgedwongen excuus op gespannen voet met de vrijheid van meningsuiting. Afgedwongen excuses zijn geen excuses, werkelijk gemeende excuses ontlenen immers hun aard en hun kracht aan het feit dat zij spontaan en oprecht berouw tonen over eigen menselijk falen.

Neemt men de spontaniteit en oprechtheid weg dan blijft er niets over. Hoe erg men dat ook vindt, het is het recht van elke boosdoener om zich niet schuldig te voelen. Een parallel mag worden getrokken met het fenomeen van het eisen van rectificatie, dat overigens wel rechterlijk gevorderd kan worden. Maar in al die gevallen waarin zich dat afspeelt zal de rechter er nauwgezet op toe zien dat aan de veroordeelde gedaagde geen woorden in de mond worden gelegd, dit met het oog op zijn recht om een eigen andersluidende opinie er op na te houden.

Op zijn eigen onverbetelijk horkerige manier maakt hufter Geert Wilders ons dat duidelijk. Het hele geval rond het eisen van excuses voor het slavernijverleden wordt des te meer onwezenlijk wanneer door blijkbaar de groep van zwaar gekrenkten onder ons, zelfs vormen van vooroverleg, inspraak en planning wordt geeist voor de manier en de inhoud van de betuiging. Alsof spijtbetuiging een onderhandelbaar standpunt is.

Geert Wilders

Terecht bestaat vanuit de Nederlandse optiek daar verzet tegen, Nederland beschikt zelfs in haar verfoeilijke hoedanigheid van ex-boosdoener, over de morele autonomie om al dan niet excuses aan te bieden en de vorm te bepalen waarin zulks naar haar mening (en gevoelens) dient te geschieden. Als de boosdoener niet die vrijheid wordt gegund dan ontaardt dat al gauw in streling van onze ijdelheid, dit laatste zeker als wij menen die kans te kunnen grijpen om superieur en hooghartig in het midden te laten of wij zullen vergeven of niet (de premier van Sint Maarten heeft reeds verkondigd dat niet te zullen doen).

Het excuus mag niet gebruikt worden als middel om Nederland nogmaals in een kwaad daglicht te stellen, het mag geen wraakaktie zijn en ook niet bedoeld zijn als een genotsmiddel om pervers genoegen te ontlenen aan een moment waarop Nederland zich overgeeft aan zelfvernedering. Laat Nederland haar excuses uiten op de manier zoals zij dat wil en mocht hetgeen alsdan betuigd wordt ons niet volledig bevallen, then so be it. Het moet uiteindelijk enkel uitdraaien op vergeving en op een kijk hoe verder met elkaar door te gaan.

En wat de herstelbetalingen betreft, tast ik in het duister om welk ‘herstel’ het hier gaat. Gaat het om een vergoeding voor geleden schade (welke schade precies?), gaat het om smartegeld of om compenserende genoegdoening? Dat moet dan nader verklaard worden alsmede de hoogte van het bedrag van de schadevergoeding. In een videobericht hoorde ik een aktievoerder vinden dat Nederland gehouden is om aan elke inwoner op het eiland ouder dan 18 jaar een bedrag van honderdduizend gulden te betalen. Hij legt echter niet uit waar die zonderlinge stelling op gebaseerd is.

Ik ben er overigens van overtuigd dat er achter de schermen, in bepaalde circuiten van aktievoerders, allerlei gretige berekeningen worden gemaakt en argumenten worden bekokstoofd om hun herstelbetalings-claim op te baseren. De vereiste excuses moeten ons geen windeieren leggen, laten wij het maximale daaruit melken, deze gouden kans mogen wij niet aan ons voorbij laten gaan, zo denkt men blijkbaar. Whatever is the case, ook op dit punt van de herstelbetalingen doe ik een beroep op eerlijkheid, eergevoel en eigenwaarde. Als het immers gaat om materieel herstel voor onze bewoners van het eiland dan mag ik er op wijzen dat de ex-kolonisator, sedert de invoering van het Statuut in 1954, stelselmatig en struktureel heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van de eilanden van de Nederlandse Antillen.

Gedurende de eerste periode gebeurde dit door middel van het bekostigen van de uitzending van Nederlandse deskundigen en vanaf 1962 via de financiering van meerjarenplannen. In 1962 werd het Centraal Bureau voor Welvaartzorg opgericht hetwelk in 1980 werd omgedoopt in het Departement voor Ontwikkelingsamenwerking (DEPOS). Dit department bediende drie donoren, de Nederlandse regering, de EU en de UNDP, gesamenlijk hebben deze donoren voor miljarden guldens in de Nederlandse Antillen geinvesteerd. Ook de stichting Ontwikkelingssamenwerking Nederlandse Antillen (SONA) heeft gedurende de periode van 2004 t/m 2014 voor 1,6 miljard aan projekten op de eilanden gefinancieerd. De donoren van SONA zijn tevens de Nederlandse regering en de EU.

Mede door deze ontwikkelingshulp behoren onze eilanden tot de meest welvarende eilandstaten in de regio. De eerlijkheid gebied dan ook om bij het aan de orde stellen van de betreffende herstelbetalingen deze, thans nieuw bedachte claim, te bezien vanuit het totale proces van de sociaal-maatschappelijke ontwikkeling welke reeds jaren aan de gang is en nogsteeds gaande is zoals blijkt uit het aangevochte COHO-concept.

Nederland afschilderen als een voormalige uitbuiter die alleen voordeel uit ons heeft geput en ons verder aan ons lot heeft overgelaten is een standpunt dat niet valt te verdedigen. De hypocriete activisten die dat oneigenlijke standpunt huldigen gezellig keuvelend op de porch van hun eigen woning genietend van een Black Label on the rocks en spareribs op de barbeque, willen maar al te graag uitwissen waar hun welstand mede aan te danken is, namelijk aan de nesteling van ons eiland in een koninkrijk dat uiteindelijk, na een lelijke start gedurende de koloniale tijd, toch in hoge mate heeft bijgedragen aan het herstel en de opbouw van onze samenleving tot op een welvaartsniveau waar menig ander land in de regio jaloers op kan zijn.

GEORGE LICHTVELD

KKC Naschrift

15 reacties

 1. @Mano, Opvallend dat Men wel eist dat Nederland herstelbetalingen moet doen terwijl Nederland toen nog niet bestond. Maar in het gebied dat nu bekend staat als Ghana en waar de slavernij erg hoog was en men slaven verkocht aan de witte man weer niet omdat toen het land Ghana niet bestond. Dit is toch wel meten met 2 maten. Niemand die 400 jaar geleden geld verdiende met slavenhandel is meer in leven en toch moet de witte man er voor boeten. Eigenlijk was het hele continent bezig met slavenhandel. Ook de arabieren haalden graag slaven uit Africa en de noord afrikanen haalden zelfs slaven uit wit europa.
  Overigens begonnen de Engelsen met Slaverij in Suriname dus zou daar de rekening heen moeten?

 2. Mano, Wat is dan de rekening dat Ghana moet betalen aan de nazaten? was de vraag van @brian Sul(lol)

  N.a.v. de “ik weet niet meer wat te vragen vraag” van Brian S en de daaropvolgende uitbrander die ik hem van de week gaf, moest geven, besloot ik getriggerd op zoek te gaan naar een antwoord op z’n vraag. Dus ben ik ff op de googletour gegaan, op zoek naar Ghana en herstelbetalingen aan de nazaten van de voorouders die zij, de Ghanezen, aan de Europeanen hebben verkocht.

  Hoewel geschiedenis mijn voornaamste en prettigste hobby is heb ik me nooit ‘verdiept’ in de slavernijgeschiedenis. Ik heb er zoals de meeste mensen wat oppervlakkige kennis van, net genoeg om als het moet ook een beetje erover mee te kunnen ouwehoeren.

  Misschien dat ik me niet verdiep in sommige gruwelijke menselijke gewoonten omdat ik die gruwelijke (puur) menselijke perversiteiten heel gewoon (dus normaal) menselijk vind. Natuurlijk, de meeste mensen willen er niet aan dat het menselijk ras eigenlijk gewoon een met wat geluk zichzelf over de rug getilde kudde wilde beesten is met de bekken vol van het woord “beschaving”. Het is allemaal mens eigen!
  Iedereen, nou ja, niet iedereen, weet zo langzamerhand wel dat mensen de enige dieren zijn die behept zijn met die vreselijke gebreken. enfin.

  Dus ik, goedgeluimd en wel, nieuwsgierig naar hetgeen ik zou kunnen ontdekken, de sleutelwoorden – Ghana herstelbetaling nazaten- intypen, alles in de hoop antwoorden te vinden op Brian’s absurde vraag.

  En al op googlepagina 1 werd ik virtueel bedolven onder tal van online verhalen en krantenberichten. Het mooiste was dat ik aan googlepagina 1 genoeg had, ik hoefde niet verder te googelen, hoewel ik toch heel even naar googlepagina 2 ben gesurft. Maar goed, ik heb zo als gezegd genoeg gehad aan googlepagina 1.

  Om het verhaal kort te houden plaats ik een paar hoofdpunten die me tijdens mijn online-ontdekkingstocht zijn opgevallen.

  Het land Ghana is pas in 1957 opgericht of gesticht, voordien bestond Ghana niet als land/staat. In 1901 tot 1957 werd het land aangeduid als Gold Coast, dat wist ik niet. Natuurlijk weet ik wel dat er aan de Goudkust slaven verhandeld werden, maar heb nooit geweten dat het een tijdlang officieel Gold Coast heette. Ik dacht dat het land Ghana al bestond en in 1957 de onafhankelijkheid verkreeg.

  “Het huidige Ghana ontstond op 6 maart 1957 toen twee Britse kolonies Gold Coast (Britse Goudkust) en Brits-Togoland, die een jaar eerder waren samengevoegd, een onafhankelijk land vormden onder de naam Ghana.”(Wikipedia)

  Dus ik vraag me af of het voor nazaten juridisch echt mogelijk is om het land Ghana verantwoordelijk te stellen, om bijvoorbeeld herstelbetalingen van genoemd land te kunnen eisen. (eh, gelieve rekening te houden met het feit dat ik totaal geen benul heb noch enige kennis heb van het juridische. Ook weer zo’n waarin ik me nooit heb verdiept. (Maar moet ik dan alles weten? Ook al interesseert het me niets? Dat is niet mogelijk.)

  Krijgszuchtige koningen zoals de Ashanti in Ghana, de Fon in Dahomey (Benin) en de Yoruba in Nigeria verkochten behalve leden van omliggende volkeren óók nog elkaars krijgsgevangen onderdanen. Yoruba verkochten o.m. ook Fon en Hausa.

  Het begrip brothers of de identiteit ‘ zwart’ bestond nog niet. Door de verhalen van terugkeerders wisten handelaars wel degelijk wat de slaven te wachten stond in de Nieuwe Wereld. De Europese plantages in de Amerika’s zorgden voor een enorme vraag naar arbeidskrachten=slaven.(Trouw 1 juli 2005)

  De Nederlanders overigens hadden sinds 1701 al een lucratieve handelsakkoord met de Ashanti koningen gesloten.

  M.a.w., het is een ingewikkelde gang van zaken, een verwarrende kwestie als je ‘t mij vraagt.. Want voordat Surinaamse, Amerikaanse, Caribische nazaten en Brian S erover denken om van Ghana herstelbetalingen te eisen, zullen eerst de Afrikaanse nazaten van de verschillende Afrikaanse koninkrijken en volken financiële genoegdoening van elkaar moeten eisen. Zij immers, de Afrikaanse koningen, hebben elkaars onderdanen verhandeld.

  Maar goed, de door mij aan Brian S gegeven uitbrander was meer dan waard. Heb er dus absoluut geen spijt van. Dat gebeurt n.l. als je een vraag stelt die niemand op een bevredigende manier kan beantwoorden, tenminste, ik zou niet weten hoe.

  Om het in het Surinaams te zeggen, Brian S is zoals zo vaak “mondverlegen” geweest. En als het nodig is geef ik hem onbeschaamd weer op z’n kop! Okay, het hangt dan wel af met wat voor soort mondverlegen vraag of opmerking hij op de proppen komt.. (lol)

 3. Vrijdag, 23 december 2022/22:22
  Hoe krijgt iemand het voor elkaar om in de zin
  “”verfoeilijke hoedanigheid van ex-boosdoener, over de morele autonomie
  om al dan niet excuses aan te bieden””
  de woorden “”verfoeilijke hoedanigheid en morele autoriteit”” over dezelfde entiteit te verwoorden. Slaap lekker.

 4. Het bedrag dat de surinaamse bestuurders wegens staatsroof aan haar bevolking schuldig is loopt ook in de miljarden, die van de Curaçaose bestuurders ook! Dus ik zou zeggen: Klop bij effekes bij de bestuurders aan! Je weet wel Suzy, Betrian , Don Martina, Maria, Lamoney, Pisas, Cooper, Gijsbertha & Daughter, De Wielsen en Bysides, De Godetts, De Lastens, De Tromps, De delannoy’s , De Leito’s , etc . Zij hebben hun reparatie compensatie al ruim voldoende “binnen”, in de zakken!

 5. @Brian S schreef;
  “Door je reactie te zien heb ik een zeer goed punt gemaakt waar je na het realiseren een beetje van de leg bent.”

  Ach, klets toch niet uit je vette bolle neus man, je heb geen moer zeer goed punt gemaakt! Het enige waarop ik reageerde is de suggestie van jouw held ‘de stukjesschrijver’ dat hij ervan overtuigt is dat nazaten “achter de schermen” berekeningen maken.

  Toen dacht ik, maar dat kan niet waar zijn, want er is een zekere mr. Zunder die open en bloot de hoogte van het bedrag heeft berekend dat de Nederlandse staat aan de Surinamers moet betalen. Mijn punt was en is nog steeds dat het helemaal “niet achter de schermen” gebeurt. Lees je ‘t goed OEN? “NIET ACHTER DE SCHERMEN!” Dát was en is mijn punt! En als je ‘t nog steeds niet vat dan scroll je maar naar beneden en lees je mijn eerste reactie nogmaals, oen!

  En dan kom jij uit het niets met een stomme vraag aanzetten over “Ghana en herstelbetalingen” die behalve dat ik er nooit iets over heb gelezen en het dus niet weet, al helemaal niets van doen had met mijn gegeven reactie. Stommeling.

  Het is overigens niet voor het eerst dat jij met vragen of opmerkingen komt aanzetten die niets van doen hebben het onderwerp. Sinds wanneer heb je mij over slavernij horen zeiken of zien schrijven? Dat is nooit mijn pakkie an geweest. Sinds ik op dit forum actief ben heb ik nooit een gesprek over slavernij gestart en áls erover werd gesproken me er zelden mee bemoeit.

  Gewoon omdat mijn denkwijze over slavernij niet overeenkomt met het gangbare denken en het wordt mij zeker niet in dank afgenomen. Heb ik in het verleden, niet op dit forum, een aantal malen ondervonden. Zowel in real life als online.

  Integendeel, ik vind het heel normaal, “heel menselijk” zelfs, dat mensen andere mensen uitbuiten of tot slavernij veroordelen en elkaar in oorlogen met miljoenen tegelijk afslachten c.q. uitroeien. Want zo steekt de “mens” nou eenmaal in elkaar. Het verbaast mij totaal niet dat “de mens” in feite een predator-ras is. Een ras van dieven en natural born killers. Ik geloof het echt. En het is geen fake gedachte, het is al eeuwen bekend. Ik heb er best vaak over geschreven, al vanaf het eerste jaar dat ik hier regelmatig begon te posten!

  Als je ooit reacties van mij hebt gelezen, wat natuurlijk geen verplichting is, had je geweten hoe ik over het beest “mens” denk. En had je ook geweten dat er in mijn denken geen verschil is tussen een zwart blank blauw of geel mens, behalve dan de culturele verschillen.

  @Brian S de oen schreef;
  “Het iedereen en alles de schuld van ons eigen falen en vooral altijd met de vinger wijzen is de reden dat wij niet het nivo van Singapore zijn!”

  (Hey, ik weet niet of bovenstaand geklaag aan mij gericht is maar voor de zekerheid reageer ik toch.)

  Praat toch geen bullshit man, betrek mij niet in jouw shit! Je bedoelt jouw vinger en jouw schulden die van jouw gelijkgezinden, ik heb met geen vinger gewezen, daar heb ik geen reden voor. Jullie ellende kan mij geen moer verdommen. Mijn ouders zijn nooit afhankelijk geweest van jullie politici, zij waren geen ambtenaren die iets nodig hadden van een weet ik veel minister. Ik zeg niet jullie allemaal, maar een aantal forumleden op dit forum zijn wel degelijk medeplichtig aan de corruptie en de ellende op het eiland.

  Veel van de ouwelingen op dit forum, bovenal jij Brian S, kletsen dag in dag uit over hoe corrupt en slecht alles is op Curaçao. Ik heb er niets mee van doen. Nog bizarder, ik reageer hier onder een artikel van iemand uit politieke kringen van Curaçao wiens blazoen ook niet eentje is om over naar huis te schrijven.

  Ik heb wel met de vinger gewezen naar jou en ericlapas vanwege de idioterie die jullie hier verkondigen over wat rijke sporters wel of niet behoren te doen met hun rijkdom. Alsof jullie de autoriteit hebben om daarover te kunnen oordelen. donder toch op man!

  Hey, vergeet dat Curaçao ooit het niveau van Singapore zou kunnen bereiken, het heeft te maken met de cultuur van de Aziaten. En niet alleen Curaçao, geen enkel Caribisch land of eiland zal ooit dat niveau bereiken. Ook Latino landen zullen het niet, een hoog nivo halen ze misschien wel, maar niet op z’n Singaporees. De keerzijde van het Singaporees succes is de heersende strenge politieke cultuur. Net als in China wordt je als Singaporese burger zo langzamerhand tot diep in je aars geschaduwd door allerlei toezichtcamera’s. Leuk is anders Hoog nivo, maar Schijn-privacy.

 6. @Knoek-koe, Je kan zeggen wat je wilt maar de corrupte antilliaanse en Surinaamse politici en haar handlangers in Nederland hebben het wel zo ver gekregen dat Nederland op haar knieen gaat. Niemand praat over de corrupte elite hier en in Suriname en de miljarden die zijn verdwenen. Wel hebben het over praktijken van 200 jaar geleden en Zwarte Piet. Er gaan straks miljoenen en miljoenen komen en dat geld zal door dezelfde elite worden verkwist.
  Wie is hier nu dom?

 7. Singapore heeft ook kolonialisme en slavernij (1823) gekend!
  Singapore heeft een zeer hoge opleidingsgraad, BNP per hoofd bevolking USD 100K (op Curaçao USD 15K), is brandschoon en kent een moordgraad van nog geen 0,2 per 100.000 inwoners. Op Curaçao is de moordgraad 20!!! en is het overal ronduit vuilnisbeltachtig smerig. Ra ra ra, hoe kan dat nou? Je kunt niet tot in de eeuwigheid al het falen van Curaçao onder de noemer kolonialime en slavernij schuiven. Misschien moet men eens naar de mentaliteit van de bevolking gaan kijken, te beginnen bij de top, waar het amateurisme, traagheid, nalatigheid , verantwoordelijkheid afschuiven en klungelgehalte werkelijk de kroon spannen.

 8. @Gelukkig is daar in de 19e eeuw een einde aan gekomen.

  Slavernij is door de witte mensen afgeschaft maar bestaat nog steeds in Afrika en Azie en Arabische landen..

 9. @Mano, Dank je wel. Door je reactie te zien heb ik een zeer goed punt gemaakt waar je na het realiseren een beetje van de leg bent.

  Het iedereen en alles de schuld van ons eigen falen en vooral altijd met de vinger wijzen is de reden dat wij niet het nivo van Singapore zijn!

 10. Brian S schreef;
  ” @Mano, Wat is dan de rekening dat Ghana moet betalen aan de nazaten? Zij hebben immers deze nazaten tot slaaf gemaakt en verkocht aan de witman.”

  Tja, daar ga je weer Brian S.
  In 2021 heb ik jou, ook al was het op z’n digitaals, persoonlijk de gouden KKC medaille overhandigt voor de KKCseejer die in genoemd jaar met kop en schouders bovenaan de lijst stond als maker van de meest stomme, vaak wereldvreemde nietszeggende en nergens opslaande opmerkingen.

  Vandaag, een aantal weken nadat jij en ericlapas meenden te kunnen uitmaken, eisen zelfs, hoe rijke Curaçaose sporters met hun rijkdom dienen om te gaan en hoe zij hun eerlijk verkregen fortuin dienen uit te geven. Heel bizar en brutaal, een paar in real life onbelangrijke forumgasten die even komen vertellen hoe en wat rijke sporters met hun fortuin behoren te doen. Laat me toch niet lachen, maar ik lach toch, ha ha ha ha ha.

  Zo móéten die rijke sporters volgens jou elke maand 10% van hun inkomen overdragen aan de armen op Curaçao anders zijn het hufters volgens ericlapas. (lol)
  M.a.w., die rijke sporters zijn het eigenlijk verplicht Curaçao uit die drek te halen die jullie hebben veroorzaakt. Kan het nog even gekker?

  Heb jij overigens deze maand 10% van jouw inkomen overgemaakt naar de armen op Curaçao Brian S? Dat was immers mijn tegenvoorstel na kennisgenomen te hebben van die belachelijke eisen van jullie.

  En bovenstaande door mij vertelde is een goed voorbeeld wat er in de psyche van sommige forumleden gebeurt als ze een aantal jaren op een forum actief zijn en op den duur de realiteit uit het oog verliezen. Je krijgt dan een stel verdwaasde forumleden die van gekkigheid het verschil tussen digitaal online lullen en de realiteit niet meer kunnen onderscheiden.

  Dus op een gegeven moment denken gasten als jij dat ze werkelijk iets te zeggen hebben. Welnu, geloof mij Brian S, jij hebt helemaal niets te vertellen! Een online-verhaal mag je natuurlijk vertellen, maar werkelijk iets te vertellen hebben over anderen of over wat dan ook heb jij niet.

  En dat geldt ook voor mij, ofschoon ik niet denk iets vertellen te hebben op dit forum. Ik eis niks van niemand, ik denk niet dat ik de over de macht beschik om ook maar iets van iemand te eisen, laat staan uitmaken en beslissen hoe of wat..Kan het iemand ook maar iets schelen wat er door wanna be important online guests uitgebraakt wordt?

  Brian S schreef;
  “@Mano, Wat is dan de rekening dat Ghana moet betalen aan de nazaten?”

  Brian S, je snapt zelf natuurlijk wel dat je me met een ontzettende domme vraag lastigvalt? Hoe kan ik een vraag beantwoorden waarover ik nog nooit iets heb gelezen? Denk je soms dat ik me net als meneer Zunder of net als jij bezighoud met slavernij? Volgens mij moet jij het antwoord wel weten, anders stel je niet zo’n domme vraag. Ik weet nu wel hoe hoog het bedrag is die de Nederlandse staat volgens dhr. Zunder aan de Surinaamse nazaten moet betalen, heb ik net even gegoogeld, maar liefst 50 milliard euro, dat is geen kattenpis. (lol)

  Gezien de door jou gestelde domme vraag dreig je weer eens als winnaar uit de bus te komen Brian S.. Joh, de gouden KKC-medaille 2022 voor de meest onnozele KKCseejer van het forum ligt in het verschiet! Voor jou! (lol)

 11. Uitbuiting van mensen gebeurt helaas nog steeds!
  De slavernij is daar een voorbeeld van.
  Gelukkig is daar in de 19e eeuw een einde aan gekomen.
  Als er excuses “moeten” worden gegeven dan is de aangewezen persoon daarvoor de secretaris generaal van de VN, namens de totale mensheid.

 12. @Mano, Wat is dan de rekening dat Ghana moet betalen aan de nazaten? Zij hebben immers deze nazaten tot slaaf gemaakt en verkocht aan de witman.

 13. De miljarden waar Mano het over heeft, heeft Nederland de afgelopen tientallen jaren in een veelvoud daarvan aan de Antillen overgemaakt.

  Waar ze in de corrupte boevennesten die de eilanden zijn razendsnel verdampt waren.

 14. @George Lichtveld schreef;
  “Ik ben er overigens van overtuigd dat er achter de schermen, in bepaalde circuiten van aktievoerders, allerlei gretige berekeningen worden gemaakt en argumenten worden bekokstoofd.”

  En ik ben er zeker van dat die volgens george Lichtveld “gretige berekeningen” niet achter de schermen worden bekokstoofd, als men al van bekokstoven kan praten. Al jaren berekent een bekende Surinaamse rekenaar, dhr. Zundert, -de man met de afgezakte bril op de ronde punt van zijn neus-, overigens landgenoot van George Lichtveld, open en bloot de hoogte van het bedrag die de Nederlandse staat volgens hem aan de Surinaamse nazaten dient te betalen voor het aangedane slavernijleed.

  Ik weet nu ff niet hoe hoog het bedrag is, maar het loopt in de miljarden. En die berekening heeft hij voor zover ik weet niet achter de schermen gemaakt. Want in de afgelopen jaren heeft hij in verschillende Nederlandse dagbladen zijn berekeningen m.b.t. slavernij in Suriname toegelicht, daarom weet ik het.

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties