30 C
Willemstad
• donderdag 20 juni 2024

Extra | Journaal 19 juni 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Tuesday, June 18, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 18 juni 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

NRC | Staakt Aruba het verzet tegen het homohuwelijk?

Podcast Mogen binnenkort ook op Aruba mensen van het gelijke geslacht trouwen? Vandaag stemt het Arubaanse parlement daar opnieuw over. En dat wordt spannend, want gelijke rechten voor...

CN | Gokbedrijf Dama reageert op faillissement: ‘We zijn financieel gezond’

Jeffrey Noeken - CasinoNieuws.nl Een week na het uitgesproken faillissement op Curaçao laat Dama weten dat het bedrijf financieel gezond is. Volgens het gokbedrijf kwam de uitspraak onverwacht...

Democracy now! | Monday, June 17, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...
- Advertisement -spot_img

Opinie | Weerzinwekkend

HomeLandenArubaOpinie | Weerzinwekkend

Opinie George Lichtveld | met vonnis Human Rights Defense Curacao (HRDC)

Venezolaanse vluchtelingen in Coro op weg naar Curacao en Aruba | New York Times Meridith Kohut

De Darien Gap is het beruchte looppad door het gevaarlijke oerwoud op de grens tussen Panama en Colombia. Het betreft een volstrekt wetteloos en moeilijk begaanbaar gebied alwaar drughandelaars, smokkelaars, guerilleros en criminelen het voor het zeggen hebben, de strook wordt beschouwd als een van de gevaarlijkste plekken ter wereld. Toch hebben volgens de ngo Human Rights Watch dit jaar migranten uit Venezuela de Cubanen en Haitianen ingehaald als grootste groep die zich ondanks de enorme gevaarzetting, een vlucht ondernemen door de Darien Gap.

 

Dat betekent dat de sociaal maatschappelijke situatie in Venezuela nog zodanig extreem slecht is dat vele burgers in hun wanhoop besluiten om de dood te trotseren om maar te kunnen ontsnappen aan de hel waar ze uit vandaan komen. Daar hebben ze blijkbaar alles voor over.

De Darien Gap wordt beschouwd als een van de gevaarlijkste plekken ter wereld waar Venezolaanse vluchtelingen veel gebruik van maken om via Midden America hun land te ontvluchten

Andere Venezolaanse vluchtelingen kiezen voor alternatieve routes, waaronder een route per lancha over de onstuimige Caribische zee richting Curacao. Mogelijk minder gevaarlijk als de route via de Darien Gap maar nog steeds niet zonder levensgevaar.

Deze crisis-migranten doen dat niet voor de lol, velen onder hen denken dat een clandestien vertrek uit hun land de enige hoop is op overleving, de enige hoop is op een toekomstig normaal leven.

Eenmaal betrapt door onze kustwacht worden deze crisis-migranten overgeleverd aan de autoriteiten van de Toelatingsorganisatie hetwelk meestal resulteert in ogenblikkelijke detentie met als doel deportatie, dit ondanks dat de ook voor Curacao geldende internationale mensenrechten verdragen die botte aanpak verbieden. Uit oogpunt van de bescherming van de mensenrechten van de zeer kwetsbare groep van vluchtelingen en crisis-migranten is er op internationaal gebied veel geregeld, o.a. ook ten aanzien van detentie-bevoegdheden en detentie-omstandigheden.

In dat kader heeft recentelijk de rechter , nadat door de advokatengroep van Human Rights Defense Curacao (HRDC) een kort geding was aangespannen tegen het land over de onwettige- en slechte detentie-omstandigheden in het SDKK gevangenis-complex waarin de betreffende crisis-migranten verkeerden, een schouwing verricht om zich persoonlijk te vergewissen van de situatie aldaar. Dat blijkt een wrange indruk te hebben gemaakt. Bij vonnis dd. 14 juli jl heeft de rechter de vrijlating bevolen van 10 Venezolaanse crisis-migranten die zonder verblijfstitel op het eiland verkeren.

De 10 door het gerecht vrijgelaten Venezolanen

Een prachtige overwinning voor de humaniteit zou men denken, men zou vreugde en trots moeten uitstralen nu eindelijk, na alle verwijten door mensenrechtenorganisaties zoals Amnesty International en UNCHR, het eiland thans blijk heeft gegeven mensenrechten van crisis-migranten in acht te nemen al is dat schoorvoetend en (voorlopig nog) afgedwongen door onze rechterlijke macht.

Maar nee, via een platform dat de media op 15 juli jl aan haar ter beschikking heeft gesteld, heeft mevrouw Suzy Camelia-Romer alle ruimte gekregen om haar gal te spuien over het voornoemde vonnis. Zij vindt dat het land beroep moet aantekenen en dat zelfs het parlement aktie moet ondernemen tegen deze rechterlijke frivoliteit. Het gaat hier om een politicus die altijd al een zeer comfortabel leven heeft geleid en die waarschijnlijk om die reden volstrekt geen inlevingsvermogen heeft in het zware levenslot dat het Venezolaanse volk getroffen heeft. Noch kunnen de aldaar heersende verschrikkingen haar blijkbaar een lor schelen, het ‘somos hermanos’-adagium houdt op bij de grens.

“Voor Wilders en Baudet houdt de wereld op bij de dijk, bij Camelia-Romer bij onze kust”

Ik snap niet waarom deze dame zich altijd zo van haar slechtste kant laat zien. Haar zwartgallige kritiek wederom op de haar bekende belerende manier gebracht, baseerde zij voornamelijk op het voorwendsel op te willen komen voor het belang van de rechtmatige eilandelijke bewoners. Daarbij bediende zij zich van dezelfde cliché argumenten die wereldwijd ook door zoveel andere migratie-tegenstanders worden gehanteerd namelijk overspoeling van het maatschappelijke draagvermogen van een kleine gemeenschap, krapte op de arbeidsmarkt en in de woningmarkt en uiteraard en wat niet uit kan blijven, die eeuwige drogreden dat onder de migranten ook vaak uitschot zit met als gevolg toename van de criminaliteit.

Dat laatste zal ongetwijfeld het geval zijn maar ook onder migranten die wel regulier toegelaten zijn tot ons eiland bevindt zich uitschot. Het is uitermate gemakkelijk om dit soort van grijs gedraaide argumenten te hanteren, argumenten die eerlijk gezegd gemakkelijk kunnen worden aangepakt binnen een gedegen ontwikkeld en opgezet migratie-beleid dat niet stoelt op emoties maar op een zakelijke aanpak van het migratieprobleem.

Ons migratie-probleem wordt niet veroorzaakt door crisis-migranten maar door een gebrek aan een gedegen opgezet migratie-beleid.

Ik pleit er niet voor om wat voor migratie-golf dan ook, klein of groot, onbeperkt toelating te laten verschaffen tot ons klein Curacao, wel is mijn betoog om medemensen die gevlucht zijn voor de meest mensonterende- en levensbedreigende omstandigheden op zijn minst een menswaardige opvang te verschaffen en te behandelen conform de daarvoor opzette internationale regels. Die crisis-vluchtlingen die vervolgens alsnog een verblijfstitel hebben kunnen verkrijgen na met succes toelatingsprocedures te hebben doorlopen kunnen hier dan bevoegd verblijven terwijl de afgewezenen, op basis van afspraken met onze geo-politieke omgeving, doorgeleid kunnen worden naar andere landen die hen wel kunnen en willen opvangen, een praktijk die ook in heel Europa wordt gehanteerd.

Gebleken criminelen kunnen altijd op basis van afspraken gemaakt tussen landen worden gedeporteerd of worden uitgeleverd.

In het verleden heeft ex-premier Rhuggenaath herhaaldelijk onthuld dat tijdens zijn ontmoetingen met Latijns-Amerikaanse presidenten en hoogwaardigheidsbekleders hem werd verzekerd dat van hun zijde hulpverlening kan worden verwacht op gebied van de opvang van ‘overtollige’ migranten indien daarom verzocht wordt.

In glorievolle dagen zou Curacao, aangestuurd door echte staatslieden, allang het voortouw hebben genomen om door middel van geo-politiek overleg en het organiseren van gerichte conferenties met de landen in de regio tot afspraken te komen voor een integraal Caribisch migratiebeleid. Dat initiatief zou zou Curacao in the lead hebben geplaatst in het totstand brengen van een Centraal-Amerikaans migratiebeleid en zou onze naam gevestigd hebben als het oplossingsgerichte centrum voor de Caribische- en Centraal Amerikaanse migratie-politiek.

In plaats daarvan spelen wij weer miezerig voor het zielige slachtoffer van gerechtelijk onbegrip als gevolg van wederom een rare makamba-rechter die het dreigingsbeeld van een als maar wassende toestroom van Venezolaanse migranten maar niet wil inzien. Door dit valse beeld te promoten schaart mevrouw Camelia-Romer zich in de duistere groep van xenophobe-, nationalistische-, opportunistische-, populistische politieke leiders zoals Donald Trump, Geert Wilders, Thierry Baudet en Marie Le Pen, allemaal weerzinwekkende figuren die nauwelijks enige empathie kunnen opbrengen voor volkeren buiten de grenzen van wat zij als hun heilig en onschendbaar nationaal territorium beschouwen.

Voor Wilders en Baudet houdt de wereld op bij de dijk, bij mevrouw Camelia-Romer bij onze kust, laat de buitenwereld maar zelf hun rommel opruimen en val ons niet lastig zolang het niet in ons voordeel is. Het zou voor Europa en Oekraïne er heel slecht hebben uitgezien met dit soort walgelijk egocentrische personages aan de macht!

Om verder afglijden van rechtstatelijkheid, humaniteit, moraliteit en fatsoen op Curacao te voorkomen dienen instanties die deel uitmaken van ons maatschappelijk middenveld (waaronder de ngo’s) de zware taak op zich te nemen om tegenwicht te geven aan dit soort ontaarde politici.

In dat opzicht kan ik alleen maar bewondering opbrengen voor HRDC-direkteur Ieteke Witteveen die recentelijk Koninklijk werd onderscheiden voor haar enorme culturele inspanningen en voor haar vertoon van oprechte mede-menselijkheid en liefde in de omgang met alle volkeren. Het toegewijde team van HRDC-medewerkers ondersteund door het geweldige advokatenteam hebben een belangrijke voorwaartse stap weten te bewerkstelligen op gebied van de bescherming van crisis-migranten.

Hun strijd is echter nog lang niet volbracht gezien de zelfzuchtige en benepen geaardheid van bepaalde politici die nog steeds staatsmacht nastreven. God behoede ons.

GEORGE LICHTVELD

Naschrift KKC

Klik hier voor het document als uw browser het onderstaand Scribd document niet kan lezen of downloaden.

2022 07 14 – VONNIS Human Rights Defense Curacao (HRDC) vs Land Inzake Venezolaanse Vluchtelingen by Knipselkrant Curacao on Scribd

46 reacties

 1. Dislect : “en zo kom je op een universiteit die het niveau van een MBO heeft”.
  My sentiments exactly, ‘nuff said. (20 jaar UvA, incl bursalen)
  Tristu!

 2. Dislect : “en zo kom je op een universiteit die het niveau van een MBO heeft”.
  My sentiments exactly, ‘nuff said. (20 jaar UvA, incl bursalen)
  Tristu!

 3. Spijker op de kop @ Tuna. De politieke elite geeft geen kik wanneer mensenrechten geschonden- en mensen uitgebuit worden. Zie Cova de schreeuwerd die zijn mond vol had over arbeidersrechten, (Hij verdient daar lekker aan), maar als MEO Minister was hij muisstil toen in de BOO mensen letterlijk als slaven uitgebuit en behuisd werden. Ze, de politieke elite, gaan alleen piepen als ze bv van 800 K per jaar naar 230K per jaar moeten, zie de volksmennerij in de staten door een paar gedaste , gejaste en gemanchetknoopte “Toppers” die STUK voor STUK door politiek familiebanden zijn aangesteld. Hoor ze miepen over een royaal salaris van 230K , zeker voor de zwaar ondermaatse prestatie die ze leveren. Terwijl machi en Pachi bjeeuw met 700 per maand moeten rondkomen aan AOV, daar is nooit wat voor geregeld. Maar daar hoor je deze wannabee jetset niet over. Terug deporteren naar de Dom. Rep, Venezuela (Cova) of wherever ze vandaan komen. Cova heeft nog steeds het record van meeste dienstreizen op zijn conto staan! En dat heeft zogenaamd hart voor Curaçao,

 4. @Eduardo

  Ik begrijp dat het jouw persoonlijke mening is en dat je vindt dat migratie selectief moet zijn, omdat er onder die massa migranten vaak niet-eerlijke mensen zijn die veel schade zouden kunnen toebrngen aan de Curaçaose samnleving.
  Waarom zou jij je daarvoor moeten schamen dat je in Willemstad bent geboren en nu in Venezuela woont en dat Venezolanen in veel landen een slecht imago hebben.
  Er vertrekken dagelijks honderden mensen via de Caribische zee naar ook Mexico en vooral Aruba en Curacao. Als ze al niet door deMarine of Coast Guard gespot worden. Hoe je het ook wendt of keert geen enkele vluchteling hoort thuis in een cel, en zeker niet binnen het Curacaose regiem.
  Art 3 EVRM is daar erg duidelijk in.

 5. @Eduardo

  Ik begrijp dat het jouw persoonlijke mening is en dat je vindt dat migratie selectief moet zijn, omdat er onder die massa migranten vaak niet-eerlijke mensen zijn die veel schade zouden kunnen toebrngen aan de Curaçaose samnleving.
  Waarom zou jij je daarvoor moeten schamen dat je in Willemstad bent geboren en nu in Venezuela woont en dat Venezolanen in veel landen een slecht imago hebben.
  Er vertrekken dagelijks honderden mensen via de Caribische zee naar ook Mexico en vooral Aruba en Curacao. Als ze al niet door deMarine of Coast Guard gespot worden. Hoe je het ook wendt of keert geen enkele vluchteling hoort thuis in een cel, en zeker niet binnen het Curacaose regiem.
  Art 3 EVRM is daar erg duidelijk in.

 6. Inderdaad weerzinwekkend. Weet u dat ook schandalig is, dat er inmiddels een achterstand is opgelopen bij de Immigratiedienst bij de afwikkeling van +/- 2500 aanvragen.
  Op aanvragen die 4 maanden geleden zijn ingediend is nog steeds geen beslissing genomen. Het betreft veelal personen die rechtsgeldig op Curacao verbljjven en waarvan de geldigheid vanhun cedula inmiddels verlopen. Mensen die iedere dag naar hun werk gaan, belasting betalen en eigen ziektekostenverzekeringen moeten afsluiten omdat niet Nederlanders uitgesloten zijn van een SVB verzekering. Laat ik het maar bij schandalig houden.

 7. Mi opinion personal es que toda migracion debe ser Selectiva ya que entre esa masa de migrantes hay mas que seguro personas no honestas que le haran mucho dano a la sociedad de curacao.
  Soy nacido en Willemstad y vivo en Venezuela y me da mucha verguenza ver como los venezolanos tienen tan pesima imagen en todos los paises.
  Es vergenzoso ver esa masa de venezolanos en marcha hacia Mexico y otros tantos para curacao via el mar caribe. Estos ultimos son tan poco inteligentes que no entienden cada barco con migrantes es detectado por la Marina Holandesa conjuntamente con aviones de EEUU ubicados en Hato Airport.
  Los derechos humanos deben prevalecer siempre y cuando las personas puedan actuar de manera honesta y transparente y no de manera ilicita entrando a un pais de manera ilegal

 8. Mi opinion personal es que toda migracion debe ser Selectiva ya que entre esa masa de migrantes hay mas que seguro personas no honestas que le haran mucho dano a la sociedad de curacao.
  Soy nacido en Willemstad y vivo en Venezuela y me da mucha verguenza ver como los venezolanos tienen tan pesima imagen en todos los paises.
  Es vergenzoso ver esa masa de venezolanos en marcha hacia Mexico y otros tantos para curacao via el mar caribe. Estos ultimos son tan poco inteligentes que no entienden cada barco con migrantes es detectado por la Marina Holandesa conjuntamente con aviones de EEUU ubicados en Hato Airport.
  Los derechos humanos deben prevalecer siempre y cuando las personas puedan actuar de manera honesta y transparente y no de manera ilicita entrando a un pais de manera ilegal

 9. Pedro Louis Brion draait zich om in zijn (nu Venezolaanse) graf . U weet wel, de man waar we mee dwepen en zijn standbeelden vereren als de grote vrijheidsstrijder. Zijn hermanos hier, die we ook de onze noemen, zijn slechter af dan ooit tevoren.

  Tegen de tijd dat de rollen zijn omgedraaid ( ik schat nog geen jaartje na onze echte onafhankelijkheid) dan hoop ik dat onze broeders een goed geheugen hebben voor wat betreft zoals ze hier nu worden behandeld en uitgebuit.

  Er zijn mensen hier die slavernij in stand houden omdat het ons uitkomt, of het nu om Koreanen / Cubanen of Haitianen dan wel `Nos Hermanos Venezolanos` gaat, de politieke elite horen we niet. Daar werken ze ook voor.

  Totdat een stel slimme Cubanen het er niet bij lieten zitten en uiteindelijk een miljoenen vergoeding kregen omdat ze bewezen als vuil behandeld te zijn op `Nos Isla`. Ach, de elite hoefde het niet te betalen, we stonden even in een negatief licht en er werd van alles gedaan om dat maar in de mondi te vegen. Om je dood te schamen.

 10. Pedro Louis Brion draait zich om in zijn (nu Venezolaanse) graf . U weet wel, de man waar we mee dwepen en zijn standbeelden vereren als de grote vrijheidsstrijder. Zijn hermanos hier, die we ook de onze noemen, zijn slechter af dan ooit tevoren.

  Tegen de tijd dat de rollen zijn omgedraaid ( ik schat nog geen jaartje na onze echte onafhankelijkheid) dan hoop ik dat onze broeders een goed geheugen hebben voor wat betreft zoals ze hier nu worden behandeld en uitgebuit.

  Er zijn mensen hier die slavernij in stand houden omdat het ons uitkomt, of het nu om Koreanen / Cubanen of Haitianen dan wel `Nos Hermanos Venezolanos` gaat, de politieke elite horen we niet. Daar werken ze ook voor.

  Totdat een stel slimme Cubanen het er niet bij lieten zitten en uiteindelijk een miljoenen vergoeding kregen omdat ze bewezen als vuil behandeld te zijn op `Nos Isla`. Ach, de elite hoefde het niet te betalen, we stonden even in een negatief licht en er werd van alles gedaan om dat maar in de mondi te vegen. Om je dood te schamen.

 11. @Johanna, Dus omdat er in een rijk land corruptie is moeten andere landen daar voor opdraaien?

  Laten ze maar bij elk vat olie uit Venezuela 20 procent afhalen en dat geven aan de landen die mensen uit Venezuela opvangen!

 12. @Johanna, Dus omdat er in een rijk land corruptie is moeten andere landen daar voor opdraaien?

  Laten ze maar bij elk vat olie uit Venezuela 20 procent afhalen en dat geven aan de landen die mensen uit Venezuela opvangen!

 13. @knoekkoe,
  Waarom wordt het onderwijs slechter?
  Het heeft een paar redenen:
  De grootste is Papiamento by scol.
  En die had een “nobele” reden:
  Zo begonnen Papiaments talige niet gelijk met een achterstand op de basisschool.
  Dat de achterstand dan vooruit geschoven worden is jammer.
  Het scoort leuk bij het electoraat, hoewel die bijvoorkeur hun kinderen plaatsen op een “Nederlandse” school.
  Het vooruitschuiven van achterstand heeft voordelen, ze willen niet het hele electoraat kwijt. Ook in het regulier, Nederlands talig, voortgezet onderwijs is de instructie taal niet 100% Nederlands maar 50% dat is dus 2x niets.
  Het is gewoon een verhoging van de drempel tot verder studeren of zelf ontplooien..
  Er is geen behoefte aan mensen die kennis willen hebben. Er is geen behoefte aan “kunnen beredeneren”
  Er is behoefte aan simpel en onderbuikgevoel.
  En omdat het niveau van de leerlingen daalt, gaat het niveau van de opleiding mee.
  Er moeten wel diploma’s komen.
  En zo kom je op een universiteit die het niveau van een mbo heeft.
  Ik denk dat het bewust geregeld is.

 14. @knoekkoe,
  Waarom wordt het onderwijs slechter?
  Het heeft een paar redenen:
  De grootste is Papiamento by scol.
  En die had een “nobele” reden:
  Zo begonnen Papiaments talige niet gelijk met een achterstand op de basisschool.
  Dat de achterstand dan vooruit geschoven worden is jammer.
  Het scoort leuk bij het electoraat, hoewel die bijvoorkeur hun kinderen plaatsen op een “Nederlandse” school.
  Het vooruitschuiven van achterstand heeft voordelen, ze willen niet het hele electoraat kwijt. Ook in het regulier, Nederlands talig, voortgezet onderwijs is de instructie taal niet 100% Nederlands maar 50% dat is dus 2x niets.
  Het is gewoon een verhoging van de drempel tot verder studeren of zelf ontplooien..
  Er is geen behoefte aan mensen die kennis willen hebben. Er is geen behoefte aan “kunnen beredeneren”
  Er is behoefte aan simpel en onderbuikgevoel.
  En omdat het niveau van de leerlingen daalt, gaat het niveau van de opleiding mee.
  Er moeten wel diploma’s komen.
  En zo kom je op een universiteit die het niveau van een mbo heeft.
  Ik denk dat het bewust geregeld is.

 15. Waarom is het onderwijs zo ondermaats @John? En laat het zoveel te wensen over, en wordt de kloof tussen nederlands vervolgopleidingsniveau en Curacaos middelbaar onderwijsniveau steeds gapender? Dat komt maar door een ding: Alle opeenvolgende Ministers van Onderwijs, ongeacht de partij of opleiding, hebben er een potje van gemaakt! Of rondgevlogen, of zitten sukkelen, of er een business van gemaakt om hun rammelende F&F leerprodukten aan het onderwijs te slijten tegen de hoofdprijs. Op Curacao is minister of statenlid zijn een grote business of een groot feest (Zie Pisas, de beste man heeft de tijd van zijn leven om tussen de oliesheiks van Dubai rond te lopen alsof hij een celebrity is)

 16. Rijk land Brian? Ja, was, maar de rijkdommen die er nog zijn worden slecht beheerd of verdeeld onder het gezag. Net als hier Brian. Hier is ook erg veel geld, waarom zijn er dan zoveel armen, waarom is het onderwijs zo slecht, waarom enz. Vul zelf maar in. Hier vandaan hoef je niet te vluchten, wij leven nog onder een koninkrijksvlag en kunnen naar Nederland.

 17. Suzy is een typische YDK Politica, van het zelfde hout gesneden als figuren die in het parlement gaan pleiten waarom een bevolking die voor 40% onder de armoedegrens leeft, hun salaris dubbel en dwars moet betalen. Deze politici en gezagsdragers denken maar aan een ding: Zichzelf. Maar wel een grote scheur hebben over Nederlands beleid tav financiering Curaçao,! Een ander mag altijd betalen. Maar Suzy en die types die in het parlement aan het pleiten waren voor een salaris van 2x de Rhuggenaat norm, (Pisasnorm wil ik het niet noemen, de man zou niet eens het salaris van de vuilophaaldienst moeten verdienen) , die zijn echt het het spoor der realiteit kwijt. Suzy heeft altijd goed, om haar zakken zo nagedacht, hoe ze de wet zo glad en glibberig mogelijk kan omzeilen, zodat ze haar zakken zo vol mogelijk kan vullen.

 18. En een mond vol over Venezuela nos bon bisiña .
  Stelletje hypocrieten .
  Ja voor zijn olie en de barku,s
  Vreem ,heel vreemd .

 19. En een mond vol over Venezuela nos bon bisiña .
  Stelletje hypocrieten .
  Ja voor zijn olie en de barku,s
  Vreem ,heel vreemd .

 20. @Brian. Naiviteit is ook een vak. Je zou beter moeten weten. Deze rots ligt al jaren aan het oneindige geldinfuus van nederland.

 21. Suzy voelt zich solidair met de bevolking van Curaçao! Nou nou! Suzy heeft nog nooit een vinger uitgestoken naar het volk zonder dat haar zakken er ook beter van werden, net zo als 95% van de gezagsdragers en andere hoogwaardigheidsbekleders! Maar nu is ze een al al pro bevolking Curaçao. Het is tijd voor nieuwe frisse in het buitenland gevormde buiten de box denkende politici die deze politieke graai- elite voor eens en voor altijd buiten spel zetten. Suzy heeft genoeg gegraaid en gesnaaid!

 22. Deze 10 jonge mensen horen zeker niet thuis in een gevangenis.
  De wijze macamba rechter heeft terecht, recht gezet wat krom was.

 23. Brian, as usual you(r comments) is full of BS.
  En precies zoals LionFish aangeeft, Yiu di Tera die zich en troupe dan recentelijk hebben aangemeld (Leeuwarden , Tilburg, Amsterdam) voor een uitkering. Niet meer zo makkelijk als vroeger. Voorlopig langdurig verblijf bij Tanchi, die overigens klein behuisd is. Geen (sociale) woning te krijgen.
  En dan te bedenken dat de Grote Exodus nog niet echt is begonnen.
  My tax€uros at work. Dit kan leuk wordt, zei Hiawatha!

 24. Ik ik ik . Als je met mensen moet gaan ‘delen’ blijft er minder over.
  Erg zo’n instelling.
  Maar tekenend hoe men denkt over de ander.
  It is as is.

 25. Ik ik ik . Als je met mensen moet gaan ‘delen’ blijft er minder over.
  Erg zo’n instelling.
  Maar tekenend hoe men denkt over de ander.
  It is as is.

 26. @Lionfish,
  Curacao heeft geen gigantische olievoorraden, Geen grote dam voor electra, fabrieken voor oa autos, bier. Veel natuurlijke grondstoffen agricultuur en dan heeft Venezuela meer te bieden aan een toerist.

 27. @Lionfish,
  Curacao heeft geen gigantische olievoorraden, Geen grote dam voor electra, fabrieken voor oa autos, bier. Veel natuurlijke grondstoffen agricultuur en dan heeft Venezuela meer te bieden aan een toerist.

 28. @Brian zegt: Is toch te gek voor woorden dat er uit een rijk land als Venezuela miljoenen mensen vluchten wegens armoede ?

  Als je Venezuela vervangt door Curacao, en kijkt hoeveel ydk om economische redenen (lees: geen zin om zelf de handen uit de mouwen te steken) vluchten naar Nederland, om vervolgens zonder risico om in de bak te worden gegooid grof misbruik te maken van het systeem hun handje op te houden om een uitkering te vangen dan is dat een zeer treffende gelijkenis, met dat verschil dat de Venezulaan wel graag wil werken.

 29. maar pakken ze echt de banen af van de ydk?
  Weer een terechte vraag.
  Ik denk het niet. Zelfs denk ik als de ongedocumenteerden niet zouden werken dat het ware tempo en efficiëntie van ydk zichtbaar wordt en de hele economie, wat er nog van over is, stopt.
  Bouwbedrijven krijgen niets meer van de grond.
  Tuinen worden niet meer bijgehouden.
  Huizen niet meer schoon gemaakt, winkels niet meer gevuld en een deel van de bevolking lijdt aan “blue balls”.
  Maar het is zo gemakkelijk om andere de schuld te geven bij voorkeur mensen met een afwijkende huidskleur of mensen die door hun taal opvallen. Het is een manier om eenheid te creëren en je zelf superieur te vinden.

 30. maar pakken ze echt de banen af van de ydk?
  Weer een terechte vraag.
  Ik denk het niet. Zelfs denk ik als de ongedocumenteerden niet zouden werken dat het ware tempo en efficiëntie van ydk zichtbaar wordt en de hele economie, wat er nog van over is, stopt.
  Bouwbedrijven krijgen niets meer van de grond.
  Tuinen worden niet meer bijgehouden.
  Huizen niet meer schoon gemaakt, winkels niet meer gevuld en een deel van de bevolking lijdt aan “blue balls”.
  Maar het is zo gemakkelijk om andere de schuld te geven bij voorkeur mensen met een afwijkende huidskleur of mensen die door hun taal opvallen. Het is een manier om eenheid te creëren en je zelf superieur te vinden.

 31. …..”In glorievolle dagen zou Curacao, aangestuurd door echte staatslieden, allang het voortouw hebben genomen!”…..

  Dat moet echt heel lang geleden zijn! Wie ware dat? We hebben nu idd vooral wannabee bestuurders , lees: globetrotters, die alleen maar rondreizen terwijl de pleuris hier allang uitgebroken is.

  Je massamigratie zal een impact hebben op een kleine gemeenschap, maar pakken ze echt de banen af van de ydk? Ze doen het werk waar ydk hun neus voor ophalen. En als je ze dan opsluit, dan mag dat idd op een manier op een menswaardige manier. Of terwijl zoals een menswaardige manier zoals een ydk gedetineerde dat ook in Nederland zou eisen en verwachten.

 32. …..”In glorievolle dagen zou Curacao, aangestuurd door echte staatslieden, allang het voortouw hebben genomen!”…..

  Dat moet echt heel lang geleden zijn! Wie ware dat? We hebben nu idd vooral wannabee bestuurders , lees: globetrotters, die alleen maar rondreizen terwijl de pleuris hier allang uitgebroken is.

  Je massamigratie zal een impact hebben op een kleine gemeenschap, maar pakken ze echt de banen af van de ydk? Ze doen het werk waar ydk hun neus voor ophalen. En als je ze dan opsluit, dan mag dat idd op een manier op een menswaardige manier. Of terwijl zoals een menswaardige manier zoals een ydk gedetineerde dat ook in Nederland zou eisen en verwachten.

 33. Het is al erg genoeg dat mensen hun land moeten ontvluchten om welke reden dan ook.

  Sommige landen hebben nu eenmaal betere pensioenregelingen en sociale zekerheid maar vergeet niet. Daar hebben mensen hard voor gewerkt. Als je dat moet gaan delen met mensen die niet hun hele leven meebetalen dan zal het steeds minder en minder worden

 34. Het is al erg genoeg dat mensen hun land moeten ontvluchten om welke reden dan ook.

  Sommige landen hebben nu eenmaal betere pensioenregelingen en sociale zekerheid maar vergeet niet. Daar hebben mensen hard voor gewerkt. Als je dat moet gaan delen met mensen die niet hun hele leven meebetalen dan zal het steeds minder en minder worden

 35. Mooi stuk, George. Er wordt gewerkt aan de door NL gefinancierde barakken/huisvesting voor vluchtelingen.
  Het getuigt wel van een bijzonder slechte mentaliteit van Römer om aan te sporen om tegen deze uitspraak in beroep te gaan.
  Het is al erg genoeg dat mensen hun land moeten ontvluchten om welke reden dan ook.
  Maar ja, afschuiven zijn we wel erg goed in.

 36. Mooi stuk, George. Er wordt gewerkt aan de door NL gefinancierde barakken/huisvesting voor vluchtelingen.
  Het getuigt wel van een bijzonder slechte mentaliteit van Römer om aan te sporen om tegen deze uitspraak in beroep te gaan.
  Het is al erg genoeg dat mensen hun land moeten ontvluchten om welke reden dan ook.
  Maar ja, afschuiven zijn we wel erg goed in.

 37. Oke George,
  Maar wat is jou alternatief?
  Het openen van de grenzen voor economische vluchtelingen is geen alternatief voor een land waar opgeleide jonge mensen zelf vandaan vluchten op zoek naar een betere toekomst.
  Het, anmass opnemen van economische vluchtelingen is simpel een bedreiging voor de fragiele economie.
  Dat zelfs de eksters zich roeren is ook niet verwonderlijk.
  Zoek een gemeenschappelijk vijand die je ook nog kan linken aan een bestaande en je scoort punten in je electoraat.
  Dat de zelfde eksters ongeducumenteerde in dienst hebben als schoonmaakster, tuin of klusjesman of bezoeken in een trago snek doet niet terzake, iedereen doet dat….
  Er is een verschil tussen wat je over een situatie zegt en hoe je het (mis)bruikt.
  En als (ex?) Ekster weet je dit als geen ander.

 38. Oke George,
  Maar wat is jou alternatief?
  Het openen van de grenzen voor economische vluchtelingen is geen alternatief voor een land waar opgeleide jonge mensen zelf vandaan vluchten op zoek naar een betere toekomst.
  Het, anmass opnemen van economische vluchtelingen is simpel een bedreiging voor de fragiele economie.
  Dat zelfs de eksters zich roeren is ook niet verwonderlijk.
  Zoek een gemeenschappelijk vijand die je ook nog kan linken aan een bestaande en je scoort punten in je electoraat.
  Dat de zelfde eksters ongeducumenteerde in dienst hebben als schoonmaakster, tuin of klusjesman of bezoeken in een trago snek doet niet terzake, iedereen doet dat….
  Er is een verschil tussen wat je over een situatie zegt en hoe je het (mis)bruikt.
  En als (ex?) Ekster weet je dit als geen ander.

 39. Blijkbaar moeten altijd bepaalde landen maar mensen opnemen terwijl andere landen daar niets mee willen doen. Een grote instroom van vluchtelingen (economisch of echte) heeft nu eenmaal een grote invloed op een land of eiland. Blijkbaar is dit een winstmodel voor bepaalde ngo’s en politieke partijen maar uiteindelijk kunnen een aantal landen dit niet financieel dragen of er hebben er niet de plek voor.
  Laat de VN en al dat soort clubs maar met structurele oplossingen komen om deze problemen aan te pakken. Is toch te gek voor woorden dat er uit een rijk land als Venezuela miljoenen mensen vluchten wegens armoede?

 40. Blijkbaar moeten altijd bepaalde landen maar mensen opnemen terwijl andere landen daar niets mee willen doen. Een grote instroom van vluchtelingen (economisch of echte) heeft nu eenmaal een grote invloed op een land of eiland. Blijkbaar is dit een winstmodel voor bepaalde ngo’s en politieke partijen maar uiteindelijk kunnen een aantal landen dit niet financieel dragen of er hebben er niet de plek voor.
  Laat de VN en al dat soort clubs maar met structurele oplossingen komen om deze problemen aan te pakken. Is toch te gek voor woorden dat er uit een rijk land als Venezuela miljoenen mensen vluchten wegens armoede?

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties