Categoriearchief: Column René Zwart

Column René Zwart | Eruit! Of toch niet?

Column door René Zwart

Column René Zwart

Column René Zwart

PvdA, SP en D66 hebben felle kritiek op het initiatiefwets voorstel van de PVV om het mogelijk te maken Caribische Nederlanders na een veroordeling terug te sturen naar hun geboorte-eiland. Dat blijkt uit de vragen die de fracties hebben ingediend in het kader van de schriftelijke voorbereiding van de behandeling van het wetsontwerp. Verder lezen

Column René Zwart | Kleine wasjes, grote wasjes

Column door René Zwart

Column René Zwart

Column René Zwart

Dat is even schrikken voor de witwascasino’s op Sint Maarten: het 500 euro-biljet wordt waarschijnlijk afgeschaft. Dat biljet gaat opvallend genoeg in zeer grote aantallen om op het piepkleine door Nederland en Frankrijk gedeelde eilandje. Casino’s waarvan er meer zijn dan bakkers leveren dagelijks ladingen briefjes van 500 euro in bij de banken. Verder lezen

Column René Zwart | Laat ze maar stikken (7)

Column door René Zwart

Column René Zwart

Column René Zwart

Naar aanleiding van de gisteren bij het debat in de Tweede Kamer over de Isla ingediende motie heb ik het onderstaande commentaar geschreven dat vandaag in het Antilliaans Dagblad staat: Ultimatum. De voortzetting van het debat in de Tweede Kamer over de Isla gisteren heeft niet gebracht wat de voorstanders van een harde aanpak hadden gehoopt en de tegenstanders gevreesd. Verder lezen

Column René Zwart | Laat ze maar stikken (6) – Isla-raffinaderij debat (2)

Column door René Zwart

Column René Zwart

Column René Zwart

Een Kamermeerderheid stelt in een zojuist door de PvdA ingediende motie over Isla-raffinaderij dat op Curacao sprake is van ondeugdelijk bestuur omdat de regering van minister-president Whiteman de fundamentele mensenrechten schendt door de milieunormen niet te handhaven en dus is het de hoogste tijd dat het Koninkrijk ingrijpt. Verder lezen

Column René Zwart | Laat ze maar stikken (5) – Isla-raffinaderij debat (1)

Column door René Zwart

Column René Zwart

Column René Zwart

Woensdag vervolgt de Tweede Kamer het debat over de Isla-raffinaderij. De PvdA zal dan een motie indienen om gedaan te krijgen dat minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de druk op de regering van Curacao opvoert om de raffinaderij aan de wettelijke uitstootnormen te houden want dat weigert het kabinet Whiteman (net als zijn voorgangers overigens). Verder lezen

Column René Zwart | Godgeklaagd

Column door René Zwart

Column René Zwart

Column René Zwart

Het is werkelijk godgeklaagd dat minister Schippers Curacao, Aruba en Sint Maarten bekritiseert dat ze te weinig doen tegen de verspreiding van het zikavirus terwijl zij zelf als eerstverantwoordelijke voor de volksgezondheid op Bonaire, Sint Eustatius en Saba (sinds 2010 toch echt tot het land Nederland behorende gemeenten) geen hand uitsteekt. Verder lezen

Column René Zwart | Laat ze maar stikken (4): Deelnemer Isla-hoorzitting geïntimideerd

Column door René Zwart

Column René Zwart

Column René Zwart

Eén van de deelnemers aan de hoorzitting die de Tweede Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties gisteren over de Isla heeft gehouden, is vooraf ‘gewaarschuwd’ om niet op de uitnodiging in te gaan. De tegenwoordig in Nederland wonende Fardy Lodowika was door de commissie gevraagd om als ervaringsdeskundige het woord te voeren. Verder lezen

Column René Zwart | Laat ze maar stikken (3)

Column door René Zwart

Column René Zwart

Column René Zwart

Morgen is de hoorzitting van de Tweede Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties over de Isla-raffinaderij op Curacao. Aan het woord komen oud-omwonenden, een wetenschapper en woordvoerders van de stichting Schoon Milieu Curacao en Greentown. Verder lezen

Column René Zwart | Laat ze maar stikken (2)

Column door René Zwart

Column René Zwart

Column René Zwart

Hoeveel aandacht er de afgelopen jaren door de Tweede Kamer ook besteed is aan de Isla-raffinaderij die met de volle medewerking van de Curaçaose regering de bewoners van de omliggende wijken letterlijk laat stikken (18 overlijdensgevallen per jaar en extreem veel luchtwegaandoeningen bij kinderen), het heeft de oplossing geen millimeter dichterbij gebracht. Verder lezen

Column René Zwart | Laat ze maar stikken (1)

Column door René Zwart

Column René Zwart

Column René Zwart

Komende week staat de Isla-raffinaderij op Curacao voor de honderdzoveelste keer op de agenda van de Tweede Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties. Die wijdt er woensdag een hoorzitting aan, een dag later gevolgd door een debat met minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Verder lezen

Column René Zwart | Foutje, bedankt!

Column door René Zwart

Column René Zwart

Column René Zwart

De Telegraaf publiceerde een maand of wat geleden in navolging van Arubaanse media een snorkend artikel over de Arubaanse minister van Onderwijs Michelle Hooyboer-Winklaar. Zij en haar echtgenoot zouden zich bij de aanbesteding van de ziektekostenverzekering van in Nederlandse studerende Arubanen schuldig hebben gemaakt aan fraude, corruptie, vriendjespolitiek, valsheid in geschrifte en nog wat strafbare zijstraten. Verder lezen

Column René Zwart | Opgewarmd prakkie

Column door René Zwart

Column René Zwart

Column René Zwart

De reportage die EenVandaag vanavond heeft uitgezonden onder de titel ‘Wanbestuur op Sint Maarten’ bleek niet meer dan een nog geen vijf minuten durend opgewarmd prakkie dat al ver over de houdbaarheidsdatum is. Verder lezen

Cartoon Pa Stechi | Marvelyne Wiels brengt toost uit

Toost Marvelyne Wiels | Cartoon Pa Stechi

Nieuwjaarstoost van GevMin Marvelyne Wiels | Cartoon Pa Stechi

Deze week heeft de Curacaose gevolmachtigde minister Marvelyne Wiels een nieuwjaars bijeenkomst gehouden. Verder lezen

Column René Zwart | Persona non grata

Column door René Zwart

Column René Zwart

Column René Zwart

Deze week heeft de Curacaose gevolmachtigde minister Marvelyne Wiels een nieuwjaars bijeenkomst gehouden. Ik kwam daar achter omdat een andere Curacaose krant er verslag van deed. Zelf had ik, toch al jarenlang correspondent in Nederland voor het Antilliaans Dagblad, geen uitnodiging gekregen. Verder lezen

Column René Zwart | Vakantiebeurs

Column door René Zwart

Vakantiebeurs Utrecht 2016 | Foto René Zwart

Vakantiebeurs Utrecht 2016 | Foto René Zwart

Vandaag naar de ‘vakdag’ van de Vakantiebeurs in Utrecht geweest om voor het Antilliaans Dagblad te berichten over de deelnemers uit het Caribisch deel van het Koninkrijk. Verder lezen

Column René Zwart | Saba summit (2)

Column door René Zwart

Saba-delegatie Eerste en Tweede Kamerleden en de gedeputeerden Bonaire, Sint Eustatius en Saba

De delegatieleden van de Eerste en Tweede Kamerleden en de gedeputeerden Bonaire, Sint Eustatius en Saba

In de kleinste, hoogste en mooiste en altijd zomerse gemeente van Nederland is het overleg begonnen tussen de delegatie van Eerste en Tweede Kamerleden en de gedeputeerden van Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Verder lezen

Column René Zwart | Analyse IPKO 2016

Column door René Zwart

Column René Zwart

Column René Zwart

Het Interparlementair Koninkrijksoverleg op Sint Maarten is vandaag afgesloten met het door de delegatieleiders ondertekenen van de afsprakenlijst. Hoewel vier A4-tjes lang heeft de wintereditie van het IpKo weinig concreets opgeleverd. Eigenlijk is er ten opzichte van het IpKo dat in mei 2015 in Den Haag is gehouden een stap terug gedaan. Verder lezen

Column René Zwart | Saba summit (1)

Column door René Zwart

Column René Zwart

Column René Zwart

De delegatie van Eerste en Tweede Kamerleden die deze week op Sint Maarten aan het (weinig vruchtbare) Interparlementair Koninkrijksoverleg heeft deelgenomen, is op weg naar Saba. Dat is bepaald geen wereldreis: 12 minuten vliegen in een roomklopper met vleugels, inclusief een van de spectaculairste landingen ter wereld op een tegen een bergwand geplakt reepje beton van 300 meter. Maar dan sta je wel in veruit de mooiste gemeente van Nederland. Verder lezen

Column René Zwart | Deceptie

Column door René Zwart

Column René Zwart

Column René Zwart

Voor de Statendelegaties van Curacao, Aruba en Sint Maarten is het Interparlementair Koninkrijksrelaties al voor de slotdag op een enorme deceptie uitgelopen. Maandag hadden ze onderling overeenstemming bereikt over de tekst van een concept-rijkswet voor de totstandkoming van een geschillenregeling voor het Koninkrijk. Verder lezen

Column René Zwart | Schokkend

Column door René Zwart

Column René Zwart

Column René Zwart

Hoofdofficier Ton Maanen en officier Maarten Noordzij van het Openbaar Ministerie op Sint Maarten hebben vandaag tijdens het Interparlementair Koninkrijksoverleg een schokkend beeld geschetst van de mensensmokkel / handel via Sint Maarten en de uitbuitingspraktijken op het eiland in onder meer de seksindustrie. Verder lezen

Column René Zwart | Geschillenregeling

Column door René Zwart

Column René Zwart

Column René Zwart

Op de tweede dag van het Interparlementair Koninkrijksoverleg is het belangrijkste agendapunt de invoering van een geschillenregeling voor het Koninkrijk. Het is een onderwerp waar de vier regeringen al vijf jaar over onderhandelen zonder dat er uitzicht is op een akkoord. Verder lezen

Column René Zwart | Alleen de lusten, niet de lasten

Column door René Zwart

Column René Zwart

Column René Zwart

Op de eerste dag van het Interparlementair Koninkrijksoverleg in Sint Maarten kwamen er meteen twee grote geschilpunten op tafel. Het eerste is het AOV-gat dat studenten uit Curacao, Aruba en Sint Maarten in hun thuisland oplopen over de jaren die zij in Nederland studeren. Verder lezen

Column René Zwart | Zelfverheerlijking

Column door René Zwart

Column René Zwart

Column René Zwart

Over zelfverheerlijking gesproken: De omstreden gevolmachtigde minister van Curacao, Marvelyne Wiels, heeft zichzelf pontificaal op de voorpagina van het door het Curacaohuis uitgegeven blad Curacao Precious laten afbeelden. Verder lezen