28 C
Willemstad
• zondag 23 juni 2024

Extra | Journaal 21 juni 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Thursday, June 20, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 20 juni 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Wednesday, June 19, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 19 juni 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Tuesday, June 18, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...
- Advertisement -spot_img

Column René Zwart | Deceptie

HomeAuteursColumn René Zwart | Deceptie

Column door René Zwart

Column René Zwart
Column René Zwart

Voor de Statendelegaties van Curacao, Aruba en Sint Maarten is het Interparlementair Koninkrijksrelaties al voor de slotdag op een enorme deceptie uitgelopen. Maandag hadden ze onderling overeenstemming bereikt over de tekst van een concept-rijkswet voor de totstandkoming van een geschillenregeling voor het Koninkrijk.

Dinsdag aan het einde van de dag werd deze tekst aan de Nederlandse delegatie overhandigd met de bedoeling dat er woensdag over zou worden gesproken. Dat ging niet door omdat de Kamerleden zich min of meer overvallen voelden en meer tijd verlangden om het voorstel te kunnen bestuderen.

Een ingelast beraad van de delegatieleiders leidde niet tot een oplossing waarna IpKo-voorzitter Sarah Wescot-Williams niets anders restte dan na de schorsing te melden dat de bespreking van een geschillenregeling tot donderdagavond werd uitgesteld.

Maar moest er wel vooraf overeenstemming worden bereikt over de procedure. Dat is niet gelukt dus is er ook vandaag niet inhoudelijk gesproken over het allerbelangrijkste onderwerp dat op de agenda van dit IpKo stond en waarover nu al ruim vijf jaar door de landen wordt gesteggeld.

De bezwaren die de Nederlandse delegatie heeft tegen een inhoudelijke bespreking van het voorstel van de Caribische landen werden door delegatieleider Jeroen Recourt verwoord:

– Nadat tijdens het IpKo van mei 2015 een akkoord was bereikt over de uitgangspunten van de beoogde geschillenregeling maakten de vier regeringen tijdens de Koninkrijksconferentie van juni 2015 de afspraak er naar te streven voor 1 juni 2016 een concept-regeling aan de parlementen voor te leggen. Het is nog geen 1 juni dus nu al met een eigen voorstel komen is prematuur. De regeringen zijn nog aan zet.
– Tweede bezwaar: de door de drie Statendelegaties voorgelegde tekst wijkt op enkele cruciale onderdelen af van het akkoord dat tijdens het vorige IpKo is gesloten. Het gaat om precies die aspecten waarvan alom bekend is dat Nederland daar nooit mee zal instemmen.
– Bij de door de drie landen voorgestelde concept-rijkswet ontbreekt iets essentieels, namelijk de memorie van toelichting.

Recourt maakte duidelijk dat de Nederlandse delegatie zeer teleurgesteld is dat de regeringen zo weinig vordering hebben gemaakt en net als de overzeese collega’s aan een snelle totstandkoming van een geschillenregeling hecht, maar dan wel volgens de afgesproken planning en conform de eerder overeengekomen uitgangspunten.

De Nederlandse delegatie deed daarom het voorstel dat elke delegatie de druk op haar eigen regering maximaal zou opvoeren om voor 1 juni een regeling te presenteren en dat ook in een resolutie vast te leggen.

De Kamer wil daar uitvoering aan geven door minister Plasterk te vragen voor 1 april een brief naar de Kamer te sturen waarin hij moet vertellen wat hij er aan doet om de deadline te halen waarna er nog een debat met hem volgt.

Dat de Kamerleden zich niet – in elk geval niet op dit moment – willen commiteren aan de concept-rijkswet was voor de delegaties van de Staten van Curacao, Aruba en Sint Maarten zichtbaar een bittere pil. De teleurstelling werd door de woordvoerders niet onder stoelen of banken gestoken. Omdat de partijen lijnrecht tegenover elkaar bleven staan, zat er voor voorzitter Wescot weinig anders op dan het overleg opnieuw (voor de derde keer) te schorsen.

Achter de schermen zal nu geprobeerd worden om toch een gezamenlijke verklaring op te stellen die in het morgen te ondertekenen slotprotocol kan worden opgenomen.

Maar de conclusie kan nu al worden getrokken: de Statendelegaties van Curacao, Aruba en Sint Maarten hebben hun hand overspeeld, maar vooral ook tactisch onhandig gehandeld door achter de rug van de Nederlandse collega’s een concept-rijkswet in elkaar te timmeren die bovendien afwijkt van het IpKo-akkoord van mei 2015.

René Zwart is parlementair correspondent in Den Haag voor het Antilliaans Dagblad. Deze columns betreffen op persoonlijke titel geschreven facebookposts die de KKC met zijn toestemming overneemt. Lees meer…

Dit artikel is geplaatst in

2 reacties

  1. Wat het uit de pers kenbare voorstel zo onnavolgbaar maakt, is dat de Hoge Raad de knoop moet doorhakken bij een geschil. De Hoge Raad heeft een belasting-, straf- en civiele kamer, maar geen kamer die geschillen tussen overheden kan beslechten. Daarvoor is de Raad van State. En in de Raad van State van het Koninkrijk zitten ook al Staatsraden van de Caribische landen (alleen SXM laat de vacature sinds het vertrek van Staatsraad Dennis Richardson al weer een paar jaar zonder enige verklaring onbezet). Waarom kiezen de landen niet voor deze Raad waarin de expertise over het Statuut al aanwezig is.

    Bij mij bestaat de indruk dat er geen rationele verklaring is om niet de RVS als instantie op te nemen. Het lijkt gewoon een tikje opportunistisch nu er enkele recente zaken zijn geweest waarbij de RvS niet geheel de kant van de Caribische landen heeft gekozen.

    Ik wacht de memorie van toelichting daarom met spanning af

  2. Tja, als je iets voorstelt waarvan je weet dat het niet zal worden geaccepteerd, ben je dan teleurgesteld? Misschien alleen als je zo naief bent als de vertegenwoordigers van de eilanden.
    Het is duidelijk dat de regeringen het niet eens zullen worden, de regeringen van de eilanden doen dezelfde voorstellen waarvan ze ook weten dat die niet acceptabel zijn.
    En zo blijft het altijd hetzelfde gezeur met die eilanden.

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties