Column René Zwart | Godgeklaagd

Column door René Zwart

Column René Zwart

Column René Zwart

Het is werkelijk godgeklaagd dat minister Schippers Curacao, Aruba en Sint Maarten bekritiseert dat ze te weinig doen tegen de verspreiding van het zikavirus terwijl zij zelf als eerstverantwoordelijke voor de volksgezondheid op Bonaire, Sint Eustatius en Saba (sinds 2010 toch echt tot het land Nederland behorende gemeenten) geen hand uitsteekt.

Deze week stuurde zij een brief naar de Kamer waarin ze doodleuk stelde dat de lokale autoriteiten op de BES-eilanden zelf verantwoordelijk zijn voor de bestrijding van ziekte-overdragende muggen. Alsof de plaatselijke overheden met hun beperkte capaciteit daartoe in staat zouden zijn. Ze kunnen advies krijgen van het RIVM, that’s it.

Muggenexpert Bart Knols waarschuwde er eerder deze week in het Antilliaans Dagblad voor dat de lakse houding van de Nederlandse regering er toe kan leiden dat de economie van Bonaire, Sint Eustatius en Saba zware klappen oploopt door het wegblijven van toeristen. Daarnaast zullen de kosten van de gezondheidszorg door de te verwachten besmetting onder eilandbewoners flink oplopen. Van beide komt de rekening uiteindelijk in Den Haag te liggen.

Dus behalve dat de houding van Schippers moreel van geen kant deugd, het is in financieel opzicht ook nog eens buitengewoon kortzichtig. Als het kabinet drie jaar geleden het advies van Knols had gevolgd was Caribisch Nederland nu vrijwel muggenvrij geweest en zou het zikavirus er geen schijn van kans hebben.

Tweede Kamerleden verweten de Curaçaose regering deze week dat zij de mensenrechten schendt door niet op te treden tegen de normoverschrijding door de Isla-raffinaderij. Ik ben benieuwd of de Kamerleden ook van mening zijn dat de Nederlandse regering de mensenrechten op de BES-eilanden schendt met het beleid van ‘zoek het maar lekker zelf uit’.

René Zwart is parlementair correspondent in Den Haag voor het Antilliaans Dagblad. Deze columns betreffen op persoonlijke titel geschreven facebookposts die de KKC met zijn toestemming overneemt. Lees meer…

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *