28 C
Willemstad
• zondag 23 juni 2024

Extra | Journaal 21 juni 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Thursday, June 20, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 20 juni 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Wednesday, June 19, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 19 juni 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Tuesday, June 18, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...
- Advertisement -spot_img

Column René Zwart | Alleen de lusten, niet de lasten

HomeNieuwsColumn René Zwart | Alleen de lusten, niet de lasten

Column door René Zwart

Column René Zwart
Column René Zwart

Op de eerste dag van het Interparlementair Koninkrijksoverleg in Sint Maarten kwamen er meteen twee grote geschilpunten op tafel. Het eerste is het AOV-gat dat studenten uit Curacao, Aruba en Sint Maarten in hun thuisland oplopen over de jaren die zij in Nederland studeren.

De Caribische landen vinden dat Nederland dat zou moeten aanvullen. De Nederlandse regering heeft eerder al laten weten dat niet te willen. Het AOV-gat ontstaat als gevolg van de lokale wetgeving dus als de landen het willen oplossen, kunnen zij het beste hun eigen wetgeving aanpassen.

De Nederlandse Kamerdelegatie die aan het IpKo deelneemt, maakte klip en klaar het regeringsstandpunt te delen. Het tweede geschil betreft de studielening die Caribische studenten van Nederland (via DUO) kunnen krijgen als zij in Nederland komen studeren.

De Curacaose, Arubaanse en Sint Maartense IpKo-delegaties vinden dat DUO ook leningen moet verstrekken aan Caribische studenten die elders – bijvoorbeeld in de Verenigde Staten of Colombia – gaan studeren. Ook hiervan heeft de Nederlandse regering al laten weten daar niet aan te beginnen. Tot zichtbaar ongenoegen van de andere delegaties schaarden de Kamerleden zich ook op dit punt achter het kabinet.

Tweede Kamerlid Ronald van Raak (SP) maakte bezwaar tegen het verwijt dat Nederland daarmee Caribische studenten discrimineert. Senator Thom de Graaf liet er geen misverstand over bestaan dat de landen er nog zo vaak als ze willen over kunnen beginnen op toekomstige IpKo’s, maar dat dit niet zal leiden tot een ander standpunt aan Nederlandse kant. Elk land heeft een eigen studiefinancieringsregeling en heeft dus zelf de mogelijkheid om studenten die in het buiten het Koninkrijk gaan studeren een studielening toe te kennen. Ieder land is verantwoordelijk voor zijn eigen studiefinancieringsbeleid.

Los daarvan: DUO zal niet staan te trappelen om studieleningen te verstrekken aan studenten op afstand want nu is het al zo dat één op drie Caribische studenten na afloop van de studie in Nederland de aflossingsverplichtingen niet nakomt.

Hoewel ik vind dat Nederland soms een te starre houding aanneemt jegens de Caribische delen van het Koninkrijk vind ik in dit geval het standpunt van de Kamerleden te billijken.

René Zwart is parlementair correspondent in Den Haag voor het Antilliaans Dagblad. Deze columns betreffen op persoonlijke titel geschreven facebookposts die de KKC met zijn toestemming overneemt. Lees meer…

Dit artikel is geplaatst in

11 reacties

 1. willem,
  nogmaals premie betalen heeft geen invloed op iemands AOW/AOV.
  zoals jij het stelt heb je alleen recht op AOV /AOW als je werkt.
  Het is inderdaad een volksverzekering, dus voor werkenden en niet werkenden.
  de vraag is zijn onze bursalen uitgeschreven bij Kranchi en hebben ze hunzelf ingeschreven in de gemeente in Nederland.
  Indien Nederland de stelling inneemt dat je moet werken om AOW te krijgen dan verliezen ze dat voor de rechter. want de ouderen dames in Nederland werkten niet maar deden het huishouden en zorgden voor de kinderen.
  erger nog tot 1972 was het verboden om te werken bij de overheid als je ging trouwen. Trouwens ook hier in ons Land.

 2. pensioen bouw je voor jezelf op. anders gezegd : de betaalde premies blijven van jou. De aow is daarentegen een omslagmethodiek : de werkenden van nu betalen , via hun belastingafdrachten over hun salaris aan de overheid – onder welke titel dan ook- voor de aow-gerechtigden van nu. De hoogte van de aow houdt o.m. rekening met het verminderde uitgavenniveau van ouderen want “de ,in dubbel opzicht, kostbare kinderen zijn immers de deur uit”.
  Maar ik geef u gelijk : er is geen direct verband tussen de hoogte van het salaris en het niveau van de aow-uitkering.(alleen moet die aov wel in verhouding staan tot het modale salaris in een land. En die lijkt mij zoek met een salaris op eiland-niveau en een aow op €Nederland niveau).

 3. Ik heb zelf 10 jaar op Curacao gewoond. Je kunt er inderdaad voor kiezen om je AOW vrijwillig door te betalen zodat er geen zgn “AOW gat” ontstaat. Dit is echter zo duur (in mijn geval 465 Euro per maand), dat dit niet op weegt tegen de korting van 2% per jaar.

 4. Dat het AOW-gat voor studenten uit Bonaire, Sint Eustatius en Saba voor de jaren die zij in Europees Nederland studeren wordt gedicht, is niet zo merkwaardig: zij zijn immers burgers/inwoners van het land Nederland die in eigen land, zij het aan de andere kant van de oceaan, gaan studeren. Curacao, Aruba, Sint Maarten en Nederland maken allen deel uit van het Koninkrijk der Nederlanden waarvan alle onderdanen recht hebben op een paspoort van het Koninkrijk der Nederlanden, dat neemt niet weg dat de vier landen elkaar als buitenland beschouwen waarbij elk der landen baas is over zijn eigen nationale wetgeving zoals ouderdomsvoorzieningen. Kortom: vanuit Nederlandse optiek zijn BES-studenten landgenoten en studenten uit Aruba, Curacao en St Maarten buitenlanders. Zoals ik in die landen ook als een buitenlander wordt behandeld.

 5. Het omgekeerde is ook het geval. Als je een paar jaar buiten Nederland in één van de landen van het Caribisch deel van het Koninkrijk werkt, vindt er tzt een korting op de AOW uitkering plaats. Er is immers gedurende die periode geen premie voor deze volksverzekering betaald.

  De mogelijkheid bestaat om die premies zelf aan het SVB te betalen, in welk geval er tzt wel een volledige AOW zal worden betaald. Zijn de landen bereid om die premiebetalingen tbv de AOW voor hun rekening te nemen, zodat er in Nederland geen korting plaatsvindt? Of anders de AOV inleg gedurende de periode in het Caribische land naar de NL SVB door te laten storten?

  Meest praktisch lijkt toch dat de landen zelf in deze aangelegenheden voorzien.

 6. Wat er hier speelt is, een politiek spelletje. Feitelijk heeft de Antilliaan het recht van de zelfde AOV als in Nederland. Frankrijk doet het ook. Alleen zijn hun eilanden . Puur Frans. Nederland is toen iets slimmer geweest. Kwam hun beter uit. Het moment dat een Antilliaan meer als 40 jaar in Nederland heeft gewerkt is het onlogisch dat hij gestraft wordt omdat hij enkele jaren gewerkt heeft op de Antillen. Of op een ander eiland is geboren. Bewijst weer dat het hier om geld gaat.

 7. onze landen hebben een sterk punt voor wat betreft de AOW, immers er staat nergens in de wet dat je moet werken om een AOW op te bouwen.
  Net zoals hier bouw je AOW of AOV op zo gauw je inwoner bent van een LAND in het Koninkrijk. De eis is dat je moet zijn ingeschreven moet zijn in het betreffende Land. Maar zoals gewoonlijk zijn het onze eigen luizen die bijten, door gebrekkige administratie van de Landen hier is het nu zo dat velen zijn vertrokken zonder zich uit te schrijven. Waardoor velen hier een AOV hebben opgebouwd en een AOW in Nederland.

 8. Het is raar dat Nederland studenten die legaal als Nederlander in Nederland studeren uitsluiten van AOW, behalve als zij werken en dat kunnen bewijzen. Macamba’s die niet werken krijgen wel AOW. De motivering is dun en de andere delen van het Koninkrijk hebben veel te lang gewacht om Nederland erop te wijzen, dat dit niet kan. Nigel Matthew in Aruba werd hier onder anderen de dupe van. Waarom hij werd uitgesloten en anderen in dezelfde situatie niet is ons nog steeds niet duidelijk. De regeringen van de eilanden wisten dit maar lichtten de studenten en ex-studenten nooit in over dit AOW gat. Een gezamenlijke actie tegen Nederland en de Landsregering die het aangaat, levert wellicht nog wat op? Merkwaardig genoeg is het gat voor de BES-eilanden wel gedicht. Hoe kan dat? Dit is onaanvaardbare discriminatie. Renée van Aller&John de Vries

 9. Gemiddeld verdient een werknemer in Caribisch Nederland ook minder dan gemiddeld in Nederland. Moet Nederland dat dan maar ook aanvullen? ( behoudens parlements- en kabinetsleden die verdienen….sorry krijgen meer dan hun collegae in Nederland….).
  Een lager salaris betekent automatisch, een lager aov en pensioen want die laatste hebben een relatie met het verdiende salaris.
  Zoals Clinton zei : it’s economy, stupid !

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties