29 C
Willemstad
• zaterdag 13 juli 2024

Rijksoverheid - Laatste Nieuws

RO | Succesvol overleg over justitiële samenwerking met Aruba, Curaçao en Sint Maarten

Op 17 januari 2024 vond het halfjaarlijks Justitieel Vierpartijen Overleg (JVO) plaats tussen de Nederlandse minister voor Rechtsbescherming (Weerwind) en de minister van Justitie en Sociale Zaken van Aruba...

RO | Bonaire, Sint Eustatius en Saba krijgen BSN en inlog digitale overheid

De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering) ingestemd met het wetsvoorstel voor invoering van het Burgerservicenummer (BSN) en inlogmiddelen van de digitale overheid in...

RO | Juridisch Loket gaat open in Caribisch Nederland

Inwoners van Bonaire, Sint Eustatius en Saba kunnen voor juridische hulp en advies in de loop van 2024 terecht bij een Juridisch Loket. Minister Franc Weerwind voor Rechtsbescherming richt...

RO | Staatssecretaris Van Huffelen bezoekt Bonaire, Saba en Sint Eustatius

Alexandra van Huffelen, staatssecretaris van Koninkrijksrelaties en Digitalisering, brengt van 12 tot en met 17 november een bezoek aan Bonaire, Saba en Sint Eustatius. Een belangrijk onderdeel van het werkbezoek...

Meer - Rijksoverheid

RO | Samen met de Caribische landen werken aan natuurbeheer en voedselzekerheid

Minister van der Wal voor Natuur en Stikstof heeft tijdens haar werkbezoek aan het Caribisch deel van het Koninkrijk een samenwerkingsovereenkomst over natuurbeheer en voedselzekerheid getekend met Aruba. De vier...

RO | Nederland rehabiliteert Curaçaose verzetsheld Tula

“De Nederlandse regering onderkent volmondig de rechtvaardigheid van Tula’s strijd, en die van anderen die zich tegen slavernij verzetten, en kijkt met spijt en schaamte naar de manier waarop...

RO | Benoeming advocaat-generaal op Curaçao

De Rijksministerraad heeft op voordracht van minister Yeşilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid, mede namens de minister van Justitie van Curaçao en de minister van Justitie van Sint-Maarten, ingestemd met...

RO | Benoeming procureur-generaal Openbaar Ministerie BES-eilanden

Bij het Openbaar Ministerie van Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba wordt de heer mr. G.L.C. Schoop tot procureur-generaal benoemd. De Rijksministerraad heeft daarmee ingestemd...

RO | Meer koopkracht in Caribisch Nederland

1 op de 3 inwoners in Caribisch Nederland leeft in armoede. Daarom trekt dit kabinet in 2024 €30 miljoen uit om de koopkracht te verbeteren van de inwoners van...

TK | Antwoord ‘Zelensky wil actie tegen Russische gokbedrijven op Curaçao’.

Antwoorden van de minister van Buitenlandse zaken, mede namens de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de minister voor Rechtsbescherming, op vragen van de leden Kamminga en Brekelmans...

RO | Eerste Carribean Climate en Energy Conference levert resultaten op

Eerste Carribean Climate en Energy Conference levert resultaten op Van 10-12 mei organiseerde Nederland samen met Aruba de eerste Carribean Climate and Energy Conference (CCEC). De conferentie vond plaats op...

RO | Ministerraad besluit dat Caribische studenten voor aankomst in Nederland een BSN krijgen

De Ministerraad stemde in met het wijzigen van het Besluit basisregistratie personen, zodat Caribische studenten bij aanvraag van studiefinanciering via DUO direct een BSN kunnen krijgen. Dit wordt mogelijk...

RO | Start commissie die sociaal minimum in Caribisch Nederland onderzoekt

Minister Schouten voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen heeft de opdracht gegeven een onderzoek uit te voeren naar het sociaal minimum op de eilanden Bonaire, Saba en Sint Eustatius. De...

RO | Bezoek minister Dijkgraaf aan Curaçao, Aruba en Bonaire

Minister Dijkgraaf (OCW) bezoekt van 15 tot en met 20 januari Curaçao, Aruba en Bonaire. Het bezoek staat in het teken van het Ministerieel Vierlandenoverleg Onderwijs, Cultuur en Wetenschap...

RO | Ruim 33 miljoen euro voor duurzame elektriciteit Caribisch Nederland

Het kabinet stelt 33,6 miljoen euro beschikbaar voor een versnelde overstap op duurzame elektriciteit in Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Daarmee wordt binnen 3 jaar gemiddeld zo’n 80 procent...

RO | Benoemingen Gemeenschappelijk Hof van Justitie

De heer mr. J.R. Veerman wordt lid van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie. De Rijksministerraad heeft ingestemd met de voordracht voor benoeming op voorstel van minister Weerwind voor Rechtsbescherming,...

RO | Succesvol overleg tussen de ministers van Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten over de justitiële samenwerking

Vandaag vond het halfjaarlijks Justitieel Vierpartijen Overleg (JVO) plaats tussen de ministers van Justitie Yeşilgöz-Zegerius (Nederland), Tjon (Aruba), Pisas (Curaçao) en Richardson (Sint Maarten). Vanwege de coronapandemie vond het...

RO | Begroting Aruba, Curaçao en Sint-Maarten hoeft in 2022 niet sluitend

Aruba, Curaçao en Sint-Maarten hoeven ook in 2022 niet aan de begrotingsnormen te voldoen. Dat heeft de Rijksministerraad besloten. Dat betekent dat zij dit jaar binnen bepaalde kaders meer...

TK | Antwoorden Kamervragen over illegale casino’s op Curaçao

Antwoorden van de minister voor Rechtsbescherming en de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op de schriftelijke vragen van de leden Van Nispen en Leijten (beiden SP) over illegale...

RO | Benoeming president Gemeenschappelijk Hof van Justitie

De heer mr. M.J. de Kort wordt president van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie. De Rijksministerraad heeft ingestemd met de voordracht voor benoeming op voorstel van minister Dekker voor...

Rijksoverheid | Sluiting drugspanden op de BES-eilanden

De gezaghebbers van de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (BES) constateren een toename in drugshandel vanuit woningen en lokalen. Nu ontbreekt vaak de wettelijke grondslag om deze...

RO | Minister Ollongren in Amsterdam voor herdenking slavernijverleden

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties hield vandaag een toespraak tijdens de Nationale herdenking van het Nederlandse slavernijverleden. Ook ontving de minister vandaag het eindrapport van het Adviescollege...

RO | Benoeming regeringscommissaris en plaatsvervanger Sint Eustatius

De ministerraad heeft op voordracht van staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) ingestemd met de benoeming van de nieuwe regeringscommissaris en plaatsvervangend regeringscommissaris van Sint Eustatius: mevrouw...

RO | Verpleegkundigen en artsen op weg naar Curaçao

In het Paasweekend vertrekken in totaal 20 Nederlandse verpleegkundigen en artsen naar Curaçao. Ze gaan helpen in de ziekenhuiszorg waar een grote toevoer is van coronapatiënten en versterken ook...

RO | Regeringscommissaris van Sint Eustatius Marnix van Rij legt functie neer

De regeringscommissaris van Sint Eustatius, Marnix van Rij zal op zijn verzoek zijn taken als regeringscommissaris neerleggen met ingang van 18 april aanstaande. Hij heeft een functie als interim-partijvoorzitter...

RO | Reactie staatssecretaris Knops inzake COHO advies Raad van State

Met Staten, RvS en Tweede Kamer documenten Op 11 maart heeft de Raad van State van het Koninkrijk advies uitgebracht over de rijkswet ter oprichting van het COHO. In een...

RO | Benoeming hoofdofficier van justitie voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba

Mevrouw mr. M.A. (Marian) Veneberg wordt de nieuwe hoofdofficier van justitie voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba. De Rijksministerraad heeft besloten haar voor te dragen voor benoeming op voorstel...

RO | Oprichting ziekenhuiscoöperatie “Dutch Caribbean Hospital Alliance” een feit

De minister van Gezondheid, Milieu en Natuur van Curacao, Zita Jesus Leito, de minister van Toerisme, Volksgezondheid en Sport van Aruba, Danguillaume Oduber, de minister van Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling...

RO | Maan nieuwe procureur-generaal Curaçao, Sint Maarten en de BES-eilanden

De heer mr. A.C. (Ton) Maan wordt de nieuwe procureur-generaal van het Openbaar Ministerie (OM) van Curaçao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba (BES). De...

RO | Overleg justitiële samenwerking tussen Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten geslaagd

Juist in tijden van crisis is het van groot belang goed en constructief samen te blijven werken binnen het Koninkrijk. Vandaag vergaderden de ministers van Justitie. Grapperhaus (Nederland inclusief Caribisch...

RO | Versterking aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling in Caribisch Nederland

Op 7 december 2020 ondertekenden staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en vertegenwoordigers van de openbare lichamen van Bonaire, Sint-Eustatius en Saba een bestuursakkoord om samen de aanpak...

RO | Politieke overeenstemming tussen Aruba en Nederland

De regeringen van Aruba en Nederland hebben politieke overeenstemming bereikt over de derde tranche liquiditeitssteun 2020. In dit akkoord zijn er afspraken gemaakt voor een vrijwillige, maar niet vrijblijvende...

RO | Curaçao en Sint Maarten komen vooralsnog niet in aanmerking voor nieuwe leningen

Met tweede en derde tranche voorwaarden Den Haag – Curaçao en Sint Maarten hebben nog niet aan de voorwaarden van de eerste verstrekte tweede tranche aan coronaleningen voldaan en komen...

TK | Van Raak (SP): Liquiditeitssteun voor bevolking, niet voor elite

DEN HAAG – Tweede Kamerlid Ronald van Raak (SP) tijdens het debat over de liquiditeitssteun voor Aruba, Curacao en Sint Maarten vanwege de coronavirus crisis: "Ja, wij zijn volksvertegenwoordiger. En...

TK | Bosman (VVD): worden offshore online casino’s en Pinnaclesports wel belast?

DEN HAAG - Tweede Kamerlid Andre Bosman (VVD) tijdens het debat over de liquiditeitssteun voor Aruba, Curacao en Sint Maarten vanwege de coronavirus crisis: "En waar is het geld...

Rijksoverheid | 30 beademingsapparaten, medicijnen en beschermingsmateriaal voor zorg coronapatiënten naar Aruba, Bonaire en Curaçao

Vanmorgen is een KLM vlucht naar Curaçao vertrokken met een grote lading medische apparatuur, medicijnen en beschermingsmateriaal voor de drie benedenwindse eilanden van het Koninkrijk: Aruba, Bonaire en Curaçao....

TK | Kamervragen over beknotting persvrijheid op Aruba

Vragen van de leden Van Raak (SP) en Özütok (GroenLinks) aan de minister voor Koninkrijksrelaties over de beknotting van de persvrijheid op Aruba. 1 Deelt u de opvatting dat zeker...

RO | Hoger minimumloon en meer kinderbijslag in Caribisch Nederland

Werkenden, huishoudens met kinderen en uitkeringsgerechtigden in Caribisch Nederland gaan er per 1 januari 2020 op vooruit. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid verhoogt het minimumloon op Bonaire...

RO | Herbenoeming Gouverneur van Curaçao

De Rijksministerraad heeft op voorstel van minister Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ingestemd met de herbenoeming van mevrouw L. A. (Lucille) George-Wout tot Gouverneur van Curaçao. Zij wordt...

TK | Beantwoording kamerlid Bosman (VVD) dekolonisatieproces voormalige Nederlandse Antillen

Beantwoording Kamervraag lid Bosman over het dekolonisatieproces van de voormalig Nederlandse Antillen, 2019Z15876, ingezonden 21 augustus 2019) Hierbij bied ik u de antwoorden aan op de schriftelijke vragen die zijn...

RO | Volgend jaar nieuwe verkiezingen op Sint Eustatius

De inwoners van Sint Eustatius kunnen in oktober 2020 weer naar de stembus om een nieuwe eilandsraad te kiezen. De verkiezingen vormen de volgende stap op weg naar het herstel van...

TK | Beantwoording Kamervragen over de gevolgen van de problemen bij het Sehos-ziekenhuis in Willemstad

Staatssecretaris Blokhuis beantwoordt vragen over de gevolgen van de problemen bij het Sehos-ziekenhuis in Willemstad. Datum 4 september 2019 Betreft Kamervragen Geachte voorzitter, Hierbij zend ik u, mede namens de staatssecretaris van Binnenlandse...

RO | Minister Schouten bezoekt Caribisch Nederland

Van 2 september tot en met 6 september 2019 brengt minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een bezoek aan Caribisch Nederland. Het bezoek is gericht op het...

RO | Aanwijzing en onderlinge regeling moeten Curaçao er financieel bovenop helpen

De Rijksministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties een besluit tot een aanwijzing aan de regering van Curaçao genomen. De aanwijzing volgt op het advies...

TK | Vragen over Venezolaans conflictgoud dat via Curaçao en Aruba wordt verhandeld

Vragen van de leden Özütok, Diks en Van Ojik (allen GroenLinks) aan de ministers van Buitenlandse Zaken, voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenleving en de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en...

RO | Tweede Kamer stemt in met rijkswetsvoorstel Koninkrijksgeschillen

De Tweede Kamer heeft ingestemd met het rijkswetsvoorstel van staatssecretaris Knops dat regelt hoe geschillen tussen het Koninkrijk en een of meer Caribische landen worden behandeld. Het voorstel geeft...

RO | Kabinet vindt dialoog over slavernijverleden van groot belang

Het kabinet kan de tijd niet terugdraaien, maar betreurt het ten zeerste dat slavernij onderdeel uitmaakt van onze gezamenlijke geschiedenis. Evenals voorgaande kabinetten, heeft het kabinet diepe spijt en...

RO | Kabinet stelt ijkpunt vast voor sociaal minimum Caribisch Nederlan

Het kabinet heeft een ijkpunt vastgesteld voor een sociaal minimum in Caribisch Nederland, een richtbedrag dat iemand ten minste nodig heeft om van te leven. Het richtbedrag is voor...

RO | Benoeming rechters Gemeenschappelijk Hof van Justitie

De Rijksministerraad heeft besloten meerdere rechters voor te dragen voor benoeming voor het Gemeenschappelijk Hof van Justitie, op voorstel van minister Dekker voor Rechtsbescherming, mede namens zijn ambtgenoten van...

TK | Kamervragen Van Raak (SP) over weigering parlementariërs Sint Maarten te bezuinigen op eigen hoge vergoedingen

Vragen van het lid Van Raak (SP) aan de staatssecretaris voor Koninkrijksrelaties over de weigering van parlementariërs op Sint Maarten om te bezuinigen op hun eigen hoge vergoedingen. Vragen van...

RO | Nederland maakt afspraken met Curaçao tegen belastingontwijking

Nederland heeft met Curaçao nieuwe afspraken gemaakt in de strijd tegen belastingontwijking- en ontduiking. De landen hebben in een verklaring afgesproken zo snel mogelijk een wetsvoorstel in te dienen...

TK | Antwoord vragen Van Raak over inhuren van KPMG door Rijksoverheid

Hierbij zend ik u het antwoord op de vraag van het lid Van Raak (SP) van uw Kamer inzake de mate van inhuur van en opdrachtverstrekking aan KPMG door...

TK | Kamervragen Van Raak (SP) over KPMG schikking inzake onderzoek Cymbal-Troya-Turquoise

Vragen van het lid Van Raak (SP) aan de minister van Justitie en Veiligheid, de minister van Financiën en de staatssecretaris voor Koninkrijksrelaties over een schikking met KPMG. 1 Kunt...

Rijksoverheid | Minister Grapperhaus bezoekt Aruba

Minister brengt op woensdag 23 januari een bezoek aan Aruba. Hij is hier voor het halfjaarlijkse overleg tussen de ministers van Justitie van Nederland, Aruba, Curacao en Sint Maarten....

Rijksoverheid | Minister-president Rutte en staatssecretaris Knops naar Bonaire, Curaçao en Aruba

Minister-president Rutte en staatssecretaris Knops (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) bezoeken zondag 20 tot en met dinsdag 22 januari Bonaire, Curaçao en Aruba. Het bezoek staat in het teken van...

TK | Beantwoording kamervragen ‘Crisis op de Antillen: bonje tussen opsporingsdiensten’

Minister Grapperhaus (JenV) reageert op het bericht 'Crisis op de Antillen: bonje tussen opsporingsdiensten'. Daarnaast beantwoordt hij de schriftelijke vragen van het Kamerlid Van Raak (SP) over hetzelfde onderwerp. Naar...

TK | Kamervragen kosten adviezen, opdrachten of controles voor inhuren van KPMG

Vraag van het lid Van Raak (SP) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het inhuren van KPMG (ingezonden 3 januari 2019). 2019Z00035 Vraag 1 Voor welke adviezen, opdrachten of...

RO | Nederland stelt zelf lijst laagbelastende landen vast in strijd tegen belastingontwijking

Er staan 21 landen op de nieuwe Nederlandse lijst van laagbelastende landen, die wordt gebruikt bij nieuwe maatregelen tegen belastingontwijking. De lijst met landen is vandaag gepubliceerd in de...

RO | Hoger minimumloon en meer uitkering voor inwoners Caribisch Nederland

Mensen in de onderstand, gepensioneerden en ouders met kinderen die kinderbijslag ontvangen gaan er komend jaar op vooruit op Bonaire, Saba en Sint-Eustatius. Ook het Wettelijk Minimum Loon stijgt...

RO | Dick Schoof aan de slag als nieuwe baas AIVD

Dick Schoof is vandaag begonnen in zijn nieuwe functie als directeur-generaal van de AIVD. Loopbaan Dick Schoof was sinds 2013 Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid bij het ministerie van Justitie en...

RO | Minister-president op politieke- en handelsmissie naar Colombia en naar G20 in Argentinië

Minister-president Rutte en minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit zijn tussen 28 november en 1 december 2018 in Colombia voor een officieel bezoek en een handelsmissie. Ook minister Martina...

TK | Antwoord op de Kamervragen over de vluchtelingencrisis op Curaçao

Hierbij bied ik u mede namens de minister van Buitenlandse Zaken de antwoorden aan op de schriftelijke vragen van de leden Van Raak en Van Dijk (beiden SP) over...

RO | Minister Dekker opent gevangenis Bonaire

Tijdens een tweedaags bezoek aan Bonaire heeft minister Dekker (Rechtsbescherming) de Justitiële Inrichting Caribisch Nederland (JICN) officieel geopend. De nieuwe gevangenis biedt plaats aan 113 gedetineerden en 10 arrestanten...

TK | Vragen Van Raak (SP) aan minister van Financiën over Nederlandse verantwoordelijkheid voor offshore in het Koninkrijk

Vragen van het lid Van Raak (SP) aan de minister van Financiën over de Nederlandse verantwoordelijkheid voor offshore in het Koninkrijk. 1) Deelt u de mening van de voormalige staatssecretaris...

Steun Knipsel Curacao

Uw donatie helpt onafhankelijke onderzoeksjournalistiek op de eilanden in stand te houden en zorgt dat wij kunnen doorgaan met dit werk.

Of volg ons op de socials

16,985FansLike
2,458VolgersVolg
61,453AbonneesAbonneer

Lees de laatste artikelen op uw favoriete social media platform