RO | Benoeming rechters Gemeenschappelijk Hof van Justitie

Daarnaast is  besloten tot een voordracht voor benoeming in de Raad voor de rechtshandhaving is mr. L.M. Virginia (als lid (Foto beëdiging lid Raad van Advies)

De Rijksministerraad heeft besloten meerdere rechters voor te dragen voor benoeming voor het Gemeenschappelijk Hof van Justitie, op voorstel van minister Dekker voor Rechtsbescherming, mede namens zijn ambtgenoten van Aruba, Curaçao en Sint Maarten.

De ingangsdatum is de dag waarop het Koninklijk Besluit wordt ondertekend, tenzij hieronder anders vermeld.

Het betreft:

mw. mr. K.A.M. Lasten (als lid per 1 september 2019);
dhr. prof. mr. B.J. van Ettekoven (als plv. lid);
dhr. mr. dr. E.J. Daalder (als plv. lid).

Daarnaast is besloten tot een voordracht voor benoeming in de Raad voor de rechtshandhaving:

Dhr. mr. L.M. Virginia (als lid).

Bron: Rijksoverheid.nl

Een Reactie op “RO | Benoeming rechters Gemeenschappelijk Hof van Justitie

  1. Geen nieuwe Irma Lips hoop ik

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *