27 C
Willemstad
• dinsdag 28 november 2023

Extra | Journaal 27 november 2023

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

DH | El Capitan shooters in Pointe Blanche after extradition from the United States

El Capitan shooters in Pointe Blanche after extradition from the United States PHILIPSBURG—Dante Ottley and Stevevanus Richardson, known as the El Capitan shooters, and as fugitives after...

NTR | Ambulans Deseo vervult laatste wensen: ‘Nog één keer op de pontjesbrug’

Eva Breukink Een laatste ritje over het eiland, nog een keer op de pontjesbrug staan of weer even thuis in je eigen bed liggen.   Dankzij stichting Ambulans Deseo...

PBC | Wapen uitgeleend aan moordenaar Boechi: 12 maanden

Persbureau Curacao WILLEMSTAD – De rechtbank in Willemstad heeft de 45-jarige D. Gabriel veroordeeld tot een gevangenisstraf van 12 maanden wegens wapenbezit. Het betreffende wapen zou gebruikt zijn...

PBC | Lichte stijging kamerbezetting en hotelinkomsten op Curaçao

Persbureau Curacao WILLEMSTAD – De toeristische sector op Curaçao heeft in oktober 2023 een positieve trend laten zien met een lichte stijging in het aantal toeristen dat een...

PBC | HAL Holding verruilt Curaçao voor Rotterdam

Persbureau Curacao WILLEMSTAD – Belegger HAL Holding is van plan zijn hoofdkantoor van Curaçao naar Rotterdam te verhuizen. De grootaandeelhouder van Coolblue en eigenaar van bedrijven als Boskalis,...
- Advertisement -spot_img

TK | Antwoord op de Kamervragen over de vluchtelingencrisis op Curaçao

HomeMediaTK | Antwoord op de Kamervragen over de vluchtelingencrisis op Curaçao
Staatssecretaris Raymond Knops op Aruba | Arien Rasmijn

Hierbij bied ik u mede namens de minister van Buitenlandse Zaken de antwoorden aan op de schriftelijke vragen van de leden Van Raak en Van Dijk (beiden SP) over de vluchtelingencrisis op Curaçao. Deze vragen werden ingezonden op 22 oktober 2018 met kenmerk 2018Z19010.

De staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
drs. R.W. Knops

2018Z19010

Vragen van de leden Van Dijk en Van Raak (beiden SP) aan de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de minister van Buitenlandse Zaken over de vluchtelingencrisis op Curaçao (ingezonden 22 oktober 2018).

Vraag 1
Kent u de uitzending van Nieuwsuur over de vluchtelingencrisis op Curaçao? b) Wat is uw oordeel daarover?

Antwoord 1
Ja. De betreffende uitzending schetst diverse beelden van de opgaven waarvoor het land Curaçao zich gesteld ziet op het terrein van migratiebeleid. Deze opgaven zijn – mede gelet op de kleinschaligheid van Curaçao – complex. Het kabinet heeft nadrukkelijk aandacht voor de zorgelijke ontwikkelingen in Venezuela en de consequenties voor Aruba, Bonaire en Curaçao. Nederland staat in nauw contact met de autoriteiten van onder meer Curaçao over onder andere het migratiebeleid en vreemdelingendetentie. Waar nodig en gevraagd is Nederland bereid bijstand te bieden aan Aruba en Curaçao. Zoals in antwoord op vraag 2 en 3 uiteengezet, heeft Curaçao ook reeds om bijstand gevraagd en wordt deze ondersteuning ook al door Nederland geboden. Nederland neemt daarbij echter geen verantwoordelijkheden van Curaçao over.

Vraag 2
Is het waar dat Curaçao een hulpverzoek heeft gedaan aan Nederland? Zo ja, welke concrete hulp heeft Curaçao precies gevraagd?

Vraag 3
Kunt u voldoen aan dit hulpverzoek? Zo nee, op welke manier kunt u wel hulp bieden in deze vluchtelingencrisis op Curaçao?

Antwoord 2 en 3
Zoals vermeld in antwoord op de vragen van het lid Bosman (VVD) , hebben de autoriteiten van Curaçao eind januari jl. – anticiperend op een verslechterende situatie in Venezuela – twee verzoeken om ondersteuning gedaan. Het eerste verzoek zag op een eventuele situatie waarin Curaçao de opvang van migranten en vluchtelingen zelf niet meer aan zou kunnen. Het kabinet ziet in dit verzoek vooral een wens om nog nauwer samen te werken in de voorbereiding op een eventueel noodscenario. Uitgangspunt daarbij blijft dat de toelating en uitzetting van vreemdelingen behoort tot de autonome verantwoordelijkheden van het land Curaçao. Het kabinet is hier ook in gesprekken met de regering van Curaçao uiterst duidelijk in geweest. Dat betekent echter niet dat de landen aan hun lot worden overgelaten. Ik heb de regering van Curaçao laten weten dat Nederland – mocht zo’n geval zich voordoen – waar mogelijk ondersteuning zal bieden, bijvoorbeeld in de vorm van kennis en expertise op het terrein van migratie. Deze ondersteuning is inmiddels op diverse manieren op verschillende terreinen tot stand gekomen. Zo hebben diverse Nederlandse diensten en departementen begin juni jl. een werkbezoek gebracht aan Curaçao, gericht op de doorontwikkeling van het Curaçaose migratiebeleid en de processen voor de afhandeling van grotere aantallen migranten. Op verzoek van de minister van Justitie van Curaçao hebben experts van het ministerie van Justitie en Veiligheid in augustus tevens een meerdaags vervolgbezoek gebracht aan Curaçao. Dit bezoek richtte zich op het optimaliseren van de artikel 3 EVRM aanvraagprocedure om bescherming van Curaçao.
Het tweede verzoek zag op financiële ondersteuning voor de verbetering van detentiefaciliteiten voor vreemdelingen. In reactie op vragen van het lid Bosman over deze verzoeken heb ik uw Kamer op 22 mei jl. gemeld dat het kabinet hier in april jl. een financiële bijdrage van 132.000 euro voor beschikbaar heeft gesteld. Dit heeft begin september geleid tot een verzoek van Curaçao om de toezegde financiële bijdrage betaalbaar te stellen. Curaçao dient hier nog wel een concreet voorstel voor in te dienen dat in lijn is met internationale normen voor vreemdelingendetentie. Over de vormgeving van deze plannen worden momenteel gesprekken gevoerd met Curaçao.

Vraag 4
Kunt u uitsluiten dat het terugsturen van vluchtelingen naar Venezuela onderdeel is van de afspraken die zijn gemaakt tussen Nederland en Venezuela voor het weer openen van de grens, eerder dit jaar tussen Venezuela en Aruba, Curaçao en Bonaire?

Antwoord 4
Er is tijdens de onderhandelingen over het akkoord niet gesproken over het terugsturen van illegale migranten naar Venezuela. Dit is ook geen onderdeel van het akkoord dat n.a.v. het WOB-verzoek van Zembla is gepubliceerd op de website van de Rijksoverheid . Een van de gevolgen van de grenssluiting was wel dat het terugsturen van illegale migranten bemoeilijkt was en dit na het openen van de grenzen weer kon worden genormaliseerd.

[1] Tweede Kamer, vergaderjaar 2017-2018, nr. 2147 en Tweede Kamer, vergaderjaar 2017-2018, nr. 2148

[2] https://www.rijksoverheid.nl/documenten/wob-verzoeken/2018/08/30/besluit-op-wob-verzoek-over-verslag-koninkrijksoverleg-buitenlandse-betrekkingen-en-akkoord-tussen-het-koninkrijk-der-nederlanden-en-venezuela.

Bron: Tweede Kamer

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties