TK | Vragen over Venezolaans conflictgoud dat via Curaçao en Aruba wordt verhandeld

Bijschrift: Staatssecretaris Knops had de Kamer nog niet gemeld geen signalen te hebben over goudsmokkel of op de luchthaven van Aruba werd een Venezolaan met 50 kilo smokkelgoud aangehouden | Foto OM

Vragen van de leden Özütok, Diks en Van Ojik (allen GroenLinks) aan de ministers van Buitenlandse Zaken, voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenleving en de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over Venezolaans conflictgoud dat via Curaçao en Aruba wordt verhandeld (ingezonden 5 juli 2019)

1. Kent u de berichten dat goud uit Venezuela nog steeds via Curaçao (ondanks een verbod) en Aruba wordt verhandeld? 1) Zo ja, kloppen deze berichten?

2. Heeft u zicht op de aard en omvang van de handel in goud in Caribisch Nederland en op Sint Maarten?

3. Kunt u verklaren hoe het mogelijk is dat Curaçao de afgelopen vijf jaar ten minste respectievelijk 130.000 kg exporteerde en Aruba in de afgelopen twee jaar bijna 30.000 kg verhandelde, terwijl Curaçao noch Aruba over goudmijnen beschikken?

4. Is de legale herkomst van deze grote hoeveelheden goud vastgesteld en is gegarandeerd dat dit goud niet via de landen wordt witgewassen? Zo nee, welke maatregelen zijn hiertegen getroffen?

5. Hoe verhoudt het via Curaçao en Aruba en mogelijk andere Caribische delen van het Koninkrijk verhandelen van Venezolaans conflictgoud zich tot de Nederlandse erkenning van de heer Guaidó als Venezolaanse president en het door Nederland in 2017 opgestelde Goudconvenant, waarin wordt beloofd dat de ondertekenaars zich zullen houden aan de richtlijnen voor multinationale ondernemingen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO-richtlijnen) en VN Guiding Principles for Business and Human Rights voor maatschappelijk verantwoord ondernemen?

6. Deelt u de mening dat Venezuela zich in geen enkel opzicht houdt aan de vereisten voor maatschappelijk verantwoord ondernemen en dat Venezuela zich schuldig maakt aan illegale mijnbouw, onderdrukking en uitbuiting? Zo ja, moet hieruit niet worden afgeleid dat Venezolaans goud al sinds 2017 niet verhandeld had mogen worden?

7. Welke maatregelen neemt u zich voor om, in goed onderling overleg met de Caribische delen van het Koninkrijk en Caribisch Nederland, de invoer, doorvoer en handel in Venezolaans conflictgoud te bestrijden om te voorkomen dat Nederland de handel in conflictmineralen en daarmee indirect samenhangende mensenrechtenschendingen in Venezuela mogelijk maakt?

8. Hoe wordt voorkomen dat conflictmineralen uit Venezuela op andere wijze via Nederland worden verhandeld?

1) ‘Zo werden Curaçao en Aruba doorvoerhaven voor conflictgoud uit Venezuela’ (www.decorrespondent.nl) en: ‘Hoe conflictgoud uit Venezuela in Antwerpen terechtkwam’ (www.knack.be, 2 juli 2019).

Indiener
Nevin Özütok, Kamerlid GroenLinks
Medeindiener
Isabelle Diks, Kamerlid GroenLinks
Medeindiener
Bram van Ojik, Kamerlid GroenLinks
Gericht aan
S.A.M. Kaag, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
Gericht aan
R.W. Knops, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Gericht aan
S.A. Blok, minister van Buitenlandse Zaken

Bron: Tweede Kamer

3 Reacties op “TK | Vragen over Venezolaans conflictgoud dat via Curaçao en Aruba wordt verhandeld

 1. Graai & de Raaf Consultants

  MCB wast witter dan wit.
  MCB is het bleekmiddel bij uitstek van de onderwereld.

 2. Daan Banaan

  Eindelijk, na ruim twee jaar, is de politiek zowel in Curacao als in NL wakker geschud. Overigens heeft Curaçao maatregelen getroffen, maar Aruba voor zover ik weet nog steeds niet. Ondanks de sluiting van de grenzen wordt er nog steeds goud doorgevoerd.

 3. Stort het maar op de rekening van de MCB.

  Want het motto van MCB is: geld stinkt niet.

  MCB wast witter dan wit.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *