RO | Overleg justitiële samenwerking tussen Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten geslaagd

Justitieel Vierlandenoverleg (JVO)

Juist in tijden van crisis is het van groot belang goed en constructief samen te blijven werken binnen het Koninkrijk. Vandaag vergaderden de ministers van Justitie.

Grapperhaus (Nederland inclusief Caribisch Nederland), Bikker (Aruba), Girigorie (Curaçao) en Richardson (Sint Maarten) met elkaar over de justitiële samenwerking. Dit keer sloot ook Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijsrelaties Knops aan.

Gegevensbescherming en informatie-uitwisseling

In de aanpak van criminaliteit is het belangrijk dat de landen snel informatie met elkaar kunnen uitwisselen, met stevige gegevensbescherming. Daarom hebben de bewindspersonen afspraken gemaakt om te zorgen dat de bescherming van gegevens eenduidig geregeld wordt. Ook is besproken hoe de informatieknooppunten van de eilanden verder ontwikkeld kunnen worden.
Uitwisseling kennis en expertise

Ook de kwaliteit van de openbaar ministeries staat hoog op de agenda van de landen. Vandaag zijn er afspraken gemaakt zodat er jaarlijks lokale officieren van justitie (van de eilanden) worden opgeleid. Daarnaast zijn afspraken gemaakt over de opleidingen rechtsgeleerdheid in de landen, zodat afgestudeerden van de universiteiten van Aruba en Curaçao gelijke toegang hebben tot de selectie en opleidingen voor de beroepen van advocaat, rechter en officier van justitie in Nederland. Deze afspraken bevorderen de uitwisseling van deze professionals tussen de landen en draagt bij aan de kwaliteit en diversiteit van de togaberoepen.
Gelijkvormig strafprocesrecht

Het strafprocesrecht bevat de spelregels voor de wijze waarop politie en openbaar ministerie overtredingen kunnen opsporen en voor de manier waarop rechters daarover moeten beslissen. De modernisering van het Wetboek van Strafvordering in de drie landen en Caribisch Nederland maakt het strafproces efficiënter en geeft meer rechten aan slachtoffers. Voor de politie en het openbaar ministerie gelden in het gehele Caribische deel van het Koninkrijk dezelfde regels voor het opsporen van strafbare feiten. Ook voor de berechting van die zaken kunnen de rechters dezelfde regels hanteren. Daarom zijn afspraken gemaakt zodat deze wetboeken dezelfde inhoud hebben en op een gelijk moment in werking treden.

Versterken rechtsstaat

Ook is gesproken over het onderdeel ‘versterken rechtsstaat’ uit de landspakketten. Met de uitvoering van deze maatregelen zijn de vier landen voortvarend van start gegaan. Nederland stelt structureel een bedrag beschikbaar oplopend tot 45 miljoen euro ter versterking van de rechtsstaat van de Caribische landen van het Koninkrijk.

Het doel van het halfjaarlijks overleg is afstemming over een gezamenlijke, gecoördineerde aanpak van de gemeenschappelijke justitiële aangelegenheden van de landen. Grapperhaus behartigt tijdens het overleg uiteraard ook de belangen van Caribisch Nederland; Bonaire, Saba en St. Eustatius. Vanwege de coronacrisis vond het Justitieel Vierpartijen Overleg (JVO) wederom digitaal plaats, onder voorzitterschap van Aruba.
Bron: Rijksoverheid

5 Reacties op “RO | Overleg justitiële samenwerking tussen Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten geslaagd

 1. Dit zijn 3 leeghoofden, die idioot van Quiny Girigorie laat doodleuk foto’s van zijn kinderen op TV zien. Geen enkele van die idioten die bij de politie of de veiligheidsdienst werken die aan de man vragen? Ben je nou achterlijk of hoe zit dat.

  Nederland kan ook wat van, die Grapperhaus is ook achterlijk, die heeft de mond vol van 1.5 meter afstand en noemde overtreders zelfs hufters terwijl de man zich op zijn trouwerij met iedereen stond te knuffelen.

  Behalve dat verscheen een journalist met een mondkapje die door een jongetje gemaakt is, die lummel deed dat gewoon op terwijl het mondkapje niet uit de fabriek kwam. Even later liet hij zich nog in een auto met chauffeur in deze corona tijd interviewen.

  Blijkbaar moet iemand achterlijk zijn om minister van justitie in het Koninkrijk te worden.

 2. @Boos
  Even goed lezen i.p.v. alleen maar plaatjes kijken. “Vanwege de coronacrisis vond het Justitieel Vierpartijen Overleg (JVO) wederom digitaal plaats, onder voorzitterschap van Aruba.”
  Oude foto van voor Corona wellicht?

 3. Was het niet Grapperhaus, die te kijk stond – en zwaar door het stof moest – op zijn bruiloft niet zolang geleden in NL. Niet voldoende afstand en geen mondkapjes…Voorbeeld funktie heren!

 4. Bravo, heren! Het goede voorbeeld, en dat voor justitie ministers….
  Geen ‘social distancing’ en mondkapjes…
  Hoe heet dat ook al weer? Rules for thee, but not for me…

 5. Ojee als justitie straks haar werk echt gaat doen, valt de hele economie van het koninkrijk inelkaar, nog erger dan covid-19.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *