30 C
Willemstad
• zaterdag 10 juni 2023

Democracy now! | Friday, June 9, 2023

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 9 juni 2023

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Thursday, June 8, 2023

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 8 juni 2023

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Wednesday, June 7, 2023

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 7 juni 2023

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra
- Advertisement -spot_img

Ingezonden | Vrijwillige repatriëring of gedwongen deportatie?

HomeAuteursIngezondenIngezonden | Vrijwillige repatriëring of gedwongen deportatie?
Ingezonden brief

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die opruiende of dreigende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Ieteke Witteveen (HRDC) aan het woord.

Met verwondering heeft Human Rights Defense Curaçao (HRDC) kennisgenomen van de recente mediaberichten over de antwoorden van Staatssecretaris Knops aan het Tweede Kamerlid, mevrouw Antje Diertens.

Op de grondige vragen van het Kamerlid over de werkelijke toedracht bij de terugkeer van Venezolaanse vluchtelingen en crisismigranten, tijdens enkele vluchten in oktober en december 2020, gaf hij een weergave die, jammer genoeg, slechts ten dele aansluit bij de ervaringen en feiten, zoals bekend bij onze mensenrechtenorganisatie.

HRDC voelt zich daarom geroepen om enkele kanttekeningen te plaatsen en voorbeelden te noemen van de nog steeds, naar internationale normen, onaanvaardbare behandeling van Venezolanen die hun toevlucht tot Curaçao zoeken. Deze kwetsbare groep is niet gebaat bij halve waarheden en politiek-correcte beschrijvingen van de betreurenswaardige situatie, waarin velen van hen zich bevinden, zowel binnen als buiten de vreemdelingenbarakken.

Met dit soort antwoorden wordt een vertekend beeld gegeven van de werkelijke situatie. Degenen die onze hulp inroepen worden geconfronteerd met twijfelachtige en non-transparante procedures, onze juridische medewerker krijgt geen toegang, de psychologische druk waarbij voortdurend wordt betoogd dat juridische procedures toch zinloos zijn en dat ze langdurig in de barakken zullen moeten blijven, zijn een belangrijk onderdeel van hun realiteit. Tegen deze achtergrond heeft een groep, die in uitzichtloze en onhygiënische toestanden verkeerde en zonder perspectief om iets voor de achtergebleven familieleden in Venezuela te kunnen betekenen, er niet bepaald vrijwillig voor “gekozen” om gedeporteerd te worden, maar uit wanhoop.

Enkele praktijkvoorbeelden:

Een groot aantal van de gerepatrieerde vluchtelingen en crisis migranten heeft via Human Rights Defense Curaçao een beroep gedaan op juridische rechtshulp. Human Rights Defense Curaçao kreeg geen toegang tot haar cliënten in de SDKK-barakken om te verifiëren of zij wilden terugkeren of dat ze onder druk gezet werden.

Een minderjarige jongen is, tegen alle internationale regelgeving in, op het vliegtuig gezet zonder een schriftelijke verklaring van zijn ouders. Hij gaf aan het door zijn behandeling alhier psychisch zo zwaar te hebben dat hij niet langer kon blijven.

Ook speelt de kwestie van twee vrouwen die het slachtoffer zouden zijn geweest van seksueel misbruik door leden van de bewaking. Terwijl een en ander in onderzoek was, hebben deze vrouwen zich “vrijwillig” laten deporteren.

De conclusie dat de repatriëring ook in deze gevallen vrijwillig is, krijgt tegen deze achtergrond een nogal wrange bijsmaak.

Dit zijn enkele pijnlijke voorbeelden die ons bekend zijn uit de praktijk. Tezamen met onze lokale en internationale partners, weten wij dat de situatie van vele Venezolanen op ons eiland nog altijd schrijnend is en te vaak gekenmerkt wordt door uitbuiting en xenofobie. Er is veel onwil om hen een reële kans of perspectief te bieden.

Tevens wil HRDC -niet voor het eerst- benadrukken dat de verantwoordelijkheid voor het respect voor de mensenrechten een Koninkrijksaangelegenheid is. Opmerkelijk is dat juist de Staatssecretaris, die zich enorm inzet voor samenwerking op vele gebieden (ook die waarop Curaçao autonoom is) het dan juist voor de mensenrechten laat afweten. Hij blijft insisteren dat Curaçao zelf verantwoordelijk is en dat het vooral een interne aangelegenheid betreft. Dit spoort niet met het Statuut. Ook de Verenigde Naties wijzen er bij mensenrechtenrapportages herhaaldelijk op, dat er sprake is van een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Bovendien is een onwenselijke consequentie van dit wegkijken, dat de betrokken autoriteiten in Den Haag dan blijkbaar de versie van het Curaçaose Ministerie van Justitie overnemen, wat het risico met zich meebrengt dat subjectieve en politiek-correcte antwoorden worden uitgedragen. Net zoals de Staatssecretaris zich voor voedselhulp voor ongedocumenteerden heeft ingezet zou hij ook, bij garantie van minimumstandaarden voor een humanitaire behandeling van deze groep, een rol moeten vervullen.

Daarom bepleit HRDC nogmaals dat de opsluiting in de barakken, op gevangenisterrein en nog altijd onder mensonterende omstandigheden, moet wijken voor een betere opvang van Venezolanen die hier een heenkomen zoeken.

HRDC is bereid tot samenwerking met allen die de mensenrechten van de bonafide groep van Venezolanen in ons land, gerespecteerd willen zien.  

Namens Human Rights Defense Curaçao
Directeur

Ieteke Witteveen

Willemstad

6 reacties

 1. Ieteke Witteveen is prijzenswaardig, HRD komt op voor mensenrechten die nog steeds worden vertrapt op Curacao. een buitengewoon ernstige zaak dit. De voorbeelden spreken ook boekdelen. Maar dit is al langer bekend en Knops doet alsof het de verantwoordelijkheid van alleen C is.
  Dat klopt dus niet. De VN is hierin dus ook bijzonder duidelijk.
  Misschien dat aangifte nu een keer op zijn plaats is. Schending van mensenrechten is een misdrijf, ook op Curacao!

 2. Brian S.
  Jij kan ons zeker jouw uitleg, gestaafd met feiten geven over het “er blijkbaar baat bij hebben on zoveel mogelijk economische vluchtelingen naar rijkere landen te brengen”.
  Mag ik je de ogen openen?
  Ten eerste: Curacao valt zeker niet onder de noemer van “rijkere landen”.
  Ten tweede: jouw kijk op de samenleving getuigt niet echt van gevoel voor medemenselijkheid.
  Ten derde: De laatste tijd blijkt uit veel van jouw eerdere commentaren dat jij niet echt een anti-racist bent!
  Mag ik dit zeggen? Ja. dat mag ik zeggen!!

 3. Zolang Venezuela geregeerd wordt door een tiran van de XXIste eeuw,
  zal buurman Curacao geconfronteerd worden met vluchtende venezolanen.
  Xenofobie is verwerpelijk. Toch zijn Wilders en Baudet achtenswaardige personen in Nederland. Onze lokale vreemdelingenhaters die de chinos, indios, benesolanos en ook de macambas e.a. terug willen sturen , doen hun best om hun negatieve gevoelens over te dragen aan de rest van de bevolking. Soms krijgen ze bijval, maar vaak niet. Instituties zoals Human Rights Defense Curaçao vormen het geweten van de burgers. Ze wijzen ons erop dat vluchtelingen ook mensen zijn.
  Dixi.

 4. Met dit soort antwoorden wordt een vertekend beeld gegeven van de werkelijke situatie.

  Het klopt dat dit soort vluchtelingen clubjes altijd een vertekend beeld geven en er blijkbaar baat bij hebben om zoveel mogelijk economische vluchtelingen naar rijkere landen te brengen

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties