30 C
Willemstad
• zondag 14 april 2024

Tag: Raad van Advies (RvA)

KKC-blog | Machtsstrijd Curaçao ontbrandt: Marvelyne Wiels: corruptie heeft een gezicht

29 september 2014. Marvelyne Wiels: corruptie heeft een gezicht. And oops, she did it again. Andermaal slaagde onze Gevolmachtigde Minister in Den Haag Marvelyne...

19,5 Miljoen voor laptop-project

Voor het One Laptop Per Child-project (OLPC) is 19,5 miljoen gulden op de onderwijsbegroting uitgetrokken. In de memorie van toelichting (MvT) op de suppletoire begroting...

Break-even HNO twee jaar later

Hoewel de kosten voor de bouw van Hospital Nobo Otrobanda (HNO) hoger uitvallen dan geraamd, zijn er ook enkele meevallers. Het duurzame break-evenpoint wordt...

Wilfred Flocker nieuwste lid Raad van Advies (RvA)

Wilfred Flocker is het nieuwste lid van de Raad van Advies (RvA). Hij werd maandag beëdigd door gouverneur Lucille George-Wout. Hij was al lid van...

Van der Horst houdt geloof in overleg

Escalatie gebonden aan stringente voorwaarden WILLEMSTAD — Minister Etienne van der Horst (Bestuur, Planning en Dienstverlening, Pais) was er niet van op de hoogte dat...

Wetswijziging voor sneller advies RvA

WILLEMSTAD — De regering heeft aan de Staten een landsverordening ter goedkeuring gegeven waarin het mogelijk wordt dat de Raad van Advies (RvA) ook...

Advies RvA moet sneller kunnen

Willemstad - De Raad van Advies (RvA) zal in de toekomst in uitzonderlijke spoedeisende gevallen een advies moeten kunnen uitbrengen, zonder dat dit eerst...

RvA: Financiële consequenties bij wijziging Cessantia-wet

WILLEMSTAD — De wijziging in de cessantiawetgeving zoals voorgesteld in een initiatiefwetsontwerp van de PNP, kan een reëel financieel risico voor het Land, het...

Begrotingsregels worden niet nageleefd

Willemstad - De Raad van Advies (RvA) stelt in een onlangs uitgebracht advies dat de regering de begrotingsregels niet heeft nageleefd, bepaalde wetten niet...

AD | Waar blijft captivewet?

Willemstad - Hoewel de Staten op 16 december 2013 de initiatiefontwerplandsverordening over de zogenoemde captives hebben goedgekeurd, is de wet drie maanden later nog...

Stijging premie van bvz

In reparatiewet ook hogere inkomensgrens; ambtenaren blijven buiten bvz Willemstad - Werknemers zullen een procentpunt meer premie basisverzekering ziektekosten (bvz) moeten betalen; 4 in plaats...

Goedgedrag niet ‘beloond’

CBCS ontkent bewering in anoniem document Norbert George Willemstad - Oudgouverneur Frits Goedgedrag van Curaçao is niet door Centrale Bank-president Emsley Tromp ‘beloond’ voor het...

Tweede suppletoire begroting 2013 op agenda

WILLEMSTAD — De Centrale Commissie van de Staten zal zich dinsdag buigen over de tweede suppletoire begroting van 2013. Hierin staan de laatste wijzigingen...

Zegel vult gat begroting van 2013

Willemstad - De regering is voornemens om de eerder begrote, maar nu gederfde, inkomsten vanuit de gedifferentieerde omzetbelasting (ob) op computer en randapparatuur evenals...

Damoen en Sybesma lid van RvA

WILLEMSTAD — Gregory Damoen en Jeffrey Sybesma zijn benoemd tot leden van adviesorgaan Raad van Advies. De twee zijn benoemd per landsbesluit dat 12...

RvA adviseert tegen differentiatie in ozb

WILLEMSTAD — De Raad van Advies (RvA) kan zich niet verenigen met de invoering van een gedifferentieerd tarief bij de wet onroerende zaakbelasting, en...

Motie aansprakelijkheid

Steun voor PAIS: Stel ministers verantwoordelijk Willemstad - De Raad van Advies (RvA) zal de Staten adviseren over de mogelijkheden die er al bestaan of...

RvA kraakt basisverzekering ziektekosten af

Cooper refereert aan nog ongepubliceerde conclusies WILLEMSTAD — Charles Cooper, fractievoorzitter van de MAN, citeerde gisteren tijdens de begrotingsbehandeling in de Staten uit de nog...