29 C
Willemstad
• dinsdag 20 februari 2024

PBC | Zoektocht naar vermiste Amerkaanse toerist gestaakt

Persbureau Curacao WILLEMSTAD – De zoektocht naar de 73-jarige Amerikaanse toerist bij Porto Mari is gestaakt. Donderdag raakte hij vermist nadat zijn groep in zee had gesnorkeld. Gisteren...

PBC | Chauffeurs op de vuist na ongeluk: arrestatie om poging tot moord

Persbureau Curacao WILLEMSTAD – Een verkeersongeval in Saliña liep gisteren uit de hand toen twee betrokken bestuurders eerst met elkaar op de vuist gingen en vervolgens één van...

PBC | Lichaam vermiste jongen na bootongeluk gevonden

Persbureau Curacao WILLEMSTAD – Het lichaam van de jongen die gisterenmiddag in het water viel in het Spaanse Water is gevonden. Dit heeft een politiewoordvoerder bevestigd. De 16-jarige jongen...

PBC | Daling aantal Caribische Geneeskundestudenten

Persbureau Curacao Sinds de invoering van de decentrale selectie bij geneeskunde- en vervolgopleidingen is er een duidelijke daling te zien in het aantal toegelaten Caribische studenten. Deze trend...

Column Youp | Eigenmoord

Terwijl we afgelopen week in ons land vooral bezig waren met de zo herkenbare troela van de BBB die haar truitje andersom en binnenstebuiten droeg. En natuurlijk...

NTR | Uitzending gemist: Nacht van Caribisch Netwerk met Ruth Groenewoud

In de Nacht van Caribisch Netwerk op NPO Radio 1 ontvangt presentator Guilliano Payne gasten die een link hebben met de eilanden. Vanavond is dat Ruth Groenewoud....
- Advertisement -spot_img

Begrotingsregels worden niet nageleefd

HomeMediaBegrotingsregels worden niet nageleefd

raad van adviesWillemstad – De Raad van Advies (RvA) stelt in een onlangs uitgebracht advies dat de regering de begrotingsregels niet heeft nageleefd, bepaalde wetten niet zijn ingevoerd en dat de verantwoordelijke minister alsnog civiel- en strafrechtelijk vervolgd kan worden.

Advertentie

De RvA constateert dat de Algemene Rekenkamer Curaçao (ARC) de jaarrekening 2010 (10 oktober tot en met 31 december) niet kan goedkeuren zolang er niet is voldaan aan de verantwoordingsplicht van de minister.
Als de minister voldoende motiveert waarom bepaalde verplichtingen, uitgaven of ontvangsten niet in overeenstemming zijn met de landsbegroting, kan de ARC alsnog de jaarrekening goedkeuren.
Maar wordt er niet naar tevredenheid op de ARC-bezwaren gereageerd dan moet de minister overgaan tot het toezenden van een indemniteitslandsverordening aan de Staten waarin de regering specifiek verzoekt tot opheffing van de bezwaren van de ARC.
Dit is met betrekking tot de jaarrekening 2010 niet gebeurd, zo constateert de RvA.
Er wordt uitdrukkelijk op gewezen dat de betreffende minister daarvoor persoonlijk civielrechtelijk dan wel strafrechtelijk verantwoordelijk voor gesteld kan worden.

RvA: ,,De minister kan niet geheel gedechargeerd (gevrijwaard, red.) worden van zijn comptabele ministeriële verantwoordelijkheid. De verplichting tot het afleggen van comptabele verantwoording blijft bestaan, indien na het afsluiten van een begrotingsjaar en het verlenen van decharge alsnog onregelmatigheden aan het licht komen. Een minister kan zowel voorafgaand aan de dechargeverlening als nadat decharge is verleend, alsnog zowel politiek, civielrechtelijk alsook strafrechtelijk verantwoordelijk worden gesteld.”

De Raad dringt erop aan om met de indemniteitsverordening niet te wachten tot 2015 waarin het verbeterplan financieel beheer Curaçao is gerealiseerd, omdat de Raad van mening is dat ernaar gestreefd moet worden dat de Rekenkamer vóór het jaar 2015 goedkeurende verklaringen afgeeft voor de nog vast te stellen jaarrekeningen.
Het College financieel toezicht (Cft) kan volgens de RvA dan wel ‘verheugd zijn dat er, ondanks de tijdrovende en complexe samenvoeging van twee administraties ook verbetertrajecten zijn begonnen, zoals de opschoning van debiteuren en crediteuren, de harmonisatie van salarissystemen, de werking van de interne controle op de personeels- en salarisadministratie, alsook het opstellen van maandrapportages’, dat neemt niet weg dat de regering zich moet houden aan de wet.

Twee wetten niet ingevoerd
De Raad van Advies (RvA) constateert dat in verband met het verbeteren van de begrotingen van Curaçao twee belangrijke wetten nog niet ingevoerd zijn.
Het gaat om het ‘Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, die nadere regels moet geven over de begrotingsdiscipline’ en om de ‘Landsverordening financieel beheer’ waarin nieuwe inzichten en ontwikkeling vastgesteld zijn.

De RvA: ,,Wettelijke bepalingen dienen te worden nageleefd, in het bijzonder de Landsverordening comptabiliteit 2010. De Rekenkamer heeft daar meermalen op gewezen.
De Raad merkt op dat verplichtingen, uitgaven en ontvangsten die niet in overeenstemming met de landsbegroting of enige andere wettelijke regeling tot stand zijn gekomen steeds zullen stuiten op bezwaren van de Rekenkamer (ARC). De Rekenkamer wijst er dan ook terecht op dat het vast te stellen Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, die nadere regels moet geven over de begrotingsdiscipline, er nog niet is. Aldus zijn er diverse wettelijke bepalingen waaraan de regering of de minister nog uitvoering moet geven.”

En zo stelt de RvA ten aanzien van de Landsverordening financieel beheer:

,,In de Memorie van Toelichting bij de Landsverordening comptabiliteit 2010 staat dat deze landsverordening is aangepast aan nieuwe inzichten en ontwikkelingen en dat de verdere uitwerking van technische spelregels die toegepast moeten worden in het dagelijkse financieel beheer van de overheid neergelegd worden in de separate Landsverordening financieel beheer. De Raad geeft de regering in overweging bedoelde Landsverordening financieel beheer vast te stellen, met inachtneming van de nieuwe inzichten en ontwikkeling.”

Bron: Antilliaans Dagblad

Advertentie

back home

Dit artikel is geplaatst in

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties