Rowij Bouwchemie (1999) failliet

471 views

Wel nieuwe ‘Rowij’ (2013) opgericht

Rowij BouwchemieWillemstad – Zowel aannemings- en schildersbedrijf Rowij Bouwchemie Curaçao nv als Rowij Bouwchemie nv, waar achttien werknemers werkzaam zijn die door eerstgenoemde vennootschap worden ingehuurd, zijn in staat van faillissement gesteld.

Advertentie

Dat is gebeurd op eigen verzoek, aldus het vonnis van het Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao van vorige week.
Vanwege de wereldwijde financiële crisis hebben verschillende grote bouwprojecten geen doorgang gevonden, waardoor Rowij in financiële moeilijkheden terechtkwam, zo wordt het verzoek gemotiveerd.
Het blijkt ook dat de bank het krediet niet wilde verhogen.
In het handelregister van de Kamer van Koophandel (KvK) staat intussen opgenomen dat Rowij Bouwchemie Curaçao nv (opgericht in 1999) ‘in staat van faillissement is gesteld’ en dat van Rowij Bouwchemie nv (opgericht in 2009) ‘de registratie is opgeheven’.
Maar onder de noemer ‘Rowij’ blijken volgens de KvK nog wel twee andere vennootschappen actief, namelijk de vrij recent opgerichte (in augustus 2013) Curaçao Betonverwerking Schilderwerken en Betonreparaties bv met als handelsnaam ‘Rowij’ en Rowij Holding Curaçao nv (opgericht in 2003) dat daarvan directeur is.
Van allen is Jacobus Antonissen (1962) bestuurder/directeur. Antonissen was en is ook bestuurder van de overige Rowij- nv’s. Alle Rowij’s, zowel de twee gefailleerde als de nieuwe Rowij, zijn gevestigd op hetzelfde adres: aan de Kaya Seru Mahuma.
De faillissementsvonnissen werden op 7 maart 2014 uitgesproken door rechter Beukenhorst, die tot rechter-commissaris is benoemd.
Tot curator is aangesteld advocaat Arend de Winter van het kantoor De Winter Liqui-Lung.
Het eigen verzoek om faillissementsverklaring is van 27 februari en werd namens Antonissen gedaan door raadsvrouw Johanneke Schelling van SMS Attorneys at Law. Rowij liet meerdere schulden onbetaald en de feiten en omstandigheden tonen aan dat de twee nv’s ‘in de toestand verkeren van te hebben opgehouden te betalen’.
Voor Rowij waren er dus te weinig bouwprojecten.
Het bedrijf heeft nog geprobeerd haar bankkrediet te verhogen, maar door naar eigen zeggen ernstige wanprestatie van het ingehuurde externe administratiekantoor is dit niet gelukt.
De bank accepteerde de door het administratiekantoor opgestelde balans niet.
Daarnaast zijn, opnieuw volgens Rowij en Antonissen, door de wanprestatie van het niet bij naam bekende administratiekantoor de schulden – met name de belastingschulden – zo hoog opgelopen, dat Rowij niet meer bij machte is om haar schulden te voldoen.
Ook zijn er geen vooruitzichten op nieuwe grote bouwprojecten.
Volgens Rowij Curaçao zelf bedraagt de schuld ongeveer bijna 1,9 miljoen gulden en zijn er nog openstaande facturen van bijna 150.000 gulden.
De banksaldi vertonen een debetsaldo van 58.000 gulden.
En tevens heeft Rowij een hypothecaire lening bij de MCB van 524.000 gulden.
Ook Rowij heeft schulden, maar kan deze door de ‘ernstige wanprestatie’ van het externe administratiekantoor niet exact in kaart brengen.
Er is in ieder geval een belastingschuld van 105.000 gulden.
Rowij heeft geen vorderingen op derden en het banksaldo is nul.
De rekening van Rowij Bouwchemie is door MCB gesloten in verband met het feit dat deze enige tijd niet is gebruikt.
Rowij is geheel afhankelijk van de nv Rowij Bouwchemie Curaçao nv.

Bron: Antilliaans Dagblad

Advertentie

back home

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in