Tagarchief: College Financieel Toezicht (CFT)

Afname waarde overheids-nv’s zorgelijk

Het nieuwe onderkomen van UTS.  FOTO JEU OLIMPIO

Afname waarde overheids-nv’s zorgelijk. FOTO JEU OLIMPIO

Een ‘zorgelijke ontwikkeling’ blijft volgens minister José Jardim van Financiën ‘de sterke afname van de intrinsieke waarde van een aantal overheids-nv’s (ONV’s) van Curaçao. ,,Een aantal van deze bedrijven vertoont een negatieve intrinsieke waarde.

De overheid is in de meeste gevallen 100 procent eigenaar. Genoemde ontwikkelingen kunnen, bij ongewijzigd beleid, leiden tot financiële risico’s voor de overheid.” Ook het College financieel toezicht (Cft) waarschuwde hier eerder voor.

Lees meer…

Bron: Antilliaans Dagblad

Obligatielening Hospital Nobo Otrobanda is een feit

Hospital Nobo Otrobanda -HNO-2

Obligatielening Hospital Nobo Otrobanda (HNO) is een feit

CURAÇAO – De obligatielening voor het nieuwe ziekenhuis Hospital Nobo Otrobanda is een feit. Het hele traject gaat 400 miljoen gulden kosten, maar dat zal niet in een keer gestort worden bij Usona, maar in delen.

Het College Financieel toezicht (CFT), voert de controle uit over hoe het geld wordt uitgegeven. Verder lezen

Steun voor overleg over Cft-adviezen

Het CFT-team

Het CFT-team

DEN HAAG — Minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties moet op korte termijn aan de Tweede Kamer verantwoording afleggen over de adviezen van het College financieel toezicht (Cft). VVD-Tweede Kamerlid André Bosman kreeg vandaag geen meerderheid voor een plenair debat, maar wel voor een dertig leden debat of algemeen overleg. Verder lezen

Ambtenaar dwingen

Ivar Asjes

Minister President Ivar Asjes – Foto | Persbureau Curaçao

Volgens premier Ivar Asjes (PS) zal volgende week het besluit bekrachtigd worden om het zogenoemde escalatiemodel toe te passen om zo te komen tot de noodzakelijk te nemen maatregelen binnen het ambtenarenapparaat. ,,Dit heeft de regering vorige week al aan het College financieel toezicht (Cft) laten weten, dat hier verheugd op reageerde”, aldus Asjes. Met de maatregelen wil Asjes de gepensioneerden die nu erg zwaar belast worden, tegemoetkomen.

 

Lees hier meer…
Bron: Antilliaans Dagblad

 

 

Kabinet kiest voor escalatiemodel

Calmes (Abvo): ‘Wij laten ons niet intimideren’

wendy calmesWILLEMSTAD — De besprekingen tussen de overheidsvakbonden en minister Etienne van der Horst (Bestuur, Planning en Dienstverlening, Pais), om tot afspraken te komen over structurele besparingen op de personeelsuitgaven van de overheid, duren te lang. Dit constateert premier Ivar Asjes (PS). Dit is voor de regering aanleiding om voor het escalatiemodel te kiezen in het overleg met de bonden. Abvo-voorzitter Wendy Calmes zegt dat de bonden zich niet zullen laten intimideren door de overheid. Verder lezen

Cft maant Curaçao tot haast met maatregelen

De leden van het College financieel toezicht (Cft) vanmiddag tijdens de persconferentie. Aan het woord is voorzitter Age Bakker (midden).

De leden van het College financieel toezicht (Cft) vanmiddag tijdens de persconferentie. Aan het woord is voorzitter Age Bakker (midden).

WILLEMSTAD — Het College financieel toezicht (Cft) dringt er bij de Curaçaose regering op aan om haast te maken met maatregelen die al genomen hadden moeten worden om structureel op de overheidsuitgaven te bezuinigen. Blijven deze maatregelen uit, dan zal dit in 2015 en 2016 kunnen leiden tot tekorten op de begroting, stelde het Cft vanmiddag tijdens een persconferentie.
Verder lezen

Dijsselbloem moet lening niet toestaan

Dijsselbloem moet lening niet toestaan

Dijsselbloem moet lening niet toestaan

Den Haag – Minister Jeroen Dijsselbloem (PvdA) van Financiën moet controleren of het gerechtvaardigd is om Curaçao een lening te verstrekken van 60 miljoen gulden. Dat vindt het Tweede Kamerlid Mark Harbers, de financieel woordvoerder van de VVD-fractie.

Samen met zijn partijgenoot André Bosman heeft hij gisteren schriftelijke vragen over het verzoek van Curaçao om een lening ingediend. Het duo wil weten of de bewindsman heeft gecontroleerd of aan alle vereisten van de Rijkswet financieel toezicht is voldaan. Verder lezen

Vergaande bevoegdheid Begrotingskamer vormt struikelblok

BegrotingskamerWILLEMSTAD — De coalitie is eensgezind over de komst van een nieuw College van Staat, de Begrotingskamer. Dat alleen met een tweederde meerderheid van de Staten een advies van de Begrotingskamer opzij kan worden geschoven, lijkt echter vooralsnog een struikelblok voor een algehele consensus over het conceptvoorstel voor een Begrotingskamer.

 

Advertentie

Verder lezen

Jardim toetst gevoelens Staten over Begrotingskamer

José JardimWILLEMSTAD — De verwachting is dat binnen de eerste zes maanden van het jaar de Staten van Curaçao het wetsvoorstel voor een Begrotingskamer goedkeuren. In de tweede helft van het jaar moet de Begrotingskamer worden opgezet. Gisteren heeft Financiën-minister José Jardim (namens onafhankelijk Statenlid Glenn Sulvaran) overleg gevoerd met de Vaste Commissie financiën van de Staten over dit nieuwe college van Staat.

Advertentie

Verder lezen

Vertragingstactiek van regering

minister-omayra-leeflangWillemstad – Vertegenwoordiger van de gepensioneerden verenigd in ‘Hustisia Penshonado’, Omayra Leeflang en de advocaat Saran Inderson hebben geprotesteerd tegen het feit dat er deze week een comparitie van partijen plaatsvond en niet een gewone rechtszaak.

 

Advertentie

Verder lezen

Cft: Tekort op begroting mag

cftWillemstad – Curaçao en Sint Maarten mogen wel degelijk een tekort hebben op de begroting, mits dat tekort het gevolg is van investeringsuitgaven. Dat staat in het jaarverslag van het College financieel toezicht (Cft).

Advertentie

Verder lezen

VBC: Pluim voor de samenleving

VBC-PerslogoWillemstad – Voor het na 20 maanden schrappen van de aanwijzing verdient de samenleving in het algemeen en de werkende bevolking in het bijzonder een schouderklopje. Dat stelt de Vereniging Bedrijfsleven Curaçao (VBC) in de laatste nieuwsbrief.

Advertentie

Verder lezen

Begrotingsregels worden niet nageleefd

raad van adviesWillemstad – De Raad van Advies (RvA) stelt in een onlangs uitgebracht advies dat de regering de begrotingsregels niet heeft nageleefd, bepaalde wetten niet zijn ingevoerd en dat de verantwoordelijke minister alsnog civiel- en strafrechtelijk vervolgd kan worden.

Advertentie

Verder lezen

Cft: Tijd voor the next step

Komende periode volledig in teken van verbetering van financieel beheer

Het CFT-team

Het CFT-team


Willemstad – ,,De vastgestelde begrotingen 2014 van Curaçao en Sint Maarten voldoen aan de normen. Het is nu tijd voor the next step om ook daadwerkelijk in control te komen.” Aan het woord is Age Baker, de voorzitter van het College financieel toezicht (Cft).

Advertentie

Verder lezen

Binnenkort uitspraak Cft over aanwijzing

cftWILLEMSTAD — Het College financieel toezicht (Cft) zal op korte termijn een uitspraak doen over de resterende onderdelen van de aanwijzing. Dat staat te lezen in een reactie gericht aan minister Jose Jardim van Financiën op de vierde uitvoeringsrapportage (UR) van 2013. Volgens het Cft blijkt daaruit dat is voldaan aan het onderdeel ‘vacaturestop’.

Advertentie

Verder lezen

Staten akkoord met tweede suppletoire begroting 2013

akkoord over 100 procent financiering nieuw ziekenhuis

HNO CWILLEMSTAD — De Staten zijn gisteren akkoord gegaan met de tweede suppletoire begroting 2013 van het land Curaçao. De gewijzigde begroting, waarin de financiering van de bouw van het nieuwe ziekenhuis te Otrobanda centraal staat, werd met elf stemmen voor en vier tegen aangenomen.

Advertentie

Verder lezen

Twijfel over dividenden van nv’s

Cft: Voorkom verstoring begroting door overheidsbedrijven met problemen

cftWillemstad – Gezien de precaire financiële situatie van enkele grote overheidsvennootschappen en het feit dat er tot nu toe geen dividend- of concessiebeleid is geïmplementeerd, betwijfelt het College financieel toezicht (Cft) of de door de regering opgevoerde dividendontvangsten realistisch zijn.

Advertentie

Verder lezen

Staten verbolgen over Jardim

José JardimWillemstad – Verbolgen waren de reacties van de Statenleden over de toegevoegde brief van de Financiënminister José Jardim, die zich lijkt te verdedigen tegenover de ARC en Soab omdat die gemeten hebben met de vereisten in de nieuwe comptabiliteitswet, terwijl de jaarrekening nog volgens de oude regelingen is opgesteld.

Advertentie

Verder lezen

Bestedingen nemen af in 2014

Willemstad – In 2014 zullen de overheidsbestedingen toenemen, zal de overheidsconsumptie afnemen en ook in de private sector zullen de bestedingen dalen.

Advertentie

Verder lezen

Nog geen besluit over NV als rechtsvorm ziekenhuis

WILLEMSTAD — In de memorie van toelichting bij de tweede suppletoire begroting die gisteren in de Staten is behandeld, zie elders in deze online-krant, wordt ingegaan op de vraag van het Cft (College financieel toezicht) welke rechtsvorm er wordt gekozen voor het nieuwe ziekenhuis. De regering antwoordt dat er nog geen besluit over is genomen maar dat de voorkeur uitgaat naar een Naamloze Vennootschap (NV).

Advertentie

Verder lezen

Aanwijzing Sint Maarten van de baan

Gouverneur zet handtekening, begroting 2014 vastgesteld

cftPhilipsburg – Het was een race tegen de klok om de begroting 2014 van Sint Maarten vast te stellen. Dat zegt voorzitter Age Bakker van het College financieel toezicht (Cft).

Verder lezen

College heroverweegt aanwijzing

Curaçao heeft overheidsfinanciën momenteel onder controle

cftWillemstad – Het lijkt erop dat Curaçao de overheidsfinanciën dusdanig op orde heeft, dat de aanwijzing uit 2012 niet langer van kracht zal zijn. Het College financieel toezicht (Cft) zegt komende maand een uitspraak over de resterende onderdelen van de aanwijzing te zullen doen.

Verder lezen

Tweede suppletoire begroting 2013 op agenda

agendaWILLEMSTAD — De Centrale Commissie van de Staten zal zich dinsdag buigen over de tweede suppletoire begroting van 2013. Hierin staan de laatste wijzigingen op de begroting van 2013.

Advertentie

Verder lezen

Palm ontkent effect van maatregelen

Werkgelegenheid niet geschaad

Stanley PalmWillemstad – De minister van Economische Ontwikkeling, Stanley Palm (PAIS), stelt dat de getroffen maatregelen door de regering geen negatief effect hebben gehad op de werkgelegenheid.

Advertentie

Verder lezen

Sluitende begroting van 2013 verwacht

Cft oordeelt positief

CTFWillemstad – Het College financieel toezicht (Cft) komt tot de conclusie dat de derde Uitvoeringsrapportage (UR) een uitgebreid financieel beeld geeft over de eerste negen maanden van 2013.

Advertentie

Verder lezen