27.4 C
Willemstad
• zaterdag 4 december 2021 12:49

Laatste reacties

- Advertentie -

Cft maant Curaçao tot haast met maatregelen

De leden van het College financieel toezicht (Cft) vanmiddag tijdens de persconferentie. Aan het woord is voorzitter Age Bakker (midden).
De leden van het College financieel toezicht (Cft) vanmiddag tijdens de persconferentie. Aan het woord is voorzitter Age Bakker (midden).

WILLEMSTAD — Het College financieel toezicht (Cft) dringt er bij de Curaçaose regering op aan om haast te maken met maatregelen die al genomen hadden moeten worden om structureel op de overheidsuitgaven te bezuinigen. Blijven deze maatregelen uit, dan zal dit in 2015 en 2016 kunnen leiden tot tekorten op de begroting, stelde het Cft vanmiddag tijdens een persconferentie.

Het Cft is bezorgd over de vertraging van maatregelen die de regering al had moeten nemen.
Het gaat hierbij onder meer om concretisering van de plannen voor de bouw van een nieuw centraal overheidsgebouw.
Een commissie had al in januari van dit jaar met een voorstel voor een locatie moeten komen. Maar dit traject heeft vertraging opgelopen.
Ook het uitblijven van voortvarendheid met betrekking tot de bouw van een nieuw ziekenhuis baart het Cft zorgen.
Het college meent dat er na de eerste steenlegging relatief weinig is gebeurd.
Verder wijst het Cft op het feit dat de maatregelen om structureel op de personeelsuitgaven van de overheid te bezuinigen nog steeds niet zijn ingevoerd.
Het was de bedoeling dat zij per 1 januari ingevoerd zouden worden, maar de overheidsvakbonden en minister Etienne van der Horst (Bestuur, Planning en Dienstverlening, Pais) zijn hierover nog steeds in gesprek.
Het is nog niet bekend wanneer de partijen tot een akkoord zullen komen.
Maar volgens het Cft kunnen deze maatregelen niet langer worden uitgesteld.
Hierdoor zal ruimte worden gecreëerd voor de door de regering voorgenomen lastenverlichting voor gepensioneerden, die tot een meer gelijkmatige verdeling van de lasten zal leiden.

Ook de verregaande automatisering die de regering zou implementeren heeft nog niet plaatsgevonden, aldus het Cft, net zoals hervorming van het subsidiebeleid van de overheid.
Het college wijst erop dat het hierbij om maatregelen gaat waarvan al in 2013 bekend was dat zij moesten worden ingevoerd, maar die nog steeds niet zijn geïmplementeerd.
Deze maatregelen zijn essentieel, omdat de overheid hiermee vanaf 2016 jaarlijks een bedrag van 130 miljoen gulden zal kunnen besparen, stelden vertegenwoordigers van het Cft gisteren.
De besparingen op personeelsuitgaven zullen uiteindelijk 50 miljoen gulden moeten opleveren, terwijl op subsidies een bedrag van 30 miljoen bespaard kan worden.
Het Cft ziet verder de financiële situatie van overheidsnv’s als een risico voor de begroting.
Met de meeste overheids-nv’s gaat het goed.
Maar Aqualectra, Cpost International en Dokmaatschappij CDM verkeren volgens het Cft in zwaar weer.
Hierbij speelt ook nog een rol dat niet van alle nv’s recente jaarrekeningen beschikbaar zijn.
Het Cft heeft er bij de regering op aangedrongen om zo snel mogelijk alle relevante gegevens boven tafel te krijgen en te analyseren.
Als deze gegevens niet op korte termijn aangeleverd worden blijft onduidelijk wat de financiële stand van zaken is van deze overheidsbedrijven.

Bonden
De overheidsvakbonden en de regering zijn reeds geruime tijd met elkaar in gesprek.
Tijdens deze gesprekken hebben de bonden een tegenvoorstel bij de regering ingediend.
Dit bevestigt Abvo- voorzitter Wendy Calmes. Calmes wilde vanochtend niet inhoudelijk ingaan op het betreffende voorstel.
Hij stelde wel dat het een reactie is op de maatregelen die de regering wil nemen om op haar personeelsuitgaven te bezuinigen.
De voorzitter van de ambtenarenvakbond wijst erop dat de vakbonden voor een totale oplossing gaan, waarin ook de positie van gepensioneerde ambtenaren zal worden meegenomen.
De Abvo-voorzitter benadrukt dat er op dit moment niet wordt onderhandeld tussen overheid en overheidsvakbonden.

Dit zijn gesprekken. We zijn met elkaar in gesprek om te proberen tot een vergelijk te komen. Maar wat er ook uit deze gesprekken komt, het zal aan onze leden worden voorgelegd. Dus alles waar wij over praten is onder voorbehoud van de uiteindelijke goedkeuring van onze leden.”

Over een tijdsplanning wilde Calmes het vanochtend niet hebben.

De overheid ging er in eerste instantie van uit dat er eind april een akkoord zou moeten zijn. Maar wij hebben al van te voren aangegeven dat dit niet realistisch was.
Je hebt hier met mensen en hun belangen te maken. Je moet dan ook uiterst voorzichtig zijn.”

- Advertentie -

De overheidsvakbonden Abvo, STrAF, NAPB en SAP komen vanochtend bijeen in een vergadering van de Centrale Commissie van Vakbonden (CCvV), het platform waarin de bonden proberen overeenstemming te bereiken voordat zij in plenaire zitting met de overheid om de tafel gaan in het Centraal Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken (CGOA).
Het CGOA is het overlegorgaan waar de overheid en de vier overheidsvakbonden met elkaar in gesprek gaan over alles wat te maken heeft met de arbeidsvoorwaarden van ambtenaren.

Bron: Amigoe

- Advertisement -

Artikel delen

Dit artikel is geplaatst in

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

- Advertentie -

Lees ook

- Advertentie -
- Advertentie -

Zoeken

Democracy now! | Friday, December 3, 2021

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience with...

Extra | Journaal 3 december 2021

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Nu.cw | DCNA vergoot weerbaarheid van natuurbeschermingsorganisaties

Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA) vergroot de weerbaarheid van natuurbeschermingsorganisaties zodat ze bestand zijn tegen externe schokken. Zo werd bekendgemaakt tijdens de bestuursvergadering. Volgens de organisatie blijft de...

Nu.cw | Saba start begin december met boosterprik

Saba start op woensdag acht december met de campagne voor de boosterprik tegen het coronavirus. Zestigplussers kunnen vanaf die datum hun vaccinatie halen. Dit meldt het Openbaar...

PBC | QR-codecontrole alleen door gecertificeerd personeel

Persbureau Curacao WILLEMSTAD – Bijeenkomsten of feesten voor meer dan 100 mensen vereisen bij de toegang een controle op QR-codes. Om dat proces goed te laten verlopen, biedt...

PBC | Windsurfer Badloe grijpt naast mondiale onderscheiding

Persbureau Curacao Windsurfer Kiran Badloe krijgt geen mondiale onderscheiding van de internationale zeilbond, World Sailing. Bij de mannen heeft nog nooit iemand met de Nederlandse nationaliteit deze onderscheiding...
- Advertentie -