27.3 C
Willemstad
• zondag 28 november 2021 04:49

Laatste reacties

- Advertentie -

Kabinet kiest voor escalatiemodel

Calmes (Abvo): ‘Wij laten ons niet intimideren’

wendy calmesWILLEMSTAD — De besprekingen tussen de overheidsvakbonden en minister Etienne van der Horst (Bestuur, Planning en Dienstverlening, Pais), om tot afspraken te komen over structurele besparingen op de personeelsuitgaven van de overheid, duren te lang. Dit constateert premier Ivar Asjes (PS). Dit is voor de regering aanleiding om voor het escalatiemodel te kiezen in het overleg met de bonden. Abvo-voorzitter Wendy Calmes zegt dat de bonden zich niet zullen laten intimideren door de overheid.

Overheid en vakbonden overleggen in het kader van het Centraal Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken (CGOA).
Beide partijen moeten binnen dit orgaan tot overeenstemming zien te komen voor wat betreft maatregelen die te maken hebben met de rechtspositie van ambtenaren.
Wanneer beide partijen er niet uitkomen kunnen er twee wegen worden bewandeld.
Als een partij van mening is dat het overleg niet tot overeenstemming zal leiden, kan zij dit binnen tien dagen schriftelijk ter kennis geven aan de voorzitter van het CGOA.
Binnen tien dagen dient de voorzitter een vergadering uit te schrijven, waarin partijen moeten bepalen wat het geschil is en of dit geschil kan worden opgelost door nader overleg of door het aan de Advies- en Arbitragecommissie voor te leggen.
De Advies- en Arbitragecommissie bestaat uit een voorzitter en twee leden benoemd door de overheid en twee door de overheidsbonden.
Het advies van de Arbitragecommissie dat met meerderheid van stemmen wordt aangenomen, is bindend.
Maar in bijzondere gevallen kan de overheid een ander traject bewandelen, het zogenoemde escalatiemodel.
Artikel 10, lid 6 van de landsverordening Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken houdt hier rekening mee.
Na advies van de Raad van Advies (RvA) te hebben ingewonnen, kan de regering in het kader van het algemeen belang afzien van zowel het overeenstemmingsprincipe als het inschakelen van de Advies- en Arbitragecommissie.
Wel moet hierbij worden vastgesteld dat de partijen er aan tafel niet meer uitkomen.
De maatregelen die door de regering moeten worden genomen, dienen in dit geval wel door de Staten te worden goedgekeurd middels een landsverordening.
Tot nu toe gaf de regering aan de weg van escalatie niet te willen bewandelen, maar te willen proberen om aan tafel tot overeenstemming te komen.
Asjes constateerde echter dat dit traject te lang duurt.
Zijn opmerking komt op het moment dat het College financieel toezicht (Cft) er bij de regering op heeft aangedrongen om besparingsmaatregelen met betrekking tot het ambtenarenapparaat zo snel mogelijk uit te voeren.

Asjes benadrukte gisteren tijdens de persconferentie van de Raad van Ministers (RvM) dat de ambtenaren op den duur wel deel zullen moeten uitgaan maken van de basisverzekering ziektekosten (bvz) en de nieuwe pensioenregeling.
In een reactie benadrukt Abvo- voorzitter Calmes dat de vakbonden zich niet zullen laten intimideren door de overheid.

Het gaat hier om zaken die te maken hebben met de loopbaan en verdere levens van mensen. Daar ga je niet zo 1-2-3 overheen.
De premier denkt tot het einde van zijn regeerperiode.
Wij als vakbonden dienen op te komen voor de belangen van onze leden, voor nu en in de toekomst.”

- Advertentie -

Verder wilde Calmes niet ingaan op de uitspraken van de premier.
Wel gaf hij aan dat de overheidsvakbonden in de loop van vandaag bijeen zullen komen om te praten over een mogelijk gezamenlijk standpunt, als reactie op de uitspraken van Asjes.
Naschrift:

Escalatie

Artikel 10, lid 6 van de Landsverordening Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken (GOA) stelt onder meer: “In zeer bijzondere gevallen, op zeer zwaarwegende gronden ontleend aan het algemeen belang, kan de minister, in overeenstemming met het gevoelen van de Raad van Ministers, gehoord de Raad van Advies, afwijken van het overeenstemmingsvereiste, genoemd in het tweede lid, en het inschakelen van de Advies- en arbitragecommissie. (…) De invoering of wijziging van de regeling, bedoeld in het tweede lid, dient alsdan te geschieden bij landsverordening.”

Bron:Amigoe

- Advertisement -

Artikel delen

Dit artikel is geplaatst in

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

- Advertentie -

Lees ook

- Advertentie -
- Advertentie -

Zoeken

DH | Irion gives insight into reform measures for Finance Ministry

PHILIPSBURG--Finance Minister Ardwell Irion on Thursday gave Members of Parliament (MPs) an insight into the reform measures for the Finance Ministry in the country package. The country package...

AntilliaansDagblad | Huis in beschermd natuurgebied Bonaire

Stinapa weet niets van plannen en zegt zich kritisch op te zullen stellen Kralendijk - De officiële bekendmaking van de bouw van een huis in de beschermde bufferzone...

AntilliaansDagblad | Flamingo Oscar losgelaten

Toen bij de Fundashon Dier en Onderwijs Cariben een melding binnenkwam van een gewonde flamingo, ging oprichter en dierenarts Odette Doest direct op redding uit. Ze kreeg het...

AntilliaansDagblad | Capriles Kliniek met zaak tegen overheid

Willemstad - De Capriles Kliniek begint een rechtszaak tegen de Curaçaose overheid. De inzet zal zijn dat de tarieven worden aangepast en dat de geleden schade wordt...

AntilliaansDagblad | Einde Tayer Soshal

Willemstad - De sociale werkplaats in Landhuis Groot Santa Martha sluit definitief de deuren. De Fundashon Tayer Soshal is in staat van liquidatie gesteld. De negentien werknemers...

AntilliaansDagblad | Minister overleeft, maar diep door het stof

Willemstad - MFK-minister Dorothy Pietersz-Janga van GMN heeft het Statendebat overleefd met ‘slechts’ een motie van afkeuring, maar moet voortaan wel het parlement tijdig informeren over ‘welke...
- Advertentie -