34 C
Willemstad
• vrijdag 19 juli 2024

Democracy now! | Tuesday, June 25, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 25 juni 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Monday, June 24, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 24 juni 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

SM | 150 miljoen euro nodig voor batterijen, windmolens en zonnepanelen op Aruba, Curaçao en Sint Maarten

De Nederlandse rijksoverheid moet de komende jaren 150 miljoen euro uittrekken voor de uitrol van windmolens, zonnepanelen, en batterijen op Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Dat blijkt...

PBC | Top 0.3% belastingplichtigen met schuld dragen 1/3e totale belastingschuld

Persbureau Curacao WILLEMSTAD – De Belastingdienst richt zijn focus op invordering bij zakelijke klanten. Zij zijn verantwoordelijk voor ongeveer 95 procent van de totale belastingopbrengsten. 0,3 procent van...
- Advertisement -spot_img

Kabinet kiest voor escalatiemodel

HomeMediaKabinet kiest voor escalatiemodel

Calmes (Abvo): ‘Wij laten ons niet intimideren’

wendy calmesWILLEMSTAD — De besprekingen tussen de overheidsvakbonden en minister Etienne van der Horst (Bestuur, Planning en Dienstverlening, Pais), om tot afspraken te komen over structurele besparingen op de personeelsuitgaven van de overheid, duren te lang. Dit constateert premier Ivar Asjes (PS). Dit is voor de regering aanleiding om voor het escalatiemodel te kiezen in het overleg met de bonden. Abvo-voorzitter Wendy Calmes zegt dat de bonden zich niet zullen laten intimideren door de overheid.

Overheid en vakbonden overleggen in het kader van het Centraal Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken (CGOA).
Beide partijen moeten binnen dit orgaan tot overeenstemming zien te komen voor wat betreft maatregelen die te maken hebben met de rechtspositie van ambtenaren.
Wanneer beide partijen er niet uitkomen kunnen er twee wegen worden bewandeld.
Als een partij van mening is dat het overleg niet tot overeenstemming zal leiden, kan zij dit binnen tien dagen schriftelijk ter kennis geven aan de voorzitter van het CGOA.
Binnen tien dagen dient de voorzitter een vergadering uit te schrijven, waarin partijen moeten bepalen wat het geschil is en of dit geschil kan worden opgelost door nader overleg of door het aan de Advies- en Arbitragecommissie voor te leggen.
De Advies- en Arbitragecommissie bestaat uit een voorzitter en twee leden benoemd door de overheid en twee door de overheidsbonden.
Het advies van de Arbitragecommissie dat met meerderheid van stemmen wordt aangenomen, is bindend.
Maar in bijzondere gevallen kan de overheid een ander traject bewandelen, het zogenoemde escalatiemodel.
Artikel 10, lid 6 van de landsverordening Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken houdt hier rekening mee.
Na advies van de Raad van Advies (RvA) te hebben ingewonnen, kan de regering in het kader van het algemeen belang afzien van zowel het overeenstemmingsprincipe als het inschakelen van de Advies- en Arbitragecommissie.
Wel moet hierbij worden vastgesteld dat de partijen er aan tafel niet meer uitkomen.
De maatregelen die door de regering moeten worden genomen, dienen in dit geval wel door de Staten te worden goedgekeurd middels een landsverordening.
Tot nu toe gaf de regering aan de weg van escalatie niet te willen bewandelen, maar te willen proberen om aan tafel tot overeenstemming te komen.
Asjes constateerde echter dat dit traject te lang duurt.
Zijn opmerking komt op het moment dat het College financieel toezicht (Cft) er bij de regering op heeft aangedrongen om besparingsmaatregelen met betrekking tot het ambtenarenapparaat zo snel mogelijk uit te voeren.

Asjes benadrukte gisteren tijdens de persconferentie van de Raad van Ministers (RvM) dat de ambtenaren op den duur wel deel zullen moeten uitgaan maken van de basisverzekering ziektekosten (bvz) en de nieuwe pensioenregeling.
In een reactie benadrukt Abvo- voorzitter Calmes dat de vakbonden zich niet zullen laten intimideren door de overheid.

Het gaat hier om zaken die te maken hebben met de loopbaan en verdere levens van mensen. Daar ga je niet zo 1-2-3 overheen.
De premier denkt tot het einde van zijn regeerperiode.
Wij als vakbonden dienen op te komen voor de belangen van onze leden, voor nu en in de toekomst.”

Verder wilde Calmes niet ingaan op de uitspraken van de premier.
Wel gaf hij aan dat de overheidsvakbonden in de loop van vandaag bijeen zullen komen om te praten over een mogelijk gezamenlijk standpunt, als reactie op de uitspraken van Asjes.
Naschrift:

Escalatie

Artikel 10, lid 6 van de Landsverordening Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken (GOA) stelt onder meer: “In zeer bijzondere gevallen, op zeer zwaarwegende gronden ontleend aan het algemeen belang, kan de minister, in overeenstemming met het gevoelen van de Raad van Ministers, gehoord de Raad van Advies, afwijken van het overeenstemmingsvereiste, genoemd in het tweede lid, en het inschakelen van de Advies- en arbitragecommissie. (…) De invoering of wijziging van de regeling, bedoeld in het tweede lid, dient alsdan te geschieden bij landsverordening.”

Bron:Amigoe

Dit artikel is geplaatst in

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties