Zegel vult gat begroting van 2013

cftWillemstad – De regering is voornemens om de eerder begrote, maar nu gederfde, inkomsten vanuit de gedifferentieerde omzetbelasting (ob) op computer en randapparatuur evenals cosmetica te financieren met extra inkomsten uit de zegelverkoop.  Dit blijkt uit de onlangs ingediende suppletoire begroting 2013.
Bij het aannemen van de wet in mei van dit jaar in de Staten werden de voorstellen voor een verhoogde ob op cosmetica en computers geschrapt.

,,In de geaccordeerde wet is een bepaling opgenomen dat via een Landsbesluit houdende algemene maatregelen (ham), de tarieven van de zegelbelasting kunnen worden aangepast.
De voorbereidingen in verband hiermee zijn volop aan de gang om de tegenvaller die ontstaan is door de latere invoering van de gedifferentieerde ob te compenseren.
Bovendien wordt er ook gewerkt aan de mogelijke aanpassing van leges en retributies zoals tewerkstellings- en verblijfsvergunningen.
Beide vergunningen kunnen ook via een Landsverordening ham worden aangepast.
Ten slotte zal uitstroom aan personeel gehandhaafd worden tot hetgeen zal leiden tot lagere personeelskosten”

, aldus de regering.
De door de regering toegezegde lagere personeelskosten komen niet overeen met de kritiek van het College financieel toezicht (Cft) op de suppletoire begroting.

,,Het Cft is het oneens met het voornemen van Curaçao om in strijd met de vacaturestop nietkritische functies in te vullen”

, zo staat er in het commentaar.
Daarnaast vindt het Cft meer in het algemeen dat de toelichtingen op zowel de gewone dienst als de kapitaaldienst veelal beperkt of onvolledig zijn.

,,Naar de mening van het Cft is de eerste begrotingswijziging onvolledig en worden de voorgestelde mutaties onvoldoende toegelicht en onderbouwd”

, zo staat geschreven.
En ook:

,,Het kabinet is de afgelopen maanden voortvarend aan het werk gegaan met het treffen van de noodzakelijke maatregelen om de begroting meerjarig op orde te krijgen.
De structurele hervormingen in de gezondheidszorg en de oudedagsvoorziening zijn inmiddels vastgesteld door de Staten en in uitvoering genomen.
Echter, nog niet alle maatregelen uit de begroting 2013 zijn ingevoerd.”

Ook de Raad van Advies (RvA) onderschrijft dit.
In zijn algemeenheid mist de RvA een vertaling van het nieuwe beleid in de suppletoire begroting 2013.
Het Cft mist informatie over het nieuwe ziekenhuis en de mogelijke gevolgen voor de begroting.
Ook ontbreken de voortgang ten aanzien van de reparatiewetgeving van de basisverzekering ziektekosten en de verhoging van de nutstarieven.
Het Cft stelt dan ook concluderend:

,,Enerzijds is het Cft positief gestemd over de voorgenomen intenties en de inzet die Curaçao toont.
Anderzijds kan niet anders geconcludeerd worden dan dat het Cft meerdere risico’s en mogelijke besparingsverliezen ziet.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *