32 C
Willemstad
• dinsdag 16 juli 2024

Tag: College financieel toezicht

Cft buigt zich over ‘business case’ ziekenhuis

WILLEMSTAD — Het College financieel toezicht (Cft) gaat zich buigen over de ‘business case’ van het nieuwe ziekenhuis. Daarna zal bij de regering alle...

Zegel vult gat begroting van 2013

Willemstad - De regering is voornemens om de eerder begrote, maar nu gederfde, inkomsten vanuit de gedifferentieerde omzetbelasting (ob) op computer en randapparatuur evenals...

Liquiditeitspositie in beweging

WILLEMSTAD — Uit de financiële rapportages over januari en februari blijkt dat de liquiditeitspositie van Curaçao in beweging is. Dat meldt het Cft (College...

Tweede Kamer verdeeld over oordeel Cft

DEN HAAG — De Tweede Kamerfracties van de VVD en de SP vinden dat er voorlopig nog geen sprake kan zijn van nieuwe leningen...

Cft: Zorgen over liquiditeits- en vermogenspositie Curaçao

WILLEMSTAD — Het is van het grootste belang dat Curaçao de komende jaren niet met tekorten te kampen krijgt, aangezien het dan op korte...

Nevenfuncties leden College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten

    Gelet op het bepaalde in artikel 3 lid 4 van de Rijkswet van 7 juli 2010, houdende                  regels voor het financieel toezicht op de...

Cft ook tegen collectief ontslag

WILLEMSTAD — Het College financieel toezicht (Cft) heeft, net als adviseur corporate governance SBTNO, aangegeven bezwaren te hebben tegen een collectief of massaal ontslag...

Prognose: tekort van 84,3 miljoen in 2012

Op gewone dienst WILLEMSTAD — Volgens de prognose heeft Curaçao over het jaar 2012 een tekort van 84,3 miljoen gulden op de gewone dienst van...

Cft: Allemaal steentje bijdragen

Kritiek op ambtenaren WILLEMSTAD — Curaçao staat voor grote uitdagingen waaraan iedereen een steentje moet bijdragen. Dat zei Age Bakker, voorzitter van het College financieel...

Cft: April wordt cruciale maand

WILLEMSTAD — Het College financieel toezicht (Cft) is van mening dat de huidige regering goed op weg is om binnen enkele maanden te voldoen...