Cft: April wordt cruciale maand

cftWILLEMSTAD — Het College financieel toezicht (Cft) is van mening dat de huidige regering goed op weg is om binnen enkele maanden te voldoen aan alle bepalingen van de aanwijzing, die vorig jaar door de Rijksministerraad werd gegeven. Dat heeft het Cft vandaag tijdens een persconferentie laten weten. Cruciaal is daarbij wel dat de begroting van 2013, die vorige week ongewijzigd werd goedgekeurd door de Staten, in april een positief advies krijgt van het Cft.

Daarvoor zijn twee dingen nodig:

  • allereerst moeten de maatregelen die in de begroting zijn voorgesteld tijdig worden ingevoerd en geïmplementeerd, met name de hervormingen in de gezondheidszorg en de verhoging van de pensioenleeftijd.
  • Ten tweede moeten de tekorten uit het verleden worden gecompenseerd.

De begroting ligt nu ter formele vaststelling bij de gouverneur.
De eenmaal vastgestelde begroting zal dan binnen twee weken een definitief advies van het Cft voortbrengen.
Daarna start de periode waarin de uitvoeringsmaatregelen worden gemonitord waarna uiterlijk in april een positief advies komt, of een advies tot het geven van een nieuwe aanwijzing.

Positief
Cft-voorzitter Age Bakker:

“We realiseren ons dat het zwaar is, maar nu is de ‘window of opportunity’ om de veranderingen door te voeren.
Als eind maart, begin april gestart is met de uitvoering van de maatregelen, en als de suppletoire begroting waarin de compensatie van de tekorten is verwerkt, ook is goedgekeurd, dan ligt het in de lijn der verwachtingen dat we in april een positief advies geven.”

Als gevolg van een positief advies zal niet alleen de aanwijzing aan geldingskracht verliezen, maar zal volgens Bakker ook ‘de weg vrijgemaakt worden voor Curaçao om leningen tegen goede voorwaarden aan te kunnen gaan’.
Het Cft heeft de afgelopen dagen uitgebreide bezoeken gebracht aan onder meer:

  • de ministerpresident,
  • de minister van Financiën,
  • de Raad van Ministers,
  • de gouverneur,
  • Usona,
  • Aqualectra
  • en de SVB.

Dat alles is in een ‘goede sfeer verlopen’, aldus Bakker.
Een bezoek aan de laatste instelling heeft tevens bijgedragen aan een positieve mening van het Cft; de SVB heeft op de vraag of er op zo’n korte termijn veranderingen kunnen worden doorgevoerd, positief geantwoord.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *