28 C
Willemstad
• woensdag 29 mei 2024

Extra | Journaal 24 mei 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Thursday, May 23, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 23 mei 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Wednesday, May 22, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 22 mei 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Tuesday, May 21, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...
- Advertisement -spot_img

Motie aansprakelijkheid

HomeNieuwsMotie aansprakelijkheid

Steun voor PAIS: Stel ministers verantwoordelijk

PAIS-Side-LogoWillemstad – De Raad van Advies (RvA) zal de Staten adviseren over de mogelijkheden die er al bestaan of mogelijk nog gecreëerd moeten worden om bestuurders – ministers en Statenleden – persoonlijk verantwoordelijk te stellen voor slecht beleid, verkwisting van publiek geld en overtreding van de wet.

Dit is vastgelegd in een door de Staten met 14 stemmen voor en 4 tegen aangenomen motie van PAIS.
De coalitiepartijen

  • PS (5),
  • PAIS (4),
  • PNP (1)
  • en Statenlid Glenn Sulvaran (1) waren voor,

evenals oppositiepartijen

  • MAN (2)
  • en PAR (1),

maar van de oppositiepartij MFK van ex-premier Gerrit Schotte stemden alle aanwezige fractieleden tegen.
In zijn advies moet de RvA specifiek aandacht schenken aan drie verschillende onderdelen in de wetgeving, namelijk in het

  • Burgerlijk Wetboek (BW), artikel 6:162;
  • in het Wetboek van Strafvordering, artikel 2:344;
  • en het principe van goed bestuur.

Ook wordt de RvA gevraagd om in het advies aan te geven welke maatregelen – middels wetgeving of op andere wijze – het parlement of de regering kan nemen om elke bestuurder persoonlijk verantwoordelijk te stellen voor slecht beleid, het over de balk gooien van overheidsgeld en overtreding van de wet.

Het genoemde artikel BW 6:162 gaat over de onrechtmatige daad.
Daarin staat dat degene die jegens een ander een onrechtmatige daad pleegt, die hem kan worden toegerekend, verplicht is de schade die de ander lijdt te vergoeden.

Als onrechtmatige daad worden aangemerkt een inbreuk op een recht en een doen of nalaten in strijd met een wettelijke plicht.

Artikel 2:344 van het Wetboek van Strafvordering gaat over ambtsmisdrijven.
Hierin wordt vermeld dat een minister een gevangenisstraf van drie jaar of een geldboete opgelegd kan worden als hij ‘zijn medeondertekening verleent aan een landsbesluit of ministeriële beschikking in de wetenschap dat daardoor enige bepaling van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden, van een rijkswet, van de Samenwerkingsregeling Aruba, Curaçao en Sint Maarten of van enige andere in Curaçao geldende wettelijke regeling wordt geschonden’.

De motie is door PAIS ingezet met het oog op de delicate financiële situatie van het land en het slechte financiële beleid dat de afgelopen jaren is gevoerd, waardoor er nu maatregelen getroffen moeten worden die de burgers rechtstreeks raken.

Daar moeten volgens de Statenleden in de toekomst bestuurders persoonlijk voor verantwoordelijk worden gesteld.

,,Goed bestuur is een voorwaarde voor vrede, rust en voorspoed”

, aldus de ondertekenaars van de motie. PAIS-leider Alex Rosaria is erg blij met het resultaat.

Dit artikel is geplaatst in

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties