30 C
Willemstad
• donderdag 18 juli 2024

Democracy now! | Tuesday, June 25, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 25 juni 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Monday, June 24, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 24 juni 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

SM | 150 miljoen euro nodig voor batterijen, windmolens en zonnepanelen op Aruba, Curaçao en Sint Maarten

De Nederlandse rijksoverheid moet de komende jaren 150 miljoen euro uittrekken voor de uitrol van windmolens, zonnepanelen, en batterijen op Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Dat blijkt...

PBC | Top 0.3% belastingplichtigen met schuld dragen 1/3e totale belastingschuld

Persbureau Curacao WILLEMSTAD – De Belastingdienst richt zijn focus op invordering bij zakelijke klanten. Zij zijn verantwoordelijk voor ongeveer 95 procent van de totale belastingopbrengsten. 0,3 procent van...
- Advertisement -spot_img

Koninkrijksbelangen blog | Sublicenties

HomeLandenCuraçaoKoninkrijksbelangen blog | Sublicenties

Over belastingzwendel, witwassen, moord en volksverlakkerij
Nardy Cramm, blogger en hoofdredacteur Knipselkrant Curacao | update 25-10-’22

Voormalig KPMG, Antelecom en UTS werknemer Paul de Geus, ‘the man in the middle’ van de overheids Antillen-telecom, de draaischijf waar vanuit alle illegale online kansspelen konden plaatsvinden, voor het UTS hoofdkantoor op Berg Arrarat #1, het voormalige Fortis MeesPierson-Intertrust gebouw waar ‘s werelds grootste gokimperium werd bedacht en ontwikkeld.

WILLEMSTAD – 13 oktober 2021 “Op Curaçao zitten de cowboys onder de online aanbieders van gokspelen, waar het gaat om witwassen en crimineel geld”, zo liet Nieuwsuur en de Kansspelautoriteiten op 27 september jl. weten aan de vooravond van het legaliseren van online gaming in Nederland. Curaçao heeft de dubieuze reputatie de wereldhoofdstad van online gokken te zijn.

Uit het rapport van de Sociaal Economische Raad blijkt dat naar schatting 40% van alle online gaming licenties wereldwijd afkomstig is van Curacao, waar toezicht op gaming trustkantoren en dito brievenbusfirma’s een wassen neus is. Volgens de KSA gaat de Nederlandse Staatssecretaris Raymond Knops (BZK) optreden door ‘de cowboys’ het leven zuur te maken. De uitgekiende Nederlandse mediastrategie is helder, maar komt deze overeen met de waarheid? Of zat de Nederlandse regering al die tijd in de drivers seat?

In het kort

 • Curacaose gok sub vergunningen, bekender als ‘sub licenties’ zijn niet op de wet gebaseerd, worden niet door de overheid gereguleerd, zijn strafbaar en kwalificeren als witwassen.
 • De relevante strafbepalingen op een rijtje.
 • Staats collusie in deelname in criminele gaming activiteiten door Nederland, Curaçao en Sint Maarten.
 • De toekomst van Curaçao als wereldhoofdstad van online gokken


Voor een goed begrip van een schaduwregering en schaduweconomie is het nodig een goed begrip te hebben van online gok sub vergunningen (beter bekend als ‘sublicenties’) de gevolgen van een schaduw-economie. Hieronder wordt uitgelegd waarom E-gaming sub vergunningen niet gebaseerd zijn op de wet, niet door de overheid worden gereguleerd en bovendien aan alle kanten strafbaar zijn.

Om te voorkomen dat uw Koninkrijks-blogger opnieuw door agressieve gaming trustbazen, licentiehouders en ander crimineel gespuis met een teveel zwart geld belangen voor het hekje wordt gesleept op punt-komma’s, is uw blogger genoodzaakt sommige feiten af en toe het een tikkie juridisch te omschrijven, maar probeer even door te zetten. Op het einde wordt het spannend want dan begrijpt u waarom de moord op Helmin Wiels aan zowel de Nederlandse als Curacoase kant van de Atlantische oceaan is opgecovered en hoe diep de Curaçaose, Sint Maartense en Nederlandse financiële banden met elkaar verweven zijn.

Tot slot zal het de trouwe lezers duidelijk worden dat de Nederlandse banken en Amsterdamse Zuid-as de wereld hub vormen voor underground banking door illegaal gokken via haar Nederlandse Koninkrijksdelen in de Caribbean. Voor de leesbaarheid zijn de feiten genummerd.

 1. In 1993 is de landsverordening ‘Houdende Bepalingen betreffende het exploiteren van hazardspelen op de internationale markt middels servicelijndiensten en tot wijziging van het wetboek van Strafrecht van de Nederlandse Antillen’ (P.B. 1993, no. 63) in het leven geroepen. (hier).
 2. Artikelen 1 en 5 van deze landsverordening luiden als volgt:
  Artikel 1
  1.1. De Gouverneur is bevoegd om vergunning te verlenen tot het exploiteren van hazardspelen op de internationale markt door middel van servicelijndiensten.
  1.2. Vergunning tot het aanleggen en houden van deze hazardspelen wordt slechts gegeven aan in de Nederlandse Antillen gevestigde rechtspersonen.
  Artikel 5

  [wijzigt artikel 266 van het Wetboek van Strafrecht van de Nederlandse Antillen]
 3. Ingevolge deze landsverordening kan de overheid dus aan bepaalde partijen een vergunning verstrekken voor het exploiteren van online buitengaatse hazardspelen.
 4. Een aantal lokale bedrijven, zoals Antillephone N.V., Cyberluck Curaçao N.V., Curaçao Interactive Licensing N.V., Curaçao Interactive Gaming Licensing N.V., TISS N.V., Millionaire’s Club N.V. en Gaming Services Provider N.V. heeft vervolgens op grond van deze wetgeving een vergunning gekregen voor het exploiteren van buitengaatse online hazardspelen.
 5. Overgelegd wordt de vergunning van Antillephone N.V. (hier). Alle vergunningen zijn hetzelfde en al 25 jaar onveranderd.
 6. De vergunningen werden oorspronkelijk voor een periode van 12 jaar verstrekt en worden gebruikelijk telkenmale verlengd met een periode van 5 jaar. (Nieuwe bedrijven worden niet toegelaten aangezien nog steeds alleen aan dezelfde oorspronkelijke (6) bedrijven vergunning verleend is. Aan Antillephone NV is voor het eerst op 29 november 1996 vergunning verleend; aan Cyberluck Curaçao NV voor het eerst op 1 oktober 1996, aan Interactive Licensing NV voor het eerst in het jaar 2001, aan Millionaire’s club NV op 29 november 1996, aan Gaming Services Provider voor het eerst op 18 augustus 1998.), en aan Telecommunication Information Services System NV (“TISS”) per 1 augustus 1996. De vergunningen van Millionaire’s Club en Curaçao Interactive Gaming Licensing NV zijn intussen vervallen.
 7. De vergunninghouders exploiteren op grote schaal anderen onder hun vergunning online casino’s, dan wel andere ‘hazardspelen’ zoals sportsbetting.
 8. Hoewel de wet noch de vergunning daartoe enige mogelijkheid biedt verstrekken de vergunninghouders aan de bedrijven die zij onder hun vergunning laten werken hierbij zogenaamde ‘sub licenties’.
 9. Verschillende vergunninghouders zoals de Millionaire’s Club NV en TISS NV hebben in het verleden aan de overheid gevraagd of zij sub licenties aan derden mochten verstrekken. De overheid heeft hierbij toen duidelijk aangegeven dat dat niet mogelijk is. Geciteerd wordt uit een schrijven van het (toenmalig) Hoofd van Algemene Juridische Zaken: “De tweede vraag heeft betrekking op de mogelijkheid van hoofd-vergunninghouder en sub-vergunninghouders. U herinnert zich dat deze vraag ook aan de kant van Millionaire’s Club NV is gesteld. Aan deze laatste is het volgende bericht. De huidige Landsverordening buitengaatse hazardspelen (PB 1993, 63) maakt een dergelijk onderverdeling van vergunning niet mogelijk. Daarnaast heeft de Regering het standpunt ingenomen dat zulks ook onwenselijk is.Het probleem dat daardoor ontstaat, is namelijk dat van de verantwoordelijkheid(safwenteling). De span of control van de overheid wordt daardoor extra bemoeilijkt. Bovendien vereist zulks een wijziging van de Landsverordening buitengaatse hazardspelen.
 10. De situatie is dus dat de wet, noch de vergunning noch het beleid de mogelijkheid biedt tot het verstrekken van sub licenties en dat de overheid zulks ook aan verschillende vergunninghouders duidelijk bericht heeft.
 11. Online casino’s en sportsbettings zijn per definitie kwetsbaar voor witwassen en hebben hierom ongetwijfeld een grote aantrekkingskracht op criminelen. Zie in dit verband ook de EU Richtlijn 2015/849 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering waarin staat: Het gebruik van de diensten van de kansspelsector om de opbrengsten van criminele activiteiten wit te wassen, is zorgwekkend (randnummer 21). Dit probleem zou later in 2020 ook gesignaleerd worden door onderzoekbureau Insight crime in Washington: “Criminele groepen zetten met zwart geld in om schoon geld terug te winnen in niet-geregistreerde online casino’s die geen identiteitsverificatie vereisen. Omdat casinowinsten in één keer worden uitbetaald, inclusief storting en winsten, kan een gokker duizenden dollars storten, met een zeer klein deel ervan spelen en vervolgens eenvoudigweg opnemen wat er nog over is en het als winst claimen.
 12. Reden dat de Ministerraad onder regering Pourier reeds in 1996 een beleid had ingesteld waarbij exploitanten van (online) casino’s eerst deugdelijk door de overheid gescreend moeten worden, voordat aan hen al dan niet een vergunning verstrekt wordt. O.a. een Siciliaanse maffiabaas uit Sint Maarten die een online kansspel licentie aanvroeg kwam toen niet door de overheid screening (hier).
 13. Uit de wetstekst en de verstrekte vergunningen volgt dus dat vergunningen louter van overheidswege gegeven kunnen worden en niet door de vergunninghouders zelf, waarbij zulks ook nog eens expliciet door de overheid aan verschillende vergunninghouders bericht is. En verder volgt uit het voorgaande dat eventuele exploitanten eerst door de overheid gescreend dienen te worden voordat deze al dan niet toegelaten worden een online casino te exploiteren.
 14. Desalniettemin verstrekken de verschillende vergunninghouders op zeer grote schaal ‘sub vergunningen’, althans geven zij andere partijen toestemming om onder hun vergunning een online casino te exploiteren onder het mom van ‘sub licenties’. De vereiste aanvraag en registratie bij het Ministerie van Justitie en de veiligheidsscreening door de overheid worden hierbij stelselmatig omzeild.
 15. Overigens wordt niet betwist dat een vergunninghouder een deel van haar activiteiten aan derden mag uitbesteden, maar de vergunninghouder blijft hierbij volledig aansprakelijk voor het handelen van die derde in het kader van de uitbesteding van die werkzaamheden en een dergelijk uitbesteden van werkzaamheden impliceert niet dat die derde zelfstandig een “licentie” heeft om een vergunning te exploiteren zoals de vergunninghouders en hun ‘sub vergunninghouders’ pretenderen.
 16. Gebruikelijk staat op de site van een “Curaçaos” online casino het logo van de vergunninghouder. Wanneer op dat logo geklikt wordt, wordt verwezen naar een zogenaamde verification page en op die pagina staat dan de status van de verstrekte “sub vergunning”. Overgelegd wordt een screenshot van de verificatie pagina van Antillephone als voorbeeld (hier). Op die pagina staat onder andere:
  “Antillephone License Validation


  Operating status: VALID”
 17. Volgens Antillephone N.V. heeft zij dus een rechtsgeldige vergunning verstrekt aan de operator. Op haar verification pagina (hier) staat verder dat Antillephone NV geen enkele verantwoordelijkheid draagt voor het reilen en zeilen van het casino en dat wanneer er bijvoorbeeld een dispuut is tussen een speler en een casino, de speler vooral niet bij Antillephone moet aankloppen. Bij andere vergunninghouders is dat niet anders. Op hun websites en “license seal” pagina’s reppen zij ten onrechte over “sublicentie” waarbij ten onrechte de schijn wordt opgewekt dat de exploitant rechtsgeldige een eigen officiële zelfstandige vergunning heeft gekregen en waarvoor de vergunninghouders geen enkele verantwoordelijkheid draagt (hier). Intussen rekenen de verschillende vergunninghouders wel maandelijks substantiële licentiebedragen aan de operators voor het verstrekken van de ‘sub vergunning’, zonder dat zij menen ook maar ergens verantwoordelijk voor te zijn. Tot slot geven de meeste ‘sub vergunning’ houders op hun site aan dat ze worden “gelicentieerd en gereguleerd door de Curacaose overheid”. Dat blijkt uit het faillissementsverslag van Stacktrace N.V. (hier) en verder uit de honderden bewijzen die door Tweede Kamerleden Ronald van Raak (SP) en André Bosman (VVD) werden gepubliceerd.
 18. Middels hun ‘sub vergunning’ handel omzeilen de ‘hoofd’ vergunninghouders de aanvraag en registratie bij het ministerie van Justitie en de vereiste overheidsscreening van online kansspel exploitanten. Dit heeft weer tot gevolg dat zeer veel rotte appels een Curaçaos casino exploiteren, waarbij vervolgens ook nog eens komt dat de overheid letterlijk nul komma nul controle uitoefent op het reilen en zeilen van de vele honderden, zo niet ettelijke duizenden Curaçaose, online casino’s. Een opmerking terzijde: Volgens een WOB verzoek aan het ministerie van Justitie en uit het rapport van de Sociaal Economische Raad (hier) blijkt inderdaad geen sprake van aanvragen bij de overheids of enige registratie of inventarisatie. De SER, wiens kijk op de gaming en trustsector tegenwoordig frappant overeenkomt met haar eigen visie (toekomst in online cyptocasino’s en dito handel) schat het aantal sub vergunning houders anno 2021 op ‘ruim duizend’. In de praktijk ligt dit getal minstens 10x zo hoog. Dat blijkt uit het feit dat ‘sub licentie’ houders per brievenbusfirma tenminste zo’n 5 casino of sportsbetting websites (en mobiele apps) met logo en naam exploiteren. Er zijn dus ruim 5000 sublicenties ‘boven de radar’. En die circa 5000 zgn. ‘sublicentie houders’ opereren naast hun ‘officiële’ casino’s doorgaans nog een zelfde aantal websites, maar dan anoniem en zonder logo, dus ‘onder de radar’. In totaal dus vermoedelijk zo’n 5000. De Nederlandse Kansspelautoriteit heeft inmiddels verschillende ‘on the radar’ maar ook ‘onder de rader’ Curacaose ‘sub licentie’ houders beboet. Daar bovenop komen nog eens wereldwijd vele duizenden virtuele en fysieke gokkasten en cashmachines in bar’s en cafés (hier), die vanuit datacenters zoals landcasino’s op Curaçao en Sint Maarten worden aangestuurd. Bv: de aan de Italiaanse maffia gelieerde Sint Maartense zelfverklaarde ‘godfather’ Francesco Corallo en zijn gaming trustkantoor staan op dit moment terecht voor belastingontduiking en witwassen door aansturing van 74% van de gokkasten in Italie vanuit zijn datacenter in een Sint Maarten’s landcasino via UTS Sint Maarten (hier). En Operatie Galassia gaf een inkijkje hoe Italiaanse maffiaclans Curacose bedrijven gebruikten om de opbrengsten van misdrijven van miljard euro wit te wassen voor de ‘Ndrangheta met behulp van een bekende Nederlandse miljardair en zijn Curacaos bedrijf dat wordt bestuurd door United Trust. Een aantal van de casino’s hadden Curacaose sublicenties om goksites te exploiteren en doen (deden) dat via UTS Curacao. Idem geldt voor diverse andere Egaming bedrijven op de Kaya Beaujon z/n in handen van de Cosa Nostra maffia.
 19. Het mag dan ook geen verbazing wekken dat het imago van Curaçao in de wereld er veel slechter voor staat dan de meeste inwoners zelf realiseren, niet in de laatste plaats door de georganiseerde misdaad die een licentie heeft, maar ook door de grote aantallen spelers die gedupeerd worden door Curaçaose online casino’s. Daarom spraken Nieuwsuur en de Nederlandse Kansspelautoriteit over ‘de cowboys onder de online aanbieders van gokspelen’ witwassen en criminele activiteiten.
 20. Ondanks het feit dat Curaçao veruit het grootste gokparadijs ter wereld is, is er geen enkele instantie waar lokale burgers en bedrijven en internationale spelers terecht kunnen met klachten bij wandaden door Curaçaose online casino’s. Formeel is intussen de Gaming Control Board sinds ruim twee jaar belast met het toezicht op Curaçaose online casino’s maar tot op heden oefent de Gaming Control Board geen toezicht uit omdat “er nog geen beleid vastgesteld is”. Daarvoor waren het het Ministerie van Justitie voor de gaming vergunningen en het Ministerie van Financiën voor de belastingen, E-zone vergunningen en de Centrale Bank van Curacao en Sint Maarten (CBCS) voor de gaming trustkantoren. Maar in de praktijk hebben beide ministeries en de Gaming Control Board en Centrale Bank nog nooit een gaming gerelateerde vergunning gecontroleerd of ingetrokken. Ook het Openbaar Ministerie geeft al 25 jaar niet thuis als het gaat om oplichting, belastingfraude, witwassen vanuit het crimineel-financiele netwerk (hier).
 21. Gelet op het feit dat waarschijnlijk meer dan 10.000 websites plus vele duizenden gokhuizen worden aangestuurd via de overheidstelecom (UTS/Ctex), en het OM nog nimmer een lokaal bedrijf heeft vervolgt voor illegaal online gokken belastingfraude, misbruik van de telecominfrastructuur en (gewoonte) witwassen en moord, kan rustig worden gesteld dat de inmiddels beruchte cultuur van straffeloosheid in Malta, vele malen groter blijkt op Curaçao en Sint Maarten.
 22. Zoals hiervoor uiteengezet is voeren meer dan de helft van de trustkantoren op Curaçao de directie over de brievenbusfirma’s van gok-exploitanten. Trustkantoren die diensten verlenen aan kansspelaanbieders die geen op de wet gebaseerde en door de overheid gereguleerde legale vergunning, maar die toch handelen in strijd met de wet en maken misbruik van hun trustvergunningen. Trustkantoren staan onder toezicht van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS). Die behoren fit & proper te zijn, maar het merendeel zijn dat – niet anders dan in Nederland – verre van, door het houden van illegale sublicentie met behulp van illegale ‘sub vergunningen’ en zich inlaten met (niet door de overheid gescreende en bij haar gekende) aanbieders van illegale kansspelen.

  Strafrechtelijke bepalingen

 23. Artikel 266 van het Wetboek van Strafrecht van Curaçao luidt als volgt: Artikel 266
  Met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van ten hoogste zes duizend gulden wordt gestraft hij, die anders dan krachtens vergunning ingevolge de artikelen 1 en 1a van de Landsverordening Hazardspelen 1948 dan wel ingevolge een eilandsverordening, waarbij genoemde artikelen 1 en 1a worden vervangen, dan wel krachtens vergunning ingevolge artikel 1, eerste lid, van de Landsverordening buitengaatse hazardspelen:
  1°. het opzettelijk aanbieden of geven van gelegenheid tot hazardspel als bedrijf uitoefent of opzettelijk in een onderneming daartoe deelneemt;
  2°. opzettelijk het publiek gelegenheid tot hazardspel aanbiedt of geeft, of opzettelijk in een onderneming daartoe deelneemt, onverschillig of het gebruik maken van die gelegenheid al dan niet van enige voorwaarde of van de inachtneming van enige vorm afhankelijk is gesteld;
  3°. Het deelnemen aan hazardspel als bedrijf uitoefent. Indien de schuldige het misdrijf in zijn beroep begaat, kan hij van de uitoefening van dat beroep worden ontzet. Onder hazardspel wordt verstaan elk spel, waarbij in het algemeen de kans op winst van het toeval afhangt, ook wanneer die kans toeneemt met de meerdere geoefendheid of de grootere behendigheid van den speler. Daaronder worden begrepen alle kansovereenkomsten over den uitslag van wedstrijden of verdere spelen, welke niet tussen hen die daaraan deelnemen zijn gesloten, zomede alle weddenschappen. Daaronder worden niet begrepen loterijen naar de daarvan bij het eerste lid van artikel 1 der Loterijverordening 1909 gegeven omschrijving.
 24. Niet alleen is het exploiteren van online casino’s en sportsbetting zonder vergunning strafbaar, maar bovendien is het bijvoorbeeld zonder vergunning van de overheid ook niet mogelijk om legaal een bankrekening te openen, gebruik te maken van UTS’ telecominfrastructuur en betaaldiensten en software services te betrekken. Het hebben van een op de wet gebaseerde vergunning (concessie) geeft financiële dienstverleners, telecoms, fintechs, game aanbieders en spelers vertrouwen dat een casino door de overheid geregistreerd, gereguleerd en gecontroleerd wordt.
 25. Artikelen 2 en 35 lid 1a Landsverordening op de telecommunicatievoorzieningen van de 3de juni 1992 luiden:
  Artikel 2
  1. Ter bevordering van een doelmatige verzorging van de telecommunicatie in het algemeen maatschappelijk en economisch belang is voor anderen dan het Land een bij landsbesluit te verlenen concessie (vergunning, red) vereist voor de aanleg, de instandhouding en de exploitatie van de telecommunicatie-infrastructuur.Artikel 35
  1. Met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van vijfentwintig duizend gulden wordt gestraft:
  a. degene die een telecommunicatie-infrastructuur aanlegt zonder de concessie bij artikel 2, eerste lid, gevorderd;
 26. Artikel 435 a en b van het Wetboek van Strafrecht luidt:
  TITEL XXXA Witwassen
  Artikel 435a
  Als schuldig aan witwassen wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren of geldboete van ten hoogste een miljoen gulden:
  1. a. hij die van een voorwerp de werkelijke aard, de herkomst, de vindplaats, de vervreemding of de verplaatsing verbergt of verhult, dan wel verbergt of verhult wie de rechthebbende op een voorwerp is of het voorhanden heeft, terwijl hij weet of begrijpt dat het voorwerp – onmiddellijk of middellijk – afkomstig is uit enig misdrijf; b. hij die een voorwerp verwerft, voorhanden heeft, overdraagt of omzet of van een voorwerp gebruik maakt, terwijl hij weet of begrijpt dat het voorwerp – onmiddellijk of middellijk – afkomstig is uit enig misdrijf.
  2. Onder voorwerpen worden verstaan alle zaken en alle vermogensrechten.
  Artikel 435b
  Hij die van het plegen van witwassen een gewoonte maakt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zestien jaren of geldboete van ten hoogste een miljoen en tweehonderdduizend gulden.
 27. Hiervoor is al aangegeven dat de wet noch de vergunning van de vergunninghouders het recht geeft om op haar beurt aan derden vergunning (‘sub licentie’) te verlenen. Een vergunning kan uitsluitend en louter op basis van artikel 1 Buitengaatse Hazardspelen door de Gouverneur verstrekt worden. De wet staat dus niet toe dat dit door een vergunninghouder of door iemand anders wordt uitgegeven. Iemand aan wie bijvoorbeeld een taxivergunning verleend is heeft uiteraard niet het recht om aan zijn buurman of aan wie dan ook – à raison van duizenden dollars per maand – een (sub) vergunning te verstrekken om met zijn eigen auto een taxibedrijf uit te oefenen. Afgifte van een dergelijke vergunningen van overheidswege is voorbehouden aan degene die daar bij wet en landsbesluit toe gerechtigd is. Ook volgens artikel 3 is de vergunning niet voor overdracht vatbaar en volgens artikelen 1 en 5 Buitengaatse Hazardspelen juncto 266 en 435a en b wetboek van strafrecht en artikelen 2 en 35 lid 1a Landsverordening op de telecommunicatievoorzieningen is dit dus strafbaar.
 28. Op basis van de tekst van de wet en de vergunning spreekt het niet alleen voor zich dat het de officiële vergunninghouders niet is toegestaan om zelf (sub) licenties uit te geven. En dat is ze ook bekend, want verschillende vergunninghouders hebben deze vraag expliciet aan de overheid voorgehouden. De overheid heeft hierbij ook expliciet en op papier aangegeven dat zulks niet mogelijk is, in elk geval niet zonder wetswijziging die er nooit gekomen is.
 29. De vergunninghouders laten desalniettemin tegen beter weten in en zonder daartoe gerechtigd te zijn derden onder hun vergunning casino’s exploiteren onder het mom van ‘sub licenties’. Hierbij hebben ze niet alleen voor zichzelf een verdienmodel gefabriceerd, maar bovendien dragen zij hierbij aan toe dat derde partijen zonder screening vooraf casino’s kunnen exploiteren waarbij tegelijkertijd aan de buitenwacht de illusie gecreëerd wordt dat door de regering een vergunning is verstrekt die door de overheid wordt gereguleerd. Een normaal denkend persoon gaat er immers vanuit dat wanneer een overheid aan een partij een vergunning afgeeft er ook controle is op de wijze hoe gehandeld wordt.
 30. Tegelijkertijd geven de ‘master’ licentiehouders nadrukkelijk aan geen verantwoordelijkheid te hebben voor de handel en wandel van de partijen die zij onder hun vergunning een online casino laten opereren. Door derden onder hun vergunning een casino te laten exploiteren onder het mom van een ‘sub licentie’ trachten zij klaarblijkelijk de verantwoordelijkheid voor het nakomen van de gestelde vergunningsvoorwaarden bij die derde te leggen en hun eigen verantwoordelijkheid af te wentelen. Omdat enerzijds overheden aan beide kanten van de oceaan falen toezicht te houden op (gaming) trustkantoren en Curaçaose en Sint Maartsense kansspel vergunninghouders lijken vrijgesteld van justitiële vervolging, en anderzijds de honderdduizenden affiliate websites, apps en gokkasten van licentiehouders en operators illegale kansspelen als legaal promoten, creëren zij voor het internationaal betalingsverkeer een ‘schijnbare (valse) herkomstverklaring’ . Dat is een speelwinstverklaring waaruit de rechtmatigheid van de vergunning moet blijken voor de geldstromen, die het gevolg zijn van omzetten en winsten als gevolg van vele duizenden ‘sub vergunning’ houders.
 31. Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, St. Maarten en de BES eilanden heeft op 14 april 2020 uitspraak gedaan in een aanverwante zaak (ECLI:NL:OGHACMB:2020:77). Deze zaak betrof het online casino Stacktrace (Lockpoker) dat via trustkantoor Carmanco en een gamingvergunning van Cyberluck opereerde. Dit casino is op een gegeven ogenblik opgehouden zonder spelers hun saldo uit te betalen. Vervolgens is het faillissement van dit casino aangevraagd. De curator heeft zowel Carmanco als Cyberluck aansprakelijk gesteld. Zowel het trustkantoor als de exploitant zijn door het gerecht en het hof volledig aansprakelijk gehouden ex artikel 6: 171 BW. Daarbij wordt verwezen naar de volgende arresten: HR 18 februari 2000, HR:2000:AA4873 en de arresten HR 8 december 2006, HR:2006:AZ0758, HR 4 april 2014, HR:2014:829 en in HR 15 februari 2019, HR:2019:236. Het Hof heeft hierbij onder meer overwogen dat de vergunningsvoorwaarden waaraan Cyberluck was gebonden niet kan ontgaan door er een andere vennootschap ‘tussen te schuiven’. (Zie r.o. 4.7).
 32. Zoals het Hof terecht overwogen heeft, kan de vergunninghouder en de trustdirectie de vergunningsvoorwaarden niet ontlopen door de exploitatie door een derde te laten doen. Het Hof heeft hierbij ook gewezen op artikel 6: 171 BW dat luidt: “Indien een niet ondergeschikte die in opdracht van een ander werkzaamheden ter uitoefening van diens bedrijf verricht, jegens een derde aansprakelijk is voor een bij die werkzaamheden begane fout, is ook die ander jegens de derde aansprakelijk.
 33. Het Hof heeft de vraag of de vergunninghouder ook op deze grond aansprakelijk gehouden niet beantwoord omdat de stellingen van de curator volgens het Hof daarvoor niet voldoende aanknopingspunten boden.
 34. De situatie is dus dat de wet, noch de vergunning de mogelijkheid biedt tot het verstrekken van sub licenties, en dat dit strafbaar is op grond van artikelen 1 en 5 Buitengaatse Hazardspelen (geen op de wet gebaseerde en door de Gouverneur afgegeven vergunning) juncto artikelen 266 juncto en 435 (witwassen en gewoonte-witwassen) van het wetboek van Strafrecht van de Nederlandse Antillen. Alsook artikelen 2 en 35 lid 1 sub a Landverordening op de Telecommunicatie voorzieningen.
 35. En als deze exploitanten (en trustdirecteuren) zich bijvoorbeeld dan ook nog eens richten op (bijvoorbeeld) de Nederlandse markt levert dat een zoveelste misdrijf op, in het Nederlandse geval ex artikel 1 lid 1 aanhef en sub a jo. 36 lid 1 Wet op Kansspelen (WOK) vanwege het opzettelijk en zonder vergunning aanbieden van (online) kansspelen.
 36. Dit geldt evenzogoed voor andere landen waar online gaming zonder vergunning niet is toegestaan. Curaçaose bookmakers bezetten doorgaans meer dan de helft van zogenaamde zwarte lijsten van buitenlandse gaming autoriteiten. De praktijk is echter dat Curacaose exploitanten en trustkantoren hun boetes simpelweg onbetaald laten.
 37. Het beleid van de Nederlandse Kansspelautoriteit is dat bij betrokkenheid van een (Nederlands-) Curaçaos trustkantoor een waarschuwing door wordt gegeven aan De Nederlandse Bank (DNB). Opvallend is echter dat de kansspelautoriteit bij aanwijzingen tot witwassen in het geval van schijnbare herkomstverklaringen geen aangiftes doet bij het Landelijk Parket (waar het Openbaar Ministerie van Curaçao, Sint Maarten en BES eilanden onder valt). De Nederlandse Kansspelautoriteit heeft derhalve nogal wat boter op haar hoofd.
 38. Het Nederlandse Ministerie van Financiën voorkomt aldus met hulp van het Landelijk Parket en de Kansspelautoriteit meldingen van misbruik van belastingenverdragen en kwalijke belastingpraktijken (zoals het BRK en NFR en de E-zone regeling) en aanwijzingen tot witwassen.
 39. Voor wat betreft afdracht van Curaçaose belastingen, wordt geciteerd uit een brief uit 1996 van Hoofd van het Centraal Bureau voor Juridische en Algemene Zaken aan de minister van justitie alvorens de eerste vergunningen werden afgegeven (hier): “Het in debreif genoemde systeem van de net-win is een beproefd concept en wordt in de Verenigde Staten gebruikt om de casino’s te belasten. Onder net-win wordt, zoals door betrokkene wordt aangegeven, verstaan het verschil tussen de spelwinst en het spelverlies vóór aftrek van kosten en uitgaven. Het percentage van 2% is vergelijkbaar met circa 10% winstbelasting. Dat betekent dat het bedrijf, ondanks de off-shore of tax-holiday status, in feite in totaal tussen de 12 en 13% winstbelasting betaalt.” Verstuurd door het Hoofd Centraal Bureau voor Algemene en Juridische Zaken aan de minister van Justitie.
 40. Uit geen van de jaarrekeningen van Curacao blijkt dat de licentiehouders de overeengekomen belastingen afdraagt, in weerwil van gemaakte afspraken met regering Pourier. Dit maakt de officiële vergunninghouders schuldig aan (grootschalige) belastingfraude inzake de Landsverordening op de Winstbelasting, vanwege het niet nakomen van de harde voorwaarde om 12 tot 13% winstbelasting over het netto-win af te dragen in ruil voor een vergunning.
 41. Maar: wie wat bewaard, die heeft wat. Het goede nieuws is dat op basis van artikel artikel 6: 171 BW de betrokken circa 45 lokale gaming trustkantoren hiervoor tot 10 jaar terug verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor niet geïnde belastingen, en vermits de Directie der Belastingen besluit te gaan functioneren in het belang van de Landskas, is Curaçao in staat in één klap alle Nederlandse corona leningen af te betalen en ontstaat een geweldig begrotingsoverschot.
 42. Er zijn nog een aantal andere strafbepalingen van toepassing – op het gebied van belastingen zoals artikel 12 Landsverordening E-zones en artikel 31 Landsverordening overeenkomsten via de electronische weg – en artikel 1b 11° juncto artikelen 2 en 3 van de Landsverordening Identificatie Dienstverlening, maar uw Koninkrijksbelangen blogger wil het in deze blog niet te lang maken.
 43. Het feit dat noch de Directie der Belastingen noch het Openbaar Ministerie van Curaçao, Sint Maarten en BES eilanden en Nederlandse Kansspelautoriteit het recht handhaven, en ook het toezicht van alle andere betrokken toezichthouders (zoals de Raad van Rechtshandhaving, Bureau Telecommunicatie en Post, de Gaming Control Board en de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten, de Financial Intelligence Unit, de Commissie Financieel Toezicht, de Nederlandse Kansspelautoriteit en De Nederlandse Bank) geen toezicht houden op gaming trustkantoren en dit wereldwijde financieel-criminele netwerk, en het Nederlandse Landelijk Parket en het Openbaar Ministerie van de eilanden nooit een strafvervolging heeft ingesteld, zegt iets over de mate van geïnstitutionaliseerde ondermijning van de democratie binnen het Koninkrijk der Nederlanden, maar doet niets aan de illegaliteit en strafbaarheid af.
 44. Dat ook de rechtstaat hierdoor ondermijnd is, blijkt uit het feit dat de Nederlandse Hoge Raad als de lokale rechterlijke macht tot nu toe hun ogen stijf dicht knijpen als het gaat om illegale kansspelen vanuit het Caribische deel van het Koninkrijk. De Nederlandse Kansspelautoriteit en Hoge Raad hebben met behulp van jurisprudentie de rode loper uitgerold voor het betalingsverkeer voor Nederlandse banken, betaaldiensten als Ideal (aka de Nederlandse banken) en creditcardmaatschappijen door de legitimiteit van de Curacaose ‘master-sublicentie’ structuur niet voor te leggen. Een lokale Curaçaose rechter deed medio dit jaar haar best de onrechtmatige master-sublicentie structuur met behulp van een civiel vonnis en publicatie op Rechtspraak.nl te valideren. En uw Koninkrijksbelangen-blogster stond recent zelfs voor een Curacaose rechter die, ondanks haar grondige achtergrond kennis inzake het moordmotief op Helmin Wiels, zich tegen beter weten in op het standpunt stelde dat het feit dat de Curacaose overheid nooit is opgetreden tegen sublicentie praktijken een aanwijzing is dat er niets illegaal plaatsvindt. De ‘hoofd’ vergunninghouders en trustkantoren legitimeren ‘sub vergunningen’ dan ook door te stellen dat de master-sublicentie structuur niet door de wet, maar door de rechterlijke macht als legitiem wordt beschouwd.
 45. Bij gebrek aan enige wettelijke basis voor ‘sub vergunningen’, waagde een gerenommeerde CIGA/CIFA/IFG gok- en trustlobby advocaat in een annotatie bij het Cyberluck/Carmanco/Stacktrace vonnis te schrijven dat er sprake zou zijn van gedoogbeleid: “De Landsverordening buitengaatse hazardspelen verzet zich niet tegen het gebruik van sub-licenties.” Maar een gedoogbeleid moet schriftelijk zijn en kenbaar leiden tot opheffing of legalisatie. De rechterlijke toets van een gedoogbeleid is bovendien beperkt omdat gedogen geen beschikking is.
 46. De feitelijke situatie is dus dat de wet, het beleid, noch de vergunning de mogelijkheid biedt tot het verstrekken van sub licenties, en dat dit strafbaar is op grond van artikelen 1 en 5 Buitengaatse Hazardspelen (geen op de wet gebaseerde en door de Gouverneur afgegeven vergunning) juncto artikelen 266 WvStr, artikel 435 (witwassen en gewoonte witwassen) van het wetboek van Strafrecht van de Nederlandse Antillen en artikel 35 lid 1a Landverordening op de Telecommunicatievoorzieningen.
 47. Kortom: het faciliteren en bevorderen van online gaming op basis van vergunningen die niet zijn gebaseerd op de wet en op een door de Gouverneur verleend landsbesluit en bovendien niet worden gereguleerd door de overheid, is op alle fronten laakbaar en strafbaar.

  Staats collusie door deelname in criminele activiteiten Nederlandse, Curacaose en Sint Maartense regeringen

  Toen: Het toenmalige MeesPierson-Intertrust Fortis Bank gebouw op Berg Ararrat #1, de bakermat waarvanuit ‘s werelds grootste illegale kansspelnetwerk werd ontworpen en ontwikkeld | Curacao Chronicle
  2009: Fortis Bank verandert haar merknaam MeesPierson-Intertrust naar Fortis
  2013: de UTS directie trekt eind 2012 bij (Holland) Intertrust en Mees Pierson Bank (vanaf 2008 van de Nederlandse Staatsbank ABN AMRO) in. UTS is een overheids telecom dat als dekmantel fungeerde voor het wereldwijd aanbieden van illegale kansspelen
  Na de verhuizing van UTS directie naar het gebouw Fortis MeesPierson Intertrust in 2013 kreeg het markante rode gebouw op Berg Arrarat #1 een blauwe UTS kleur | Foto Antilliaans Dagblad
  Nu: Telecom UTS op Berg Arrarat #1, het voormalige Fortis Intertrust-Meespierson gebouw
 48. Gelet op artikelen 2 en 35 lid 1a Landverordening op de Telecommunicatievoorzieningen (verplichte vergunning van de Gouverneur op basis van Landsbesluit) is het dan ook niet zo raar dat de UTS jaarrekeningen tot begin vorig jaar in handen van de Curacose en Sint Maartense overheden, haar grootste inkomsten en uitgaven van de omvangrijke operationele E-gaming activiteiten niet vermeldt in de (geheime) jaarrekeningen. Als bewijs wordt de UTS jaarrekening over 2013 overlegd (hier), het jaar waarin Helmin Wiels werd geëxecuteerd nadat hij de illegale gokactiviteiten binnen de overheidstelecom aan de kaak stelde. De overige UTS jaarrekeningen vermelden de gokactiviteiten ook niet. De overheidstelecom en haar accountant hebben daarmee dus meer dan 20 jaar gefaciliteerd bij de verboden gok activiteiten. KPMG DC was vanaf begin deze eeuw tot en met 2019 de controlerende accountant van het telecommunicatiebedrijf. De jaarrekeningen hebben een cruciale rol gehad in de modus operandi van het plegen van de strafbare feiten. Zo zijn deze jaarrekeningen gebruikt bij het doen van fiscale aangiften winstbelasting bij de Curaçaose Belastingdienst en het aangaan van leningen bij banken. Zowel UTS als KPMG heeft in die jaarrekeningen nooit melding heeft gemaakt van de zeer omvangrijke (illegale) E-gaming activiteit activiteiten en geven dus ‘geen getrouw beeld’. Op deze wijze heeft de accountant en fiscalist haar poortwachtersfunctie ernstig verwaarloosd en mede ten gevolge daarvan hebben Cyberluck, maar ook de andere vergunninghouders die van UTS’ telecominfrastructuur afhankelijk zijn, veel te weinig winstbelasting kunnen betalen. Ernst & Young DC, die in 2010 was ingehuurd de jaarrekeningen van UTS en KPMG te controleren, heeft eveneens nagelaten deze cruciale omissie te constateren. Het is dan ook niet raar dat KPMG en Ernst & Young vervolgens in 2019 fuseerden zonder toestemming van de autoriteiten, ze vaarden al sinds 2010 samen in hetzelfde schuitje.
 49. Thans spelen de illegale online gaming activiteiten van Curacao Egaming (Cyberluck) zich voornamelijk af in overheids datacenter Ctex/Bluenap te Mahuma. Bearingpoint, een spin-off van KPMG, is sinds 2010 strategisch partner van het prestigieuze E-gaming datacenter.
 50. Recent bleek uit de zware verliezen van Dataplanet dat de overheid stilletjes (opnieuw) miljoenen heeft toegelegd voor de operationele kosten van illegale sublicentie houders van Curacao Egaming. Ook hieruit blijkt feitelijk klip en klaar dat lokale belastingbetalers opdraaien voor een niet op de wet gebaseerde en ongereguleerde Egaming infrastructuur waar de Landskas nooit iets voor heeft teruggekregen.
 51. Uit tal van artikelen uit het tot trust- en online gaming propaganda Dagblad hebben de volgende banken vele (honderden) miljoenen aan leningen verstrekt ten behoeve van de overheids telecom infrastructuur, die als dekmantel voor illegale sublicenties fungeerde: MCB bank, Girobank, Orco, PSB bank, Aruba Bank, ontwikkelingsbank Obna, pensioenfonds APC, Aruba bank, AIB Bank, Stichting Ontwikkeling Projecten Logistieke Sector (dat werkt met verkregen Nederlandse gemeenschapsgelden), semi-overheids instellingen zoals ontwikkelingsbank Obna, postspaarbank PSB en het pensioenfonds APC. Ook de Curacaose en Sint Maartense overheid als aandeelhouder van UTS NV en Dataplanet NV, als accountants SOAB, KPMG en E&Y als accountants en Bearingpoint zijn jarenlang nauw zijn betrokken geweest bij het faciliteren en bevorderen van criminele activiteiten en afdekken van de strafbare activiteiten. Niet valt in te zien waarom deze bedrijven niet verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor het faciliteren van een telecom infrastructuur, die dankzij de brisante omissies in de UTS jaarrekeningen decennia als dekmantel fungeerde voor illegale sms-loterijen en online gaming activiteiten.
 52. Eenzelfde geldt Nederlandse financiële en fiscale dienstverleners zoals Equens Nederland, Currence (Ideal), ING Bank, Rabobank, Fortis Bank, MeesPierson (thans Staatsbank ABN AMRO) en trustbedrijven als TMF, (Holland) Intertrust en Trustmoore/Emoore en United Trust met hoofdkantoren in Amsterdam. Al deze bedrijven faciliteren of faciliteerden de illegale sublicentiehouders met telecom, software en/of betaaldiensten. De meeste tot aan vandaag de dag.
 53. Als u tot dit punt heeft kunnen komen met lezen, begrijpt u thans waarom de eerste politicus die dit aan de kaak wilde stellen door huurmoordenaars en plein publique werd ge-executeerd en de schutter tevens kroongetuige onder mysterieuze omstandigheden opgehangen werd aangetroffen in een onbeveiligde politiecel. Terwijl het de hele top van het Openbaar Ministerie aan beide kanten van de oceaan naarstig met man, macht en microscopen zochten naar een mogelijk politiek moordmotief, bleek uw Koninkrijks-blogger in staat een giganties crimineel-financieel moordmotief bloot te leggen: illegale sublicenties. Wie degene zijn die de opdracht hebben gegeven en welke persoonlijke belangen daarin een rol speelde, komt binnenkort uitgebreid aan bod in het spoedig te verschijnen boek “Killing Helmin Wiels’.
 54. Tot slot: weet u nog wat Helmin Wiels’ huurmoordenaar en kroongetuige Luigi ‘Pretu’ Florentina heeft gezegd, alvorens hij mysterieus dood werd aangetroffen in een niet beveiligde politiecel in Barber? ‘Wiels moet worden omgebracht, hij heeft te veel informatie die belastend kan zijn voor veel rijke mensen; als deze informatie naar buiten komt, is dat niet alleen het einde van deze rijke mensen, maar ook van Curaçao’.
 55. Thans heeft u een idee van de omvang van bedrijven en topambtenaren die een belang hadden bij het uitschakelen en opcoveren van de moord van Curacao’s meest populaire politicus. Dankzij de criminele belangen van de Nederlandse, Curacaose en Sint Maartse banken, trustbedrijven en de internationaal georganiseerde misdaad, het verhullen van kwalijke belastingpraktijken, het niet doorgeven van aanwijzingen van misbruik van belastingverdragen, misbruik van overheids telecom-infrastructuur en aanwijzingen van witwassen door de belastingdiensten van Curacao, Sint Maarten en de Nederlandse Kansspelautoriteit kon het financieel-criminele netwerk van Vereniging Offshore Belangen, thans CIGA/IFG en satelietclubjes CIGA/CICF onder de radar ongebreideld uitgroeien tot ’s werelds grootste online goksysteem.

  De toekomst van Curacao als wereldhoofdstad van online gambling

 56. Anonimiteit, een falende belastingdienst, geen justitiële bemoeienissen en geen overheidsscreening zijn de meest aantrekkelijke features van Curaçaose en Sint Maartense online gambling operators. Ondanks enorme schatkisttekorten en duidelijk zichtbare bittere armoede voor bijna de helft van de bevolking, menen trust- en gambling lobbyclubs CIGA/CIFA/IFG/CIFC/Grupo Sopi al 25 jaar belastingafdracht, veiligheids screeningen, toezicht en strafvervolging te mogen ontduiken. Radeloze belastingbetalende Antilliaanse burgers, die momenteel elke dag moeten vechten voor een bord eten op tafel, draaien – onwetend van de gigantische schaduw-economie – dagelijks op voor kwalijke belastingpraktijken van trustkantoren en hoge operationele en consultant kosten van de UTS en datacenter Dataplanet (Ctex/Bluenap Americas) telecominfrastructuur voor illegale sublicenties.
 57. Toenmalige MCB directeur Ronald Gomes Casseres merkte in 1999 reeds op dat de Antillen-telecom, de levensader en draaischijf zou worden waarlangs de online kansspelen plaatsvinden. Vanuit het UTS datacenter op Vredenberg opereerde Raddcom (de voormalige sms loterijen farm van gaming licentiehouder Robbie dos Santos) en Cyberluck NV. Cyberluck, ook wel Curacao Egaming genoemd, is met circa 3000 ‘boven de radar’ casino’s en sportsbettings, waaronder ’s werelds grootsten – en tal van andere ‘onder de radar’ – qua omzet, winst en reikwijdte veruit de grootste multinational van ons hele Koninkrijk. Antillephone NV, gelegen naast het (voormalige) datacenter van Cyberluck op Vredenberg, is 2de grootste multinational van het Koninkrijk met een geschat aantal van 2500 gokwebsites de positie van Cyberluck als grootse goknetwerk overgenomen, doordat een groot gaming trustkantoor met al haar clienten is overgestapt naar haar grootste concurrent. Zowel Cyberluck als Antillephone zijn qua omzet en winst groter dan Shell, Philips, Akzo Nobel en Unilever. Dat blijkt uit verzamelde cijfers van hun diverse ‘sub licentie’ houders.
 58. Voordat op Curaçao een geloofwaardig nieuw licentie systeem kan worden ingevoerd, dienen ook Nederlandse bankiers en paymentservice providers voor hun aandeel in gewoonte-witwassen vervolgd te worden en Curacaose en Sint Maartsense ‘corporate services providers’ (trustboeren) en ‘master’ licentiehouders te worden gestript van hun vergunningen en eveneens vervolgd te worden voor in hun aandeel in belastingfraude en witwassen. Dan nog heeft Curaçao een lange weg te gaan om een uiterst beschadigde reputatie als uitgever van Egaming vergunningen te herstellen, maar andere eilandstaten hebben aangetoond dat het heel goed mogelijk is om geloofwaardige regelgevende systemen samen te stellen en een sterke externe gokmarkt te bevorderen om hun economie te versterken. Het lijdt geen twijfel dat Curaçao hetzelfde zou kunnen bereiken als de wil bestaat om de diepgewortelde partijen die zo’n duidelijk belang hebben gehad bij het voorkomen van regulering effectief en kordaat strafrechtelijk te vervolgen en de verschuldigde belastinggelden alsnog te innen.

  Samenvattend

 59. Terug naar Nieuwsuur. De Nederlandse Kansspelautoriteit voorzitter Rene Jansen stelde: “Daar gaan wij geen direct toezicht uitoefenen, wat we wel kunnen doen, is die aanbieders het leven verder zuur maken. Bijvoorbeeld door het betaal verkeer tussen die aanbieders en hun klanten gaan door knippen.” Jansen heeft het over een 15 jaar oude truc. In 2006 hebben de Amerikanen dat al gedaan, met groot succes. Curacaose aanbieders gingen op 11 oktober 2006 plat en konden geen gebruik meer maken van Amerikaanse banken en andere paymentservices providers. Drie maanden later werd de eerste payment service provider al aangeklaagd voor het processen van miljarden dollars aan illegale gokgeldstromen uit Curacao. Zelfs banden van lokale banken met Amerikaanse correspondentbanken werden verbroken. Weet u even hoe het correspondentbanken probleem is ontstaan.
 60. Vervolgens herrees het Sint Maartense en Curaçaose misdaad syndicaat als een sfinx uit haar as en richtte zich op de Europese markt. Maar toen Minister van Justitie Hirsch Balin in 2008 de Amerikaanse ‘truck special‘ wilde betrachten, protesteerden Nederlandse banken die Curaçaose gokspelen faciliteren bij de transacties: “Als een strafrechtelijke grondslag ontbreekt, kunnen banken niet naar willekeur een relatie opzeggen”, aldus de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) die de positie van Nederlandse banken ‘onmogelijk’ acht bij ontbreken strafrechterlijke grondslagen. “Bovendien gaan veel internetbetalingen via derden, waardoor banken niet zien dat de ontvanger een goksite is.” En voilà, het Nederlandse belang bij de Curacaose goksector bij de lucratieve goktransacties en gokfondsen duidelijk. En hier een manier van banken om goktransacties te verhullen.
 61. In 2016 betrachtte de Kansspelautoriteit dezelfde truck opnieuw in de zaak KSA vs Curo payments B.V. die het betalingsverkeer verzorgde tussen de banken (Ideal), creditmaatschappijen en een zeer dubieuze Curaçaose ‘sub licentie’-houder. De KSA ging toen naar de Hoge Raad, kennelijk om alsnog betalingsverkeer af te snijden voor Curaçaose gokaanbieders. Dat mislukte omdat de KSA ‘naliet’ te stellen dat Curaçaose sublicenties niet zijn gebaseerd op de wet, niet worden gereguleerd door de Curaçaose overheid en illegale kansspelen aanbieden in strijd met artikelen artikelen 1 en 5 Buitengaatse Hazardspelen juncto artikelen 266 en 435 wetboek van Strafrecht en 35 lid 1a Lv op de telecomvoorzieningen en dus belastingfraude en witwassen bevorderd. Dit verzuim loopt als een rode lijn door alle sanctiebesluiten aan Curaçaose gambling aanbieders. Op deze manier creëerde de Nederlandse Kansspelautoriteit jurisprudentie voor Nederlandse banken, IDEAL, Visa en Mastercard om illegale goktransacties van de Nederlands-Caribische gebiedsdelen alsnog te valideren. M.a.w. stellen dat je het Curacaose gokaanbieders het leven zuur gaat maken kwam op ondergetekende voornamelijk over als een uitspraak voor de bühne.
 62. Niet alleen aanwijzingen tot misbruik van belastingverdragen en witwassen worden niet door de geëigende Curaçaose, Sint Maartense en Nederlandse kansspel en trust toezichthouders doorgegeven aan de juiste instanties. Zo bleek uw Koninkrijksblogger uit een WOB hoorzitting met het Ministerie van Financien in Nederland. Een ondeugdelijke aanwijzing witwassen van het College-procureurs waarbij het ontbreken van opsporing van de schijnbare herkomstverklaring (geen typologie die expliciet betrekking heeft op de valse rechtvaardigingsgrond, Koningsveld, pagina 10) hield het nederlands-Antilliaans crimineel-financieel goknetwerk uit de wind. Thans is de Europese Commissie ook gebleken dat een anti-witwaswet (de vierde richtlijn tegen witwassen en illegaal online gokken), die in juni 2017 al moeten zijn doorgevoerd, nog steeds niet steeds door Nederland is geïmplementeerd. En sleept Brussel Nederland voor Europese Hof voor het niet-naleven van de witwaswet. Kortom: Staatscollusie in criminele activiteiten binnen 3 landen van het Koninkrijk. U kan de trust- en politieke argumenten ondertussen dromen: investeringsklimaat en concurrentiepositie and all that.
 63. Op initiatief van Financiën staatssecretaris Willem Vermeend en onder politieke verantwoordelijkheid van Financien minister Gerrit Zalm, wisten de topmannen van Holland Intertrust, Fortis en MeesPierson met de rest van de Vereniging Offshore Belangen (en rechtsopvolgers CIFA/IFG) een sfeer van volledige straffeloosheid te creëren vanuit uit de hoogste regionen in Den Haag, waarvan de tentakels zich verspreidden naar andere bestuursorganen en wetgevende instanties, hetgeen leidde tot ineenstorting van de democratie en rechtsstaat en de creatie van een narcostaat ontstond. Elke narco en maffioso kan via de Koninkrijksdelen in de Cariben terecht voor een groep casino’s of sportsbettings, desgewenst binnen een week. Anoniem, niet geregistreerd, ongescreend en zonder toezicht en justitiële bemoeienissen, en met creditcards, bankrekeningen, betaaldiensten via Malta, UK, Duitsland en Cyprus, mét een schijnbare herkomstverklaring voor zwarte kapitaalstromen. Anno 2021 nog steeds. Mooier kunnen onze trustlobbyclubs het niet maken.
 64. Is het dan helemaal hopeloos? Welnee, integendeel. Feitelijk is verrassend simpel. Waar zit de silver bullet? Bij de illegale Egaming sublicenties en kwalijke belastingpraktijken. Het balletje begint namelijk pas te rollen bij illegale gaming ‘sublicenties’ en melden van misbruik van belastingverdragen en aanwijzingen van witwassen in Den Haag.
 65. Omdat het lokaal niet opschiet met de coronahulp vanwege de vereiste ‘hervormingen’ op gokgebied, en de beste stuurlui liever ook niet aan de wal blijven staan, heeft uw blogger een voorstel stappenplan voor coronasteunvoorwaarde H19: Kansspelautoriteit voorzitter Rene Jansen en staatssecretaris Raymond Knops hoeven de cowboys het leven niet zuur te maken. Een briefje van Jansen aan het College van Procureurs-generaal volstaat, waarin hij ruiterlijk zijn falen toegeeft, en ondubbelzinnig verklaart dat op basis van acht KSA sanctiebesluiten, het Curo payments vonnis en de Italiaanse anti-maffia zaak tegen de Italiaans-Sint Maartense Egaming sublicentiehouder Francesco Corallo en zijn Curaçaose trustkantoor is gebleken (zaak ‘Rouge & Noir’) dat de Nederlandse banken Fortis bank en MeesPierson (nu staatsbank ABN AMRO) zijn betrokken bij het faciliteren van illegale online kansspelactiviteiten en witwassen. En uw blogger is desgewenst bereid specifieke bewijzen dat andere banken zoals ING, ABN AMRO, RABO bank en de Volksbank eveneens rechtstreeks zijn betrokken te overleggen, uiteraard in overleg met haar bronnen. Dan kan in ieder geval ex-ABN AMRO topman Gerrit Zalm voor de juiste redenen achter de tralies.
 66. Vervolgens zou Jansen het beste een memo doen uitgaan aan de Nederlandse regering dat ongeoorloofde staatssteun via de overzeese Koninkrijksdelen Curaçao en Sint Maarten ten behoeve van trustbazen, banken, crypto handelaren, creditmaatschappijen, multi-miljonairs en de internationaal georganiseerde misdaad verboden is en dat een beleid van 25 jaar geen justitiële bemoeienissen bij systematisch witwassen, kwalijke belastingpraktijken, misbruik van overheids telecominfrastructuren, naast het niet tijdig implementeren van de Europese witwaswet, als incoherent en discriminatoir kan worden opgevat door Brussel.
 67. Waarom zou circa de helft van de ‘sub vergunninghouders’ (zo’n 2500) dan alsnog met hun brievenbusfirma’s op Curaçao willen blijven? Omdat het afdragen van belastingen afgelopen 10 jaar en toekomstige licentiefees voor casino-exploitanten in ruil voor een op de wet gebaseerde licentie, een prikje blijft in vergelijking met Malta en Cyprus. Want – in tegenstelling tot het beeld dat de trustkantoren hun lobbyclubs en hun propaganda dagblad u willen laten geloven – ging het de exploitanten nimmer om (weinig) belastingen betalen. De meeste exploitanten gaat het hoofdzakelijk om een snelle en goedkope vergunning, anonimiteit, geen screening en de afwezigheid van justitiële bemoeienissen. Het zijn uitsluitend de gaming trustkantoren die blijven streven naar een nultarief om de sector onder de radar te houden in een schaduweconomie om anonimiteit en geen overheidsscreening en strafrechtelijke vervolging in stand te houden. Moeten we als volk een schijndemocratie met parallelle regering willen behouden waarin trustbazen de politiek en bestuur als haar marionetten beschouwd en de bevolking laat opdraaien voor belastingfraude en witwas business? Het is mijn persoonlijke inschatting dat de helft van de exploitanten zal afhaken, en de andere helft zal blijven en met genoegen zal betalen voor een wettelijke vergunning en wettelijke belastingafdrachten aan de schatkist in plaats van te dansen naar de pijpen van peperdure criminele trustbazen en hoofdpijn ‘master’ licentiehouders.
 68. Resultaat: Curaçao blijft met stip de wereldhoofdstad van online gokken, maar dan wel met meer dan voldoende geld in de schatkist, sluitende begrotingen en meer dan 600 extra banen bij callcenters, de gaming control board, RST, openbaar ministerie en centrale bank. En kan werken aan een verbeterd imago. Bovendien kunnen de COHO leningen aan Nederland dan volgend jaar al volledig zijn afbetaalt. Voilà, een effectief stappenplan conform de door de Rijksministerraad gestelde voorwaarden, en dat allemaal zonder geveinsde ‘autonomie’ kwesties.
 69. En als het aan de Knipselkrant Curacao hoofdredactie ligt, zal aan het einde van de hervormingen voormalige UTS zetbaas Paul ‘megasalaris‘ de Geus en menig toezichthouder en politicus gezellig samen met cowboy trustbazen, accountants, advocaten, consultants en ‘master’ licentiehouders een lange tijd in een oranje maatpak domino mogen spelen in de SDKK barakken. Maar dan wel tegelijk met een aantal Nederlandse cowboy bankiers, betaaldienstverleners en enkele Financien en Justitie ambtenaren. Uiteraard alle wegens het faciliteren en bevorderen van grootschalige belastingfraude en gewoonte-witwassen.
 70. U snapt, de populariteits prijs binnen de fiscaal financiële sector in het Koninkrijk der Nederlanden zal uw blogger niet winnen en de lobbyclubs zullen mogelijk onwetende leden zien vertrekken na deze blog, maar iemand dient regeringen en de werkelijke machthebbers binnen ons Koninkrijk ter verantwoording te roepen. Dat behoort immers tot de taak van de media.
 71. Uw Koninkrijksbelangen-blogger blijft streven naar een correct en evenwichtig Nederlands-Antilliaans mediabeeld, die de maatschappelijke realiteit weergeeft. Zodat alle Nederlandse, Curacaose en Sint Maartense belastingbetalers, die de afgelopen 25 jaar jaar hebben opgedraaid voor alle belastingfraude, witwassen, corruptie en telecom infrastructuur voor ‘s werelds grootste crimineel-financieel misdaad syndicaat zich bewust worden, dat ze de facto opdraaien voor de vaste lasten van de trust-bankensector en de internationaal georganiseerde misdaad.

Nardy Cramm is hoofdredacteur van Knipselkrant Curacao, tevens blogger en auteur van blogseries ‘KKC blog | Machtsstrijd Curaçao ontbrandt en VDC blog | De lotgevallen van Veiligheidsdienst Curacao (VDC). De Koninkrijksbelangen blogs is haar nieuwste reeks. Tips en informatie worden discreet behandeld en reacties worden op prijs gesteld.

Update 25 oktober 2022 (1): als gevolg van diverse rechtszaken door online gaming licentiehouders en gok trustkantoren versus uw Koninkrijksblogger/Knipselkrant Curacao, is onderhavige publicatie een van de tien publicaties geweest die voorwerp was van SLAPP acties zoals onrechtmatige rechtszaken en dito beslagen (hier, hier, hier en hier).

Update 25 oktober 2022 (2): vanwege rechtszaken van online gaming licentiehouders en diverse gok trustkantoren tegen uw Koninkrijksblogger, is publicatie van het boek “Killing Helmin Wiels” uitgesteld tot begin 2023.

7 reacties

 1. @Dislect, ja helemaal correct. En het woord volksverlakkers voor volksvertegenwoordigers is feitelijk ook een betere benaming (op enkele uitzonderingen na).

  Nog een puntje: ook de Nederlandse Kansspelautoriteit (KSA) in en de Nederlandse Bank (DNB) hebben ook een rol bij het uitdelen van de 8 of 11 boetes (sinds 2013) aan gaming trustbazen en exploitanten. Beide hebben in alle gevallen nagelaten aanwijzingen voor witwaspraktijken aan politie en justitie door te geven.

  En vergeet niet, de hele rechtshandhavingsstructuur op de eilanden in handen van Den Haag: het kernpersoneel wordt benoemd bij Koninklijk Besluit, waaronder de procureur-generaal, de advocaat-generaal, de hoofdofficier van justitie, de president, de Beheerraad en leden van het Hof en de Raad voor de Rechtshandhaving. En die weigeren allemaal op de eilanden in de trust/gamingsector de wet te handhaven.

 2. @nardy,
  In Nederland is ook een wet pas wet als hij ondertekend is door de koning en gepubliceerd in de Staatscourant.
  Dus formeel kan de koning zorgen dat een besluit van de democratische verkozen volksvertegenwoordiger niet de kracht van wet krijgt.
  Evenwel, als de koning gretig gebruik maakt van deze mogelijkheid lijd dat onherroepelijk tot een bestuurscrisis.
  In het zelfde licht moet de bevoegdheid van de gouverneur gezien worden.
  Dus als een wet, goed verpakt, ondanks negatief advies, wordt ingediend (enter suchi)
  Is er weinig kans dat de gouverneur de wet niet bevestigd.
  Nog onwaarschijnlijker wordt het dat een andere gouverneur een bestaande wet, op eigen initiatief, ontkracht.
  Binnen de monarchie met parlementair stelsel is dat de taak van de gekozen volksvertegenwoordigers.
  Of in ons geval de gekozen volksverlakkers.
  Onze vertegenwoordigers die veelal voor hun politieke carrière mediocre banen hadden hebben tijdens en na hun politieke carrière on en offshore bedrijven/bank rekeningen en trusts.
  Vooral het laatste heeft een directe link met de goksector.
  De gekozen volksverlakkers hebben dan ook geen haast om de wetgeving zo te veranderen of aan te passen dat de staatskas zijn deel krijgt.

 3. @ Dislect: “Het bestaansrecht van deze sites ligt in regelgeving en toezicht.”

  Dat klopt.

  En die regelgeving en toezicht zie ik als volgt:

  Wat Nederlandse kapitalisten, multinationals en de internationaal georganiseerde misdaad door een vergaand democratiseringsproces en controle van de media niet meer kunnen klaarspelen in Nederland wordt naar de Caribische delen van het Koninkrijk overgeplaatst, geruggesteund door het Statuut van het Koninkrijk der Nederlanden. Het Statuut geeft een horizontale democratie, een parlement waarvan de Caribisch-Nederlandse inwoners de vertegenwoordigers mogen kiezen, maar met een verticale controle: de door Nederland aangestelde gouverneurs, die de belangen van het Koninkrijk der Nederlanden behartigen, hebben de bevoegdheid om door Caribisch-Nederlandse regeringen getekende (vergunning) landsbesluiten niet te tekenen of in te trekken en/of door parlementen aangenomen wetten te vernietigen.

  De waarborgfunctie van lid 2 artikel 43 van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden bepaalt namelijk dat elk der landen binnen het Koninkrijk der Nederlanden zorg draagt voor de verwezenlijking van de fundamentele menselijke rechten en vrijheden, de rechtszekerheid en de deugdelijkheid van het bestuur, en dat het waarborgen van deze rechten, vrijheden, rechtszekerheid en deugdelijkheid van bestuur een aangelegenheid is van het Koninkrijk der Nederlanden.

  Maw: de Gouverneur van destijds, Jaime Saleh, is degene die ondeugdelijke wet, ondanks een negatief advies van de Raad van Advies vanwege ontbrekend toezicht en kansspelvoorwaarden heeft bekrachtigd ipv voor te leggen aan de Rijksministerraad. De huidige Gouverneur, Lucille George Wout, is degene die de huidige 7 online kansspel vergunninghouder Landsbesluiten zou kunnen intrekken (al dan niet op voordracht van de minister van Algemene Zaken of Justitie). Zo staat dat in de artikel 4 Landverordening Buitengaatse Kansspelen:

  Een ingevolge artikel 1, eerste lid, verleende online kansspel vergunning kan door de Gouverneur worden ingetrokken of tijdelijk ingetrokken, indien een of meer van de voorschriften verbonden aan de vergunning niet in acht worden genomen. Bron: https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR1855.

  Maar geen enkele Gouverneur (of Rijksministerraad) ziet daartoe kennelijk aanleiding.

 4. @Brian S: ja, online sportsbettings behoren hier ook toe. Datzelfde geldt voor online gaming apps, online slots, online bingo, anonieme online kansspel websites en het online aansturen van fysieke gokkasten (Sint Maarten is met die laatste de grootste van Italie geworden).

  Dus feitelijk veruit het grootste deel van het dataverkeer dat via (landbased) casino’s en andere datacenters via de UTS Curacao en Sint Maarten telecominfrastructuur wordt gefaciliteerd.

 5. Het bestaansrecht van deze sites ligt in regelgeving en toezicht.
  Beide een taak van de overheid.
  Een andere taak van de overheid is het op orde hebben van de overheidsfinanciën.
  Nu leveren de goksites, nagenoeg, geen belasting inkomsten, of werkgelegenheid op. Wel zijn ze een vehikel voor criminele activiteiten.
  In een andere vraag: waarom dan, welk belang heeft de overheid?
  Als de overheid (lees de samenleving) geen belang heeft bij de goksites, terwijl ze wel een risico vormen van wegen de criminele activiteiten en reputatie schade, waarom bestaan ze dan nog?
  Er is maar een antwoord mogelijk omdat de sector sponsor is voor politieke partijen en/of individuele politici.
  De wetgeving licenties met de mogelijkheid tot het verstrekken (verkopen) van sub licenties is door de politiek geschapen, het niet innen van verschuldigde fees, het toezicht systeem is door de politiek gecreëerd.
  Het instand houden is politieke wil.
  Banken, trust kantoren kunnen wel profiteren maar ze zijn afhankelijk van de politiek.
  Het kan dus niet anders dat de politiek, als geheel, zich laat betalen voor deze regeling en als dat 10% zou zijn van het bedrag dat ze anders, zelfs met het zeer gunstige tarief voor de sector, aan de politiek betalen is het zeer begrijpelijk dat de politiek op het eiland lucratief is.

 6. Al 25 jaar 12.000+ online casino’s op 444km2 binnen het Koninkrijk der Nederlanden waar de Curacaose overheid geen belastingen int en houdt geen toezicht op houdt en Nederland (Rijksministerraad) faalt in het waarborgen van toezicht op deugdelijk bestuur en rechtshandhaving voor haar eilanden.

  Wie verdienen hier aan? (Nederlandse) banken en trustkantoren en de internationaal georganiseerde misdaad. Curacao is de hub, de Zuid-as is de spil.

  Gezocht: iemand die Den Haag eens op het matje roept
  #organisedcrimeinc. #killinghelminwiels

  Bronnen:
  FTM | Curaçao is een paradijs voor illegale online casino’s (en wil dat zo houden)
  Op https://www.ftm.nl/artikelen/casinos-op-curacao?share=hEohzQzWWcMhbwcEws6%2BhPDpno0tXVD1x2ccejCoBtLD5US6JAcjrNTVtKcSCQ%3D%3D
  VIXIO: Curaçao ‘licensees’ clog gambling blacklists, rile regulators
  Op http://knipselkrant-curacao.com/vixio-curacao-licensees-clog-gambling-blacklists-rile-regulators/

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties