Maandelijks archief: januari 2012

Ingezonden: Kritiek Asjes op rechter volledig misplaatst

Brief
Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curaçao?
Stuur uw brief voor 17:00 uur naar emailadres: INGEZONDEN

Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten.
De redactie van de Knipselkrant Curaçao is niet verantwoordelijk voor de inhoud.
Ingezonden stukken die beledigende of discriminerende taal inhouden worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we mr. Karel Frielink  aan het woord Verder lezen

Amigoe | Curaçaose E-Zone goed voor ongeveer 400 banen; 460 geregistreerde E-bedrijven

460 geregistreerde E-bedrijven

460 geregistreerde E-bedrijven en 400 banen binnen de 15 E-Zones

WILLEMSTAD — De Curaçaose E-Zone-industrie blijft ondanks moeilijkheden een van de meest belangrijke sectoren voor de realisatie van de visie van Curaçao als logistieke hub in de regio. Verder lezen

Amigoe | Asjes moet salaris Selikor terugbetalen

Ivar Asjes - Selokor zaak verloren

Statenvoorzitter Ivar Asjes (PS) moet directeurssalaris Selikor terugbetalen

WILLEMSTAD — Huidig Statenvoorzitter Ivar Asjes (PS) moet het salaris dat hij bij Selikor ontving toen hij in 2007 enkele maanden de functie van adjunct-directeur vervulde, terugbetalen. Het gaat om ruim 89.000 gulden met rente. Verder lezen

Rechter vernietigt beschikking Daal

Minister handelde tegen zorgvuldigheidsbeginsel

Carlos Monk-Schotte

Rechter vernietigt beschikking Daal

WILLEMSTAD — Minister Carlos Monk (Bestuur, Planning en Dienstverlening, PS) heeft tegen het zorgvuldigheidsbeginsel gehandeld door Harold Daal, diensthoofd van de afdeling Publieke Zaken, niet te horen bij zijn beslissing om hem aan te stellen als programmamanager van het project Basisregistratie.
Dit heeft de rechter bepaald in een rechtszaak die Daal tegen deze beschikking van de regering heeft ingespannen. Verder lezen

Regering benoemt werkgroep koninkrijk

Willemstad – Tijdens de Koninkrijksconferentie in december 2011 zijn afspraken gemaakt voor wat betreft het instellen van vier werkgroepen. Minister-president Gerrit Schotte heeft in december aangegeven deze maand nog vertegenwoordigers aan te wijzen om plaats te nemen in de werkgroepen.

De eerste werkgroep inventariseert en werkt de mogelijkheden tot samenwerking binnen het koninkrijk uit.

Verder lezen

Consensus-Rijkswetten niet meer in IPOK-kader bespreken

Consensus-Rijkswetten niet meer in IPOK-kader bespreken

Consensus-Rijkswetten niet
meer in IPOK-kader bespreken

WILLEMSTAD — Het Statuut van het Koninkrijk der Nederlanden, zoals recentelijk gewijzigd, blijft vooralsnog gehandhaafd. Rijkswetprocedures worden in hun huidige vorm gehandhaafd, zolang het Statuut hierbij in acht genomen wordt.

Dit is een van de voornaamste conclusies van het Interparlementair Overleg Koninkrijksrelaties (IPOK) dat vorige week op St. Maarten heeft plaatsgevonden. De parlementaire delegaties hebben ook afgesproken dat discussies met betrekking tot eventuele beëindigingsdata voor consensus-Rijkswetten verder in de nationale parlementen van de diverse landen van het Koninkrijk voortgezet zullen worden en niet geagendeerd worden voor het eerstvolgende IPOK, dat in juni in Nederland zal plaatsvinden. Verder lezen

Staten debatteren over omstreden deelname IPOK

Asjes en Wiels

Het moment waarop PS fractievoorzitter Helmin Wiels en Statenvoorzitter Ivar Asjes (PS) weglopen uit het IPOK overleg

WILLEMSTAD — De Staten hebben voor morgenochtend negen uur een openbare vergadering belegd met als agendapunt ‘Rapportage van de delegatie uit de Staten van Curaçao ten aanzien van deelname aan het Interparlementair Overleg van het Koninkrijk (IPOK) op St. Maarten’.

Zoals de Amigoe zaterdag schreef, is de parlementaire delegatie van de Curaçaose Staten bij het IPOK, met uitzondering van PARfractielid Dennis Jackson, aan het eind van het vierdaagse overleg op St. Maarten opgestapt.  Verder lezen

Parlementaire delegatie Curaçao loopt weg uit IPOK

Asjes en Wiels

Het moment waarop de parlementariërs Wiels en Asjes (beiden Pueblo Soberano) de zaal verlaten. PAR-fractielid Dennis Jackson is wel blijven zitten.

WILLEMSTAD — De delegatie van de Staten van Curaçao bij het Interparlementair Overleg van het Koninkrijk (IPOK) is gisteren aan het eind van de vierdaagse beraadslagingen in St. Maarten opgestapt.

Het feit dat vooral de Nederlandse vertegenwoordiging tegen de expliciete wens van de Curaçaose parlementariërs was om een minderheidsnotitie inzake beëindiging van de consensus- Rijkswetten in de slotverklaring aan te brengen, was reden voor de delegatie om – met uitzondering van PAR-fractielid Dennis Jackson – op te stappen.

Verder lezen

Interpretaties Statuut leiden weer tot verhitte discussies IPOK

WILLEMSTAD — Verschillen in vertolking van de verschillende artikelen van het Statuut van het Koninkrijk en het uitblijven van eindbepalingen voor de consensus- Rijkswetten blijven voor verhitte discussies zorgen binnen het Interparlementair Overleg van het Koninkrijk (IPOK), dat deze dagen op St. Maarten plaatsvindt. Het een en ander leidde gisteren tot een flinke aanvaring tussen de Nederlandse en Curaçaose parlementariërs. Verder lezen

Asjes: ‘Curaçao heeft recht op beëindigen Rijkswetten’

Asjes bij interparlementair overleg:

Ivar Asjes

Asjes: ‘Curaçao heeft recht op beëindigen Rijkswetten’

WILLEMSTAD — Het feit dat de consensus- Rijkswetten tegen de autonome aangelegenheden van Curaçao indruisen, geeft het eiland het recht om deze Rijkswetten op te zeggen en hun geldigheid te beeindigen, zegt Statenvoorzitter Ivar Asjes in zijn toespraak tijdens de opening van het interparlementair overleg tussen Nederland, Curaçao, Aruba en St. Maarten dat deze dagen op St. Maarten plaatsvindt. Verder lezen