Rechter vernietigt beschikking Daal

Minister handelde tegen zorgvuldigheidsbeginsel

Carlos Monk-Schotte

Rechter vernietigt beschikking Daal

WILLEMSTAD — Minister Carlos Monk (Bestuur, Planning en Dienstverlening, PS) heeft tegen het zorgvuldigheidsbeginsel gehandeld door Harold Daal, diensthoofd van de afdeling Publieke Zaken, niet te horen bij zijn beslissing om hem aan te stellen als programmamanager van het project Basisregistratie.
Dit heeft de rechter bepaald in een rechtszaak die Daal tegen deze beschikking van de regering heeft ingespannen.
De bewuste beschikking werd door de rechter vernietigd.

Op 19 augustus vorig jaar kreeg Daal mondeling van Monk te horen dat hij tijdelijk belast zou worden met de functie van programmamanager van het project Basisregistratie. Dit project gaat uit van de realisering van een integraal stelsel van vijf basisregistraties, dat toegankelijk is voor beleidsvoerders, ondernemers en burgers.
Het gaat hierbij om de basisregistraties Personen, Gebouwen en Adressen, Rechtspersonen en Ondernemingen, Topografie, en Kadastrale Percelen.

Het besluit van Monk werd op 22 augustus schriftelijk aan Daal bevestigd.
In deze brief werd Daal ook medegedeeld dat hij met ingang van 29 augustus tijdelijk ontlast zou worden van alle activiteiten als hoofd Publieke Zaken en dat hij verder voor een periode van minimaal drie jaar belast zou worden met de functie van programmamanager van het project Basisregistratie. Daal diende op 25 augustus een bezwaar in tegen het bewuste besluit. Hierin verzocht hij de minister het besluit in te trekken, hem een redelijke termijn te gunnen om acceptatie te overwegen en met hem in overleg te treden over een taakaanvaarding met inachtneming van behoud van zijn integriteit.
Een dag later krijgt Daal van Monk te horen dat die geen aanleiding ziet om tot intrekking van de beschikking over te gaan. Daal is hierna enkele dagen arbeidsongeschikt geweest.

Op 1 september is hij naar Kranshi teruggekeerd, waar hij te horen kreeg dat hij zijn sleutels en pas moest inleveren, dat hem de toegang tot de werkvloer was ontzegd en dat hij zich op zijn nieuwe werkplek moest melden. Daal meldde zich vervolgens ziek en stapte naar de rechter om het besluit van de minister nietig te laten verklaren.
In het vonnis wordt Daal door de rechter in het gelijk gesteld. Volgens de rechter had Monk Daal moeten horen over invulling van, en het voornemen om hem te belasten met de functie van programmamanager Basisregistratie, maar ook over de invulling van de functie van hoofd Publieke Zaken.
Het argument van de verweerder dat Daal in staat is gesteld om gehoord te worden, wordt door de rechter van de hand gewezen.

“Niet is gebleken waarom, ondanks het verzoek van klager tot overleg (…) klager op zeer korte termijn (een week) na ontvangst van het schriftelijk besluit van 22 augustus 2011 de werkzaamheden bij Kranshi diende neer te leggen en diende
aan te vangen als programmamanager.
(…) De manier waarop de minister met Daal in deze zaak is omgesprongen, is voor de rechter dan ook sterk diffamerend. Ook het besluit om hem de toegang tot het gebouw te ontzeggen en hem op te dragen om sleutel en pas in te leveren,
draagt hieraan bij.”

Daal tevreden met vonnis
De rechter sluit niet uit dat mocht Daal in staat zijn gesteld om de minister te informeren, dit Monk tot andere gedachten had kunnen brengen. Door Daal niet te hebben geïnformeerd heeft de minister dan ook onzorgvuldig gehandeld.
De rechtbank verklaart de bezwaren van Daal als gegrond en vernietigt het besluit van de minister.

Daal
In een reactie op het vonnis van gisteren stelt Daal dat hij tevreden is.
“Ik ben blij, maar vind het wel jammer dat het zover heeft moeten komen. Maar dit is wel het bewijs dat het recht ook op Curaçao overwint.”

Daal zal hij zich de komende dagen samen met zijn advocaat, Roy Bottse, buigen over het vonnis.

Bron: Amigoe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *