Regering benoemt werkgroep koninkrijk

Willemstad – Tijdens de Koninkrijksconferentie in december 2011 zijn afspraken gemaakt voor wat betreft het instellen van vier werkgroepen. Minister-president Gerrit Schotte heeft in december aangegeven deze maand nog vertegenwoordigers aan te wijzen om plaats te nemen in de werkgroepen.

De eerste werkgroep inventariseert en werkt de mogelijkheden tot samenwerking binnen het koninkrijk uit.

In deze groep zijn Douwe Boersma, Theo Caris en Stanley Bodok ingedeeld.

In de tweede werkgroep zitten advocaat Chester Peterson, Douwe Boersma en de heer L. Hanst.

Deze groep gaat de praktische knelpunten die de eilanden ervaren in het functioneren van het koninkrijk en de verschillende interpretaties van het Statuut onderzoekt.

De derde werkgroep, bestaande uit Eldon Sulvaran, Anthony Eustatius en Julian Lopez Ramirez, gaat het interlandelijke verkeer (inclusief goederenverkeer) tussen de landen in het koninkrijk onderzoeken. Het doel is deze te bevorderen en te vereenvoudigen. Gilbert de Windt en Chester Peterson zitten in de vierde groep. Deze gaan de totstandkoming van een Rijkswet conform artikel 12a van het Statuut voorbereiden.

Bron: Antilliaans Dagblad

Zie ook: Dossier: Consensus Rijkswetten – en de strijd tegen de Rijkswetten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *