32 C
Willemstad
• maandag 15 juli 2024

Democracy now! | Tuesday, June 25, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 25 juni 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Monday, June 24, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 24 juni 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

SM | 150 miljoen euro nodig voor batterijen, windmolens en zonnepanelen op Aruba, Curaçao en Sint Maarten

De Nederlandse rijksoverheid moet de komende jaren 150 miljoen euro uittrekken voor de uitrol van windmolens, zonnepanelen, en batterijen op Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Dat blijkt...

PBC | Top 0.3% belastingplichtigen met schuld dragen 1/3e totale belastingschuld

Persbureau Curacao WILLEMSTAD – De Belastingdienst richt zijn focus op invordering bij zakelijke klanten. Zij zijn verantwoordelijk voor ongeveer 95 procent van de totale belastingopbrengsten. 0,3 procent van...
- Advertisement -spot_img

Ingezonden: Kritiek Asjes op rechter volledig misplaatst

HomeMediaIngezonden: Kritiek Asjes op rechter volledig misplaatst

Brief
Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curaçao?
Stuur uw brief voor 17:00 uur naar emailadres: INGEZONDEN

Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten.
De redactie van de Knipselkrant Curaçao is niet verantwoordelijk voor de inhoud.
Ingezonden stukken die beledigende of discriminerende taal inhouden worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we mr. Karel Frielink  aan het woord

Ivar Asjes heeft de Selikor zaak verloren (vonnis van 23 januari 2012). Volgens Asjes is de rechterlijke uitspraak  subjectief  en  beïnvloed  door  politiek  Den Haag.  Met  deze  valse  aantijging  plaatst  Asjes  zichzelf  boven  de  wet.  Hij  toont  geen  respect  voor  de  rechterlijke  macht.  Het  thans  gewezen  vonnis  is  niet  het  eerste in  deze  kwestie. Het is goed de feiten nog even kort op een rijtje te zetten.

De benoeming van Asjes destijds tot statutair bestuurder van Selikor was een puur politieke benoeming. Met deze door de politiek  doorgedrukte  benoeming van Asjes werd aan zes stafleden van Selikor de  mogelijkheid ontnomen om zelf te solliciteren naar de functie van directeur.  In  het  vonnis  van  11  februari  2008  heeft ook het  gerecht  het  over een  politieke  benoeming.

In het vonnis van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van 10 augustus 2010 is samengevat het volgende te lezen. In de rechtsoverwegingen 4.9.1 tot en met 4.9.6 geeft het hof aan welke feiten voor de beoordeling van het door Asjes ingestelde verzet relevant zijn. Zo beschikte Asjes niet voor 8 juni 2007 over een functiebeschrijving (maar pas na zijn benoeming), is niet gebleken dat Asjes een inhoudelijke  sollicitatieprocedure  (met gesprekken) heeft  doorlopen  en  is niet gebleken dat  Selikor,  StIP  en/of  het  Bestuurscollege  één of meer mensen heeft benaderd voor de functie  van  directeur  bij  Selikor.

Waar het gerecht in het vonnis van 11 februari 2008 nog onomwonden sprak over een politieke benoeming, formuleert het hof de norm aldus (r.o. 4.10.1), dat de redelijkheid en billijkheid onder meer meebrengen dat bij de invulling van een belangrijke functie zoals die van directeur, een zorgvuldig en voldoende transparant onderzoek wordt gedaan naar de juiste persoon en naar de vraag of die persoon ook acceptabel is binnen het bedrijf.

Die norm brengt volgens het hof (r.o. 4.10.2) ook met zich dat in elk geval na de benoeming de daarvoor verantwoordelijke mensen inzage moeten kunnen geven in de aard en wijze waarop de benoemingsprocedure is gevoerd en hun beweegredenen om tot die benoeming over te gaan en in elk geval marginaal moeten kunnen motiveren waarom de betreffende kandidaat het is geworden.

Het hof stelt vast dat ‘tot op de dag van vandaag’ geen inzicht is gegeven in het hoe en waarom van de benoeming van Asjes dat de voor benoeming verantwoordelijken kennelijk niet hebben gecontroleerd en/of onderzocht of Asjes een goede directeur zou kunnen zijn en geen vergelijking met andere kandidaten hebben.

Asjes mocht er – gezien de feiten en gezien de gang van zaken – in redelijkheid sowieso niet op vertrouwen dat zijn benoemingsbesluit onaantastbaar zou zijn. Met andere woorden: als je weet dat jouw benoeming van politieke aard is en bovendien de regels daarbij niet zijn nageleefd, dan moet je niet verbaasd zijn als de rechter je in het ongelijk stelt.

Het valt Asjes, die ook Statenvoorzitter is, bijzonder kwalijk te nemen dat hij de rechterlijke macht thans in diskrediet brengt. De Minister van Justitie en de Staten dienen zich zo snel mogelijk van de uitlatingen van Asjes te distantiëren.

Karel Frielink

Dit artikel is geplaatst in

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties