Asjes: ‘Curaçao heeft recht op beëindigen Rijkswetten’

Asjes bij interparlementair overleg:

Ivar Asjes

Asjes: ‘Curaçao heeft recht op beëindigen Rijkswetten’

WILLEMSTAD — Het feit dat de consensus- Rijkswetten tegen de autonome aangelegenheden van Curaçao indruisen, geeft het eiland het recht om deze Rijkswetten op te zeggen en hun geldigheid te beeindigen, zegt Statenvoorzitter Ivar Asjes in zijn toespraak tijdens de opening van het interparlementair overleg tussen Nederland, Curaçao, Aruba en St. Maarten dat deze dagen op St. Maarten plaatsvindt.

Het bovenstaande is volgens Asjes ook door de Eilandsraad van het eilandgebied Curaçao in haar laatste bijeenkomst op 4 september 2010 voorafgaand aan de ondertekening van de Slotverklaring van de Ronde Tafel Conferentie van 9 september 2010 in een besluit vastgelegd.

Asjes: “Een interparlementair overleg kan alleen zijn vruchten afwerpen indien er over en weer respect en begrip voor onderlinge standpunten bestaan. Zelfs indien die standpunten beduidend van elkaar verschillen. Onze inzet tijdens dit interparlementair overleg is om het welzijn van het Curaçaose volk te behartigen en om afspraken te maken die te allen tijde in het belang zijn van onze burgers.”

Voor Curaçao blijft voorop staan dat interne aangelegenheden in alle vrijheid en volgens eigen inzichten zelfstandig worden behartigd, aldus Asjes. Een bijdrage aan koninkrijksbelangen zal moeten plaatsvinden uitgaande van het principe van gelijkwaardigheid van alle koninkrijkspartners.

Dit steunt op de in het Statuut vastgelegde verhouding tussen aan de ene kant het Koninkrijk en aan de andere kant de afzonderlijke landen van het Koninkrijk. Binnen dit kader staan voor Curaçao de verdere ontwikkeling en uitbreiding van de autonomie centraal.

Die autonomie dient in principe minimaal gelijk te zijn aan de autonomie die de voormalige Nederlandse Antillen in 1954 kregen en Aruba sinds 1986 als land bezit.

Bron: Amigoe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *