Parlementaire delegatie Curaçao loopt weg uit IPOK

Asjes en Wiels

Het moment waarop de parlementariërs Wiels en Asjes (beiden Pueblo Soberano) de zaal verlaten. PAR-fractielid Dennis Jackson is wel blijven zitten.

WILLEMSTAD — De delegatie van de Staten van Curaçao bij het Interparlementair Overleg van het Koninkrijk (IPOK) is gisteren aan het eind van de vierdaagse beraadslagingen in St. Maarten opgestapt.

Het feit dat vooral de Nederlandse vertegenwoordiging tegen de expliciete wens van de Curaçaose parlementariërs was om een minderheidsnotitie inzake beëindiging van de consensus- Rijkswetten in de slotverklaring aan te brengen, was reden voor de delegatie om – met uitzondering van PAR-fractielid Dennis Jackson – op te stappen.

In een verklaring, getekend door de parlementaire vertegenwoordigers van MFK, PS, MAN, PNP en FOL, stellen de delegatieleden dat in de slotconclusie, die gisteren aan het eind van de beraadslagingen door de delegaties van de vier landen zou worden opgesteld, alleen de afspraken opgenomen werden waar een meerderheid overeenstemming over had bereikt.

Toch eiste de Curaçaose vertegenwoordiging, met uitzondering van de vertegenwoordiger van de PAR-fractie, dat uitdrukkelijk vermeld zou worden dat de delegatie op de punten omtrent het Statuut en de consensus-Rijkswetten een andere mening had.

Deze ‘afwijkende mening’ is verankerd in de motie, die de Eilandsraad van Curaçao op 4 september 2004 heeft aangenomen omtrent het Statuut en beëindiging van de consensus-Rijkswetten, aldus de verklaring van de Curaçaose delegatie. Het Statuut van het Koninkrijk, aldus de verklaring van de Curaçaose delegatie, schrijft in de eerste plaats het principe van gelijkheid en onderling respect tussen de diverse Koninkrijkspartners voor.

Daarom is het voor de Curaçaose delegatie volstrekt onacceptabel dat er uitvoerig over zaken wordt gedebatteerd, maar aan het eind afwijkende meningen niet in slotverklaringen vermeld kunnen worden.

“Dit is geheel in strijd met het principe van gelijkheid zoals in het Statuut verankerd is”, aldus de delegatie.

In verband hiermee hebben de ondertekenaars van de verklaring de voorzitter van de Staten verzocht om zo spoedig mogelijk, indien mogelijk op dinsdag 17 januari, een openbare vergadering van het Parlement te beleggen waarbij het een en ander besproken kan worden en een officieel standpunt ingenomen kan worden.

Bron: Amigoe

Zie ook: Dossier: Consensus Rijkswetten – en de strijd tegen de Rijkswetten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *