Tagarchief: Raffinaderij

Zwavelvervuiling in het Koninkrijk blijft doorgaan

Zwavelvervuiling in het Koninkrijk blijft doorgaan

Zwavelvervuiling in het Koninkrijk blijft doorgaan

WILLEMSTAD – De zwalveldioxide concentraties onder de rook van de Isla hebben in de maand mei astronomische hoogtes gehaald. Dat zegt SMOC, de milieuorganisatie op Curaçao, die zich verzet tegen de luchtvervuiling op het eiland.

Volgens de milieustandaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO, is een 24-uursgemiddelde van meer dan 20 µg/m3 zeer schadelijk voor de gezondheid. Verder lezen

Column Casimiri | De toekomst en de olie raffinaderij

Andres F Casimiri

Column Casimiri

Bewerking: Redactie 04/05/14 : 15:02

De crisis waar we op Curaçao doorheen gaan is groot, maar gelukkig zijn er oplossingen.
Curaçao moet zo snel mogelijk aan een economisch en duurzaam infuus.  Het kan niet anders. Mooi om te stellen dat er een moderne schone raffinaderij moet komen, maar er is geen geld voorhanden. Verder lezen

Amigoe | Discussie over directeur RdK van laag niveau

Roderick van KwartelWILLEMSTAD — Roderick van Kwartel vindt het jammer dat hij zich als kandidaat voor de positie van directeur van Refineria di Kòrsou (RdK) heeft moeten terugtrekken. Dat staat in de brief die Van Kwartel naar Balance Recruitment heeft verstuurd.
Verder lezen

SHZC en SMOC: Isla moet dwangsom betalen

SMOC-BethChaimSO2september2013CURAÇAO – Stichting Humanitaire Zorg Curaçao (SHZC) en Stichting Schoon Milieu op Curaçao (SMOC) stappen naar de rechter. In 2010 is aan de Isla-raffinaderij een dwangsom opgelegd. De raffinaderij moet betalen als het zich niet houdt aan de wettelijke norm voor uitstoot van zwaveldioxide (SO2).

De dwangsom is destijds vastgesteld op 75 miljoen gulden.

Verder lezen

AD | ‘Pijnlijke brief in de ministerraad’

Asjes05092013De premier zei dat komende woensdag een brief binnen de ministerraad wordt besproken die ‘pijnlijk is voor sommige mensen’. ,,Degene die voor zijn beurt sprak, die conclusies trok en zei dat het onacceptabel was, die persoon zal met een uiterst vervelende kwestie worden geconfronteerd”, aldus Asjes. Verder lezen

Green Town voorziet tuin van nieuwe omheining

Een gezin in Koraal Specht kreeg hulp van verschillende vrijwilligers van Green Town.

Een gezin in Koraal Specht kreeg hulp van verschillende vrijwilligers van Green Town.


WILLEMSTAD — De Stichting Green Town Curaçao heeft haar werkzaamheden voor het nieuwe jaar ingeluid door afgelopen zaterdag bij een familie in Koraal Specht een nieuwe omheining te plaatsen.

Advertentie

Verder lezen

Smoc vraagt Nederlandse (Ipko)-delegatie wederom om aandacht voor Isla-problematiek

smocWILLEMSTAD — De Nederlandse delegatie heeft gedurende het Interparlementair Koninkrijksoverleg (Ipko), dat vandaag wordt afgerond, een brief van de Stichting Schoon Milieu Op Curaçao ontvangen met als aanhef ‘Isla raffinaderij problematiek; tijd voor actie’.

Advertentie

Verder lezen

RdK in zwaar financieel weer

Commissaris treedt af

logo-Refineria di KòrsouWILLEMSTAD — Refineria di Kòrsou (RdK) kan op korte termijn haar verplichtingen niet meer nakomen. Dat schrijft Aldrin Martis, commissaris van RdK, in zijn ontslagbrief aan demissionair premier Daniel Hodge (PS). Gisteren stelde Martis zijn positie ter beschikking. Volgens hem worden zijn verbeterplannen door de overige RvC-leden van RdK tegengewerkt. Verder lezen

Plasterk herhaalt: spoedige actie Isla

Door: Pieter Hofmann

Minister Ronald PlasterkCURAÇAO – De Nederlandse Minister Plasterk van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties heeft in een brief aan de Kamervoorzitter herhaald dat hij de Curaçaose regering op heeft verzocht om snel actie te ondernemen tegen milieuvervuiling door raffinaderij Isla. Verder lezen

Personeel CRU in actie,Isla vergadert met kabinet

 Vakbond STK is belast met de belangenbehartiging.

WILLEMSTAD — Een deel van het personeel van Curaçao Refinery Utilities (CRU), werkzaam bij de BOO-centrale, legde vanmorgen het werk neer. De onderhandelingen over een nieuwe cao lijken vast te lopen. Omdat met deze actie de centrale plat dreigt komen te liggen en ook de catcracker nog niet is opgestart, vergaderde een delegatie van de Isla vanmorgen in Forti met het kabinet. Verder lezen

Opvolger Mensche spoedig aan de slag

Herbert MenscheWILLEMSTAD — Het contract van de interim-directeur van Refineria di Kòrsou (RdK), Herbert Mensche, loopt deze maand af. Volgens minister-president Daniel Hodge (PS) zal het contract met zijn beoogde opvolger Carlos da Costa Gomez zo snel mogelijk ondertekend worden. Verder lezen

Groenlinks wil debat na uitzending Zembla

Door: Leoni Leidel-Schenk

Versgeperst.com Zembla Versgeperst Tweede Kamer NIEUWS Liesbeth van Tongere debat Curaçao 11CURAÇAO – Groenlinks Tweede Kamerlid Liesbeth van Tongeren heeft een debat aangevraagd over de olieraffinaderij Isla.
Aanleiding voor de aanvraag is de uitzending van het documentaireprogramma Zembla, dat gisteren werd uitgezonden.
In de uitzending stelt Zembla de vervuiling van de Isla aan de kaak. Verder lezen

SAMENGEVAT PLAN VAN AANPAK REFINERIA ISLA

 SAMENGEVAT PLAN VAN AANPAK REFINERIA ISLA.

Samenvatting
De bijna 100 jaar oude olieraffinaderij, de Isla Raffinaderij, is van grote betekenis geweest
voor de economische ontwikkeling van Curaçao. Met een bijdrage van ongeveer 9% in het
BNP exclusief toeleverende bedrijven, en bijvoorbeeld de grote invloed op de logistieke
sector, en meer dan 1000 directe arbeidsplaatsen, blijft de raffinaderij belangrijk voor de
economie van Curaçao.
Het voortbestaan van de raffinaderij staat al enige tijd ter discussie vanwege de technische
veroudering en de daarbij benodigde kosten van modernisering, de overlast gevende uitstoot
en de daarbij benodigde kosten om deze tegen te gaan, met daarbij ook aandacht voor de
noodzaak tot schoonmaak van de chemisch sterk vervuilde omgeving.
Van de 3 door Ecorys onderzochte mogelijke toekomstscenario’s voor de raffinaderij -
namelijk moderniseren (upgraden), verplaatsen, of sluiten - biedt het moderniseren van de
raffinaderij voor Curaçao het beste economische, sociale en financiële perspectief 1. Echter,
deze bevinding dient nog geplaatst te worden in de bredere context van strategieën voor
duurzame economische ontwikkeling die momenteel worden ontwikkeld in het kader van het
SEI-project Duurzame Economische Ontwikkeling. De scenario studie van Ecorys vormt hier
een onderdeel van.
Vooralsnog leidt dit tot het bewandelen van 2 paden: activiteiten die leiden tot moderniseren
van de raffinaderij en activiteiten betreffende voorbereiding van sluiting, ontmanteling en
herinrichting.
Om de raffinaderij te moderniseren is om en nabij de USD 3 miljard nodig. Dit bedrag kan
noch door de huidige huurder PDVSA (Petróleos de Venezuela S.A.), noch door de Curaçaose
overheid worden geïnvesteerd. Dit maakt het zoeken naar een derde partij als investeerder
noodzakelijk. Bij modernisering dient de huidige BOO elektriciteitscentrale geïntegreerd te
worden, dan wel onder regie van de raffinaderij te komen. Het gebruik van aardgas als schone
brandstof voor de raffinageprocessen evenals voor de elektriciteitsopwekking, draagt nog
verder bij aan een al rendabele exploitatie. Dit traject vereist tijdig onderhandelen met het oog
op de naderende afloop van het contract in 2019 en de periode van enkele jaren die de
modernisering vergt.
Indien het staken van raffinageactiviteiten per 2019, wegens het uitblijven van een geschikte
investeerder of een voor Curaçao niet aantrekkelijk onderhandelingsresultaat, onvermijdelijk
wordt, dan sluit de raffinaderij uiterlijk 1 januari 2019 haar poorten en dient een aanvang
gemaakt te worden met het slopen van de installaties, en het afschermen van de chemisch
vervuilde terreinen in het Schottegatgebied, en tevens schoonmaak van de vervuilde terreinen.
Schoonmaken van het Schottegatgebied kost, afhankelijk van het te kiezen
schoonmaakscenario en toe te passen technologieën, tussen ANG 250 miljoen en ANG 1,7
miljard.
In het geval van sluiting zal een nieuwe (economische) bestemming voor het Schottegatgebied
bepaald dienen te worden, waarna ontwikkelingsactiviteiten ontwikkeld en gestimuleerd
1 Bevindingen na maatschappelijke kosten-baten analyse
Strategische opties voor de raffinaderij en Schottegatgebied | Plan van Aanpak Isla Raffinaderij
3
kunnen worden.
Het is vooraf onduidelijk in te schatten hoe groot de slaagkans is van het succesvol afronden
van het traject om te komen tot de moderniseringsinvestering. Tijdens de onderhandelingen
moeten afwegingen worden gemaakt tussen voldoende opbrengst voor Curaçao (in
economische, ecologische en sociale zin) en een aantrekkelijke rentabiliteit van de
raffinaderij. Er moet een partij worden gevonden die de investering wil doen in een
partnerschap met Curaçao en PDVSA.
Het is van groot belang te beseffen dat de voorbereidingstijd voor de beide opties
(moderniseren of sluiten met alternatief gebruik van de ruimte) meerdere jaren beslaat. Om
die reden is een 2-sporen aanpak noodzakelijk, namelijk het uitwerken modernisering en
investering in de raffinaderij en het sluiten van de raffinaderij, gevolgd door ontmanteling,
schoonmaak van de terreinen en het sociaal-economisch herinrichten van het
Schottegatgebied.
Het plan van aanpak om deze 2 trajecten te volgen kent grofweg de volgende (niet in
volgtijdelijke sequentie) onderdelen:
1. Instellen multidisciplinair projectteam;
2. Opstellen bepalingen en voorwaarden (terms & conditions) voor modernisering,
bijvoorbeeld milieuaspecten emissies, milieuaspecten lozingen, milieuaspecten ten
aanzien al vervuilde waterbodems;
3. Opstelling bepalingen en voorwaarden voor nieuwe contractduur en contractant;
4. Onderzoeken mogelijke modernisering contract met PDVSA na 2019;
5. Medewerking zoeken van huidige huurder PDVSA;
6. Preciseren benodigde investeringen voor modernisering;
7. Onderzoeken benodigde investeringen voor schoonmaken Schottegatgebied;
8. Aantrekken koper middels een terms-of-reference / bid book;
9. Creëren arbeidsaanbod voor aanvulling en vervanging van de te voorziene veroudering
van het huidige personeelsbestand van de raffinaderij;
10. Opleiden, werven en selecteren voldoende geschoold lokaal personeel;
11. Interesseren in buitenland woonachtige Curaçaoënaars om te repatriëren;
12. Separaat contract afsluiten betreffende Curaçao Oil Terminal te Bullenbaai;
Voor de 2-sporen aanpak dient met een strakke tijdplanning gewerkt te worden en beide
sporen dienen op korte termijn te starten.
Samenvatting

De bijna 100 jaar oude olieraffinaderij, de Isla Raffinaderij, is van grote betekenis geweest voor de economische ontwikkeling van Curaçao.
Met een bijdrage van ongeveer 9% in het BNP exclusief toeleverende bedrijven, en bijvoorbeeld de grote invloed op de logistieke sector, en meer dan 1000 directe arbeidsplaatsen, blijft de raffinaderij belangrijk voor de economie van Curaçao.
Het voortbestaan van de raffinaderij staat al enige tijd ter discussie vanwege de technische veroudering en de daarbij benodigde kosten van modernisering, de overlast gevende uitstoot en de daarbij benodigde kosten om deze tegen te gaan, met daarbij ook aandacht voor de noodzaak tot schoonmaak van de chemisch sterk vervuilde omgeving.
Van de 3 door Ecorys onderzochte mogelijke toekomstscenario’s voor de raffinaderij – namelijk
 • moderniseren (upgraden),
 • verplaatsen,
 • of sluiten

– biedt het moderniseren van de raffinaderij voor Curaçao het beste economische, sociale en financiële perspectief 1.

Echter, deze bevinding dient nog geplaatst te worden in de bredere context van strategieën voor duurzame economische ontwikkeling die momenteel worden ontwikkeld in het kader van het SEI-project Duurzame Economische Ontwikkeling.
De scenario studie van Ecorys vormt hier een onderdeel van.
Vooralsnog leidt dit tot het bewandelen van 2 paden:

 • activiteiten die leiden tot moderniseren van de raffinaderij
 • en activiteiten betreffende voorbereiding van sluiting,
 • ontmanteling en herinrichting.

Om de raffinaderij te moderniseren is om en nabij de USD 3 miljard nodig.
Dit bedrag kan noch door de huidige huurder PDVSA (Petróleos de Venezuela S.A.), noch door de Curaçaose overheid worden geïnvesteerd.
Dit maakt het zoeken naar een derde partij als investeerder noodzakelijk.
Bij modernisering dient de huidige BOO elektriciteitscentrale geïntegreerd te worden, dan wel onder regie van de raffinaderij te komen.
Het gebruik van aardgas als schone brandstof voor de raffinageprocessen evenals voor de elektriciteitsopwekking, draagt nog verder bij aan een al rendabele exploitatie.
Dit traject vereist tijdig onderhandelen met het oog op de naderende afloop van het contract in 2019 en de periode van enkele jaren die de modernisering vergt.
Indien het staken van raffinageactiviteiten per 2019, wegens het uitblijven van een geschikte investeerder of een voor Curaçao niet aantrekkelijk onderhandelingsresultaat, onvermijdelijk wordt, dan sluit de raffinaderij uiterlijk 1 januari 2019 haar poorten en dient een aanvang gemaakt te worden met het slopen van de installaties, en het afschermen van de chemisch vervuilde terreinen in het Schottegatgebied, en tevens schoonmaak van de vervuilde terreinen.

Schoonmaken van het Schottegatgebied kost, afhankelijk van het te kiezen schoonmaakscenario en toe te passen technologieën, tussen ANG 250 miljoen en ANG 1,7 miljard.
In het geval van sluiting zal een nieuwe (economische) bestemming voor het Schottegatgebied bepaald dienen te worden, waarna ontwikkelingsactiviteiten ontwikkeld en gestimuleerd 1 Bevindingen na maatschappelijke kosten-baten analyse Strategische opties voor de raffinaderij en Schottegatgebied | Plan van Aanpak Isla Raffinaderij 3 kunnen worden.
Het is vooraf onduidelijk in te schatten hoe groot de slaagkans is van het succesvol afronden van het traject om te komen tot de moderniseringsinvestering.
Tijdens de onderhandelingen moeten afwegingen worden gemaakt tussen voldoende opbrengst voor Curaçao (in economische, ecologische en sociale zin) en een aantrekkelijke rentabiliteit van de raffinaderij.
Er moet een partij worden gevonden die de investering wil doen in een partnerschap met Curaçao en PDVSA.
Het is van groot belang te beseffen dat de voorbereidingstijd voor de beide opties (moderniseren of sluiten met alternatief gebruik van de ruimte) meerdere jaren beslaat.
Om die reden is een 2-sporen aanpak noodzakelijk, namelijk het uitwerken modernisering en investering in de raffinaderij en het sluiten van de raffinaderij, gevolgd door ontmanteling, schoonmaak van de terreinen en het sociaal-economisch herinrichten van het Schottegatgebied.

Het plan van aanpak om deze 2 trajecten te volgen kent grofweg de volgende (niet in volgtijdelijke sequentie) onderdelen:

 • 1. Instellen multidisciplinair projectteam;
 • 2. Opstellen bepalingen en voorwaarden (terms & conditions) voor modernisering, bijvoorbeeld milieuaspecten emissies, milieuaspecten lozingen, milieuaspecten ten aanzien al vervuilde waterbodems;
 • 3. Opstelling bepalingen en voorwaarden voor nieuwe contractduur en contractant;
 • 4. Onderzoeken mogelijke modernisering contract met PDVSA na 2019;
 • 5. Medewerking zoeken van huidige huurder PDVSA;
 • 6. Preciseren benodigde investeringen voor modernisering;
 • 7. Onderzoeken benodigde investeringen voor schoonmaken Schottegatgebied;
 • 8. Aantrekken koper middels een terms-of-reference / bid book;
 • 9. Creëren arbeidsaanbod voor aanvulling en vervanging van de te voorziene veroudering van het huidige personeelsbestand van de raffinaderij;
 • 10. Opleiden, werven en selecteren voldoende geschoold lokaal personeel;
 • 11. Interesseren in buitenland woonachtige Curaçaoënaars om te repatriëren;
 • 12. Separaat contract afsluiten betreffende Curaçao Oil Terminal te Bullenbaai;

Voor de 2-sporen aanpak dient met een strakke tijdplanning gewerkt te worden en beide sporen dienen op korte termijn te starten.

BRIEF AAN VASTE KAMERCOMMISSIE

smocBRIEF AAN VASTE KAMERCOMMISSIE KONINKRIJKSRELATIES D.D. 31-12-12
door Smoc Curaçao op dinsdag 1 januari 2013 om 15:09 ·

SMOC heeft de voorzitster van de Vaste Kamercommissie Koninkrijksrelaties op oudjaar aangeschreven ter voorbereiding op onze informele ontmoeting volgende week. Verder lezen

MIL gesloten door stankoverlast Isla

Bron: Versgeperst
Door: Leoni Leidel-Schenk

Versgeperst stank Smoc Raffinaderij NIEUWS MIL Maria Immaculata Lyceum Isla Erwin Koster Curaçao isla 127x85" style="float:left;margin right:10pxCURAÇAO – Het Maria Immaculata Lyceum (MIL) heeft vandaag haar leerlingen naar huis gestuurd als gevolg van de stankoverlast veroorzaakt door Raffinaderij Isla. Dat bevestigt een medewerker van de school. MIL-rector Erwin Koster heeft het voorval gelijk gemeld aan stichting SMOC.

Ook de voorzitter van SMOC (Stichting Schoon Milieu op Curaçao), Peter van Leeuwen, heeft de geur die de Isla vandaag verspreidt opgemerkt.

Onder de rook Eerder dood

Onder de rook Eerder dood

Schadelijke stoffen

Het ruikt niet naar zwavel of fijnstof, maar naar iets anders. Ik denk aan vluchtige organische stoffen. Dit zijn schadelijke stoffen die niet gemeten worden op het eiland, ondanks aandringen van SMOC”, aldus Van Leeuwen. Vluchtige organische stoffen zijn een verzameling van koolwaterstof verbindingen die makkelijk verdampen. De woordvoerder van de raffinaderij, Kenneth Gijsbertha, is tot nu toe niet bereikbaar voor commentaar.

1000 man ingevlogen voor revisie Isla

WILLEMSTAD — Het overgrote deel aan mankracht, dat benodigd is voor de grootschalige revisie van onder andere de catcracker-installatie van de Isla-raffinaderij, zal dit weekeinde worden ingevlogen. Het gaat hierbij om ongeveer 1000 man.

De reden waarom zij nu pas worden ingevlogen is omdat de verstrekking van de benodigde vergunningen door de overheid in eerste instantie stroef liep”, aldus de HR-manager van de raffinaderij, Romeo Rudolph. Voor de uitvoer van het gehele project zullen ongeveer 1800 mensen nodig zijn, waarvan 600 van lokale bodem.

Het gros van deze werknemers komt uit Aruba, Venezuela, Colombia en Trinidad & Tobago, maar ze komen ook uit de Verenigde Staten (VS) en Nederland. Hij licht toe dat het gehele proces van vergunningverstrekking ‘daadwerkelijk pas vanaf afgelopen maandag op gang kwam’. “Zo’n proces gaat natuurlijk gepaard met strikte regels, maar door de gegeven situatie, waarbij de magnitude van het project en de urgentie een grote rol spelen, was een aanpassing van de procedure nodig. Men heeft over deze versoepelde en versnelde procedure onlangs duidelijke afspraken kunnen maken met de overheid, opdat alles conform de strikte regelgeving blijft verlopen. Uiteindelijk is het natuurlijk ook zo dat het eiland door deze buitenlandse werknemers extra inkomsten zal ontvangen, omdat zij in hotels en appartementen worden ondergebracht, worden voorzien van een huurauto en zichzelf moeten voeden”, aldus Rudolph.

Hij licht toe dat dat de meerderheid van deze werknemers uit stellagebouwers en mechanici die gespecialiseerd zijn om aan de verbrandingsinstallaties (ovens) te werken, zal bestaan. Om de werkzaamheden te kunnen verrichten zal er meer 100.000 kubieke meter aan stellages moeten worden opgebouwd.

Lokaal zijn er weinig stellagebouwers en vandaar dat dit type werknemer in het buitenland moest worden aangetrokken. Zo vereist de catcracker alleen al, met zijn 30 tot 40 meter hoogte, veel stellages”, aldus Rudolph. De werknemers die op het eiland arriveren, zullen allen een intensieve veiligheidstraining en een drugstest moeten doorstaan. “Daar wordt streng op gecontroleerd, als er drugs in het systeem worden aangetroffen wordt de persoon onmiddellijk teruggestuurd. Hij komt sowieso het terrein niet op alvorens de test te hebben doorstaan, veiligheid staat voorop”, aldus de HR-manager.

De shutdown-operatie van de catcracker en de daarmee in verbinding staande installaties, staat tussen aanstaande maandag en woensdag gepland. De overige installaties, die voor de productie van verschillende soorten smeeroliën zorgen, blijven operationeel. Het shutdown-proces dat oorspronkelijk op 11 april gepland stond, moest met een week worden uitgesteld omdat de geplande opstart van de Amvay-raffinnaderij in Venezuela, die voor een continue productiecapaciteit moet zorgen, vertraging opliep.

Geen tekort

Als het shutdown-proces eenmaal voltooid is, hebben de installaties drie tot vier dagen nodig om geheel af te koelen. “Hierop worden de installaties veilig gemaakt (schoongemaakt) opdat de werknemers daadwerkelijk hun werkzaamheden binnenin kunnen verrichten”, aldus Rudolph. De voornaamste producten die in de catcracker geproduceerd worden zijn benzine en butaangas.

Men hoeft zich op Curaçao absoluut geen zorgen te maken dat er een tekort aan deze producten zal ontstaan, omdat wij deze flink op voorraad hebben opdat de gehele periode dat de catcracker buiten bedrijf zal zijn, overbrugd kan worden. Omdat we nu een week vertraging hebben opgelopen kan het zo zijn dat de werkzaamheden op 25 juni zullen worden afgerond”, aldus Rudolph.

De generator van de catcracker zal van een nieuwe koepel (dome) worden voorzien en de werkzaamheden hieraan verlopen volgens Rudolph geheel op schema. De laatste laswerkzaamheden zullen dit weekeinde worden uitgevoerd.

Aan vooravond rechtszaak waarden door Isla weer enorm overschreden

Zwaveldioxide-uitstoot

WILLEMSTAD — In aanloop naar de behandeling van het hoger beroep in de zaak van stichting Schoon Milieu Op Curaçao (Smoc) tegen de overheid inzake de Isla-raffinaderij, dat aanstaande maandag plaatsvindt, worden de waarden weer zwaar overschreden.

De Isla liet zich de afgelopen 24 uur weer van zijn ‘beste kant’ zien”, meldt de stichting cynisch. “Zo blijkt uit metingen gepubliceerd op www.luchtmetingencuracao.org. De WHO (Wereldgezondheidsorganisatie)- waarde voor zwaveldioxide werd wederom overschreden.” In de laatste behandeling van de zeven jaar lopende rechtszaak zal het verzoekvan Smoc aan de overheid, om de bestaande hindervergunning van de Isla-raffinaderij te handhaven, centraal staan. In dit kader verwijst de stichting naar recente data van de luchtmetingen van het meetstation te Beth Chaim. De metingen kunnen op de website luchtmetingencuracao. org nagelezen worden, waarbij gisteren en vandaag bijzonder hoge pieken zijn waar te nemen, waaronder een van 893,3 µg/ m3 tussen 4.30 en 5.30 uur. In het uur daarop wordt een piek waargenomen van ongeveer 680 µg/m3. De door de World Health Organization (WHO) aangegeven grenswaarde is het ‘tien minuten gemiddelde’ van 500 µg/m3. Dit houdt in dat een persoon niet langer dan tien minuten mag worden blootgesteld aan waarden van 500 microgram per kubieke meter. Ook vannacht en in de ochtenduren zijn zeven uur lang verschillende pieken geregistreerd, waarbij de waarde boven de 500 microgram uitkwam. De hoogste piek, van 716,8 µg/m3, werd rond 6 uur gemeten.

Komt allen naar openbare zitting

De stichting kondigt de rechtszaak op zijn Facebookpagina aan en doet tevens een oproep aan de bevolking: “Het is een openbare zitting die tevens de laatste kans biedt om dit bij te wonen, komt allen!” Nadat de rechter op 1 september vorig jaar had gevonnist dat de overheid de Isla een handhavingsbrief moest sturen – op straffe van een half miljoen per week met een maximum van 50 miljoen gulden – waarin de overtredingen van de Hindervergunning door Isla werden opgesomd en bevolen werd direct over te gaan tot het staken en gestaakt houden van die overtredingen, zijn zowel de overheid als de Isla-exploitant PdVSA in beroep gegaan tegen deze uitspraak. Smoc meent dat het verzenden van een handhavingsbrief de essentie van deze rechtszaak en het verzoek aan de overheid is, om de bestaande vergunning te handhaven. De stichting koppelt de ernstige gevolgen, zoals vroegtijdige doden, het tijdelijk moeten sluiten van scholen door stankoverlast waarbij de leerlingen herhaaldelijk naar huis moesten worden gestuurd en de milieuschade, aan de weigering van de overheid om deze brief te versturen. Slappe houding Smoc laat verder weten uit te kijken naar 12 april, wanneer de Waarborgfunctie op de agenda van de Tweede Kamer staat: “Smoc heeft eerder op de slappe houding van Den Haag inzake de Waarborgfunctie en het schenden van mensenrechten op Dushi Kòrsou door de Isla gewezen, wel nu staat het op de agenda.”

Bron: Amigoe

Uitstoot zwaveldioxide overschreden

 

Bron: Versgeperst
Door: Leoni Leidel-Schenk

zwaveldioxide Versgeperst uitstoot Smoc Raffinaderij Isla NIEUWS hoger beroep Curaçao isla21 127x85" style="float:left;margin right:10pxCURAÇAO – Stichting Schoon Milieu op Curaçao (SMOC), Raffinaderij Isla en de overheid zullen elkaar maandag weer treffen in de rechtszaal. “Vlak voor de rechtszaak, liet de Isla zich de afgelopen 24 uur weer van zijn beste kant zien: de WHO waarde voor zwaveldioxide werd overschreden”, aldus SMOC.

Maandag wordt het hoger beroep behandeld in de zaak die SMOC heeft aangespannen tegen de overheid, met de Isla als derde partij. De stichting won eind augustus de zaak, waarop de rechter besloot dat de raffinaderij haar vergunning moet handhaven en de overheid als verantwoordelijke daarop moet toezien. In de vergunning is onder andere vastgesteld hoeveel giftige stoffen de Isla mag uitstoten.

Metingen Volgens de metingen van SMOC heeft de raffinaderij deze norm de afgelopen 24 uur weer overschreden:

zwaveldioxide Versgeperst uitstoot Smoc Raffinaderij Isla NIEUWS hoger beroep Curaçao Zwaveldioxide maart 2012 458x313" style="float:left;margin right:10px

CO2-uitstoot per inwoner Curaçao hoog’

 

Bron: Versgeperst  Door: Leoni Leidel-Schenk

Versgeperst venezuela NIEUWS ministerie van Energie Curaçao CO2 uitstoot Isla2" style="float:left;margin right:10pxCURAÇAO – China is het land dat de meeste CO2 uitstoot op deze planeet. Maar als men de uitstoot per inwoner berekent, dan voeren het olierijke Venezuela en de voormalige Nederlandse Antillen de rangschikking aan, meldt Inter Press Service naar aanleiding van cijfers van het Amerikaanse ministerie van Energie.

De voormalige Nederlandse Antillen, met Curaçao als grootste eiland, komt op de vierde plaats van de wereldranking, met 31,9 ton per inwoner. Aruba komt met 21,7 ton op de negende plaats.

Raffinaderij
Curaçao heeft olieraffinaderij Isla, die al sinds 1918 operationeel is. Door een kleine bevolking komen kleinere landen of gebieden snel bovenaan in deze rangschikking van CO2-uitstoot per inwoner. Trinidad en Tobago is bijvoorbeeld goed voor ‘nauwelijks’ 49,7 miljoen ton CO2 per jaar, maar per inwoner betekent dat 37,3 ton. Daarmee komt Trinidad & Tobago op de tweede plaats.

Uitstoot
Volgens cijfers van het Amerikaanse ministerie van Energie stootte China in 2008 7,03 miljard ton CO2 uit, 23 procent van het mondiale totaal. Dat komt op 5,3 ton per inwoner. Venezuela stoot nauwelijks 0,56 procent van het wereldtotaal uit: 169,5 miljoen ton. Maar per inwoner komt dat op 6 ton. De energiesector is verantwoordelijk voor 95 procent van de Venezolaanse uitstoot: 35 procent voor transport, 48 procent voor olie-industrie en elektriciteitscentrales en 17 procent voor de rest van de industrie, zegt ingenieur Juan Carlos Sánchez, lid van het VN-klimaatpanel.

Hof buigt zich over regels Isla

Willemstad – Het Hof behandelt op 2 april de geldende Hinderverordening van de Isla. Tot nu toe heeft de raffinaderij zich niet aan deze verordening gehouden.

Tevens heeft de overheid zich ook niet aan het vonnis van 1 september 2011, van Stichting Schoon Milieu Op Curaçao (Smoc) tegen de overheid, gehouden. Zowel de overheid als Isla zijn in hoger beroep gegaan tegen het vonnis. Dit wordt volgende week maandag door het Hof behandeld. Het vonnis van 1 september 2011 hield in dat de overheid de Isla een brief moest sturen, op straffe van een half miljoen per week met een maximum van 50 miljoen gulden, waarin de overtredingen van de Hindervergunning door Isla werden opgesomd en bevolen werd direct over te gaan tot het staken en gestaakt houden van die overtredingen. De brief in kwestie is op 29 maart gemaakt door minister van Gezondheid, Milieu en Natuur Jacinta Constancia (MFK), maar is nooit naar de Isla verstuurd.

,,Die brief is de essentie van deze zaak: Smoc verzoekt de overheid de bestaande vergunning van Isla te handhaven. Tot op heden weigert de overheid deze plicht op zich te nemen, met alle gevolgen van dien zoals ziekte, vroegtijdige doden en scholen dicht”, zegt de Smoc.

De stichting heeft samen met actiecomité Basta!, Moveshon Solushon Isla, en Komishon Wishi Marchena in het parlement een presentatie gegeven en is in debat gegaan met de parlementsleden. Naar aanleiding daarvan heeft ook Statenlid Marilyn Alcalá-Wallé (PAR) een persbericht uitgebracht waarin ze een paar vragen stelt aan premier Gerrit Schotte (MFK).

– Zo wil ze weten wanneer de Milieudienst wordt versterkt met deskundigen die het achterstallige werk kunnen oppakken.

– Ook wil ze weten wanneer Isla wordt geïnstrueerd om de geldende Hinderverordening na te leven.

– Verder wil de parlementariër weten wanneer de bevolking van Curaçao informatie over de acties van de regering om geluids en stankoverlast van Isla aan te pakken, wanneer het onderzoek over de witte poeder wordt afgerond en de belofte van Schotte om de wijken onder de rook van de Isla van schone lucht te voorzien.

 

Bron: Antiliaans Dagblad

Curaçao in categorie B dierenleed

Versgeperst stichting dierenhulp NIEUWS dierenleed Curaçao Categorie A SD Wanted papiements klein" style="float:left;margin right:10pxCURAÇAO – Stichting Dierenhulp heeft voor de veertiende keer een overzicht samengesteld van landen waar dierenleed voorkomt. Curaçao en de BES-eilanden zijn ook opgenomen in de lijst. “Op de eilanden zijn er veel problemen met het grootschalig afmaken van tal van dieren.”

Ook de handel in exotische dieren en het ontbreken van wet en regelgeving is een probleem. Maar vooral de naleving van de wetgeving die wel aanwezig is, blijkt afwezig te zijn volgens Dierenhulp.

Nederland De eilanden vallen onder Categorie B van de lijst. Categorie A is de hoogste categorie: in de landen, opgenomen in deze categorie, komt dierenleed grootschalig voor. Ook Nederland is in de hoogste categorie opgenomen door onder andere de in beslagname van 6000 verwaarloosde dieren bij handelaren. Maar Nederland staat ook hoog op de lijst vanwege de beschikbaarheid van tal van rapporten over dierenwelzijn van tal van organisaties. Een land als Noord Korea ontbreekt in de lijst omdat elke vorm van openheid daar ontbreekt.

Graadmeter Deze jaarlijkse lijst komt tot stand op basis van meldingen van dierenartsen, beschikbare rapporten, mediaberichten, dieren organisaties, toeristen en eigen waarneming. Volgens Dierenhulp vormt de lijst een graadmeter en is geen exacte weergave door het vaak ontbreken van rapporten op het gebied van dierenwelzijn in verschillende landen. Bekijk de hele lijst hier.

Bron: Versgeperst