31 C
Willemstad
• maandag 3 oktober 2022

Extra | Journaal 3 oktober 2022

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

DH | SNSM extracts three sailors from stranded cargo vessel

MARIGOT--On the instructions of Regional Centre for Surveillance and Rescue Operations Antilles-Guiana CROSS-AG, French-side sea rescue SNSM volunteers went to the assistance of a cargo vessel early...

AntilliaansDagblad | Gezaghebber Rijna werpt kritiek verre van zich

Kralendijk - Gezaghebber Edison Rijna van Bonaire benadrukt in een reactie op een publicatie waarin zijn integriteit als gezaghebber en die van een niet bij naam genoemde...
- Advertentie -

AntilliaansDagblad | Zwemmen van punt naar punt rond Aruba

Oranjestad - De ervaren Arubaanse openwaterzwemmer Deaxo Croes is na een geslaagde zwemtocht van zo’n dertien uur zaterdag bij Baby Beach weer veilig aan land gekomen. Hij...

AntilliaansDagblad | ‘Vol ambitie en met veel vertrouwen’

Securitas Antias viert 40-jarig jubileum Willemstad - Het beveiligingsbedrijf Securitas Antias bv heeft gisteren, samen met haar medewerkers en een groot aantal gepensioneerde ex-collega’s, op feestelijke wijze haar...

AntilliaansDagblad | Silvania schiet uit z’n slof

Aanval op journalist Gonzalo Cuales maar ook op aan PAR-verbonden bedrijven Willemstad - ,,Grote bedrijven die verbonden waren aan het kabinet-Rhuggenaath hebben miljoenen aan de NOW-regeling ontvangen, waarna...

AntilliaansDagblad | ‘Schaarste dreigt’

Importeurs wijzen op ongewenste gevolgen Makutu Básiko 2022 Willemstad - De nieuwe basismandregeling - Makutu Básiko 2022 - zal ongewenste gevolgen hebben, te weten schaarste en het mogelijk...

SAMENGEVAT PLAN VAN AANPAK REFINERIA ISLA

 SAMENGEVAT PLAN VAN AANPAK REFINERIA ISLA.

Samenvatting
De bijna 100 jaar oude olieraffinaderij, de Isla Raffinaderij, is van grote betekenis geweest
voor de economische ontwikkeling van Curaçao. Met een bijdrage van ongeveer 9% in het
BNP exclusief toeleverende bedrijven, en bijvoorbeeld de grote invloed op de logistieke
sector, en meer dan 1000 directe arbeidsplaatsen, blijft de raffinaderij belangrijk voor de
economie van Curaçao.
Het voortbestaan van de raffinaderij staat al enige tijd ter discussie vanwege de technische
veroudering en de daarbij benodigde kosten van modernisering, de overlast gevende uitstoot
en de daarbij benodigde kosten om deze tegen te gaan, met daarbij ook aandacht voor de
noodzaak tot schoonmaak van de chemisch sterk vervuilde omgeving.
Van de 3 door Ecorys onderzochte mogelijke toekomstscenario’s voor de raffinaderij -
namelijk moderniseren (upgraden), verplaatsen, of sluiten - biedt het moderniseren van de
raffinaderij voor Curaçao het beste economische, sociale en financiële perspectief 1. Echter,
deze bevinding dient nog geplaatst te worden in de bredere context van strategieën voor
duurzame economische ontwikkeling die momenteel worden ontwikkeld in het kader van het
SEI-project Duurzame Economische Ontwikkeling. De scenario studie van Ecorys vormt hier
een onderdeel van.
Vooralsnog leidt dit tot het bewandelen van 2 paden: activiteiten die leiden tot moderniseren
van de raffinaderij en activiteiten betreffende voorbereiding van sluiting, ontmanteling en
herinrichting.
Om de raffinaderij te moderniseren is om en nabij de USD 3 miljard nodig. Dit bedrag kan
noch door de huidige huurder PDVSA (Petróleos de Venezuela S.A.), noch door de Curaçaose
overheid worden geïnvesteerd. Dit maakt het zoeken naar een derde partij als investeerder
noodzakelijk. Bij modernisering dient de huidige BOO elektriciteitscentrale geïntegreerd te
worden, dan wel onder regie van de raffinaderij te komen. Het gebruik van aardgas als schone
brandstof voor de raffinageprocessen evenals voor de elektriciteitsopwekking, draagt nog
verder bij aan een al rendabele exploitatie. Dit traject vereist tijdig onderhandelen met het oog
op de naderende afloop van het contract in 2019 en de periode van enkele jaren die de
modernisering vergt.
Indien het staken van raffinageactiviteiten per 2019, wegens het uitblijven van een geschikte
investeerder of een voor Curaçao niet aantrekkelijk onderhandelingsresultaat, onvermijdelijk
wordt, dan sluit de raffinaderij uiterlijk 1 januari 2019 haar poorten en dient een aanvang
gemaakt te worden met het slopen van de installaties, en het afschermen van de chemisch
vervuilde terreinen in het Schottegatgebied, en tevens schoonmaak van de vervuilde terreinen.
Schoonmaken van het Schottegatgebied kost, afhankelijk van het te kiezen
schoonmaakscenario en toe te passen technologieën, tussen ANG 250 miljoen en ANG 1,7
miljard.
In het geval van sluiting zal een nieuwe (economische) bestemming voor het Schottegatgebied
bepaald dienen te worden, waarna ontwikkelingsactiviteiten ontwikkeld en gestimuleerd
1 Bevindingen na maatschappelijke kosten-baten analyse
Strategische opties voor de raffinaderij en Schottegatgebied | Plan van Aanpak Isla Raffinaderij
3
kunnen worden.
Het is vooraf onduidelijk in te schatten hoe groot de slaagkans is van het succesvol afronden
van het traject om te komen tot de moderniseringsinvestering. Tijdens de onderhandelingen
moeten afwegingen worden gemaakt tussen voldoende opbrengst voor Curaçao (in
economische, ecologische en sociale zin) en een aantrekkelijke rentabiliteit van de
raffinaderij. Er moet een partij worden gevonden die de investering wil doen in een
partnerschap met Curaçao en PDVSA.
Het is van groot belang te beseffen dat de voorbereidingstijd voor de beide opties
(moderniseren of sluiten met alternatief gebruik van de ruimte) meerdere jaren beslaat. Om
die reden is een 2-sporen aanpak noodzakelijk, namelijk het uitwerken modernisering en
investering in de raffinaderij en het sluiten van de raffinaderij, gevolgd door ontmanteling,
schoonmaak van de terreinen en het sociaal-economisch herinrichten van het
Schottegatgebied.
Het plan van aanpak om deze 2 trajecten te volgen kent grofweg de volgende (niet in
volgtijdelijke sequentie) onderdelen:
1. Instellen multidisciplinair projectteam;
2. Opstellen bepalingen en voorwaarden (terms & conditions) voor modernisering,
bijvoorbeeld milieuaspecten emissies, milieuaspecten lozingen, milieuaspecten ten
aanzien al vervuilde waterbodems;
3. Opstelling bepalingen en voorwaarden voor nieuwe contractduur en contractant;
4. Onderzoeken mogelijke modernisering contract met PDVSA na 2019;
5. Medewerking zoeken van huidige huurder PDVSA;
6. Preciseren benodigde investeringen voor modernisering;
7. Onderzoeken benodigde investeringen voor schoonmaken Schottegatgebied;
8. Aantrekken koper middels een terms-of-reference / bid book;
9. Creëren arbeidsaanbod voor aanvulling en vervanging van de te voorziene veroudering
van het huidige personeelsbestand van de raffinaderij;
10. Opleiden, werven en selecteren voldoende geschoold lokaal personeel;
11. Interesseren in buitenland woonachtige Curaçaoënaars om te repatriëren;
12. Separaat contract afsluiten betreffende Curaçao Oil Terminal te Bullenbaai;
Voor de 2-sporen aanpak dient met een strakke tijdplanning gewerkt te worden en beide
sporen dienen op korte termijn te starten.
Samenvatting

De bijna 100 jaar oude olieraffinaderij, de Isla Raffinaderij, is van grote betekenis geweest voor de economische ontwikkeling van Curaçao.
Met een bijdrage van ongeveer 9% in het BNP exclusief toeleverende bedrijven, en bijvoorbeeld de grote invloed op de logistieke sector, en meer dan 1000 directe arbeidsplaatsen, blijft de raffinaderij belangrijk voor de economie van Curaçao.
Het voortbestaan van de raffinaderij staat al enige tijd ter discussie vanwege de technische veroudering en de daarbij benodigde kosten van modernisering, de overlast gevende uitstoot en de daarbij benodigde kosten om deze tegen te gaan, met daarbij ook aandacht voor de noodzaak tot schoonmaak van de chemisch sterk vervuilde omgeving.
Van de 3 door Ecorys onderzochte mogelijke toekomstscenario’s voor de raffinaderij – namelijk
 • moderniseren (upgraden),
 • verplaatsen,
 • of sluiten
 • biedt het moderniseren van de raffinaderij voor Curaçao het beste economische, sociale en financiële perspectief 1.

Echter, deze bevinding dient nog geplaatst te worden in de bredere context van strategieën voor duurzame economische ontwikkeling die momenteel worden ontwikkeld in het kader van het SEI-project Duurzame Economische Ontwikkeling.
De scenario studie van Ecorys vormt hier een onderdeel van.
Vooralsnog leidt dit tot het bewandelen van 2 paden:

 • activiteiten die leiden tot moderniseren van de raffinaderij
 • en activiteiten betreffende voorbereiding van sluiting,
 • ontmanteling en herinrichting.

Om de raffinaderij te moderniseren is om en nabij de USD 3 miljard nodig.
Dit bedrag kan noch door de huidige huurder PDVSA (Petróleos de Venezuela S.A.), noch door de Curaçaose overheid worden geïnvesteerd.
Dit maakt het zoeken naar een derde partij als investeerder noodzakelijk.
Bij modernisering dient de huidige BOO elektriciteitscentrale geïntegreerd te worden, dan wel onder regie van de raffinaderij te komen.
Het gebruik van aardgas als schone brandstof voor de raffinageprocessen evenals voor de elektriciteitsopwekking, draagt nog verder bij aan een al rendabele exploitatie.
Dit traject vereist tijdig onderhandelen met het oog op de naderende afloop van het contract in 2019 en de periode van enkele jaren die de modernisering vergt.
Indien het staken van raffinageactiviteiten per 2019, wegens het uitblijven van een geschikte investeerder of een voor Curaçao niet aantrekkelijk onderhandelingsresultaat, onvermijdelijk wordt, dan sluit de raffinaderij uiterlijk 1 januari 2019 haar poorten en dient een aanvang gemaakt te worden met het slopen van de installaties, en het afschermen van de chemisch vervuilde terreinen in het Schottegatgebied, en tevens schoonmaak van de vervuilde terreinen.

Schoonmaken van het Schottegatgebied kost, afhankelijk van het te kiezen schoonmaakscenario en toe te passen technologieën, tussen ANG 250 miljoen en ANG 1,7 miljard.
In het geval van sluiting zal een nieuwe (economische) bestemming voor het Schottegatgebied bepaald dienen te worden, waarna ontwikkelingsactiviteiten ontwikkeld en gestimuleerd 1 Bevindingen na maatschappelijke kosten-baten analyse Strategische opties voor de raffinaderij en Schottegatgebied | Plan van Aanpak Isla Raffinaderij 3 kunnen worden.
Het is vooraf onduidelijk in te schatten hoe groot de slaagkans is van het succesvol afronden van het traject om te komen tot de moderniseringsinvestering.
Tijdens de onderhandelingen moeten afwegingen worden gemaakt tussen voldoende opbrengst voor Curaçao (in economische, ecologische en sociale zin) en een aantrekkelijke rentabiliteit van de raffinaderij.
Er moet een partij worden gevonden die de investering wil doen in een partnerschap met Curaçao en PDVSA.
Het is van groot belang te beseffen dat de voorbereidingstijd voor de beide opties (moderniseren of sluiten met alternatief gebruik van de ruimte) meerdere jaren beslaat.
Om die reden is een 2-sporen aanpak noodzakelijk, namelijk het uitwerken modernisering en investering in de raffinaderij en het sluiten van de raffinaderij, gevolgd door ontmanteling, schoonmaak van de terreinen en het sociaal-economisch herinrichten van het Schottegatgebied.

Het plan van aanpak om deze 2 trajecten te volgen kent grofweg de volgende (niet in volgtijdelijke sequentie) onderdelen:

 • 1. Instellen multidisciplinair projectteam;
 • 2. Opstellen bepalingen en voorwaarden (terms & conditions) voor modernisering, bijvoorbeeld milieuaspecten emissies, milieuaspecten lozingen, milieuaspecten ten aanzien al vervuilde waterbodems;
 • 3. Opstelling bepalingen en voorwaarden voor nieuwe contractduur en contractant;
 • 4. Onderzoeken mogelijke modernisering contract met PDVSA na 2019;
 • 5. Medewerking zoeken van huidige huurder PDVSA;
 • 6. Preciseren benodigde investeringen voor modernisering;
 • 7. Onderzoeken benodigde investeringen voor schoonmaken Schottegatgebied;
 • 8. Aantrekken koper middels een terms-of-reference / bid book;
 • 9. Creëren arbeidsaanbod voor aanvulling en vervanging van de te voorziene veroudering van het huidige personeelsbestand van de raffinaderij;
 • 10. Opleiden, werven en selecteren voldoende geschoold lokaal personeel;
 • 11. Interesseren in buitenland woonachtige Curaçaoënaars om te repatriëren;
 • 12. Separaat contract afsluiten betreffende Curaçao Oil Terminal te Bullenbaai;

Voor de 2-sporen aanpak dient met een strakke tijdplanning gewerkt te worden en beide sporen dienen op korte termijn te starten.

Artikel delen

Dit artikel is geplaatst in

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Lees ook

Zoeken

- Advertentie -

Nieuwe reacties

- Advertentie -