Begroting 2015: Vragen over Rekenkamer, Curaçaohuis en Ombudsman

,,Er was heel weinig budget, in elk geval niet genoeg voor grondig onderhoud. Het was vooral een kwestie van oplapwerk. Gevolmachtigde minister Pieters heeft vorig jaar een plan opgesteld om in een paar jaar tijd het achterstallig onderhoud weg te werken. Ik was daarmee begonnen toen hij werd opgevolgd door mevrouw Marvelyne Wiels. Ik kon stoppen want zij wilde het allemaal anders.”

Begroting 2015: Vragen over Rekenkamer, Curaçaohuis en Ombudsman

WILLEMSTAD — De Centrale Commissievergadering over de conceptbegroting 2015 ging gisteren van start. De begroting in algemene zin en die van het ministerie van Algemene Zaken stonden op de agenda. Het parlement kon vragen ter verduidelijking stellen aan premier Ivar Asjes (PS) en Financiën-minister Jose Jardim.

De Centrale Commissievergadering is een voorbereidende bijeenkomst op de behandeling van de begroting van 2015.

Premier Asje kreeg vooral vragen voorgelegd over de toename van de uitgaven van de Gewone Dienst van Algemene Zaken met ruim 7 miljoen, over de afname van de middelen voor de Algemene Rekenkamer Curaçao (ARC) met zo’n 300.000 gulden en over een korting op het budget voor de Ombudsman.

Daarnaast waren er vragen over 2 miljoen gulden die aan het budget voor de gevolmachtigde minister waren toegevoegd.

Statenlid Elmer Wilsoe (PS) noemde het opmerkelijk dat er juist bij die organen die nodig zijn om goed bestuur en controle uit te kunnen oefenen, zoals de ARC, de Raad van Advies (RvA) en de Ombudsman, wordt gesnoeid. Parlementariër Zita Jesus-Leito (PAR) was het hierover roerend met Wilsoe eens, ‘voor deze keer’ zoals zij dat aangaf.

Ook Glenn Sulvaran (onafhankelijk Statenlid) kon er niet over uit dat juist organen die versterkt moeten worden in het belang van transparantie en democratie, minder te besteden krijgen. “We hebben meer professionals nodig, niet minder.”

Statenlid Amerigo Thodé (PS) maakte zich druk over de bezuiniging op de begroting van de Staten. “Daar kan een regering niet zomaar in snijden. Daar gaat het parlement over. Dat moet dus gecorrigeerd worden.” Daarnaast voegde ook Thodé zich bij de sprekers die de bezuiniging op de ARC zeer onwenselijk achtten.

Premier Asjes beantwoordde gisteravond de meeste vragen. Voor wat betreft de ARC stelde hij dat het daar om een fout gaat. “Een nota van wijziging is hier op zijn plaats. De ARC krijgt er 380.000 gulden bij op de uitgaven die onder de gewone dienst vallen en 50.000 voor uitgaven die onder de kapitaaldienst vallen”, meldde de premier.

Ook gaf hij aan zich bewust te zijn van het feit dat de ARC een ander onderkomen nodig heeft. “De locatie is niet handig en ook is de huurprijs dusdanig verhoogd dat het niet wenselijk is om te blijven waar de ARC nu zit.”

In de plannen voor een centraal overheidsgebouw waar alle diensten in onder worden gebracht, zou ook plek zijn voor de ARC. Dat het budget voor het Kabinet van de Gevolmachtigde Minister met 2 miljoen is uitgebreid, heeft te maken met de op handen zijnde beslissing ten aanzien van het huidige gebouw, dat in slechte staat is.

“Er zijn drie scenario’s: of we renoveren, of we renoveren en verkopen, of we verkopen zonder te renoveren. Dat is nog niet besloten. Derhalve moet er wel gereserveerd worden voor de aanpak van deze kwestie.”

Dat het budget van Algemene Zaken 7 miljoen gulden hoger uitpakt, heeft te maken met het feit dat Reda Sosial ondergebracht is bij AZ.

“Dat is ondergebracht in de post overdrachten. Daar zijn die extra fondsen van Usona (3 miljoen), van Amfo (2 miljoen) en wat de overheid zelf inlegt (2 miljoen) voor sociaal-maatschappelijke economische projecten.”

Voor wat betreft de opmerking van Thodé over de begroting van de Staten liet de premier weten dat hij die opmerking ‘meeneemt’, want volgens Asjes had deze wijziging gecommuniceerd moeten worden.

Twee vragen zullen door de premier schriftelijk beantwoord worden. Onafhankelijk Statenlid Omayra Leeflang wilde graag antwoord op de vraag hoeveel mensen er werkzaam waren bij het Curaçaohuis in 2013 en hoeveel dat er op dit moment zijn. Parlementariër Gerrit Schotte (MFK) wilde weten waaruit de post ‘verwerving van non-financiële activa’ bestaat.

Bron: Amigoe
Zie ook: Dossier: Marvelyne Wiels – Gevolmachtigde Minister van Curaçao

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *