Water aan de lippen bij Taamskliniek

taams kliniek

Water aan de lippen bij Taamskliniek

WILLEMSTAD — De directie van de Kliniek Dr. J. Taams trekt aan de noodklok. De financiële situatie van de kliniek is nu in een dusdanig stadium beland dat de zorg van de patiënten niet meer kan worden gegarandeerd. Een noodbrief is uitgegaan naar de media, maar ook naar de ministeries van Gezondheid, Economische Ontwikkeling en Financiën. Ook de Sociale Verzekeringsbank (SVB) is op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Dat heeft medisch directeur Earl Esseboom laten weten.

Belangrijkste reden voor de problemen van de kliniek, die bij volledige operationaliteit verantwoordelijk is voor iets meer dan 30 procent van de geleverde zorg op Curaçao, is volgens de medisch directeur het uitblijven van de beloofde tariefaanpassingen door de overheid. Inmiddels heeft de bank de kredietlimiet bevroren en beschikt de kliniek niet meer over de middelen om materialen aan te schaffen.

“Wat we nodig hebben is een overbruggingskrediet en een langetermijnoplossing. Vooralsnog wachten we al sinds 2009. Zonder resultaat. En onze leveranciers en de bank hebben het punt bereikt waarop er geen ruimte meer is. Het kredietplafond is bereikt.”

Concrete maatregelen die de kliniek zal nemen zijn het opschorten van de klinische verblijven. “Dat betekent alleen nog maar dagopnames. Zolang onze voorraad strekt. Straks zijn de materialen uit de voorraad op en dan is het echt afgelopen.”

De problemen bij de Taamskliniek spelen volgens Esseboom, samen met Arthur Liqui Lung en Ninette van de Berg aandeelhouder, al vanaf de overname van de kliniek in 2009.

“De kliniek heeft grotendeels niet-kostendekkende tarieven, die daarbij nog eens niet onderbouwd zijn middels kostprijsberekeningen. Daar komt bij dat deze tarieven al meer dan tien jaar niet geïndexeerd zijn, terwijl de kliniek ook nog diverse materiaalkosten en kosten voor medicamenten gedeeltelijk en in vele gevallen zelfs helemaal niet vergoed krijgt. Met de logische gedachte dat aanpassing van de tarieven voor het voortbestaan van de kliniek noodzakelijk is, heeft de kliniek de bepaler van de tarieven, in dezen de overheid, hieromtrent toen al benaderd.”

Uitgebreid onderzoek door MEO in 2010 en 2011 leidde vervolgens, aldus Esseboom, tot de conclusie dat inderdaad de kliniek in dezen benadeeld werd en wordt.

“Gesproken werd toen over een compensatie voor geleden verliezen uit het verleden, terwijl gewerkt zou worden aan een structurele oplossing. Maar de regering kwam ten val.”

Ook bij de huidige regering is het probleem van de kliniek wederom aangekaart. “Aangezien de overheid van mening was dat het niet de bedoeling kan zijn dat zorg onbetaald of onder de kostprijs afgenomen dient te worden, helemaal al niet door een overheid, is besloten om de hulp aan de kliniek op te splitsen in hulp in de acute fase voor de overleving van de kliniek en de structurele hulp die onder meer afhankelijk zou zijn van de functieverdeling in het kader van een nieuw zorgbestel met HNO. De laatste deadline was gesteld op eind juli 2014. Helaas heeft de kliniek noch de acute hulp ter overleving noch het structurele pakket ontvangen.”

Esseboom laat verder weten dat er ondertussen wel overleg is met de diverse stakeholders waaronder de overheid, om voorgoed het tij te keren. Bij de Taamskliniek werken 186 medewerkers en er zijn meer dan 50 aan- en toeleveringsbedrijven in meerdere of mindere mate afhankelijk van de kliniek. Op dit moment heeft de kliniek vijftien tot twintig patiënten in klinische behandeling.

Bron: Amigoe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *