Waardevolle informatie ontvreemd bij BZV

bzvWILLEMSTAD — Tijdens de feestdagen hebben onbekenden in het gebouw van Stichting Bureau Ziektekostenvoorziening (BZV) ingebroken.
Volgens minister Ben Whiteman (PS) betreft het geen normale inbraak.
Zo zouden de dieven naast airco’s ook computers met waardevolle informatie die van nut zijn in het financieel onderzoek bij de BZV hebben meegenomen.

In opdracht van Whiteman is het gebouw sinds 15 maart vergrendeld. Oud-bestuursleden zouden volgens de minister hun medewerking aan het financieel onderzoek niet van harte verlenen. Inmiddels zijn er nieuwe bestuursleden benoemd die moeten beslissen of er strafrechtelijke en civielrechtelijke stappen tegen het oud-bestuur worden genomen.
Whiteman zal de acties tegen de oud-bestuursleden na deze verdachte ontvreemding intensiveren.

De oud-bestuursleden Ali Abdala (voorzitter) en Milton Yarzagaray (secretaris) zouden miljoenen guldens niet kunnen verantwoorden.
Ook zou de afvloeiingsregeling voor het personeel te riant zijn geweest.
Secretaris Yarzagaray heeft inmiddels zijn vertrekvergoeding ter waarde van 764.704,17 gulden teruggestort op de rekening van BZV.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *