VVD: Rijkswet sancties

VVD: Rijkswet sancties

VVD: Rijkswet sancties

De Tweede Kamerfractie van de VVD is slecht te spreken over de verwerping door een meerderheid van PS, MFK en MAN in het Curaçaose parlement van de veelbesproken Sanctiewet en dringt daarom aan op de spoedige totstandkoming van een rijkswet. De liberalen reageerden gisteren bij monde van woordvoerder Buitenlandse Zaken Mark Verheijen:

,,De VVD is teleurgesteld dat de Staten van Curaçao niet hun verantwoordelijkheid nemen ten aanzien van het aansluiten bij in EU-verband genomen sancties.”

Het Kamerlid verklaart aan het Antilliaans Dagblad dat het verwerpen van de Sanctielandsverordening ‘niet past in onze onderlinge verhoudingen’. Hij wijst erop dat de Staten geen eigenstandig buitenlands beleid horen te voeren.

,,Sancties zijn voor de Europese Unie een belangrijk instrument en onderdelen van ons Koninkrijk kunnen en mogen zich daar niet aan onttrekken. De optie van een rijkswet ligt nu voor de hand. Het is teleurstellend dat het zo ver moet komen”, aldus Verheijen.

De VVD heeft inmiddels de Nederlandse regering gevraagd wat zij gaat doen nu Curaçao, anders dan de parlementen van Aruba en Sint Maarten, zich niet vrijwillig wil conformeren aan een gezamenlijk sanctiebeleid als Koninkrijk in Europees verband.

Ten tijde van het kabinet Schotte is bij Nederland de behoefte ontstaan om binnen het Koninkrijk bindende afspraken te maken over het in internationaal verband nemen van strafmaatregelen tegen zogeheten ‘schurkenstaten’.

De toenmalige Curaçaose regering (gevormd door dezelfde partijen die dinsdagavond tegen de sanctiewet stemden) keerde zich in de Rijksministerraad tegen sancties tegen het regime van Iran uit vrees dat die zouden kunnen leiden tot hogere benzineprijzen op het eiland.

Het ligt voor de hand dat het kabinet Rutte nu snel met een voorstel voor een rijkswet komt om langs die weg alsnog de gewenste solidariteit af te dwingen. Over het ontwerp daarvan mogen de Staten wel hun zegje doen, maar daar hoeft politiek Den Haag niet naar te luisteren.
Bron: Antilliaans Dagblad
Zie ook: Dossier: Consensus Rijkswetten – en de strijd tegen de Rijkswetten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *