Nu mogelijk Rijkssanctiewet

rijkswet-2

Nu mogelijk Rijkssanctiewet

Willemstad – Nadat de Staten dinsdagavond de Sanctielandsverordening hebben verworpen komt er mogelijk alsnog een Rijkssanctiewet om te regelen dat Curaçao meegaat in sancties tegen andere landen opgelegd door de Europese Unie (EU).

Dat blijkt uit een brief van de minister van Buitenlandse Zaken, Frans Timmermans aan premier Ivar Asjes. De PvdA-minister liet eerder aan de premier weten dat een Rijkssanctiewet niet noodzakelijk was als er een landsverordening zou komen.

De Sanctielandsverordening zou er voor zorgen dat de EU-sancties, naast VN-sancties, automatisch zouden worden overgenomen. Of er nu daadwerkelijk een Rijkssanctiewet komt, nu de landsverordening is afgewezen, is onduidelijk.

Omdat Curaçao nog moest besluiten over de Sanctiewet heeft de Rijksministerraad op 11 juli besloten om het zogenoemde ‘parallelle traject’ te blijven volgen. Dat wil zeggen dat een gewijzigde tekst van het voorstel van rijkswet wel zal worden aangeboden aan de koning.

Timmermans in zijn brief aan Asjes:

,,Mocht in de nabije toekomst ook Curaçao het proces van amendering hebben afgerond, dan zal in latere RMR worden bezien of die amendering adequaat is. In dat geval zal ik ervoor pleiten dat het voorstel van rijkswet wordt ingetrokken.”

Dat blijkt nu dus niet meer nodig, met de 9 stemmen voor en 12 tegen voor de Sanctiewet. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft al wel een voorstel ontwikkeld op grond waarvan de Caribische landen van het Koninkrijk zo vroeg mogelijk in het proces worden betrokken bij de totstandkoming van EU-sancties.

In deze zogenoemde ‘consultatie- en informatieprocedure’ staat kort samengevat, dat bij nieuwe sancties die worden opgelegd door de EU aan andere landen, de Caribische landen van het Koninkrijk zo snel mogelijk worden ingelicht.

Hieraan zitten wel een hoop haken en ogen: er moet bijvoorbeeld een coördinatiepunt worden ingesteld dat verantwoordelijk is voor de verspreiding van informatie en het inwinnen van standpunten. Dit moet, omdat deze sancties vaak snel worden geformuleerd, op heel korte termijn gebeuren.

Zwaartepunt in de consultaties zal liggen bij economische sancties en wapenembargo’s. In het geval er sancties worden overgewogen door de EU tegen landen in de geografische nabijheid van de Caribische landen (bijvoorbeeld Venezuela, red.) of waar de eilanden een specifiek belang hebben aangegeven, zullen deze worden betrokken bij de totstandkoming van de juridische teksten (verordeningen en raadsbesluiten), juist vanwege dit specifieke belang.

In het voorstel van Buitenlandse Zaken:

,,Voor wat betreft de overname en uitvoering van bestaande sanctieregimes, geeft de minister van Buitenlandse Zaken aan dat de volgende sanctieregimes op korte termijn voorrang verdienen: Iran, Syrië, Oekraïne/ RF, Noord-Korea.

De Directie Juridische Zaken, afdeling Nederlands Recht streeft ernaar iedere twee weken één van de sanctieregimes zo veel mogelijk in de vorm van een sanctielandsbesluit, te beginnen met de voorranglanden, te zenden aan alle Landen.

Streefdatum voor afronden van de geprioriteerde sanctieregimes door de Landen is eind 2014.”

Bron: Antilliaans Dagblad
Zie ook: Dossier: Consensus Rijkswetten – en de strijd tegen de Rijkswetten

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *