Vruchtbaar bezoek PG aan Saba

Guus Schram PG

Procureur-generaal Guus Schram heeft deze week een vruchtbaar bezoek afgelegd aan Saba

WILLEMSTAD-SABA Procureur-generaal Guus Schram heeft deze week een bezoek afgelegd aan Saba. Hij heeft daar in zijn hoedanigheid als PG van de BES-eilanden onder andere gesproken met Gezaghebber Jonathan Johnson en de Chef Basiszorgpolitie, de heer Durk Hiemstra.

Het werkbezoek van de PG aan Saba was kort maar daarentegen zeer informatief en nuttig. Hij heeft hierbij aan den lijve geproefd hoe het is om op een klein eiland te moeten werken. Een klein eiland met daarentegen dezelfde problemen als grotere eilanden als armoede, huiselijk geweld, alcohol- en drugsmisbruik. Het uitrollen van een standaard aanpak als andere grotere eilanden is echter niet de oplossing.

De heer Schram heeft als eerste een bezoek afgelegd aan het Parket van het Openbaar Ministerie op Saba. Het Parket wordt afwisselend bemand door een parketsecretaris en een Officier van Justitie (OvJ) voor de zittingen. Bij het OM is de rol van het Parket besproken en hoe de bevolking van Saba hier tegen aan kijkt. Duidelijk moge zijn dat het OM behalve haar klassieke rol, ook een belangrijke factor is bij niet-justitiële aangelegenheden. Bewoners komen ook vaak naar het OM voor een algemeen juridisch advies.

Vervolgens heeft de PG een bezoek afgelegd aan de Gezaghebber van Saba, de heer Jonathan Johnson. Ter sprake zijn gekomen de uitdagingen waarmee het eiland en de kleine gemeenschap op dagelijkse basis te maken. Hiervoor is het noodzakelijk dat besluitvormers het eiland bezoeken en samen met de autoriteiten op het eiland te geraken tot op maat gesneden oplossingen. Daarnaast is ook gebleken dat een kleine en hechte gemeenschap juist voordelen heeft. Zo kunnen de ketenpartners, meer dan op de grotere zuster eilanden, nauwer met elkaar samenwerken. Dit komt het treffen en implementeren van preventieve maatregelen ten voordele.

Ook met de Chef Basiszorgpolitie, de heer Durk Hiemstra, heeft een werkbespreking plaatsgevonden. Ondanks de kleine bezetting en de beperkingen van het eiland wordt niet enkel repressief opgetreden maar wordt ook flink ingezet op de preventie kant. Op het eiland zal binnenkort ook de bario-regisseur ingevoerd gaan worden welke meer belast zal worden met de niet-spoedeisende zaken en zal optreden als bemiddelaar in de wijk.

Bron: Openbaar Ministerie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *