Vragen over leeftijd kandidaten

WILLEMSTAD — FOL-Statenlid Anthony Godett wil van de regering weten of de leeftijd om gekozen te worden tot lid van de Staten van Curaçao verhoogd is. Conform een schrijven van het Hoofdstembureau aan de lokale politieke partijen, de zogenoemde ‘Aantekeningen voor politieke groeperingen’, dienen kandidaten die op de verkiezingslijsten staan 21 jaar of ouder te zijn.

Maar volgens Godett is in de Staatsregeling van het land Curaçao opgenomen (artikel 42, red.) dat ‘om lid van de Staten te kunnen zijn, is vereist dat men ingezetene van Curaçao is, de Nederlandse nationaliteit bezit, de leeftijd van achttien jaar heeft bereikt en niet is uitgesloten van verkiezingen’.

Volgens de FOL-leider staat wat het Hoofdstembureau aan de lokale partijen heeft gestuurd haaks op wat in de Staatsregeling staat geschreven. Hij dringt er daarom bij de demissionaire minister, belast met Bestuur, Planning en Dienstverlening, Carlos Trinidad op aan om duidelijkheid te verschaffen in deze zaak.
Volgens de FOL-leider dient er snel duidelijkheid te komen over dit punt, omdat lokale partijen op dit moment bezig zijn met het opstellen van hun kandidatenlijsten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *