25.6 C
Willemstad
• zondag 29 januari 2023

PBC | Dagje vrij voor Oranjes

Persbureau Curacao KRALENDIJK – De koninklijke familie kan vandaag even op adem komen. Prinses Amalia, koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben geen activiteiten op de planning staan. Vanmiddag...

PBC | Winstbelasting Curaçao zeven procent omlaag

Persbureau Curacao WILLEMSTAD – Curaçao verlaagt de winstbelasting voor ondernemers van 22 naar vijftien procent. De verlaging geldt voor de eerste 500.000 gulden. Dat meldt het ministerie van...

AD | Op Bonaire hoort Amalia overal haar eigen naam

Jeroen Schmale | Algemeen Dagblad De introductiereis van prinses Amalia met haar ouders op de Antillen begon zaterdag echt op Bonaire. Conclusies na een dag in het spoor...
- Advertentie -

NOS | Oranjes stappen dansvloer op bij bezoek aan Bonaire

Met een dag vol activiteiten, waarbij er zelfs een dansje werd gewaagd, is het bezoek van de koninklijke familie aan Caribisch Nederland officieel begonnen. Prinses Amalia, koning...

NTR | Leerorkest Aruba oefent met eigen ‘prinses’ Amalia

Melissa Stamper Voor de 9-jarige Amalia Hazel is de komst van haar koninklijke naamgenoot naar Aruba extra bijzonder. Samen met de andere kinderen in het Leerorkest van Aruba...

DH | Fire at District 721

SIMPSON BAY—Entertainment complex District 21 on Welfare Road caught fire early Sunday morning and largely burned down. The blaze started around 5:30am and quickly spread through...

BNR | Greenpeace: rechtszaak tegen Staat om Bonaire is noodzakelijk

Greenpeace verwacht dat de Nederlandse overheid voorlopig onvoldoende zal ingrijpen om Bonaire te beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering. Daarom zal uiteindelijk een rechtszaak tegen de Staat...
- Advertentie -

AntilliaansDagblad | Nieuwe coalitie wil minder Koninkrijk

MFK en ook de aanstaande coalitiepartner PNP gaan ervan uit dat om meerdere redenen het traject van het Coho ‘heroverwogen moet worden’ | Jeu Olimpio

Willemstad – MFK legt de nadruk op de wenselijkheid van ‘minder Koninkrijk’ en meer eigen verantwoordelijkheid gebaseerd op zelfredzaamheid, aldus de zichzelf sociaaldemocratisch noemende partij van de beoogd premier Gilmar ‘Pik’ Pisas.

 

MFK en ook de aanstaande coalitiepartner PNP gaan ervan uit dat om meerdere redenen het traject van het Coho ‘heroverwogen moet worden’. Coho staat voor het bij consensus-rijkswet te regelen Caribisch Orgaan voor Hervorming en Ontwikkeling, waarover eind 2020 door het vertrekkende kabinet-Rhuggenaath (PAR/MAN) vergaande afspraken met Nederland zijn gemaakt.

,,In de eerste plaats omdat zij, in de relatie tot de organen van het Koninkrijk, het beginsel van subsidiariteit aanhangen”, schrijven Pisas en Ruthmilda ‘Mimi’ Larmonie-Cecilia, die hoogstwaarschijnlijk minister wordt.

Uitgelegd wordt: ,,Het subsidiariteitsbeginsel of subsidiariteitsprincipe is een organisatiewijze of regel in de taakverdeling tussen ‘hogere’ en ‘lagere’ openbare overheden. Het houdt in algemene zin in dat hogere instanties niet iets moeten doen wat door lagere instanties kan worden afgehandeld.”

Dit principe is een centraal grondbeginsel in de christendemocratische ideologie, die door de Partido Nashonal di Pueblo (PNP) wordt aangehangen. Ook MFK is naast ‘minder Koninkrijk en meer eigen verantwoordelijkheid’ dus vóór meer ‘subsidiariteit’.

,,Uitgangspunt van beide partijen, die de nieuwe regering wensen te vormen, is zelfredzaamheid. Reden waarom deze partijen de voorkeur aangeven om bij het onderzoeken van oplossingen om de bestaande problemen in de maatschappij op te lossen, hierbij nadrukkelijk na te gaan in welke mate – binnen de grenzen van het haalbare – de inzet van eigen middelen mogelijk is, alvorens een beroep te doen op de overige landen van het Koninkrijk.”

MFK en PNP menen dat ‘goede verhoudingen binnen het Koninkrijk vanzelfsprekend behoren te zijn’. Zij onderstrepen daarom de notie dat de verhoudingen in het Koninkrijk gebaat zijn bij het naleven van de letter en de geest van het Statuut.

Beide partijen vinden dat de landen primair de eigen aangelegenheden zelf moeten behartigen. ,,Landen dienen niet oneigenlijk een beroep te doen op elkaar, noch dienen de overige landen zich geroepen te achten om onuitgenodigd zich in te laten met de aangelegenheden van een ander.”

In verband met de na te streven zelfredzaamheid gebruiken partijen een oer-Hollandse uitdrukking: de ‘eigen boontjes doppen’. ,,Voor de goede orde onderstrepen wij dat MFK en PNP het waarderen dat Nederland, maar ook Aruba en Sint Maarten, bereid zijn om naar de letter en geest van het Statuut open te staan voor samenwerking met Curaçao, en dat wij erkentelijk zijn voor de liquiditeitssteun, hulp en bijstand op medisch terrein en noodhulp aan de meest kwetsbaren in de samenleving.”

Anderzijds twijfelen Pisas en Larmonie-Cecilia er niet aan dat de parlementen in de overige delen van het Koninkrijk het met hen eens zijn dat de overheid van Curaçao de primaire verantwoordelijkheid draagt voor het bestuur van het land en het sociaaleconomische welzijn van de bevolking.

Het Statuut stoelt op die gedachte, verleent de autonomie daartoe en belast de overheid met de verzorging daarvan. Zo vervolgen de partijen die sinds deze week in politiek opzicht de dienst uitmaken in de Staten van Curaçao en vermoedelijk binnenkort ook in regeringscentrum Fòrti.

‘Hervormen taak van de landsorganen’

,,De MFK en de PNP gaan deze verantwoordelijkheid niet uit de weg en zijn niet voornemens om, zonder een passende inzet van lokale middelen en instrumenten, een aanspraak te doen op hulp en bijstand van Aruba, Sint Maarten of Nederland.”

Niemand hoeft er volgens de twee partijleider aan te twijfelen dat de nieuwe regering ‘de koe bij de horens zal vatten’, om een andere zeer Nederlandse uitdrukking te gebruiken.
,,Het is immers niet de bedoeling dat de Nederlandse belastingbetaler en evenmin die van Aruba en Sint Maarten onnodig opdraait voor de bekostiging van Curaçao. Die verantwoordelijkheid berust op de belastingbetaler van Curaçao.”

,,Derhalve, wanneer wij zeggen dat ons uitgangspunt zelfredzaamheid is, doen we dat omdat wij menen dat bij de aanpak van de omvangrijke problemen primair en nadrukkelijk moet worden gekeken naar de inzet van eigen kracht. Met andere woorden: de noodzakelijke hervormingen om de structurele problemen van Curaçao aan te pakken zullen uitgevoerd worden door de verantwoordelijke landsorganen en gefinancierd worden op een wijze die recht doet aan het uitgangspunt van zelfredzaamheid.”

En: ,,Hervormen is de taak van de landsorganen en die verantwoordelijkheid gaan wij niet uit de weg. We rekenen erop dat de overige landen van het Koninkrijk, maar vooral ook de Koninkrijksregering, Curaçao de ruimte laat om de eigen verantwoordelijkheid te dragen.”

‘Grondstation-functie’

MFK en PNP willen in de komende regeerperiode niet te volstaan met alleen de post van Gevolmachtigde minister van Curaçao in Nederland, maar zullen ook een ‘grondstation-functie’ – een coördinator koninkrijksaangelegenheden – instellen om de communicatie over en weer te optimaliseren. Ook vinden zij het noodzakelijk dat overeenkomstig artikel 12a van het Statuut bij rijkswet voorzieningen worden getroffen voor de behandeling van bij rijkswet aangewezen geschillen tussen het Koninkrijk en de landen.

Bron: Antilliaans Dagblad

Artikel delen

16 reacties

 1. @ Pelican,

  Ik ben ook wel benieuwd naar wie dit heeft geschreven, het is taalgebruik dat nooit en te nimmer uit de mond van Pisas zal komen en dikke kans dat hij er ook niets van begrijpt. Spijt me zeer, maar de domheid straalt uit zijn ogen en dat heeft niets met racisme te maken, maar alles met de persoon Pisas zelf.
  Ik vrees dat we hier te maken hebben met het brouwsel van Peterson, Martha en nog een paar uit dat clubje.

  Het welzijn van de bevolking interesseert hen geen ene zier, het gaat puur om het eigen belang. Dat bleek wel weer uit het wegstemmen van het maximeren van de pensioenen en het verhogen van hun salaris, in een tijd waarin een groot deel van de bevolking niets te eten heeft.

  Hoop dat Knops en Nederland hun poot stijf houden. Laat deze club graaiers maar keihard op hun bek gaan. Wanneer er geen geld meer is valt er ook niets te graaien.

 2. ….”Die centjes, je weet wel, Toch wel, die controle toch niet”…..die ding houdt wij niet van, je weet wel, subsidiariteit. Ik slimme premier is van Curacao, master!…. ons is de baas !

 3. In de eerste plaats ben ik toch wel benieuwd wie al deze onzin voor de partijen bedenkt (gelet op de uitgebreide schrijfwijze heb ik wel een idee). Laat Pisas deze principes eens publiekelijk uitleggen , dan heb je weer een shit-show van jewelste. Deze “troonredes” dienen meer op het nivo van Pisas en Larmonie (en dus op het nivo van de aanhangers) afgestemd te worden, gewoon duidelijke taal die het volk begrijpt. Of de adviseurs dienen zelf het woord te voeren en uit de heimelijke maar o zo comfortabele schaduw te treden. Overigens gaat het subsidiariteits principe er vanuit dat de te verdelen taken worden uitgevoerd door personen/instanties met gelijke kwaliteiten. Dat is binnen het Rijk per definitie niet zo, het gemiddelde opleidingsnivo van de antilliaan is immers om te huilen. Dat resoneert in alle handelingen in beslissingen op deze klip. Voordat het opleidingsnivo (en daarmee hopelijk de kwaliteit van de handelingen en beslissingen) op het gewenste nivo is, zijn we in ieder geval een volle generatie verder. Overigens spreken de afgelopen 10 jaren boekdelen lijkt me. Een puinhoop. Er is een hoop te verbergen kennelijk. Anders is een dergelijk bizar standpunt niet te begrijpen, het schermen met juridische terminologie maakt dat niet anders.

 4. ,,Het subsidiariteitsbeginsel of subsidiariteitsprincipe is een organisatiewijze of regel in de taakverdeling tussen ‘hogere’ en ‘lagere’ openbare overheden. Het houdt in algemene zin in dat hogere instanties niet iets moeten doen wat door lagere instanties kan worden afgehandeld.”

  In de eerste plaats ben ik toch wel benieuwd wie al deze onzin voor de partijen bedenkt (gelet op de uitgebreide schrijfwijze heb ik wel een idee). Laat Pisas deze principes eens publiekelijk uitleggen , dan heb je weer een shit-show van jewelste. Deze “troonredes” dienen meer op het nivo van Pisas en Larmonie (en dus op het nivo van de aanhangers) afgestemd te worden, gewoon duidelijke taal die het volk begrijpt. Of de adviseurs dienen zelf het woord te voeren en uit de heimelijke maar o zo comfortabele schaduw te treden. Overigens gaat het subsidiariteits principe er vanuit dat de te verdelen taken worden uitgevoerd door personen/instanties met gelijke kwaliteiten. Dat is binnen het Rijk per definitie niet zo, het gemiddelde opleidingsnivo van de antilliaan is immers om te huilen. Dat resoneert in alle handelingen in beslissingen op deze klip. Voordat het opleidingsnivo (en daarmee hopelijk de kwaliteit van de handelingen en beslissingen) op het gewenste nivo is, zijn we in ieder geval een volle generatie verder. Overigens spreken de afgelopen 10 jaren boekdelen lijkt me. Een puinhoop. Er is een hoop te verbergen kennelijk. Anders is een dergelijk bizar standpunt niet te begrijpen, het schermen met juridische terminologie maakt dat niet anders.

 5. Showroe di Emmastad: US Southern Command will not allow this kind of Chinese adventure within the Caribbean basin theater.

  Ikke: zijn wij een koloniebvan the US of A dan ?
  Wij zijn geen Puelto Rico.
  That will be our problem.

 6. Tja nan mes por .
  Was te verwachten , we houden niet van controle en regels .
  Door blijven modderen en kijken waar het schip strand .
  We willen niet vooruit en we zakken nog steeds verder het moeras in .

 7. “We willen wel die geld van die koninkrijk, toch wel, we willen niet die koninkrijk, toch niet, of toch wel..daarom willen wij niet die COHO, toch niet…maar die Landspakket is wel goed, toch wel…maar niet die toezicht op die plaka…….want dat is die subsidiariteit….dat is onze ding, jonguh…swah….weet je….toch wel…”

  Het lijkt mij verstandig dat het Koninkrijk zich bezint op haar rol als “redder van Curacao” en uit deze drama-driehoek stapt. Het volk heeft haar regering gekozen en accepteert daarmee automatisch de gevolgen van haar beleid.

 8. Minder koninkrijk is meer Haiti!
  Minder koninkrijk is meer gegraai
  Minder koninkrijk is meer gaten in de weg.
  Minder koninkrijk is meer $$ voor de politiek.
  Miinder koninkrijk is meer honger en misere.
  Als je dan zo nodig minder koninkrijk wilt, lever je paspoort dan ook maar in en dop je eigen boontjes , lees: Krik je eigen BNP op.
  Maar DAT doen ze dus juist niet.

 9. Minder koninkrijk???!!
  Is dat misschien een verscholen betekenis voor minder bemoeienis zodat de
  graaicircus nog heviger dan wanneer dan ooit kan doorgaan?

 10. Pffff! ….Minder Koninkrijk?
  Is dat misschien een verscholen betekenis voor minder bemoeienis van Nederland,
  zodat de graaicircus nog heviger dan wanneer dan ooit kan doorgaan?!

 11. Subsidiariteit, zelfredzaamheid: “…….dat hogere instanties niet iets moeten doen wat door lagere instanties kan worden afgehandeld.” En als die lagere instantantie dat al jarenlang niet doet?

 12. Pisas is a simple stooly, chief and man of the hour is Cooper, Eyes out on that guy. He will bail to Beijing and sell Korsou without hesitation. The Hague will not sit idly by. US Southern Command will not allow this kind of Chinese adventure within the Caribbean basin theater.

 13. ‘grondstation-functie’ – een coördinator koninkrijksaangelegenheden

  de eerste niet noodzakelijke baan voor friends en familiy is gecreerd. Het is wachten op de volgenden

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Lees ook

Zoeken

- Advertentie -

Nieuwe reacties

- Advertentie -