VBC: Invoering verzegelde kassa’s weer opschorten

vbc

VBC: Invoering verzegelde kassa’s weer opschorten

WILLEMSTAD — De Vereniging Bedrijfsleven Curaçao (VBC) heeft wederom aan minister José Jardim van Financiën (namens onafhankelijk Statenlid Glenn Sulvran) gevraagd om de invoeringsdatum van het verplichte fiscale kasregistratiesysteem niet op 1 augustus te stellen maar op te schorten tot adequate informatie en voorlichting zijn gegeven en de knelpunten zijn opgelost.

Dat laat de VBC weten in de jongste nieuwsbrief. De invoering van een verplicht verzegeld kasregistratiesysteem zou voor administratieplichtigen in de detailhandel, persoonlijke dienstverlening, horeca, nummerverkopen en loterijen eerst per 1 januari plaatsvinden, maar dit werd in december als gevolg van praktische uitvoeringsperikelen uitgesteld tot 1 augustus, mede op aandringen van het bedrijfsleven.

Maar volgens de VBC is de regering eind mei tot het inzicht gekomen dat ‘het kasregistratiesysteem aanpassingen en herzieningen behoeft’.

“Het is de bedoeling om het oude landsbesluit kasregistratiesystemen (PB 2012 no 69) te laten vervallen en te vervangen door een nieuw landsbesluit fiscale kasregistersystemen. Voorts zullen er twee ministeriële regelingen (fiscale kasregistratiesystemen en formeel belastingrecht) worden ingevoerd”, zo staat in de nieuwsbrief.

Onder een kasregistratiesysteem wordt verstaan een kassa met geïntegreerde of separate printer die zijn goedgekeurd door de Stichting Overheid Accountantsbureau (SBAB), geplaatst door een gekwalificeerde installateur en voorzien van een kassa-identificatienummer. Het voornaamste doel van dit systeem is om de volledigheid van de omzet beter vast te leggen.

“De regering geeft volmondig toe dat het stelsel van een fiscaal kasregistratiesysteem niet garandeert dat de volledige omzet wordt aangegeven. De vraag die hierbij rijst is waarom dan overgegaan wordt op een systeem dat voor vele bonafide ondernemers tot zware administratieve en financiële lasten leidt. Zou het belastingstelsel niet gericht moeten zijn op eenvoud, doelmatigheid en tegen de minste kosten? Zou een BTW-stelsel niet effectiever zijn?”, zo vraagt de VBC zich af.

“Het feit dat de regering op grond van uit de praktijk aangedragen commentaren aanpassingen wil doorvoeren, nog voordat het systeem in werking is getreden, moet worden toegejuicht. Tegelijkertijd resulteert het invoeren van allerlei ontheffingen en uitzonderingen tot grotere complexiteit, onduidelijkheid en verwarring.”

De VBC vindt daarom dat er gedegen voorlichting en informatie moet komen.

“Vooralsnog is dit een van de zwakste onderdelen van het project. De overheid zou er goed aan doen om intensieve aandacht hieraan te besteden. Idem ten aanzien van eisen waaraan leveranciers en installateurs moeten voldoen. Deze dienen op z’n minst openbaar te worden gemaakt.”

Volgens de VBC is het duidelijk dat de invoeringsdatum van het verplichte fiscaal registratiesysteem op 1 augustus 2014 met het willen doorvoeren van een groot aantal aanpassingen ‘niet verantwoord’ is.

“In ieder geval zullen geen sanctiebepalingen toegepast moeten worden.”

Bron: Amigoe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *