Financiële controle Curaçaohuis tijdrovende klus

Foto Cainva Isenia

Financiële controle Curaçaohuis tijdrovende klus. Foto Cainva Isenia

DEN HAAG — De controle van de jaarrekeningen van het Kabinet van de Gevolmachtigde Minister van Curaçao wordt een tijdrovende klus, mede door een beslissing in 2012 om de controle van de boeken te beëindigen.

Dat blijkt uit een brief die accountantskantoor Deloitte op 6 juni aan gevolmachtigde minister Marvelyne Wiels stuurde en die in het bezit is van de Amigoe.

Aan de vooravond van het Statendebat over het beleid van Wiels, schrijft Deloitte dat er sprake is van veel achterstallig werk met betrekking tot de financiën.

Deloitte fungeerde lange tijd als huisaccountant, waarbij ongeveer 30.000 euro gerekend werd voor de jaarrekeningen en 20.000 euro voor de bijzondere rekeningen, een term die meestal gebruikt wordt voor betaalrekeningen. De controles resulteerden in accountantsverklaringen voor de jaarrekeningen tot en met 2005 en de bijzondere rekeningen tot en met 2008.

De controle voor de periode 2006 tot en met 2010 verliep vervolgens heel moeizaam.

“Het verzamelen van voldoende audit evidence en het verkrijgen van antwoorden op bij ons openstaande vragen is (…) een tijdrovend proces gebleken. We hebben niet ervaren dat er van de zijde van betrokken medewerkers van het Kabinet urgentie werd gevoeld bij het afwikkelen van de controle”, schrijft Ron Killeen van het Haagse kantoor van Deloitte Accountants.

Hoewel de controle nog niet was afgerond, waren de kosten al opgelopen tot 200.000 euro, die overigens ook betaald werden aan Deloitte. Maar op 7 maart 2012 besloot de toenmalige gevolmachtigde minister Sheldry Osepa dat de afronding van de controle niet meer nodig was. Behalve Osepa en twee vertegenwoordigers van Deloitte waren ook de toenmalige Curaçaohuis-directeur Robert Candelaria (PNP) en Sherwin Burke van de afdeling beheer bij het desbetreffende overleg aanwezig.

“In dit overleg heeft het Kabinet aangegeven dat in verband met de nieuwe staatkundige verhoudingen in het Koninkrijk en de ontmanteling van de Nederlandse Antillen de afronding van de controle over de jaren 2006-2010 door ons kantoor niet meer nodig was. Deloitte heeft na dat gesprek geen verdere controlewerkzaamheden meer verricht”, schrijft Killeen.

Toen minister Wiels in december 2013 bij Deloitte informeerde naar de voortgang van de controles, werd ze ingelicht over het besluit van haar voorganger om de controle te beëindigen.

“We hebben in dit gesprek met u begrepen dat inmiddels de behoefte bestaat de controle alsnog af te ronden. In dit gesprek hebben wij u aangegeven dat dit zeker mogelijk is, maar dat het afronden van de controle min of meer opnieuw starten van de controle betekent. Door het feit dat meerdere jaren zijn verstreken (…) kunnen wij slechts beperkt gebruikmaken van de eerder verrichte controlewerkzaamheden”, schrijft Killeen.

De accountant merkt op dat het bovendien niet zeker is of er een goedkeurende accountantsverklaring kan worden afgegeven of dat er sprake zal blijven van onzekerheden.

Door die onzekerheden kan Deloitte geen vaste prijs geven, maar slechts een raming voor de afronding van de controle, waarvan het bedrag niet in de brief staat, maar wel in april dit jaar met Wiels is besproken. Deloitte geeft tot slot aan de controle graag te willen afronden.

“We zouden dan graag afspraken maken over tijdpad, in te zetten resources en commitment aan de zijde van het Kabinet en aan de zijde van Deloitte opdat de verdere afronding inderdaad met de thans beoogde voortvarendheid kan worden afgerond.”

De Staten debatteren morgen over de huidige situatie bij het Curaçaohuis. De MFK, MAN en onafhankelijk Statenlid Omayra Leeflang zijn voorstander van een onderzoek door de Algemene Rekenkamer Curaçao (ARC)naar het financiële beleid en de beslissingen van minister Wiels.

Bron: Amigoe

Naschrift

Financiële controle Curaçaohuis tijdrovende klus De voormalig gevolmachtigde minister Sheldry Osepa (MFK) heeft in een reactie desgevraagd laten weten dat de controles door Deloitte voor 2006 tot en met 2010 inderdaad werden stopgezet. Echter niet omdat die niet meer nodig zouden zijn, maar omdat de overheidsaccountant Soab die taak zou overnemen.

“Het was bezuinigen en Deloitte was duur. Veel te duur.”

Osepa laat ook weten dat 2012 hectisch was en dat hij niet meer precies weet of de Soab die controleklus voor de val van het kabinet-Schotte ook heeft opgepakt. Soab-directeur Geomaly Martes was helaas voor sluiting van deze krant niet bereikbaar.

Zie ook Dossier: Marvelyne Wiels – Gevolmachtigde Minister van Curaçao

Een Reactie op “Financiële controle Curaçaohuis tijdrovende klus

  1. dat hele onderzoek is bedoeld om heel lang te onderzoeken.
    tegen de tijd dat het klaar is, zijn er al 2 nieuwe regeringen geweest met nieuwe ministers.
    dus dit onderzoek is bedoeld om dit probleem weer in de vergetelheid te krijgen.
    Asjes en Marvelientje hebben het weer voor elkaar….
    voorlopig hebben ze even rust.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *