Twee leden van RvA afgetreden | Antilliaans Dagblad

Raad van Advies foto 2019

Willemstad – Runela Sillé heeft met ingang van 4 februari 2020 vanwege het aanvaarden van de functie van Sectordirecteur Fiscale Zaken bij het ministerie van Financiën de nevenfunctie van lid van de Raad van Advies neergelegd.

Het bekleden van een ambtelijke functie is immers wettelijk onverenigbaar met het lidmaatschap van de Raad van Advies. Ook Richard Begina is vanaf 1 juli 2020 geen lid meer van de raad. Aan Begina is eervol ontslag verleend wegens het bereiken van de maximumleeftijd voor het bekleden van genoemd lidmaatschap.

De Raad van Advies stelt in een persbericht Sillé en Begina ‘zeer erkentelijk’ te zijn ‘voor de professionele wijze waarop zij invulling hebben gegeven aan hun lidmaatschap’. Door het aftreden van Sillé is er binnen de raad geen lid meer met kennis over het belastingrecht.

De kwaliteit van de adviezen van de raad is gebaat bij een vorm van besluitvorming waarbij de problematiek vanuit verschillende invalshoeken wordt benaderd. De in maart 2020 gestarte open sollicitatieprocedure ter vervulling van de ontstane vacature voor een fiscalist is afgerond. Binnenkort zal deze vacature worden vervuld.

Met het ontslag van Sillé en Begina telt de raad nu zeven leden, namelijk Lizanne Dindial (ondervoorzitter), J. Sybesma, Ch. Alberto, W.R. Flocker, H.T. van der Woude, M.F. Willem en L.M. Virginia.

De kerntaak van de Raad van Advies is het adviseren over zaken van wetgeving en bestuur. De regering hoort de Raad van Advies – verplicht – om advies te vragen over onder meer ontwerpen van landsverordeningen die zij aan de Staten wil aanbieden en over ontwerplandsbesluiten, houdende algemene maatregelen die zij voornemens is vast te stellen.

Daarnaast adviseert de raad ook de Staten over initiatiefontwerplandsverordeningen voordat zij deze in behandeling nemen.

i www.raadvanadvies.cw

Bron: Antilliaans Dagblad van 7 juli 2020

3 Reacties op “Twee leden van RvA afgetreden | Antilliaans Dagblad

 1. Ik zie dat de Aalvindaaliaanse engerd Wildfred Flocker nog steeds op de payroll staat van de RvA.

  Hij zat achter het door de rechter teruggedraaide ontslag van Miguel Goede aan de UNA, die de universiteit miljoenen heeft gekost.

  Idioot dat dit soort payaos gewoon in functie blijven.

  Idem dito de zelfbenoemde goeroe corporate service Neetje van der Veen, op de payroll van de Algemene Rekenkamer.

  Liet als commisaris bij Girobank Stephen ‘Capone’ Capella en Neysa Amnesia gewoon hun gang gaan en keurde zelfs de 400,000 dollar bonus die Stephen Capella aan zichzelf gaf goed, en ook de constructie van overmaken naar mafia mama in Panama met de omschrijving ‘aankoop Avalon software’.

  En dan durft Neetje van der Veen ook nog de hoofdprijs te vragen voor door hem gegeven curssussen corporate governance.

  Met wie Neetje van der Veen die cursussen geeft?

  Met Karel Frielink, de parodie op een commissaris bij Insel Air.

 2. Curacao revisited

  Weer een stel dure wannabes wiens meetbare bijdrage nul is

 3. ericlapas

  Tegen Lizanne Dindial (ondervoorzitter) was ooit een aanklacht voor landverraad ingediend, het lijkt dat aan iedereen hier die een belangrijke functie ambieert wel stront kleeft.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *