Transitiekabinet moet zich buigen over Sentro Pro Arte

WILLEMSTAD — Sherwin Josepha, die maandag zal worden beëdigd als minister van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (Soaw), heeft vandaag al zijn bestuurstaken in overheidsstichtingen opgezegd.

Sherwin JosephaDe civiele ingenieur zat onder meer voor Pueblo Soberano (PS) in het bestuur van Sentro Pro Arte, Fundashon Kas Popular (FKP), ABC Busbedrijf en Fundashon Sefba, wat staat voor Stimulá Edukashon i Formashon den Bario.
Als voorzitter van Sentro Pro Arte heeft hij zich ingezet voor de restauratie van de schouwburg.

Zodra het transitiekabinet zit, zal partijgenoot Rubia Bitorina zich als minister van Cultuur moeten buigen over de aanvraag van het bestuur voor het opstellen van een restauratieplan voor de bouwvallige schouwburg.

In de Algemene Beschouwing van de begroting voor 2013, die door de huidige interim-regering is opgesteld, staat dat het bestuur van Sentro Pro Arte dit jaar nog een advies zou uitbrengen over de toekomst van de schouwburg.
Dit advies is de basis voor een nader onderzoek naar de haalbaarheid, financiële gevolgen en meerwaarde.
De uitkomsten hiervan zullen worden vertaald in nieuw theaterbeleid en nieuwe uitvoeringskaders, waarbij het streven is muziek, zang, dans, toneel en voordrachtskunst te

Volgens Josepha is er geen nader onderzoek nodig.
Uit een technische studie blijkt dat het skelet van het pand in goede staat verkeert en dat Sentro Pro Arte gerestaureerd kan worden.
Daarom heeft het bestuur een offerte bij architectenbureaus aangevraagd voor het opstellen van een restauratieplan.
Drie bureaus dienden hun voorstellen in.
Deze zijn

  • Dennis Klaus Architects,
  • Design 201 BV
  • en Broos van Werkhoven.

De prijs van de offertes varieert van 200.000 gulden tot 625.000 gulden.
Deze maand moest bekend worden welke bureau er met de opdracht vandoor zou gaan.
De aanwijzing van de Rijksministerraad en de val van het kabinet-Schotte gooiden echter roet in het eten.
Om het restauratieplan te kunnen financieren moest de minister van Financiën hiervoor middelen op de begroting vrijmaken.
Doordat het interim-kabinet specifieke taken had, heeft het bestuur van Sentro Pro Arte ervoor gekozen om te wachten totdat het transitiekabinet aantreedt.
Pas als de nieuwe minister van Cultuur toestemming geeft voor de gunning van het restauratieplan, kan het traject weer worden vervolgd.
Op basis van de tekeningen en het bestek kan er een aanbesteding worden uitgeschreven voor aannemers.
In 2014 moet de heropening van de nationale schouwburg een feit zijn.

Cultuurinstituut
In 2013 zal worden gewerkt aan de verdere invulling van een integraal cultuurbeleid met duidelijke verbanden met onderwijs, wetenschap en sport en een breed aanbod van hoogwaardige voorzieningen op het gebied van cultuur.
De combinatie van integraal beleid en hoogwaardige voorzieningen moet bijdragen aan een hoge mate van cultuurbewustzijn en participatie van het volk.
Tevens wil de regering een Nationaal Cultuurinstituut (NCI) oprichten.
Het NCI moet als centraal coördinerend orgaan enerzijds bijdragen aan het versterken, activeren en stimuleren van de organisaties op het gebied van cultuur en de uitvoering van het cultuurbeleid, en anderzijds de effectiviteit en de efficiëntie van de besteding van overheidsgelden waarborgen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *