Betrian: Nieuw kabinet heeft meer dan zes maanden nodig

Ambtenarenapparaat moet dringend beter

WILEMSTAD — Naar het oordeel van vertrekkend minister-president Stanley Betrian zal een nieuwe regering in een transitieperiode van maar zes maanden niet veel kunnen doen. Ze hebben minimaal één tot anderhalf jaar de tijd nodig, zegt hij. Naast een zorgelijke financieel-economische situatie vraagt hij specifiek aandacht voor de staat van het ambtenarenapparaat. Die is niet goed.

Stanley Betrian

Stanley Betrian

Betrian wijst erop dat Curaçao gebukt gaat onder financieel en economisch slechtere tijden.
Er is haast geen economische groei en de prognoses voor de nabije toekomst zijn somber.

“In zes maanden tijd kunnen deze problemen niet worden opgelost”

, aldus Betrian.
Volgens hem verschilt het nieuwe kabinet, waarvan de leden maandag de eed zullen afleggen, niet veel van zijn interim-kabinet.

“Het nieuwe kabinet komt ook met instructies, zoals vastgesteld in het regeerakkoord.
Zij zullen ondanks deze instructies ook geconfronteerd worden met lopende zaken die ze af moeten handelen.”

Een groot verschil is wel, aldus Betrian, dat zijn ploeg al bekend was met het ambtenarenapparaat en bij de nieuwe ploeg ministers is dat niet het geval.
Het bekend raken met het apparaat neemt op zich al tijd in beslag, zegt Betrian, die van mening is dat het nieuwe kabinet voor een periode van één tot anderhalf jaar moet zitten om de nodige maatregelen te kunnen nemen.
Dat er voor een kabinet is gekozen, dat bestaat uit ministers die meer op een afstand staan van de politiek, vindt Betrian een goede zaak.

“De ervaring binnen de regering leert dat wanneer er maatregelen moeten worden genomen, de politicus wegloopt voor de verantwoordelijkheid.
Maar soms moeten er besluiten worden genomen om voor reële verbetering van de situatie van het land te zorgen.”

Ambtenarenapparaat
Verder stelt Betrian dat in drieënhalve maand, de periode dat zijn interim-regering zitting heeft gehad, niet veel veranderingen teweeg gebracht konden worden.

“Wel hebben we opgemerkt dat er veel te verbeteren valt.”

Een van de meest urgente zaken is volgens Betrian het functioneren van het ambtenarenapparaat.

“Dat is niet goed.
Als je de ministers vergelijkt met generaals zijn er geen soldaten om een oorlog mee te voeren, omdat het leger is verstoord.”

Er moet veel energie worden gestoken in het verbeteren van het ambtenarenapparaat, zegt hij.

“Er bestaat veel ongenoegen.
Ambtenaren weten niet wie hun directe chef is, ze weten niet waar hun opdrachten vandaan komen.
Ook zijn er ambtenaren die jaren op promotie wachten of bepaalde betalingen moeten krijgen.”

Er moet, naar de mening van Betrian, een apparaat komen dat goede service kan verlenen.
Dat is nu niet het geval.

“Er zijn veel mensen die goede bedoelingen hebben en hard willen werken, maar niet de instrumenten hiervoor hebben.
Daar hebben de verschillende regeringen van de afgelopen jaren niet voor gezorgd.”

Wel kijkt Betrian tevreden terug op zijn periode.
Volgens hem heeft zijn kabinet naar tevredenheid invulling gegeven aan de instructies die het van de gouverneur heeft gekregen.
Op een schaal van één tot vijf zegt Betrian dat de situatie zoals hij die aantrof een één verdiende en dat die, nu hij weggaat, anderhalf tot twee waard is.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *