Export groeit harder dan de import

Tekort lopende rekening betalingsbalans in 2012 lager dan 2011

Willemstad – Het tekort op de lopende rekening van de betalingsbalans van de monetaire unie zal naar verwachting in 2012 lager uitvallen dan in 2011.

De exporten groeiden harder dan de importen, vooral onder invloed van de gunstige ontwikkeling in het toerisme, de groei in de wederexporten van de vrije zone en de hogere deviezenontvangsten in het kader van groot onderhoud aan de raffinaderij. FOTO CURINDE ©2012

De exporten groeiden harder dan de importen, vooral onder invloed van de gunstige ontwikkeling in het toerisme, de groei in de wederexporten van de vrije zone en de hogere deviezenontvangsten in het kader van groot onderhoud aan de raffinaderij.
FOTO CURINDE ©2012

Zo is de verwachting van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS).

,,Deze verbetering is het gevolg van een groei in de netto export van goederen/ diensten en minder netto inkomensoverdrachten aan het buitenland.”

De exporten groeiden harder dan de importen, vooral onder invloed van de gunstige ontwikkeling in het toerisme, de groei in de wederexporten van de vrije zone en de hogere deviezenontvangsten in het kader van groot onderhoud aan de raffinaderij. De importgroei werd gematigd door minder importen van de groot- en kleinhandel als gevolg van de lagere bestedingen in Curaçao.

De inkomensrekening verslechterde echter. Enerzijds werd minder renteinkomsten ontvangen uit het buitenland door de lagere internationale rentetarieven. Anderzijds werd meer rente aan het buitenland betaald in verband met de obligaties die Curaçao en Sint Maarten hadden uitgegeven voor de afwikkeling van de schuldsanering en die door de Nederlandse Staat werden gekocht.
Aangezien de netto instroom van kapitaal onvoldoende is om het tekort op de lopende rekening te dekken, wordt een betalingsbalanstekort verwacht van ruim 100 miljoen gulden. Dit is overigens een aanzienlijke verbetering ten opzichte van het tekort van 507 miljoen in 2011.
De lagere tekorten op de lopende rekening en de betalingsbalans in zijn geheel zijn naast de daling van de binnenlandse bestedingen het gevolg van het verkrappende monetaire beleid van de Centrale Bank.
De geleidelijke verhoging van de ‘reserve requirement’ (de verplichte reserve die commerciële banken bij de Centrale Bank moeten aanhouden) werd in maart 2012 aangevuld met een bevriezing van de private kredietverlening tot en met augustus.

,,Dit beleid resulteerde in een afname van de groei van de kredietverlening en droeg bij aan een afremming van de verslechtering van de deviezenreserves.”

In verband hiermee heeft de CBCS in september de kredietmaatregel iets versoepeld door een groei van maximaal 1 procent toe te staan tot met februari 2013.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *