29 C
Willemstad
• vrijdag 7 mei 2021 17:58

Democracy now! | Friday, May 7, 2021

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience with...

Extra | Journaal 7 mei 2021

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Nu.cw | Moderna-vaccin blijkt effectief bij tieners

Het coronavaccin van Moderna - dat ook op Curaçao wordt gebruikt - beschermt 96 procent van de 12- tot 17-jarigen tegen Covid-19, zo blijkt uit een studie...

Nu.cw | Toerismesector Curaçao: gebrek aan versoepelingen onbegrijpelijk

De toerismesector is zwaar teleurgesteld over de versoepelingen van de coronamaatregelen zoals die deze week bekend zijn gemaakt. De voorzitter van Curacao Hospitality & Tourism Association (CHATA),...

PBC | Curaçao en Nederland akkoord over tweede uitvoeringsagenda

Persbureau Curacao WILLEMSTAD – Curaçao en Nederland zijn akkoord met de tweede uitvoeringsagenda om het eiland uit de coronacrisis te halen. De afspraken zijn onderdeel van het landenpakket...

PBC | In Mahaai kun je zwemmen op straat

Persbureau Curacao Buurtbewoners in de wijk Mahaai zijn de wateroverlast zat. Vanuit een woning aan de Angloweg loopt voortdurend grondwater de openbare weg op. Eerdere vragen aan de...
- Advertisement -spot_img
HomeEconomieBouw & vastgoedsectorToe-eigening overheidsterrein en illegale bouw in kaart gebracht

Toe-eigening overheidsterrein en illegale bouw in kaart gebracht

st sint joris baai
Op deze overzichtsfoto is de ‘illegale verkaveling’ op grote schaal op overheidsterrein in het gebied van St. Joris te zien. De uitvoeringsorganisatie is bezig om dit in kaart te brengen.

WILLEMSTAD — Uitvoeringsorganisatie Domeinbeheer van het ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP) is de afgelopen periode druk bezig geweest om ‘de probleemgebieden waar sprake is van op grote schaal onrechtmatige toe-eigening van overheidsterreinen en illegale bouw daarop, in kaart te brengen’. Het uiteindelijke doel is om tot een standaard-draaiboek te komen voor de aanpak van deze illegale activiteiten, die op jaarbasis veel inkomstenderving voor de overheid betekenen.

Er blijkt in de volgende gebieden sprake te zijn van het op grote schaal inpikken van overheidsterrein: ‘Duzu’ bij Tera Kora, ‘Las Almas’ bij Barbouquet, Boca St. Michiel, Sabana Baka bij Fuik, Hanenberg bij Montaña Abou en bij St. Joris.

De overheid heeft over de afgelopen jaren nog 80 miljoen aan erfpachtgelden uitstaan, dit exclusief de belastingaanslagen voor overheidsterreinen die illegaal zijn toegeëigend, waarvan men doorgaans de overtreders niet kan traceren.

Volgens ingewijden betreft het hier ‘duizenden gestolen overheidsterreinen’. Bij het laatstgenoemde gebied, St. Joris, blijkt de ‘illegale verkaveling’ van overheidsterreinen op grote schaal door ‘kunukeros’ (landbouwers) te zijn verricht.

“Het betreft hier een behoorlijk oppervlak dat in kavels van ongeveer 5000 vierkante meter is opgedeeld door telers – Haïtianen, Portugezen en een aantal Curaçaoënaars –, specifiek voor landbouw.

Deze mensen hebben zich dan ook vooralsnog niet schuldig gemaakt aan illegale bouw op de terreinen en vandaar dat hier speciale aandacht voor is”, aldus Domeinbeheer.

Aangezien het gebied sowieso als bestemming in het Eilandelijk Ontwikkelingsplan (EOP) landbouw heeft, en bijvoorbeeld de terreinen aan de andere kant – tegenover de Ostrich Farm – door de overheid specifiek verstrekt zijn voor landbouwdoeleinden, zal er een her-evaluatie plaatsvinden.

Evaluatie

“Dit omdat het volgende fenomeen zich voordoet: in het gebied dat verstrekt werd voor landbouw vinden er vrijwel geen landbouwactiviteiten plaats, terwijl op de illegale verkaveling volop landbouw bedreven wordt. Het zijn dus echte kunukeros”, aldus de uitvoeringsorganisatie.

De telers die een stuk grond gebruiken om gewassen te verbouwen, hebben ook de overheid al benaderd voor terreintoekenning en eventuele aanleg van nutsvoorzieningen.

“Aangezien we eerst de kwestie conform de regels willen oplossen wat betreft terrein, waarbij mogelijk toestemming zal worden gegeven om dit voor landbouw te gebruiken – maar dan op kavels van minder grote omvang, bijvoorbeeld van 2000 vierkante meter – zal er vooralsnog geen toestemming worden verleend voor de aanleg door Aqualectra.

Dit om bijvoorbeeld eventuele illegale bouw op deze terreinen niet in de hand te werken. Het moet echt voor landbouw zijn, waarop men dus niet mag bouwen.”

De uitvoeringsorganisaties hebben eind vorig jaar een strategie toegepast om geconstateerde illegale bouwwerkzaamheden, onder andere in Boca Sami, ‘in de kiem te smoren’.

Dit werd gedaan door onder meer illegaal aangelegde funderingssleuven dicht te gooien en het afbreken van bouwwerken in een vroeg stadium op overheids- en privéterrein, waarbij sprake was van het ontbreken van de benodigde vergunningen.


Boca Samí

Op de top van de heuvel langs de saliña van Boca Samí zijn illegaal bouwwerken gerealiseerd op overheidsterrein, in een gebied dat volgens het EOP als bestemming conserveringsgebied heeft en dat sinds begin vorig jaar ook onder de Ramsar-conventie valt.

Na melding afgelopen zaterdag dat er met groot materieel, twee bulldozers, een groot oppervlak van vegetatie is ontdaan, heeft de politie deze werkzaamheden stopgezet.

Inmiddels heeft inspectie door ROP en Domeinbeheer plaatsgevonden, die bevestigen dat de werkzaamheden voorlopig zijn gestaakt. Naar schatting is een oppervlak van ongeveer 1000 vierkante meter illegaal ontbost en reeds voorzien van funderingssleuven.

Ook hebben de inspecteurs meer dan vijf bouwwerken verspreid over de top van de heuvel aangetroffen. De inspecteurs zullen nu van de situatie verslag doen en een voorstel doen voor een integraal plan van aanpak voor de hele heuveltop.

Het voorstel en de rapportage zullen vervolgens naar de minister worden gestuurd voor toestemming om eventueel sancties te nemen. Gesteld wordt dat de funderingssleuven zeer waarschijnlijk weer gedicht zullen worden.

Misdaad

Zoals de Amigoe eerder heeft gemeld is er volgens ingewijden de afgelopen jaren sprake van ‘een tendens waarbij de georganiseerde misdaad zich op grote schaal overheidsterreinen toe-eigent, om daarop grote bouwwerken te realiseren’.

Dit door inzet van steeds groter materieel, waarbij de realisatie van de illegale bouwprojecten op steeds professionelere wijze wordt uitgevoerd en het vaak gaat om bouwprojecten waarbij meerdere woonhuizen tegelijk worden gerealiseerd.

Hierbij wordt het voorbeeld van Sabana Baka bij Fuik aangehaald, waarbij de uitvoeringsorganisaties hebben kunnen constateren dat er twee tot drie woningen tegelijk door dezelfde personen gebouwd worden. Vervolgens zou er na afronding van deze bouwwerken, door doorverkoop geld worden verdiend.

Om legalisatie van deze bouwwerken en terreinoverdracht te bewerkstelligen, zouden de criminelen niet schromen voor intimidatie van ambtenaren, waardoor er sprake is van druk op ‘de gehele ambtenarenketen’.

VVRP-minister Earl Balborda (PNP) beaamt dat ambtenaren die namens de uitvoeringsorganisaties handhavend optreden, in vergelijking met vroeger steeds vaker persoonlijk worden bedreigd.

“Aangezien het ministerie te kampen heeft met een tekort aan ambtenaren die als taak hebben handhaving op illegale bouwwerkzaamheden en diefstal van overheidsterrein, en deze handhaving tevens onder de Openbare Orde valt (waarbij de inspecteurs van de uitvoeringsorganisaties afhankelijk zijn van versterking door de aanwezigheid van de politie, red.) zien wij daar nu veel druk ontstaan.

Er is helaas sprake van verloedering in de samenleving – men ziet dit bijvoorbeeld ook terug in de steeds groeiende problematiek omtrent koperdiefstal – en aangezien de justitiële keten nu de handen primair vol heeft aan criminaliteitsbestrijding is er helaas minder prioriteit voor de handhaving van de openbare orde”, aldus minister Balborda.

De bewindsman maakte begin mei al melding van ernstige bedreiging van een medewerker van één van de uitvoeringsorganisaties van VVRP. De medewerker werd, na handhavend te hebben opgetreden, zowel op kantoor als telefonisch thuis bedreigd.

“De ambtenaar in kwestie heeft aangifte gedaan, waarop er vanuit het ministerie onmiddellijk beveiligingsmaatregelen zijn genomen om de veiligheid van de werknemers te verhogen. Het is natuurlijk te gek voor woorden dat men op deze wijze bij het uitoefenen van de werkzaamheden bedreigd wordt.

Vandaar dat wij hierover ook met het ministerie van Justitie contact hebben gezocht om in de toekomst niet alleen tijdens het handhavend optreden, maar ook daarna, de veiligheid van de werknemers te kunnen waarborgen”, aldus Balborda.

Bron: Amigoe

Dit artikel is geplaatst in

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties