Tarieven terugleveren van elektriciteit zijn niet marktconform

Eugene Cleopa

Pais-Statenlid Eugene Cleopa stelde vragen over tarieven Aqualectra voor terugleveren van stroom

WILLEMSTAD — De nu gehanteerde tarieven voor het terugleveren aan het elektriciteitsnet van met zonnepanelen opgewekte elektriciteit zijn niet marktconform.

Dat meldt minister van Financiën José Jardim (namens onafhankelijk Statenlid Glenn Sulvaran) in antwoord op vragen van Pais-Statenlid Eugene Cleopa.

De regulator BTP&U stelt voor om het tarief van elektra te verhogen om de inkomstenderving door het aansluiten van zonnepanelen op te vangen. Dat de gehele gemeenschap moet opdraaien voor degenen die wel geld hebben om zonnepanelen te installeren vindt de parlementariër absoluut niet kunnen.

Tevens betwijfelt Cleopa of het advies van BTP&U geheel onafhankelijk tot stand is gekomen.

BTP&U is, aldus Jardim, verzocht aan de hand van nieuwe inzichten de tarieven te reviseren en heeft in reactie daarop een voorstel gedaan dat door BTP&U aan Aqualectra voor commentaar is voorgelegd.

“Zodra dit proces is afgerond zal een besluit worden genomen over de nieuwe tarieven.”

Het probleem is dat nutsbedrijf Aqualectra de overproductie door zonnepanelen moet terugkopen voor een tarief dat hoger ligt dat het gemiddelde productietarief van het bedrijf.

Daarom en ook vanwege de precaire financiële situatie wil Aqualectra voorlopig nieuwe aanvragen voor het aansluiten van zonnepanelen niet behandelen. BTP&U heeft hier een stokje voor gestoken en zegt dat Aqualectra dit volgens de in 2012 verleende concessie niet mag doen.

As alternatief stelt de regulator voor om het tarief voor elektriciteit voor iedereen te verhogen om de derving aan inkomsten voor Aqualectra door zonnepanelen op te vangen.

Voor wat betreft de twijfels van Cleopa of BTP&U geheel onafhankelijk tot de adviezen is gekomen, zegt Jardim dat het bureau in zijn adviestaak en toezichtstaak de nieuwe inzichten van de overheid over de tarieven in acht hoort te nemen.

“De minister van Financiën ziet in dit stadium geen aanleiding om te concluderen dat dit niet het geval is.”

Uiteindelijk is het echter de regering die beslist over die adviezen.

“Als die beslissingen gestoeld zijn op haar bevoegdheden als beleidsmaker en regelgever of als aandeelhouder dan behoort Aqualectra daar uitvoering aan te geven”, aldus Jardim.

Omdat de adviezen van BTP&U worden aangemerkt als interne vertrouwelijke documenten gaat Jardim niet verder in op de inhoud daarvan. Wel is de minister voornemens de mogelijkheid juridisch te laten onderzoeken om de adviezen van BTP&U met betrekking tot tariefaanpassingen in de toekomst openbaar te maken.


Geleidelij
k

De minister zegt dat hij de nieuwe inzichten ten aanzien van de energiesector geleidelijk implementeert. Uitgangspunt daarbij is een betrouwbare en betaalbare energievoorziening waarbij de gemeenschap niet opgezadeld wordt met onverantwoorde beleidskeuzes.

“De minister van Financiën is van oordeel dat de gemeenschap als geheel niet opgezadeld kan worden met de consequenties van onverantwoorde beleidskeuzes”, schrijft Jardim.

Ook de concessiestructuur, aldus de minister, wordt gereviseerd en dat heeft er al toe geleid dat de concessie aan Aqualectra als elektriciteitsproducent is herzien.

“Voorts wordt thans gewerkt aan de herziening van het landsbesluit houdende algemene maatregelen dat nadere regels stelt ten aanzien van de productie van elektriciteit. Dit gebeurt vooruitlopend op een integrale herziening van de Landsverordening elektriciteitsconcessies die gedateerd is en waarbinnen moeilijk de nieuwe inzichten ingepast kunnen worden.”

Bron: Amigoe

5 Reacties op “Tarieven terugleveren van elektriciteit zijn niet marktconform

 1. TIJD DAT AQUALECTRA LOSGEKOPPELT WORDT VAN DE OVERHEID. ONGETWIJFELD HEEFT HET BEDRIJF OOK GROTE LENINGEN UITSTAAN TEGEN VEEL TE HOGE RENTE.

 2. WE VERGETEN GEMAKSHALVE OOK MAAR EVEN DAT ER GROTE BEDRIJVEN ZIJN DIE KORTING KRIJGEN OP HUN STROOM.

 3. De Curacaose regeringen hebben er nogal een handje van om mensen die het “net iets beter hebben” af te strafe, volkomen voorbijgaand aan het feit dat deze mensen meer investeren dan de gemiddelde eilandbewoner netjes hun rekeningen betalen, wegenbelasting etc etc. Ook opvallend dat deze regering, lees Aqualectra, niets zeggen over het feit dat het energynet juist door gebruik van opwekkende zonne-energy systemen aanmerkelijk minder last van stroomuitval hebben.
  Wat verder bijzonder is dat er nog steeds illegaal wordt afgetapt, en noch deze regering nog Aqualectra hier iets tegen doen. Opvallend ook dat er mensen zijn die gigantische openstaande rekeningen hebben wat schijnbaar zomaar kan.
  Zodra deze regering maatregelen gaat treffen om mensen met zonnepanelen aan te pakken, dan zal ik in ieder geval met een groot aantal mensen besluiten de rechter te adieren. Draaiboek ligt gereed.
  Dus dat Cleopa met zijn uiterst domme vragen hier nota van neemt.

  De mensen die zonnepanelen hebben, waarbij ondergetekende, zijn mensen die bewust hiervoor hebben gekozen en bewust leven er zijn mensen die vaak leningen hebben afgesloten om zonnepanelen aan te schaffen.
  Deze regering van buitengewone mensen…..! gaan voorbij aan het feit dat er op het eiland zoveel huizen in de verkoop staan van mensen die het eiland met grote haast ontvluchten, op JSofat, CGrandi om maar een aantal goede wijken te noemen en geen zonnepanelen hebben. Er is een vlucht gaande.
  Dus om hun wanbeleid van de regeringen en Aqualectra op de burger af te wentelen is te crazy voor woorden.
  Ik had Jardim hoger ingeschat.

  Ondanks onze blijheid met de zonnepanelen verlaat ook ondergetekende dit land op korte termijn(na 15 jr) Genoeg is genoeg.

  Dan wijs ik deze regering nog op het volgende;
  het zijn natuurlijk niet alleen de zonnepanelen die “het hem” doen. Veel mensen hebben inmiddels ook inverters aangeschaft, lET lights allemaal energysaving middelen.
  Ook is er dit jr aanmerkelijk meer wind waardoor de windmolens meer vermogen opleveren.
  OMG wat zijn we bij de tijd.

 4. Marktconform, vreemde woord keuze. Marktconform betekent dan ook dat de de prijzen voor de stroom die geleverd word ook marktconform mogen zijn en niet dat ons land 1 van de hoogste tarieven in de wereld heeft.

  Teleurstellend is ook dat i.v.p. prive stroom opwekken aan te moedigen het te bestraffen.

 5. Misschien tijd voor een algehele revisie in de energy sector zop het eiland zodat er concurrentie komt.
  Dit is te gek voor woorden allemaal hier.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *